BALŠA BOŽOVIĆ

Demokratska stranka

Rođen je 10. maja 1983. godine u Beogradu.

Po zanimanju je diplomirani pravnik.

Završio je III Beogradsku gimnaziju, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Član Demokratske stranke od 2004. godine. Od 2005. godine ispred Demokratske omladine (DO) bio zadužen za DO na Kosovu i Metohiji. Od 2006. član saveta Kluba DO Stari grad. Učesnik i koordinator svih kampanja od 2003. do 2008. godine. Predsednik Demokratske omladine Beograda od 2007. do 2009. Predsednik Demokratske omladine od juna 2009. Gradski odbornik u Skupštini grada Beograda od 2008. do 2012. godine.

Na parlamentarnim izborima 6. maja 2012. godine izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Zamenik šefa poslaničkog kluba Demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predsednik Gradskog odbora DS Beograd.

Kao volonter Narodne kancelarije predsednika Republike radio u odeljenju za imovinsko-pravne odnose. Studentski predstavnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2005. godine. Član saveta Pravnog fakulteta od 2005. do 2006. Jedan je od osnivača “Koalicije mladih protiv nasilja” (2009), NVO “Evropa nema alternativu” (2008) i NVO “Prave stvari” (2007).

Polaznik škole “Centra modernih veština” (CMV) na temu “Političke veštine” (2005). Pohađao kurs NDI “Effective communication” (maj-septembar 2006). Učesnik seminara Centra za demokratiju na temu “NATO” (2009). Polaznik škole “Politea” (2009). Polaznik godišnjeg seminara BeFPE 2009/2010. Polaznik seminara Fridrih Ebert Fondacije — Banjaluka (2010).

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabran za narodnog poslanika.

Osnovne informacije

Statistika

  • 18
  • 0
  • 463
  • 7
  • 1 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Obeštećenje akcionara Agrobanke

čeka se odgovor 9 meseci i 15 dana i 15 sati

PITANJE ZA POSLANIČKU GRUPU DS: KADA ĆE BITI OBEŠTEĆENI OPLJAČKANI AKCIONARI AGROBANKE? NAJNOVIJE saopštenje akcionara Agrobanke povodom 4 godine od nelegalnog zatvaranja Agrobanke i pljačke njenih akcionara. B92| sreda, 25.05.2016.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 18.11.2016.

Zahvaljujem.
Koristiću vreme ovlašćenog predstavnika.
Dakle, govorili smo, kada smo raspravljali u načelu, upravo je ovde kod maloletnih lica i ova hitna mera veoma nezgodna. Na ovaj način imamo jednu veliku rupu u ovom zakonu.
Šta se dešava kada neko sa 17 godina tuče svoju majku? Imao sam priliku, nesrećnu priliku da čujem kakve sve strahote su se toj jednoj ženi dešavale i na koji način se ona dovijala da bi pobegla od porodičnog nasilja. Apsolutno ništa nije moglo da se uradi ili dogodi i da lice, koje živi sa njom u stanu, to kontinuirano radi, da li je u pitanju zavisnost od narkotika ili neka druga stvar, ne želim u to da ulazim, ali na ovaj način, sa ovom hitnom merom, slažem se da ne bi mogli da ispunimo ono što je cilj zakona, u ovom konkretnom slučaju.
Kako i na koji način ćemo rešiti takve probleme u kojima imamo slučaj da neko sa 16 ili 17 godina maltretira svoju majku, koja ne može da pobegne od porodičnog nasilja u tom slučaju, koja ne može da se spasi tako što će policijski službenik odrediti pritvor od 48 časova ili ga posle produžiti na 30 dana, kao što ste i sami rekli? Iz tog razloga je nama ta hitna mera veoma bila škakljiva u samom startu, jer ne rešava problem od početka do kraja, već samo u slučaju punoletnih lica.
Dakle, moramo da nađemo mehanizam kako ćemo sprečiti nasilje u porodici, kako ćemo zaštititi članove porodice u ovim slučajevima koji nisu tako retki u praksi. Uvek se pominje da su to, barem je takvo većinsko mišljenje, supružnici. Ne, vrlo se često dešava da su u pitanju deca i u tom slučaju ne možemo da rešimo ovaj problem, a u najvećoj većini slučajeva dolazi do toga da su oni konstantno povratnici i da konstantno vrše nasilje u porodici i da konstantno mi ne možemo da pronađemo neko rešenje koje će do kraja rešiti ovaj problem. Zahvaljujem.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 18.11.2016.

Zahvaljujem.
Ovo je inače amandman Maje Videnović, koja je vrlo predano radila na ovom zakonu i, naravno, sa mnogim ženama iz Demokratske stranke je dala posebno veliki doprinos u pisanju amandmana. Iz tog razloga, evo, ja imam čast amandman da branim.
Ono što smo zamerali od samog početka jeste da se na neki način ovaj zakon sudara sa Krivičnim zakonom. Hitne mere, kao neka vrsta prekršajne mere, zastareva, kao što i sami znate, nakon dve godine, čini mi se. Ukoliko je to krivično, onda zastareva nakon šest godina. Mislim da će veoma doprineti u smanjenju dostignutog nivoa zaštite, kada su u pitanju žrtve nasilja. Mislim da je veoma važno da u tom slučaju ova mera, ukoliko već vi ne želite da je obrišete, odnosno ukoliko ne želite da ostane stav 5. koji je važio u poslednjih 11 godina i koji se primenjivao na ovaj ili onaj način, mislim da je naš zajednički interes u tome da vidimo kako ćemo novu meru koju vi predlažete sprovesti u delo kada je praksa u pitanju. Mi smo u velikom strahu, izražavamo bojazan da će nivo dostignutih prava žrtava biti smanjen na ovaj način i da će se nakon 30 dana nezakazivanja ročišta u mnogim slučajevima nasilje ponavljati. Zahvaljujem.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 18.11.2016.

Zahvaljujem.
Dakle, kada pričamo o članu 15, odnosno amandmanu koji smo podneli pričamo o proceni rizika od ponavljanja nasilja koji se procenjuje na osnovu svih dostupnih informacija o prijavljenom događaju, s tim u vezi mi smo pričali kada je bila rasprava u načelu. Dakle, 33 žene su ubijene od trenutka kada smo prvi put predložili Zakon o oduzimanju oružja nasilnicima registrovanim u porodici. I to je ono što je suština problema da rizik moramo da smanjimo na svaki mogući način. Ako možemo da imamo informaciju da je neko registrovani nasilnik u porodici, a da on ima oružje koje je stekao po zakonu, a da mu se to oružje ne oduzme kada se registruje kao nasilnik, onda taj rizik od nasilja, odnosno eventualnog ubistva se povećava.
Dakle, zakon koji smo predlagali godinama unazad, Dragan Šutanovac pre svega, koji je predložio da se taj zakon nađe na dnevnom redu zapravo je govorio o ovom stepenu rizika koji smo sada pokušali da smanjimo ovim amandmanom, a u međuvremenu smo mogli da spasimo 33 života.
Kada pričamo o nasilju u porodici, kada pričamo o svemu onome što je loše u našem društvu, a ovo je možda i sasvim sam siguran najgora stvar, jer svaki život je svetinja, mogli smo da spasimo mnoge živote da smo na vreme razgovarali o rizicima povratnika, posebno onih koji su u policijskoj stanici registrovani kao počinioci nasilja u porodici.
Iz tog razloga molim ministarku da se ovaj amandman usvoji. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Beograd, 16.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 110000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 110000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 14:59