GORAN JEŠIĆ

Demokratska stranka

Rođen je 3. avgusta 1974. godine u Sremskoj Mitrovici. Živi u Inđiji.

Osnovnu i srednju školu završio je u Inđiji. Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Završio je specijalistički kurs na temu “Javna politika” Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Politički je aktivan od 1996. godine kada je osnovao opštinsku organizaciju Građanskog saveza Srbije u Inđiji. Na lokalnim izborima u septembru 2000. godine direktno je izabran za odbornika Skupštine opštine Inđija, a zatim i za predsednika opštine, tada najmlađeg u Srbiji. Od tada, tokom protekle decenije Gorana Ješića građani opštine Inđija birali su na istu funkciju u još dva mandata (2004, 2008).

Novim načinom rada i organizacijom opštinske uprave doprineo je da početkom 2008. godine magazin “Financial Times” dodeli nagradu opštini Inđija i svrsta je na listu 25 najboljih evropskih destinacija za strana ulaganja. Isti magazin je 2012. godine opštini Inđija dodelio još jedno priznanje — ovoga puta za drugu najbolju destinaciju u Evropi prema efektivnosti troškova ulaganja.

Nosilac je brojnih ličnih priznanja i nagrada. Poslednja u nizu stigla je 2011. godine kada ga je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj proglasila “Reformatorom godine”, a početkom 2012. godine. Prva evropska kuća dodelila mu je priznanje “Najevropljanin”.

U julu 2012. imenovan je za potpredsednika Vlade AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Za predsednika Resornog odbora DS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izabran je na sednici Predsedništva Demokratske stranke održanoj 18. januara 2013. godine. Predsednik Sremskog okružnog odbora Demokratske stranke.

Na XVIII Skupštini Demokratske stranke održanoj 31. maja 2014. godine izabran je za potpredsednika Demokratske stranke.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Govori engleski jezik.

Oženjen je Ružicom Ješić s kojom ima sina Marka i ćerku Minu.

Osnovne informacije

Statistika

  • 48
  • 2
  • 454
  • 7
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

Ovi amandmani imaju za cilj, pričali smo na odboru, da pokušaju da skrate rokove, odnosno da napravimo jasan, transparentan rok za vreme trajanja konkursa koji ne sme da bude, kao što je bio kod prethodnih ministara, pre svega, kod ministra Glamočića, trajao je dva radna dana ili tri radna dana. Mora budu duži rokovi da vi možete da se pripremite kao neko ko želi da aplicira ka tim sredstvima, i to automatski smanjuje korupciju koja je bila očigledna. Možemo da pričamo o tome i nadam se da ćemo danas pričati o tome, koja se nalazi u Ministarstvu poljoprivrede.
Znam da sami rokovi ne zavise isključivo od nas, ni od vas ovde, ni od nas u parlamentu, zavisi od ugovora koji ćemo sklopiti sa EU. Naime, oni definišu te rokove, ali moramo da napravimo što duži rok za konkurse, a što kraći za realizaciju. Od trenutka kada izađemo u monitoring i utvrdimo da su ispunjeni uslovi da taj rok ne bude duži od 60 dana za povraćaj novca.
Što se tiče Strategije, uvaženi profesore, mislim i možda ovo može da bude predlog, Strategija je usvojena, imamo svi različite stavove, ovi koji se bave poljoprivredom u toj strategiji, mislim da bi bilo dobro, i zbog ostalih poslanika i važnosti teme, da ta Strategija prođe verifikaciju ovde u Skupštini. Čuli smo izjave, gomilu poslanika da nema strategije, da se ne držimo strategije itd. Strategija je vrlo sveža i mislim da bi bilo dobro da u nekom trenutku pojavi ovde u raspravi, da se informišu poslanici o toj strategiji. Ona čak ima i vrlo precizan akcioni plan, što je vrlo ne specifično za strategiju, a to je prema propozicijama EU, gde su predviđena budžetska davanja, pozicije, te vas molim da u nekom trenutku kada prođu ovi setovi zakona, izađemo ovde i razgovaramo o toj Strategiji, da se upoznaju svi poslanici o tome. Hvala vam.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

Ovde se radi o sakupljanju podataka koji su važni za objedinjavanje od vođenja i praćenja poljoprivredne politike. Ovde smo ubacili obaveznost da se ti podaci dostavljaju. Naravno, ti podaci su uglavnom bezvezni, nažalost. To funkcioniše tako što se pošalje upitnik opštini, opština prosledi pravnim poljoprivrednim subjektima. Najčešće ne pošalje najvećim poljoprivrednim gazdinstvima i to su neki kao operativni podaci. Oni se tiču interne strukture, tiču se nekih ekonomskih parametara i ovo će u vremenu nestati. Ako postavimo dinamiku popisa poljoprivrede koja je neophodna na pet godina i kada uspostavimo ankete koje će
21/3TĐ/MĆ
biti na godišnjem nivou potrebne za popis i one informacije da prate trendove u poljoprivredi, onda takva informacija će biti neophodna, pošto je najčešće netačna. Dobijate nekog referenta u poljoprivrednom kombinatu ili zadruzi koji vam odgovara na nešto.
Mi smo intervenisali samo da „mora“, umesto „može“, obavezujuće, ali mislim da će ovakav član jednog trenutka nestati kada se uspostavi drugačiji način i popisi i sakupljanje informacija. Hvala.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

Ovde se radi o članu 10, u novom stavu 34a treba da se doda čitav pasus. Vi predviđate da ćemo obezbediti satelitske snimke od RGZ-a, a vi i ja znamo da je to nemoguća misija, kao i podloge koje su neophodne bez naknade, što bi trebali da nam ustupe radi evidencije i svega ostalog.
Ostavili smo taj deo oko RGZ-a, koliko budu dostavili, dostaviće, ali znam da ste imali sastanke sa „Biosensom“, te mislim da treba da stoji stav da satelitske snimke treba da koristimo od „Eurosata“, koji je evropski satelit za upotrebu u poljoprivredi, program se sada zove „Kopernikus“, ovde smo ga naveli, odnosno direktno od njih ili od institucija, kao što pretpostavljam da će „Biosens“ biti institut za koji dan, koje će nam moći obezbediti podloge koje su nam neophodne. Ti podaci su puno kvalitetniji i puno bolji.
Na kraju, oni dolaze dva puta godišnje i odatle ćemo moći, da se vratim na onaj prethodni amandman, da vučemo i setvenu strukturu sa satelitskim snimcima, gde ćete vrlo približno, to smo radili, te projekte, na teritoriji AP Vojvodine, moći da vide, neće vam trebati oni podaci od onih referenata koji su vrlo često netačni. Naročito će se to pokazati, kvalitetni ti podaci, u industrijskom bilju, u suncokretu, šećernoj repi, soji, gde imate egzaktne podatke od kooperanata i prerađivača koji imaju tačne podatke koliko je ugovoreno.
S toga, mislim da treba ovaj amandman da se prihvati, zato što su to neophodni podaci koji su nam dostupni, koji su se nešto plaćali, a kroz neke određene programe mogu biti dostupni od strane EU. Hvala vam.

Imovinska karta

(Inđija, 07.02.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 97000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 15:40