GORDANA ČOMIĆ

Demokratska stranka

Rođena je 1958. godine u Novom Sadu.

Po zanimanju je diplomirani fizičar. Radila je kao asistent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (1984-1999). Nakon toga bila je zaposlena u JP SRC “Vojvodina” u Novom Sadu (1999-2004).

Bila je članica Gradskog odbora DS Novi Sad (1992), portparol Gradskog odbora i Pokrajinskog odbora DS za Vojvodinu. Predsednica Izbornog štaba Gradskog odbora DS Novi Sad (1996). Predsednica Pokrajinskog odbora DS za Vojvodinu (1998-2001). Potpredsednica Demokratske stranke (2001-2004).

Aktivistkinja ženskog pokreta i “Ženske političke mreže” od 2000. godine. Od 2006. je predsednica Foruma žena DS i članica Predsedništva DS. U skupštinskom sazivu od 2008. bila je potpredsednica Narodne skupštine i članica poslaničkih grupa prijateljstva sa Izraelom (predsednik), Indonezijom, Portugalijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Suverenim Malteškim Redom. Narodna poslanica i potpredsednica Skupštine i u sazivima 2012-2014. i 2014-2016.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24.aprila 2016.godine ponovo je izabrana za narodnu poslanicu.

Udata, majka četvoro dece. Hobi joj je pecanje. Govori engleski, nemački i francuski jezik

Osnovne informacije

Statistika

  • 115
  • 0
  • 507
  • 4
  • 1 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Obeštećenje akcionara Agrobanke

odgovoreno za 7 meseci i 30 dana i 21 sat

PITANJE ZA POSLANIČKU GRUPU DS: KADA ĆE BITI OBEŠTEĆENI OPLJAČKANI AKCIONARI AGROBANKE? NAJNOVIJE saopštenje akcionara Agrobanke povodom 4 godine od nelegalnog zatvaranja Agrobanke i pljačke njenih akcionara. B92| sreda, 25.05.2016.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2017.

Zahvaljujem.

Pitanje za gospodina ministra, s obzirom na maločas iskazanu tvrdnju o tome da je zakon savršeno, profesionalno pripremljen, pažljivo odmeren i da mi, poslanici koji imamo primedbe, sa amandmanima ili bez, to ne razumemo.

Ja vas pitam koja verzija je profesionalna, ona koja je poslata ili ova koja je izmenjena amandmanima, pošto smo amandmanima ključne odredbe ovih malo članova izmenili? Na čega je Narodna banka dala mišljenje, na prethodnu verziju ili na ovu koja je amandmanima izmenjena?

Amandmanima je promenjen rok, promenjen uslov o izuzetnosti. U oba zakona imate da se amandmanima koje podnosi ili odbor ili poslanik, što je potpuno i legalno i legitimno, potpuno menja ono što je osnovni predlog izmena i dopuna i u jednom i u drugom zakonu.

Dakle, ako u ime Vlade kao ovlašćeni predstavnik Vlade kažete da je zakon savršeno, profesionalno pripremljen, ja vas pitam koja verzija zakona i na koju verziju odredbi je Narodna banka dala mišljenje i da li je uopšte konsultovana?

Nije ovaj zakon ni pitanje političkog folklora, niti je pitanje odnosa između političkih stranaka, ali jeste pitanje političkog folklora da ovlašćeni predstavnik Vlade tako mirno saopšti da je zakon besprekorno, profesionalno pripremljen i da taj zakon bude u ključnim delovima svojih odredbi izmenjen amandmanima poslanika. Ne može oba, ili je prvo ili je drugo.

Odgovor da je Narodna banka imala i dala svoje mišljenje, koje ste dali narodnom poslaniku Marku Đurišiću, koji je postavio isto pitanje koje ja sada ponavljam, iziskuje da vas pitam na šta je Narodna banka dala mišljenje, na amandman koji je usvojen juče i danas na Odboru za finansije i usaglašen na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo ili na osnovni tekst izmena predloga zakona?

