VESNA NIKOLIĆ-VUKAJLOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođena 3. septembra 1962. godine u Aleksandrovcu. Živi u Kraljevu.

Po struci je diplomirani pravnik. Od 1999. godine je vlasnik privatne porodične firme ,,Bim promet”. Bila je i zamenik gradonačelnika Kraljeva. U Narodnoj skupštini Republike Srbije bila je poslanik u periodu od 2007. do 2008. godine. Predsednik je Opštinskog odbora Srpske radikalne stranke u Kraljevu.

U poslaničke klupe se vraća nakon vanrednih parlamentarnih izbora 24.aprila 2016.godine.

Udata, majka troje dece.

Osnovne informacije

Statistika

  • 4
  • 0
  • 30
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

Ovde se radi o izmenama i dopunama ovog Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, i u članu 10. se podrazumeva sistem za identifikaciju zemljišnih parcela. Znači, uvođenje sistema za identifikaciju zemljišnih parcela. To je nešto što moraju da znaju građani, zato što mora da se pripreme za ovako nešto. Ovo sada nije bitno samo za Ministarstvo privrede, ovo je bitno i za građane Srbije i sve one koji žele da se bave poljoprivredom.

Moram da napomenem da mi iz SRS stalno govorimo da je poljoprivreda najunosniji biznis i najunosniji posao u ovoj zemlji. Može biti, ali nije. To, da poljoprivredu stavimo u prvi plan kao najunosniji posao, biznis, ja sam neko ko se bavi sada poljoprivredom, i ako sam, možda nije umesno da se kaže, pravnik sam po struci, ali se bavim poljoprivredom, i želim da se bavim poljoprivredom, i ja bih i druge ljude edukovala na vašem mestu. Ali, ne mogu ja edukovati, Ministarstvo mora edukovati ljude da je poljoprivreda najunosniji biznis u ovoj državi, i zato ga tako trebate formulisati i predstaviti narodu.

Šta je u pitanju? U pitanju su ove parcele koje sada treba da se identifikuju, da vidimo koliko mi, kojih parcela imamo itd. Sada, uvek imamo razliku između Vojvodine i centralne Srbije. Šta ste uradili sa Vojvodino? Zaorali, preorali, dali tajkunima, uzeli da bi mogli sutra po pravu preče kupovine da kupuju oni itd. Šta će biti sa Vojvodinom, vi to najbolje znate. Dobro se ne piše, svakako. Ali, šta će biti sa centralnom Srbijom, tamo gde smo mi sa malim parcelama, 20 ari, 30 ari, gde su parcele nepravedne. Prekjuče smo govorili o ovom zakonu, pa ste vi meni rekli da za korišćenje subvencija nije čak ni potrebno da budete ni vlasnik, već je potrebno da budete u zakupu. Ali, nisam stigla da vam odgovorim, odnosno da vam kažem situaciju sa terena, da mi ne možemo ni u zakup uzeti od nekoga parcelu od 20 i 50 ari, jer se ne vodi ni na koga, razumete. To su male parcele.

Sada, ono što smo mi hteli, tj. da ovaj sistem snimanja bude što brži, znači što efikasnije da to sprovedete. Vi ste stavili kao sistem snimanja, ali niste ograničili rokom. Tu SRS vidi mogućnost zloupotrebe i pripreme da ove parcele, sutra, jednog dana, budu uvećane, ali onog trenutka kada to bude interes nekim strancima ili pak, da mi dođemo u situaciju da ćemo ostati bez tih parcela, a da ćemo biti samo, da kažem, sluge tim stranim investitorima, koje ćete vi dovesti i dati im 11 milijardi da bi oni nešto znali da urade.

Kažem vam, mi to znamo, mi to umemo, mi znamo i da oremo, i da kopamo, i da proizvedemo, i da postavimo, ali treba Ministarstvo da nam da inpute za to, i Ministarstvo mora da napravi seljaku i mogućnost proizvodnje, ali ono što je najbitnije, mogućnost plasmana. Zato vas molim da kao Ministarstvo poljoprivrede upravo o tome vodite računa, jer najbitnija je stvar to što će seljak proizvesti gde će da proda. Kada to budete napravili onda ćemo mi krenuti sa poljoprivredom u pravom smislu te reči, kao jednom unosnom granom privrede. Hvala.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 13.12.2016.

Prvo, moramo da znamo, da li smo mi još uvek na putu ka Evropskoj uniji ili nismo? S obzirom da smo imali juče to što smo imali u Briselu, i da je naš premijer došao kako je došao, odnosno napustio sastanak, tako da sve ovo danas što pričamo može biti uzaludno. Da li je tako? Jeste.

Kada su u pitanju ova dva zakona, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivedi i ruralnom razvoju i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi u ruralnom razvoju, malo se stvara jedna pometnja u javnosti, zato što kada se o ovome govori, sad svi poljoprivrednici iz Centralne Srbije, odakle ja, kao narodni poslanik dolazim, uglavnom je tamo neko ruralno područje, očekuju šta će se to dogoditi i šta ćemo mi to dobiti od Evropske unije.

Ono što moramo da kažemo, mi srpski radikali, a to je ono što nas izdvaja od svih drugih poslaničkih grupa, jeste istina koju smo uvek govorili. Mali poljoprivedni proizvođač u ruralnom području, apsolutno, u ovom trenutku neće imati ništa, ni od jednog ni od drugog zakona.

Što se tiče IPAD fondova, i to IPAD fonda za koji kažete da imate 175 miliona, mi ćemo vam reći da ste vi tih 175 miliona, toliko ste se zakačili za tih 175 miliona, jel tako? A niste rekli da ste u budžetu prošle godine dali 400 miliona, i to Vlada sama, bez odluke Skupštine, po svom nekom diskrecionom pravu koje je sama sebi dala, dala je 400 miliona evra za propala preduzeća, odnosno za njihove gubitke.

To je ono što SRS uvek želi da podvuče javnosti, verovatno je sad svima sve jasno, jel, da od te EU nema ništa, a da dobrom analizom budžeta i ovog Zakona o budžetu koji smo ovde doneli, možemo da pogledamo da u stvari mi iz budžeta mnogo više možemo imati novca nego što jurimo ovih 175 miliona, a pitanje je ko će dobiti.

Kada su u pitanju ovi IPARD fondovi, vi i sami vidite koji su uslovi za dobijanje ovih sredstava. Naravno, morate da kažete da niste rekli, a od vas se očekuje da se kaže, da ovde nema malog poljoprivrednog proizvođača, a cilj poljoprivrede, kao zamajca privrede ove države, jeste da se podignu mala poljoprivredna domaćinstva.

Zašto sada ne kažete malim poljoprivrednim proizvođačima i ovim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, da oni ne mogu da apliciraju za ovakva sredstva. Zašto? Zato što je ovde negde oko 50 hiljada evra do dva miliona evra. Sad mi recite, koje poljoprivredno gazdinstvo to može sebi da priušti i ko može da aplicira za ova sredstva? Znači, ne može niko. Ustav, tamo ste tačno predvideli koliko litara mleka treba da ima u prošloj godini da je neko proizveo ili koliko jedinica ili broj, da li je u pitanju stoka krupna, itd, da li je u pitanju živina, itd. Znači, moramo da znamo da što se tiče poljoprivrede ovde nigde nema malog poljoprivrednog proizvođača, niti ima običnog poljoprivrednog gazdinstva.

E, sad, što se tiče SRS i naše politike, upravo sve dokazuje da mi imamo mogućnost da na sopstvenim resursima razvijamo našu poljoprivredu i da živimo od sopstvenog rada. Svako ko je nešto proizvodio, radio, živeo od svoga rada, on zna da od EU i od svega ovoga o čemu vi govorite, nema ništa. Znači, imamo tu prepucavanje između pozicije i opozicije i vidite u svakom trenutku da sama ta neka diskusija ne vodi ničemu.

Znači, dok mi jurimo tih 170 miliona, mi dajemo 400 miliona evra tamo gde ne treba i dajemo propalim državnim preduzećima koja nećete da reformišete, a vaše je da dogovorite građanima zašto nećete da ih reformišete. Još nešto. Dok jurite ovaj put ka EU, vi ste zanemarili jednu bitnu stvar. Trgovinski rat koji se dogodio između Brisela i Moskve, koji niste dozvolili da naši poljoprivredni proizvođači iskoriste, a šta sad u stvari radite?

Ministre, ja vas molim, stvarno ne znam kome pričam. Molim, zaustavite vreme.

Eto vidite, ovo je lep primer kako se poštuje demokratije i kako se poštuje mišljenje narodnog poslanika koji se ne zove džaba narodni. Ja želim samo da mu prenesem šta to ljudi iz ruralnog područja, koji su problemi ljudi u ruralnom području.

Vi dobro znate da su ruralnom području vrlo mala poljoprivredna gazdinstva, da su parcele vrlo male, po 20 ari, 10 ari, 15 ari, itd, da je to vrlo teško ukrupniti, da se parcele ne vode na poljoprivredna gazdinstva, odnosno da su pojedinci držaoci, znači imaju pravo svojine na osnovu državine. Ali, da ne mogu da dođu do prava svojine.

Da li shvatate, ukoliko ne utuže nekog, koga će oni da utuže? A da bi imali pravo, da bi mogli za neka sredstva da apliciraju i da dobiju neku subvenciju, ta zemlja mora da se vodi na njih, jel tako? Znači, po tom osnovu ljudi iz ruralnog područja apsolutno nemaju nikakve mogućnosti da dođu do bilo kakvih subvencija. Ako imamo 500 i 600 hiljada registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, da li shvatate kolika je to proizvodnja? Da li shvatate šta je moguće napraviti i proizvesti u ovoj zemlji?

Da li znate da cela Srbija može biti jedna bašta, jedinstvena bašta u Evropi od koje, ne samo da mi možemo da se hranimo, nego možemo da izvozimo gde nam je volja. To što vi jurite ka EU, e sad mi recite kako ćete vi sutra da izjednačite našeg poljoprivrednog proizvođača sa poljoprivrednim proizvođačem u EU, kad on ima subvencije od svoje države koja je privredno jaka, a mi nismo privredno jaki i mi ne možemo imati te subvencije, ne možemo subvencionisati naše male poljoprivredne proizvođače. Kad bi ušli, a da uđemo nećemo nikada, ovo je samo besmisleni put i kad bi ušli mi ne bi bili konkurentni sa njima.

Od 2017. godine počinje prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima. Zato ste i dali nalog da se popiše sva državna imovina, odnosno zemljište u svojini države, je li tako? Šta će da se dogodi sa tom zemljom? Ako date na prodaju strancima, stranci će to dobiti po vrlo niskim cenama, a onda naši poljoprivredni proizvođači, šta će biti? Samo sluge upravo tim strancima, na svojoj rođenoj zemlji.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.11.2016.

Hvala.

Ovo je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Mi smo podneli amandman na član 4. gde se, između ostalog, kaže da se formira i specijalna komisija koja uređuje nadležnost Jedinice za finansijsku istragu, kao kancelarija za povraćaj imovine.

Mi se lepo pitamo – koju smo mi to imovinu i kome oduzeli, odnosno vi kome ste oduzeli imovinu da bi donosili ovakav zakon da treba da vratimo imovinu? Sve do onog trenutka dok ne donesete zakon o poreklu imovine i dok ne podnesete izveštaj budžeta od 2012. godine pa nadalje, naročito ovaj od 2015. godine, što je dr Šešelj tražio pre neki dan, mi ne možemo znati ko u ovoj državi troši novac kako ne treba, gde ga iznosi i gde je u stvari ta imovina građana.

Ono što smo primetili za sve ovo vreme, dok ste vi polemisali, i pozicija i opozicija, jedni su okretali leđa poziciji, a pozicija je u stvari okrenula leđa narodu. Kako? Tako što je došla na vlast 2012. godine, upravo govoreći da će sve što je uradila DS ovoj državi i ovim građanima do 2012. godine da vrati u budžet i da vrati građanima, nije vratila, a sada ide neki zakon gde uopšte ne znamo šta kome treba da oduzmemo.

Znači, prvo moramo da donesemo zakon o poreklu imovine, da vidimo šta su pokrali ovi pre vas do 2012. godine, a onda šta moramo da uradimo? Da vi položite račune od 2012. godine do sada i da vidimo gde je taj novac građana, da bismo mogli jedan ovakav zakon da donesemo. Hvala.

Imovinska karta

(Kraljevo, 03.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
- Skupština grada Kraljeva (Odbornik) Opština Mesečno 22000.00 RSD 16.06.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 08.03.2017, 11:34