VJERICA RADETA

Srpska radikalna stranka

Rođena 15. oktobra 1955. godine u Livnu (Bosna i Hercegovina). Živi u Zemunu, Beograd.

Po zanimanju je diplomirani pravnik. Bila je narodna poslanica u Narodnoj skupštini od 2003. do 2008.godine. Član predsedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke.

Bila je sekretar SO Zemun, a kasnije i kao zamenica ministra pravde u vladi Mirka Marjanovića.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabrana za narodnu poslanicu.

Osnovne informacije

Statistika

  • 130
  • 0
  • 313
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 23.05.2017.

Dame i gospodo, mi smo i na ove jučerašnje zakona i na ovaj danas podneli amandmane gde smo tražili da se brišu ovi predloženi članovi zato što mislimo da ovaj zakon ovakav uopšte ne treba da postoji. Ovo je štetan zakon, koliko god ste vi pokušali da to prikrijete i da prikažete na nekakav drugi način.

Ovi zakoni, i jedan i drugi, jesu zaduživanje. Vi kažete – to je samo garancija. Jeste formalno garancija, ali jednim zakonom dodatno zadužujete državu za 45 miliona evra, drugim za 15 miliona evra.

Činjenica je, koliko god ministri to pokušali da prikriju, da se na ove iznose plaća kamata čak i ako mi ove iznose kredita ne povučemo, odnosno ne budemo koristili.

Još nešto je činjenica. Ministar Vujović nije hteo da odgovora na te primedbe zato što zna da smo u pravu. Ovi iznosi su određeni i predviđeni striktno namenski i jedan i drugi. Vi ste im već promenili namenu zato što ste ih pretvorili u hartije od vrednosti i sada, naravno, imate problem kako ovoj Razvojnoj banci Nemačke da objasnite tu vašu neku transakciju koja je nezakonita i koja nije u skladu sa ovim što nama nudite.

Takođe, insistiramo da nam dostavite taj sporazum, i jedan i drugi, da vidimo, juče smo rekli to je moralo da bude sastavni deo obrazloženja predloga ovih zakona, šta je to što Narodna skupština ovde raspravlja i o čemu se to glasa. Mi faktički ne znamo šta je neko u ime, ispade u ime Skupštine, jer je potpisao neko iz Vlade bez saglasnosti Skupštine. Pitanje je šta bi se desilo da recimo Narodna skupština ne izglasa ove predloge.

Takođe, pitanje na koje nismo dobili odgovor je – ko je potpisao ove ugovore sa ovom Razvojnom bankom Nemačke i kako se desilo, gde je otišlo skoro pola milijarde evra koje su potrošene za posredovanje? Ko je posredovao i gde su te pare? Dakle, puno je pitanja na koja niste dali odgovor.

Obrazloženje zbog čega ne prihvatate naše amandmane je neozbiljno zato što zaista ne odgovarate ni na ono što smo napisali u amandmanu, niti na ono što vas pitamo još od načelne rasprave. Dakle, predlažemo da usvojite amandmane i vratite ove zakone, pa nam ih lepo predložite sa tim tekstom ugovora da vidimo šta ste vi to muljali i o čemu bi mi ovde trebali da raspravljamo. Hvala.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 23.05.2017.

Amandman na član 4. je, što se tiče nas iz SRS, isti kao i na ostale članove. Tražili smo da se briše ovaj član. Ovaj član 4. možda najbolje potvrđuje sve ono što pričamo već dva dana jer jasno kaže šta će se desiti ako garant, a to je država Srbija, izvrši obavezu umesto zajmoprimca.

Dakle, vi ste ovde pokušali da nam skrenete pažnju sa onoga što ne želite da nam pokažete ministre, tražili smo to već nekoliko dana, a tražimo i danas da nam pokažete taj sporazum da vidimo i ne razumemo zašto taj sporazum nije bio sastavni deo obrazloženja ovog predloga ovog zakona. Zato što bismo trebali da znamo tačno ko je učestvovao, ko je potpisao i kako su, ko je potrošio 470 hiljada evra na ime posredovanja. Da li je neko kao lapsus rekao pola milijarde umesto pola miliona nije mnogo ni važno, važno je da mi nemamo odgovor na pitanje – gde je otišlo tih pola miliona evra? Kada bismo imali sve ove sporazume koje ćete nam ovako pokazivati, verovatno se premašuje i taj iznos od pola milijarde.