Ne može da da mišljenje na oba, pošto nema kad da da mišljenje na ovaj drugi slučaj kada narodni poslanik ili kada Odbor za finansije podnosi amandman koji se onda usaglašava tako da postaje sastavni deo predloga zakona.

O amandmanima koje je podneo odbor neće se glasati. Oni su postali sastavni deo predloga zakona. Nemam ja ništa protiv da vi pokušavate, javnosti radi, da govorite o tome da je to savršen predlog i da nema nikakvih izmena, ali to prosto nije u skladu sa činjenicama, nije u skladu sa onim što smo čitali kao osnovni predlog izmena i dopuna i sa ovim kako je zakon već promenjen.

U danu za glasanje samo ćete glasati protiv ili nećete uopšte glasati, ne vi, ministri ne glasaju, ali narodni poslanici neće glasati, neće se izjašnjavati o amandmanima narodnih poslanika za koje su odlučili da ih ne prihvate.

Nije dovoljno ozbiljno i nije dostojno, ja mislim, naše zajedničke uloge pri donošenju zakona, da se tako olako daju izjave o profesionalnom pisanju zakona i o mišljenju Narodne banke, jer ćemo o posledicama lošeg rešenja u oba zakona zajednički snositi posledice.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2017.

Gospodine ministre, mi imamo različite definicije oko toga šta su značajne, a šta beznačajne izmene. Ako predlogom zakona, na koji je dala mišljenje Narodna banka, utvrdite da postoji rok, a onda ga amandmanom izbrišete, meni je to značajna izmena. Ako predlogom zakona ne utvrđujete četvrtinu, a amandmanom utvrdite, to je vrlo značajna izmena, što bi rekao moj kolega poslanik Vladimir Đurić, to je kao da u porodici kažete imamo dve hiljade evra za letovanje, pa na dan pred put kažete – nemamo, nego 500.

Da bude potpuno jasno na šta ja imam primedbu, daleko od toga da imam primedbu bilo koje vrste, na pravo odbora ili na pravo bilo kog poslanika da podnosi bilo koji amandman, ali imam primedbu na to da sa lakoćom kažete – profesionalan, savršen predlog zakona, koji je korenito promenjen amandmanima, i neka je promenjen, pravo Odbora za finansije, kao i pravo poslanika koji komentariše da mi kaže da ja ili neko drugi ko nije u Odboru za finansije ne znamo o čemu se radi. Pogrešna percepcija.

(Goran Kovačević: Manje razumete.)

Kako kažete, kolega? Oni znaju više od mene, to kažete?

Ja najviše volim kad neko zna koliko ja znam ili ne znam. To je jako zgodno.

Dakle, to je sve i legitimno i legalno, ali nije legitimno i legalno da nam kažete u ime Vlade da se to ne dešava, kada se dešava svima nama pred očima.

Razumela sam ja šta ste vi meni kazali. I, kada se sluša između redova, što ja ne radim skoro uopšte, vrlo retko, ali ovo sada prosto ste proizveli da čitam između redova, hajde, nema veze šta se priča, imamo par rečenica da ih stalno ponavljamo, samo da prođe rasprava. To se tako ne radi. Ja to tako ne radim i osetljiva sam po ušima kad čujem da drugi ministri to rade. To poslanici mogu da rade, njihovo pravo, vaše nije. Znači, šta će poslanici da kažu jedni drugima ili vama, njihovo ustavno pravo, ali ako vas ja pitam na koje od rešenja koje je sada važeće ili na ono koje je bilo predloženo, Narodna banka ima mišljenje, onda nema ovlašćeni predstavnik Vlade prostora da mi kaže – to je minimalna izmena, prosto, nemate prostora.

