DANIJELA STOJADINOVIĆ

Socijalistička partija Srbije

Rođena je 1969. godine. Živi u Svilajncu.

Po zanimanju je specijalista kliničke biohemije.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Osnovne informacije

Statistika

  • 21
  • 0
  • 2
  • 1
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 9 meseci i 21 dan i 5 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 11 meseci i 23 dana i 2 sata

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Deveto vanredno zasedanje , 19.07.2018.

Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, podnela sam amandman na Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, gde se predlaže jedna sveobuhvatnija definicija predmeta ovog zakona, da je potrebno u uvodnoj odredbi zakona naglasiti da su u pitanju medicinske i druge neophodne procedure, uslovi i standardi u oblasti korišćenja ljudskih ćelija i tkiva u medicinske svrhe, odnosno primena tkiva i ćelija radi lečenja.

Ovo je jedan zakon koji zahteva ozbiljnu pažnju i vidim da je izazvao baš dobru polemiku, a ja bih samo podsetila da ova oblast ljudskih ćelija i tkiva, koja je do sada bila uređena Zakonom o transplantaciji ćelija i tkiva, kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona, on je bio primenjivan takav kakav jeste godinama, ali je zaista postojala jedna neophodnost da se poboljša, da se stvore precizniji uslovi organizacija i nadzor nad obavljanjem poslova iz ove oblasti.

Nisu bili tu prepoznati ni poslovi darivanja, dobijanja, testiranja, obrade, čuvanja, skladištenja, distribucije i primene ljudskih ćelija i tkiva, što je prouzrokovalo lošu praksu da se sprovode postupci u ovoj oblasti, ali bez definisanja na republičkom nivou.

Dakle, postoji potreba da se ova oblast uredi po najvišim standardima medicinske nauke i prakse. Evo, danas smo čuli nekoliko puta da svi hoćemo u taj XXI vek, tim pre što je ova oblast medicine koja se intenzivno razvija i nudi zaista velike mogućnosti za lečenje, da se zdravstvenim ustanovama koje obavljaju ove poslove omoguće bolji uslovi u skladu sa savremenim dostignućima u ovoj oblasti.

Ovaj predlog zakona na precizan i jasan način definiše koje zdravstvene ustanove mogu da se ovim bave, koje mogu da obavljaju poslove iz ove oblasti ljudskih ćelija i tkiva, kao i ko može biti banka ljudskih tkiva, uključujući i sve uslove koji moraju ovim da se zadovolje.

Zakon takođe uvodi registar davalaca matičnih ćelija, hematopoeze, koji omogućava pronalaženje nesrodnih davalaca, obezbeđuje ćelije za presađivanje.

Dalje, donosi program za presađivanje ljudskih organa ćelija i tkiva koji će biti jedinstvene na teritoriji Republike Srbije i koji će definisati jasne procedure i jasne postupke u vezi organizacije timova i, što je bitno, finansiranja celokupnog postupka presađivanja tkiva.

Zatim, precizirana je i uloga Uprave za biomedicinu kao odgovornog tela, kao i nadzor na sprovođenju ovog zakona.

Ja bih vas, ministre, podsetila na jednu od naših prethodnih sednica, kada ste rekli da ćete se zalagati da državno zdravstvo dobije svoj značaj koji treba da ima u Republici Srbiji, s obzirom da je ova tema koja pokriva naše referentne i uspešne ustanove, samo bih na neki način podstakla to razmišljanje o kadru.

Mislim da, bez obzira na to što se mnogo ulaže poslednjih godina u zdravstvene ustanove, renoviranje, opremanje i tako dalje, mi imamo problem sa mladim ljudima koji traže posao. Znači, ovo su sve oblasti koje zahtevaju jedan dugi niz godina obuke i učenja na radu i postizanju određenih ciljeva.

Mislim da u budućnosti, što se medicine tiče i što se ove oblasti celokupno tiče, mora da se više pažnje posveti upošljavanju mladih ljudi, obrazovanju tih istih ljudi da bi mogli i da bi bili osposobljeni za ovako zahtevne poslove, a imamo mogućnosti za to. Imamo odličnu saradnju sa zemljama EU, a sada i ovim zakonom ćemo to na neki način poboljšati. Zahvaljujem se.

Deveto vanredno zasedanje , 19.07.2018.

Hvala, predsedavajući.

Podržala bih ovaj amandman kolege Rakonjca. Imali smo zaista nameru svi, ovi amandmani SPS, da na neki način uokvirimo i obezbedimo jednu garanciju kvaliteta i sigurnosti u ovoj veoma osetljivoj zdravstvenoj oblasti, kao što su ljudske ćelije i tkiva i njihova upotreba u sprečavanju i lečenju različitih bolesti.

Možda nije dovoljno pominjano, ali bih ovom prilikom istakla jednu značajnu novinu u ovom zakonu, a to je uvođenje jedinstvenom informacionog sistema za sačinjavanje i vođenje republičke liste čekanja za primaoce tkiva i značajno je unificirati kodove i sistem identifikacije davaoca i primaoca ljudskih ćelija i tkiva kako bi se omogućilo praćenje od davaoca do primaoca. Zahvaljujem.

Osmo vanredno zasedanje , 25.06.2018.

Hvala, predsedavajući.

Podnela sam ovaj amandman gde se dopunjuje odredba člana 1. Predloga zakona, tako što se predlaže da se zakon odnosi i na finansiranje izgradnje novih memorijala, a ne samo na finansiranje održavanja i uređivanja. Amandman je u skladu sa sadržajem drugih članova ovog zakona u kojima se govori o postavljanju i izgradnji ratnih memorijala. Nadovezujem se na kolegu Stevića.

Ovo je dobar zakon, dugo smo čekali i mogu da vam kažem da je naišao na oduševljenje svih udruženja koja posedujemo kao lokalne sredine i opštine Svilajnac koja uveliko radi na obeležavanju svih godišnjica, ali je veliki teret lokalnim samoupravama ili situacijama u kojima se dolazilo do nekog skupljanja priloga itd. Ovim zakonom će biti sada razrešeno šta je lokalna samouprava, koja su njena ovlašćenja, koja su republička ovlašćenja i sva naša udruženja iz Prvog svetskog rata, udruženja boraca 1912, 1918, kao i udruženja koja obuhvataju Drugi svetski rat zahvalna su na ovim rešenjima.

Ovaj zakon jeste važna i mislim da treba da ostavi snažnu poruku da se ne zaboravlja, jer kao narod ako ne vodimo računa o prošlosti, nećemo imati ni budućnost. Zahvaljujem se.

Imovinska karta

(Svilajnac, 01.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (paušal) Republika Mesečno 27320.00 RSD 03.06.2016 -
- Dom zdravlja (Lekar) Javni Mesečno 59000.00 RSD 05.05.2016 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 13:05