PETAR JOJIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 12. jula 1938. godine. Živi u Pančevu.

Po zanimanju je advokat. Bio je savezni ministar pravde od 12. avgusta 1999. do 4. novembra 2000. godine. Postao “poznat” po svom odgovoru Karli del Ponte na pitanje o saradnji SR Jugoslavije sa Haškim tribunalom.

Bio je predsednik je Južnobanatskog okružnog odbora SRS. Biran je za narodnog poslanika na parlamentarnim izborima 2003. 2007. i 2008. Godine. U skupštini je bio član odbora za ustavna pitanja i odbora za pravosuđe i upravu i član Grupe prijateljstva sa Izraelom.

U poslaničke klupe se vraća nakon vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 7
  • 0
  • 32
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2017.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, u okviru reforme pravosuđa nije mnogo učinjeno. Od kako je došao DOS, u pravosuđu je došlo do brojnih skandala i brojnih nepravilnosti.

Kada je uloga predsednika suda u pitanju, on ima veliku odgovornost utoliko što mora da prati zakonitost, sprovođenje zakona u primeni od strane nadležnih pravosudnih organa, tj. nosilaca pravosudnih funkcija, tj. sudija.

Izneću jedan podatak. U Pančevu postoji takva politika, kaznena, da te kadija tuži i kadija ti sudi. Šta to znači? Radi se o tome da je podneto lažnih 535 krivičnih prijava protiv građana, uglavnom protivnika političkog režima DOS-a, da je od tih 535 građana koji su optuženi lažnim optužnicama javnih tužilaca u Pančevu, oslobodio sud svih 535 građana. Šta je u pitanju? U pitanju je da od Visokog saveta sudstva, preko Vrhovnog kasacionog suda, da treba predsednici sudova, u svakom slučaju, da snose odgovornost za zakonitost sprovođenja određenih propisa.

Kako je moguće, dame i gospodo, da se u Pančevu protiv advokata Predraga Basarića podnese 37 krivičnih prijava, a da nijedan slučaj nije procesuiran? Da li je tačno da mu je kuma zamenik apelacionog tužioca u Novom Sadu? Da li je tačno da je od tih 535 optužnica, da je iz budžeta Republike Srbije i poreskih građana plaćeno 110 miliona? (Isključen mikrofon.)

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2017.

Da li je tačno da je advokat Predrag Basarić iz Pančeva 80 hiljada evra prihodovao za ishodovanje građevinske dozvole?

Imovinska karta

(Beograd, 30.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 75000.00 RSD 03.06.2016 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Penzioner) Republika Mesečno 62000.00 RSD 01.01.1981 -
Poslednji put ažurirano: 08.03.2017, 10:54