Da li ja podržavam zakon ili ne, da li ja znam više ili ne od kolege poslanika koji smatra da samo članovi Odbora za finansije mogu da diskutuju o tome, pri tome, ministra Vujovića sabira u člana Odbora za finansije što je bruka i sramota, pošto on član Odbora za finansije biti ne može nikako, ali dobro to je vaša volja, nemam ništa protiv, važno je da nam kao Vlada kažete zašto je beznačajna izmena o četvrtini sredstava i ukidanju roka? Ako je beznačajno, zašto ste je donosili? Ako nije beznačajna, da li je Narodna banka Srbije dala i na to mišljenje? Ako je Narodna banka dala taj sadržaj amandmana, zašto Narodna banka nije konsultovana o osnovnom predlogu izmena i dopuna? To je tema za raspravu ovog zakona zato što nedostatak svih odgovora proizvešće negativne posledice u primeni zakona.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2017.

Zahvaljujem. U Srbiji ima bar 140, ako ne i više, predsednika sudova koji odlično, savesno i na osnovu Ustava i zakona obavljaju svoj posao. NJihovi dobri rezultati će biti zaboravljeni ovom raspravom. Čestite sudije koje je posvećeno i izborom sudijskog poziva obavljaju svoj sudijski poziv kao predsednici sudova. Zašto smo to sebi dozvolili?

Ovaj član 3. koji mi predlažemo da se briše može tačno da definiše zbog koga smo to dozvolili. Ako i progutamo potpuno nerazumnu i neodgovornu nameru da se pet godina, odredbom zakona, stavlja na četiri pa onda u mogućnost reizbora, član 3. vam pokazuje ko su ljudi zbog kojih se ovaj zakon pravi. Znači, tražite predsednika suda kome sudijska funkcija prestaje u narednih osam dana, ili funkcija predsednika suda, zato što je prihvaćeni amandman kojim zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. Zašto to radimo? Zašto to radimo?

U junu će biti rasprava u Briselu o tome na koji način primenjujemo Akcioni plan i kakva su merila za Poglavlje 23. Ovaj će, ili ovi ko god da su, a naći ćemo ih, ja ću imati poslaničko pitanje za Visoki savet sudstva i za ministarku pravde da mi dostavi imena ljudi kojima sudijska funkcija ističe u narednih osam dana i imena ljudi kojima radni staž ističe u toku 2017. godine. Jer, ne radi se o svim predsednicima sudova u Srbiji. Radi se samo o ovima zbog kojih je napravljen član 3.

Da li je sva ova rasprava vredna toga? Da li je vredna vređanja rada dobrih predsednika sudija? Da li je vredna kada za koji mesec budemo ovaj isti zakon stavljali van snage, ali će predsednici sudova već biti predsednici sudova i neće biti razrešavani? Mi ćemo ovaj zakon morati menjati, kao što ćemo morati do kraja decembra da predamo predlog izmena Ustava u kojima se na ustavan način ukidaju trogodišnji izbori sudija u kojima se menja položaj i sastav VSS i drugih sudijskih tela dajući im punu nezavisnost, izuzimajući Narodnu skupštinu iz bilo kog dela kada je pravosuđe u pitanju.

To smo mi kazali u Poglavlju 23 da tako hoćemo, a danas, 15. maja, menjamo zakon zbog koliko imena? Ko su ti ljudi? Čime su oni zaslužili da ponizimo sami sebe i još mnogo važnije od nas, znamo mi nas, narodni poslanici sa manje ili više uživanja u folkloru razmena nepotrebnih jezičkih bravura o tome ko je kome šta uradio i kada, šta su nam uradili dobri, čestiti predsednici sudova da im priuštimo ovakvu raspravu? Nemojte više to da radimo nikada. Imate 126, ko god ima, ko god da bude 126, a imena ljudi koji će postati predsednici sudova će svima nama biti poznati i hoćemo da kažemo da se o imenima tih ljudi radi, a ne o imenima svih predsednika sudova u Srbiji. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 16.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Potpredsednik Narodne skupštine Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 120000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 120000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 15:43