Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Branka Stamenković glasala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala