ANA STEVANOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođena je 1984. godine. Živi u Beogradu.

Diplomirala je 2008. godine menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti, u Beogradu. Doktorirala je na temi psihologije menadžmenta i liderstva, organizacionih inovacija ustanova kulture i psihologije kreativnosti na istom fakultetu.

Od 2004. godine učestvuje u organizaciji istaknutih kulturnih događaja, a ponajviše se bavila komunikacionim strategijama i odnosima s javnošću sarađujući sa najvećim filmskim festivalima u zemlji. Objavila je oko petnaest naučnih radova na temama medijske cenzure i etike medija, psihologije liderstva i komunikacionih strategija. Radila je u oblasti kulture i umetnosti na poziciji menadžer za komunikacije

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Osnovne informacije

Statistika

  • 28
  • 0
  • 40
  • 0
  • 1 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Set medijskih zakona

čeka se odgovor 7 meseci i 26 dana i 15 sati

1. Da li smatrate da je dobro da Srbija ima jedan regionalni javni servis? 2. Da li je normalno da građani Južne i Istočne Srbije plaćaju javni servis koji nema nikakvu obavezu prema njima i koji nije ni vidljiv u tom regionu? 3. Da li je to diskriminacija? 4.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Zahvaljujem se, predsednice.
Ovde smo videli i čuli nekoliko diskusija o tome da li nam treba javni servis ili ne. Apsolutno se slažem da nam treba i saglasno kolegi Pavloviću kažem da nam ovakav servis, kakav jeste, ne treba.
Gospodin ministar je naglasio da nam treba neko telo koje će procenjivati suštinu i sadržinu u medijima. Mi imamo, kao što svi znate, REM, imali smo i raspravu o članovima, odnosno kandidatima za članove Saveta REM. Kako mi možemo da očekujemo da će javni servis vršiti svoju funkciju i biti objektivan, biti pravovremen, biti istinit, ako mi u tom telu imamo ljude koji čak ne znaju da nabroje medijske zakone?
Na Odboru za kulturu smo imali razgovor sa kandidatom koji je kandidat za člana saveta REM, koji je čak tvrdio, išao je dotle da je tvrdio da REM kao regulatorno telo nema tu obavezu da vrši nadzor nad radom emitera, iako se to navodi i u Zakonu o elektronskim medijima, već je taj izveštaj poistovetio sa izveštajem o oglašavanju. Kako možemo da očekujemo da će javni servis biti objektivan, kako će pravovremeno da informiše građane, ako neko ko je u tom telu tvrdi da ovo telo nema tu obavezu da kontroliše sadržaj? Mi upravo govorimo o sadržaju.
U svom amandmanu, koji sam podnela, koji je vrlo kontroverzan, možda ste i pogledali njegovu sadržinu, podnela sam ga upravo zato da bih insistirala da se pronađe adekvatan primer iz savremenog medijskog menadžmenta koji će biti primenjiv za javni servis. Ceo život sam u medijima. Ceo život učim u medijima i bila sam uvek fascinirana kada su mi neki od najvećih stručnjaka medija rekli, vezano za finansiranje medija, jednu srpsku izreku koja kaže – veži konja gde ti gazda kaže. Šta to znači? Onaj ko daje novac, ko finansira medije, on se i te kako pita, na žalost se pita o uređivačkoj politici, a to ne sme da bude tako kada je u pitanju javni radio difuzni servis, jer tada dolazimo do manipulacije medijima, dolazimo do manipulacije građanima i na taj način onemogućavamo građanima da budu pravovremeno informisani i da donese inteligentne političke odluke. Hvala.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Zahvaljujem se, predsednice.
Mi smo prvenstveno za to, to stoji u Zakonu o javnim medijskim servisima, da država treba apsolutno da izađe iz medija. Postoji bezbroj razloga zbog čega to tako treba da bude. Dakle, gde god imate, na bilo koji način upliv države, apsolutno možete računati da će doći do manipulacije, da će doći do političkih i finansijskih zloupotreba medija.
Ono što sam ja svojim amandmanom predložila jeste da se primene apsolutno savremeni principi medijskog menadžmenta, da možemo da učimo i od zemalja EU, od angloamerike, od koga god hoćete. Na primer, u Švedskoj, daću samo jedan primer, njihovi građani imaju ogroman stepen poverenja u javni servis. Zbog čega je to tako? Zato što znaju da je javni servis nezavisan. Oni se apsolutno informišu na osnovu javnog servisa. Da li se bilo ko od nas informiše isključivo na osnovu javnog servisa? Naravno da ne.
Ne znam da li ste čitali izveštaj Instituta društvenih nauka. Objavljen je pre nekih desetak dana gde se kaže da javni servis ne ispunjava ulogu u informisanju građana. Oni imaju nekoliko vrlo korisnih, vrlo dobrih argumenata. Kažu da je način izveštavanja javnog servisa vrlo udvornički i sličan devedesetim, da postoji apsolutna pristrasnost kad god se izveštava o aktivnostima premijera ili pripadnika vladajuće stranke.
Takođe, Institut društvenih nauka je rekao da se maksimalno zloupotrebljavaju aktuelne političke funkcije tokom predizborne kampanje i tokom izveštavanja. Moliću da se svi njihovi argumenti uvaže i argumente koje bih ja upotrebila kada ću braniti svoj amandman, kao i kad branim apsolutno pravo na slobodne medije, jer bez slobodnih medija nema slobodnog društva, a to je ono što nam svima apsolutno treba.
Znamo svi da nam se približavaju izbori koji će biti sledeće godine i ne želim da se pitam na šta će ličiti javni servis i izveštavanje i, takođe, prisustvo drugih stranaka i njihovih predstavnika u situacijama kada imamo apsolutno korišćenje i zloupotrebu javnog servisa u političke svrhe. Hvala.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Zahvaljujem se, predsedavajuća.
Još jednom samo da repliciram kolegi i da ponovim još neke argumente koji svedoče u prilog tezi koju sam upravu iznela. Dakle, pomenula sam već izveštaj koji na žalost nismo videli, a koji je trebalo da uradi REM o nadzoru nad radom pružalaca medijskih usluga tokom medijske kampanje. Dakle, REM je imao obavezu i po Zakonu o elektronskim medijima, kao i po sopstvenom statutu, da ovaj izveštaj preda i učini ga javnim. Izbori su bili pre osam meseci, a mi taj izveštaj još nismo videli. Imam pouzdane informacije da je taj izveštaj uveliko gotov.
Zbog čega ga nismo videli? Taj izveštaj je pokazao da je suprotno svim pravilnicima koje je REM prethodno izdao dolazilo do masovne zloupotrebe i korišćenja aktuelnih političkih funkcija u predizborne svrhe. Pomenuću izveštaj koji je radio Biro za društvena istraživanja, odnosno BIRODI u kome smo svi jasno mogli da vidimo procente i zastupljenost političkih partija tokom predizborne kampanje. Mislim da i građani Srbije i oni koji čak vrlo malo prate medije mogu da budu svesni ko je zloupotrebljavao najviše svoju političku funkciju na kojoj se nalazi, ko zloupotrebljava političku funkciju dan danas, jer taj neko ni ne izlazi iz političke kampanje, odnosno predizborne kampanje …

Imovinska karta

(Beograd, 12.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 98651.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 13:46