PETAR JOJIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 12. jula 1938. godine. Živi u Pančevu.

Po zanimanju je advokat. Bio je savezni ministar pravde od 12. avgusta 1999. do 4. novembra 2000. godine. Postao “poznat” po svom odgovoru Karli del Ponte na pitanje o saradnji SR Jugoslavije sa Haškim tribunalom.

Bio je predsednik je Južnobanatskog okružnog odbora SRS. Biran je za narodnog poslanika na parlamentarnim izborima 2003. 2007. i 2008. Godine. U skupštini je bio član odbora za ustavna pitanja i odbora za pravosuđe i upravu i član Grupe prijateljstva sa Izraelom.

U poslaničke klupe se vraća nakon vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 6
  • 0
  • 32
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

Dame i gospodo, koleginica Vjerica Radeta je obrazložila zašto smatramo da bi trebalo usvojiti ovaj amandman. Što se tiče ovog Zakona o vodama, samo bih nekoliko napomena želeo da istaknem, pošto je tu gospodin ministar, i da se ipak neke stvari ubuduće moraju menjati i više pažnje posvetiti vodama.
Evo, navešću primer, ko je kriv što građani srednjega i severnog Banata, a posebno Zrenjanin, Kikinda, više od deset godina nemaju ispravnu vodu, ovaj Smederevska Palanka, šta je sa Užicem, zašto Užice nema zdravu pijaću vodu često?
(Zoran Krasić: Ritopek, a 20 kilometara od Beograda.)
Ritopek, što kaže kolega Krasić?
Dakle, ovo su problemi o kojima Vlada i nadležno Ministarstvo u narednom periodu trebaju da poklone veću pažnju nego što je to bilo u prošlosti. Imate užički deo i sliv Drine, koji apsolutno sa jezerima, limskim hidroelektranama može da obezbedi dovoljnu količinu zdrave i čiste pijaće vode.
Dakle, bitno je da pored kvaliteta vode za Banat, i srednji i severni, može da bude obezbeđen iz Deliblatske peščare u potezu Dubovac. To su ogromne količine zdrave vode koja može da snabdeva pola Vojvodine.
Što se tiče uređivanja vodotokova, u prošlosti, unazad nekoliko godina, imali smo više desetina miliona evra štete samo krivicom neke vlasti koja nije uređivala vodotokove, niti je preduzimala blagovremeno mere da spreči ogromne štete i žrtve naših građana. Uzmite u obzir Obrenovac, Lučane, južnu Srbiju. Videćete koliki su tu izdaci bili i kolike su štete. Prema tome, nije jasno zašto se i pored tih velikih razaranja i velikih šteta, ogromnih, ništa ne preduzima u dovoljnoj meri. Nešto se preduzima, ali ne u dovoljnoj meri.
Zato SRS je u više navrata isticala da se ovom pitanju mora posvetiti odgovarajuća pažnja.
Što se tiče ovih amandmana, koji su podneti i predlagača, samo mogu da primetim, gospodine ministre, predlagači i ljudi koji su radili u ovoj oblasti i na predlogu zakona, mislim da je veliki broj amandmana koje ste usvojili dokaz da su narodni poslanici ti koji mogu da daju veliki doprinos na izrađivanju dobrih zakona.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.12.2016.

