MIROSLAVA STANKOVIĆ-ĐURIČIĆ

Srpska radikalna stranka

Rođena 1976. godine. Živi u Smederevskoj Palanci.

Po zanimanju je diplomirani geograf. Predsednica je Podunavskog okružnog odbora u Smederevskoj Palanci.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Osnovne informacije

Statistika

  • 3
  • 0
  • 38
  • 0
  • 1 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 30 dana i 5 sati

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

Zahvaljujem.

Član 60. reguliše ovlašćenja inspektora i SRS podnela je amandman, pre svega, na stav 4. ovog Predloga zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji koji kaže da inspektor ima pravo da, radi sprečavanja mogućeg prikrivanja dokaza, oduzme predmete, kao i medicinsku dokumentaciju i druge evidencije koje se vode u skladu sa zakonom, uz obavezu izdavanja potvrde o njihovom privremenom oduzimanju.

Mi zaista, i u amandmanu, kažemo da nemamo ništa protiv toga da inspektoru treba da bude dostupna na uvid dokumentacija ali ono zbog čega mi, pre svega, podnosimo ovaj amandman to je zbog oduzimanja dokumentacije, materijala ili ovih predmeta, jer smatramo da bi oduzimanje dokumentacije ugrozilo lečenje pacijenata čije je lečenje u toku, jer bez potpunog uvida u medicinsku dokumentaciju… Smatramo da doktor mora da ima pravi uvid radi procedure vantelesne oplodnje.

Ovim amandmanom smatramo da ne treba da se oduzima dokumentacija da ta zloupotreba može da se spreči fotokopiranjem dokumentacije ili eventualnim slikanjem samih predmeta, znači bez oduzimanja. Ova reč ovde treba da se izbriše. Znači, da se dokumentacija fotokopira i ostavi instituciji zbog lečenja pacijenata.

U samom obrazloženju neprihvatanja amandmana kažete da je nejasno i neprecizno definisan. Zaista ne znam šta je nejasno i neprecizno definisano ovim mojim obrazloženjem. Hvala.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 08.12.2016.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri, amandman koji smo podneli kolega Momčilo Mandić i ja odnosi se na oblast stanja javnog duga Republike Srbije, preciznije na direktne obaveze prema ovoj Evropskoj investicionoj banci za obnovu i razvoj kliničkih centara.

Amandmanom predlažemo da se izvrši usaglašavanje obaveze koja je 2016. godine iznosila 18 miliona 12 hiljada 195 evra, a sada vidimo da za 2017. godinu iznosi 34 miliona 768 hiljada 293 evra. Kako je toliko za godinu dana, odnosno sada planirana ova razlika, povećanje za 16 miliona 756 hiljada 98 evra? Ono što treba da kažete građanima Srbije, to je da li je to jedna od cena koju treba da plate građani Srbije na ovom pogubnom putu ka EU.

Takođe, treba usaglasiti ove datume otplate, poslednji datum otplate glavnice koji je u 2016. godini, kako piše planirano za 2. septembar 2038. godine, a sada vidimo u ovom planu za 2017. godinu 28. septembar 2040. godine. Pa, eto to je ono što smo mi predložili amandmanom.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 25.10.2016.

Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Poštovani predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, na početku svog izlaganja nekoliko rečenica, analiziraću jaz između propisa i prakse koja je, pod znacima navoda, odličan primer partnerstva između državnog i privatnog sektora. Nabrojaću samo neke njihove efekte. Tek nakon stupanja Zakona o koncesijama 2003. godine, član 3. stav 6. Zakona o privatizaciji, kojim se propisuje da predmet privatizacije ne mogu biti prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi kao dobra od opšteg interesa, počinje da proizvodi dejstvo u odnosu na luke i pristaništa, odnosno lučku infrastrukturu. Tek tada se lučka delatnost prepoznaje kao državno dobro od opšteg interesa.

Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju, odnosno prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzija, uredba o izmeni uredbe u članu 4. stav 1, precizirane su odredbe koje se odnose na umanjenje naknade…

Imovinska karta

(Smederevska Palanka, 30.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 100000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 08.03.2017, 10:14