Dakle, nedopustivo je, zapravo nije u skladu sa zakonom ni sa Ustavom, da Vlada može da zadužuje Srbiju tako što će tek nakon što potpiše neko neki sporazum i plati proviziju, u ime države to da stavi Narodnoj skupštini na razmatranje i na usvajanje. Ovo jednostavno nije u skladu sa zakonom i ne možete tako da se ponašate, da se kasnije pokrivate zapravo fiktivnim odlukama Narodne skupštine jer vaši poslanici moraju za ovo da glasaju, inače, šta bi se desilo? Valjda bi neko morao da ide u zatvor jer je zadužio državu za 45 miliona evra, a nije imao za to odgovarajuće ovlašćenje.

Simpatična je ovde rasprava između ovih prethodnih koji traže da se izvrši uvid u ovaj sporazum, što i mi tražimo, i ovih koji podsećaju na ugovor koji je zaključen vezano za poslovanje „Zastave“ iz Kragujevca. Zaista onaj crni ugovor iz „Zastave“ potpuno podseća na ovaj nevidljivi. Podsećam takođe ove koji su sada na vlasti da su oni mogli da taj crni ugovor iz „Zastave“ stave van snage, odnosno da traže raskidanje tog ugovora, a ne da se večito krijete iza onoga što je neko uradio ranije, pa vi sad to kao ne možete da menjate. Doduše, vi ministre Antiću nemate taj problem, vi ste bili i onda i sada, tako da vi to svakako razumete. Vaša partija, gospodine Antiću, valjda pripadate toj partiji. Hvala.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 23.05.2017.

Da, ministar je upravo odgovarao na ono što sam ja rekla i iščuđavao se kako je moguće da smo podneli ovaj amandman da brišemo član 4. jer, ne znam, kakvu koncepciju na taj način mi rušimo, možda ministrov i Vladinu, ali naša koncepcija je ministre Antiću da ovaj zakon ne može da se nađe u pravnom prometu, a to možemo da iskažemo u skladu sa našim Poslovnikom, jedino tako što ćemo predložiti brisanje svakog člana.

Član 4. i da nije tako, toliko nakaradno napisan i pored ovoga što je gospodin Krasić rekao da predviđate da se eventualno naplatite sami od sebe, ali zamislite vi još jednu, što bi ste vi rekli, lupetanje u članu da ste vi napisali - da država Srbija garant, to je država Srbija, ima pravo da od zajmoprimca to je EPS potražuje. Ima pravo, pa valjda ima obavezu, ako je neko dužan državi Srbiji, ona ima obavezu da to traži, a ne ima pravo.

Šta to znači – ima pravo? Nešto na šta neko ima pravo, on to ne mora da koristi, a vi nudite narodnim poslanicima da vam glasaju za nešto tako uopšteno, gde se vi zapravo i ne obavezujete da to eventualno naplatite, čak i kad bi ta naplata imala smisla, a nema upravo iz obrazloženja koje vam je gospodin Krasić malopre rekao, iz obrazloženja koje smo mi dali u našem amandmanu i u našim ostalim amandmanima.

Ministre, pošto ste se onako zgražavali na ovaj amandman, ja vas molim da u jednom mirnom tonu nam kažete kada ćete nam pokazati ovaj sporazum i ko je uzeo 470 evra? Hvala vama.

Imovinska karta

(Zemun, 27.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (Potpredsednik narodne skupštine) Republika Mesečno 114000.00 RSD 03.06.2016 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Penzioner) Republika Mesečno 59000.00 RSD 15.12.2016 -
Poslednji put ažurirano: 08.03.2017, 11:37