Dame i gospodo, u ime SRS podneo sam amandman na član 9. predloženog zakona. Ostajem kod njegovog obrazloženja i smatramo da ga treba prihvatiti.
Kada je u pitanju budžet i kada su u pitanju ovi organi koji se finansiraju, prema odredbi ovog člana, tu su obuhvaćeni državni organi, između ostalih obuhvaćeni su i organi pravosudnih institucija, dakle, pravosudni organi, sudije, tužioci i njihovi zamenici. Mislim da se jedan deo, kako ste predvideli, finansira 70% iz budžeta, a 30% ide iz naplaćenih prihoda od taksi. Međutim, lično smatram da je krajnje vreme da se 50% od naplaćenih sudskih taksi treba prebaciti da to bude isplaćeno nosiocima pravosudnih funkcija, ali u prvom redu zaposlenih u pravosudnim institucijama jer su njihove plate izuzetno male.
Šta utiče na budžet i kako se čerupa budžet Republike Srbije? Neću da kažem da je ovaj budžet, kao što se ranije govorilo, pun šupljih rupa kao što je to švajcarski sir, međutim, finansiranje i sudski troškovi, kako se budžet čerupa? Stečajna mafija u Beogradu u jednom predmetu je imala šest njih optuženih, prvostepenom presudom je bilo izrečeno 23 godine zatvora, međutim, usled držanja predmeta u fioci kod sudije, ako je to tačno, Veroljuba Cvetkovića 11 meseci, taj predmet je zastareo. Troškovi za odbranu osumnjičenih iznosili su oko milion evra.
Za taj iznos iz budžeta se moglo isplatiti 4 hiljade i 100 plata zaposlenim u pravosudnim organima, a pre svega zaposlenim administrativnim radnicima. Mislim, da je krajnje vreme da Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravde usaglase kontrolu i nadzor kako se troše ova sredstva.
Još samo da dodam, ako mi dozvolite, ukupni rashodi i izdaci u budžetu koji se predviđaju za usluge i robe, 105 milijardi 914 hiljada. Za taj iznos je moglo da se kupi, 71 hiljada traktora da se pokloni poljoprivrednim individualnim proizvođačima da oni mogu da oru ovu bogatu srpsku zemlju, da proizvode za sebe, da proizvode za državu, da proizvode za izvoz. Tri puta više sredstava se moglo od ovoga iznosa okrenuti i prihodi bi bili daleko veći.
Zbog toga imate i ovakve situacije, po optužnicama koje sud oslobađa izdaje se nekoliko milijardi dinara bespotrebno na troškove sudske, ne računajući one koji se odnose na pritvore gde slede tužbe i izdaci iz budžeta. Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.11.2016.

Dame i gospodo, nema logike da se u pogledu osposobljenosti i kvalifikacija, kada je u pitanju nasilje u porodici, moraju obezbediti za određena lica i određene obuke i sertifikati. Kako to gde je najteži posao da se radi, najsloženiji, gde treba stručnost izuzetna, da dođe do izražaja, da se ovde ne traži obuka, da ne moraju sudije, tužioci i policajci koji rade u vezi ovoga zakona, na ovim poslovima, da nemaju određenu obuku ili da nemaju sertifikat?
Drugo, ovi specijalni sudovi, specijalna odeljenja, apelacioni sudovi, ovo je jedna novotarija koja nije dala željene rezultate, čak ni Visoki savet sudstva, čak ni Državno veće tužilaca. Ko vam je sada na listi za tužioce u izboru i da li mogu biti oni koji su stotine miliona pričinili štetu budžetu Republike Srbije? Nema logike. Ovaj amandman ispravlja grešku ili propust predlagača.
S druge strane, koje privilegije imaju ljudi koji će da rade u specijalnim sudovima i ovim odeljenjima? Imaju li automobile, imaju li vozače, kolike su im plate i zašto se stvara nezadovoljstvo između nosilaca pravosudnih funkcija koji ne rade u ovom odeljenjima, za razliku od ovih koji će da rade u ovim odeljenjima? Zamislite, šest godina, izaberete sudiju, u specijalnom odeljenju ima pet predmeta za šest godina i dobija platu od 200-300 hiljada i još druge privilegije.
Da li su dali rezultate ovi specijalni sudovi i specijalna odeljenja? Nisu. Ravno nuli.

Imovinska karta

(Beograd, 30.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 75000.00 RSD 03.06.2016 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Penzioner) Republika Mesečno 62000.00 RSD 01.01.1981 -
Poslednji put ažurirano: 08.03.2017, 10:54