ĐORĐE MILIĆEVIĆ

Socijalistička partija Srbije

Rođen 1978. godine u Valjevu.

Po zanimanju diplomirani ekonomista. Bio je Narodni poslanik i u prethodna dva saziva Narodne Skupštine Republike Srbije. Obavljao je funkciju potpredsednika Skupštine Opštine Valjevo i u tri mandata odbornik Skupštine grada Valjeva. U prethodnom sazivu bio je zamenik predsednika poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije.

Bavio se novinarstvom, radio u više medijskih kuća.

Sportista i istaknuti sportski radnik, aktivno igrao fudbal u nekoliko fudbalskih klubova.

Član Predsedništva Socijalističke partije Srbije.

Na vanrednim parlamentarnim održanim izborima 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabran za narodnog poslanika.

Oženjen, otac jedne ćerke.

Osnovne informacije

Statistika

  • 3
  • 0
  • 3
  • 1
  • 1 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Obeštećenje akcionara Agrobanke

čeka se odgovor 9 meseci i 15 dana i 14 sata

PITANJE ZA POSLANIČKU GRUPU SPS: KADA ĆE BITI OBEŠTEĆENI OPLJAČKANI AKCIONARI AGROBANKE? NAJNOVIJE saopštenje akcionara Agrobanke povodom 4 godine od nelegalnog zatvaranja Agrobanke i pljačke njenih akcionara. B92| sreda, 25.05.2016.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

SEDMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, 28.12.2016.

Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i Poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i Poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i Poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i Poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije..
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman kojim se posle člana 5. dodaju novi čl. 5a. i 5b. podnela je Poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman kojim se posle člana 5. dodaje novi član 5a. podneo je narodni poslanik Miroslav Aleksić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i Poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 135, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija“, Pančevo, prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – tri, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila ovaj Predlog zakona.
Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nisu glasala četiri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belančić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik
Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i mr Marko Milenković, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belančić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović, četiri narodna poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović, četiri narodna poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 37. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana i član 39. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić i sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv iznad člana i član 40. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović i sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala četiri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona.
Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI
Stavljam na glasanje Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Na Glavu 1, naziv člana 1. i član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 2. i član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Nemanja Šarović, Nataša Jovanović i Dubravko Bojić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 3. i član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu II, naziv člana 4. i član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 5. i član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 6. i član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 7. i član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 8. i član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu III, naziv člana 9. i član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 137 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 10. i član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 11. i član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vujaklović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 136 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 12. i član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 137 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 13. i član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 14. i član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu IV, naziv člana 15. i član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 16. i član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 141 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 17. i član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 18. i član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 141 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na Glavu V, naziv člana 19. i član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 141 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman sa ispravkom podnelo je pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 20. i član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe LSDV, Zelena stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 21. i član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 22. i član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 23. i član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 24. i član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 25. i član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 26. i član 26. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Niko nije pristupio glasanju.
Na član 26. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i dr Marko Milenković, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 27. i član 27. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Glasanju nije pristupio ni jedan poslanik.
Na član 27. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Niko nije pristupio glasanju.
Na član 27. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 28. i član 28. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Glasanju nije pristupio ni jedan poslanik.
Na član 28. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
Na član 28. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
Na Glavu 6, naziv člana 29. i član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
Na član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 30. i član 30. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
Na član 30. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
Na član 30. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 31. i član 31. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje.
Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
Na član 31. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 32. i član 32. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 32. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 33. i član 33. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 33. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Sarić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 33. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 34. i član 34. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 34. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na Glavu VII, naziv člana 35. i član 35. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 35. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 35. amandman je podnela poslanička grupa LSV-ZS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 36. i član 36. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 36. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 36. amandman je podnela poslanička grupa LSV-ZS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 37. i član 37. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 37. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 38. i član 38. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 38. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 39. i član 39. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 39. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na Glavu VIII, naziv člana 40. i član 40. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 40. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 41. i član 41. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 41. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 41. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 42. i član 42. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 42. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Videnović i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 42. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 43. i član 43. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 43. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 44. i član 44. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 44. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 44. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 45. i član 45. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 45. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa SDS-NPS i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na Glavu IX naziv člana 46. i član 46. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 46. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa SDS-NPS i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 46. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 47. i član 47. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 47. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa SDS-NPS i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 48. i član 48. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 47. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa SDS-NPS i Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Na član 48. amandman je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 49. i član 49. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 49. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, Poslanička grupa Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na naziv člana 50. i član 50. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 50. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, Poslanička grupa Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 143, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u načelu.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Poslanička grupa Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Poslanička grupa Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Poslanička grupa Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Poslanička grupa Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona u načelu.
Na naziv Glave I i član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović i Poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 4. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na naziv Glave II i član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 5. Amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 5. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na naziv Glave III i član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić i Poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na naziv Glave IV i član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i Poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
Na član 19 amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, i poslanička grupa DveriStavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: Niko od poslanika nije glasao.
Na naziv glave 5. i član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: Niko od poslanika nije glasao.
Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: Niko od poslanika nije glasao.
Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: Niko od poslanika nije glasao.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatuje da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.
Narodni poslanik Čedomir Jovanović, na sednici 23. decembra 2016. godine, u 12 časova i 24 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje, konstatujem da Narodna skupština je odlučila da nije povređen naveden član, niko nije glasao.
Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 23. decembra 2016. godine, u 14 časova i 55 minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: za- dva, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen naveden član.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 27. decembra 2016. godine, u 17 časova i 30 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 27. decembra 2016. godine, u 19 časova i 50 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne
skupštine.
Molim da odlučite o tome.
Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
Narodna poslanica Marija Janjušević, na sednici 27. decembra 2016. godine, u 20 časova i 15 minuta, ukazala je na povredu člana 106. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da odlučite o tome.
Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 27. decembra 2016. godine, u 21 časova i 11 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 27. decembra 2016. godine, u 21 časova i 25 minuta, ukazao je na povredu člana 158. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
Narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović, na sednici 27. decembra 2016. godine, u 21 časova i 38 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da odlučite o ovoj povredi.
Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Srđan Nogo, na sednici 28. decembra 2016. godine, u 01 časova i 57 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
Narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović, na sednici 28. decembra 2016. godine, u 02 časova i 10 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da odlučite o ovoj povredi.
Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
Narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović, na sednici 28. decembra 2016. godine, u 02 časova i 35 minuta, ukazala je na povredu člana 27. i 158. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da odlučite o tome.
Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Molim da saslušamo državnu himnu Republike Srbije.
Poštovani poslanici, ovim smo završili Drugo redovno zasedanje u 2016. godini.
Želim da vam se zahvalim na zaista posvećenom radu.
Vidimo se iduće godine.
Želim vam srećnu Novu godinu i da provedete praznike sa vama najdražim osobama. Hvala vam puno.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Zahvaljujem, gospođo Čomić.
Reč ima ministar Aleksandar Antić.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Zahvaljujem, isteklo je dva minuta.
Gospodine Raduloviću, vi ste se javili po amandmanu? Izvolite.

Imovinska karta

(Valjevo, 18.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Potpredsednik Narodne skupštine Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 85388.00 RSD 03.06.2016 -
Potpredsednik Narodne skupštine Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 13:48