DUŠAN PAVLOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je aprila 1969. godine.

Osnovnu školu završio u Zagrebu, a srednju Dizajnersku školu u Beogradu.

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a zatim magistrirao i doktorirao na Central European University u Budimpešti, Mađarska.

Kao istraživač i politički analitičar, u periodu od 1999. do 2005. godine, radio je na Jefferson Institute, G17 Institutu i Institutu za evropske studije u Beogradu.

Predaje na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u zvanju vanrednog profesora od 2010. godine, a na Univerzitetu u Gracu kao profesor po pozivu predaje kurseve iz ekonomskog razvoja i ekonomske i političke tranzicije u jugoistočnoj Evropi.

Politički savetnik ministra privrede u periodu od 2013-2014. godine.

Jedan je od osnivača pokreta Dosta je bilo.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Oženjen, otac troje dece.

Osnovne informacije

Statistika

  • 55
  • 0
  • 73
  • 1
  • 1 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Privatni izvršitelji

odgovoreno za 3 meseca i 22 dana i 2 sata

Molim Vas, za pokretanje inicijative za preispitivanje rada, stručnosti, morala, ponašanja i enormnog bogaćenja javnih - PRIVATNIH IZVRŠITELJA, a u smislu: 1. Autonomnosti u donošenju odluka; izuzetno široka ovlašćenja 2.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Ja sam predložio u ovom amandmanu da se zakon odnosi ne samo na članove koji su zaposleni, za zaposlene u državnoj administraciji, već i na one zaposlene koji su zaposleni u privrednim društvima koje je osnovala Republika Srbija, kao i na zaposlene u javnim medijskim servisima.
Zbog čega sam to predložio? I ovi koji su zaposleni u privrednim društvima koje je osnovala Vlada Srbije, odnosno Republika Srbija, kao i u javnim medijskim servisima su podjednako zavisni od budžeta, kao i svi oni koji su obuhvaćeni ovim zakonom.
Naime, ako bilo koja od ovih institucija ima finansijski problem, taj problem rešava se budžetom Republike Srbije. Dakle, ako javni servis zapadne u problem pa ima veliki gubitak, odakle da se nadomesti taj gubitak? Iz budžeta Republike Srbije. Dakle, isti razlog zbog kog stavljamo ceo javni sektor, dakle celu državnu administraciju i pod nadzor jednog zakona i pokušavamo da na neki način sistematizujemo radna mesta, da napravimo katalog radnih mesta da bi kontrolisali nivo plata. Iz istog tog razloga moramo da radimo istu stvar i u javnim preduzećima, jer su gubici koji tamo nastaju daleko veći od onih gubitaka koji nastaju u državnoj administraciji i lokalnoj samoupravi. Isto može biti sa javnim medijskim servisima. Hvala.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Zahvaljujem. Poštovani građani Srbije, veoma sličan amandman sam podneo onom prethodnom.
Dakle, zbog čega donosimo ovaj zakon i šta je zapravo cela poenta ovog zakona o sistemu plata u javnom sektoru? Sa jedne strane je pravednost. Dakle, svi koji rade u javnom sektoru bi trebalo za isti posao da dobijaju iste plate. To je cilj koji je potpuno u redu. Ovo ministarstvo, Ministarstvo lokalne samouprave je, mislim, prošle godine napravilo katalog radnih mesta u javnom sektoru i to je u redu.
Druga stvar, zbog čega se ovaj zakon donosi jeste da treba da se ograniči ili da se na neki način kontroliše i masa plata koja se isplaćuje u javnom sektoru, zbog toga što to može da ugrozi javne finansije. Kako možete da kontrolišete ukupnu masu plata u javnom sektoru, ako ste iz ovog zakona izuzeli radna mesta u javnim preduzećima i u javnom servisu? Doduše, javni servis je, komparativno gledano, mali. Javna preduzeća su ogroman deo javnog sektora. Upravo tu ima najviše zloupotreba.
Predložio sam da se ovim amandmanom proširi ovaj sistem plata i na zaposlene u javnim preduzećima, jer upravo tu dolazi do najvećih zloupotreba, iako nisu one jedine. Mi smo ovde takođe predložili, u diskusiji, odnosno ukazali smo da ne može ovaj zakon da razreši problem koji se ponavlja iz godine u godinu, a o kome smo pričali ovde prethodnih sat vremena, verovatno, a to je partijsko zapošljavanje.
Daću vam jedan insert kratak iz revizorskog izveštaja za 2015. godinu, i pitao bih posle ministarku da li misli da ovaj zakon može da reši taj problem? Radi se o propustima u radu u domu zdravlja u Nišu. Tokom 2015 godine nađeno je da dom zdravlja u Nišu imao 44 nemedicinska radnika više nego što je dozvoljeno, a revizor je zaključio da svim zaposlenima u ovoj zdravstvenoj organizaciji kasni jedna plata.
Da li mislite da bez javne sistematizacije radnih mesta, koja se ne pokriva ovakvim zakonom, zaista možete da rešite problem koji partijsko zapošljavanje u javnom sektoru stvara za javne finansije? Zahvaljujem.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Ja sam podneo amandman koji takođe skraćuje rok.
Dakle, samo da građane informišem, Vlada je podnela amandman da ovaj zakon stupi na snagu osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, a onda je verovatno uočeno da će to biti prekasno, da će ući u 2017. godinu, pa je onda skratila rok prihvativši amandman mog prethodnog govornika. Inače, ima još jedan poslanik koji je takođe predložio skraćivanje roka, ali je pogrešio za jedan dan, pa je rekao da zakon treba da stupi na snagu jedan dan nakon objavljivanja u „Službenom glasniku“. Ja sam predložio da stupi istog dana na snagu kada se objavi u „Službenom glasniku“.
Šta nam pokazuje skraćivanje rokova? Pokazuje da Vlada nije baš dobro osmislila celu ovu stvar, da nije dobro tempirala vreme i da je moglo sprovođenje zakona da uđe u veliki problem.
Jedna od stvari koja takođe nije dobro tempirana jeste i ta čuvena komisija koja vodi računa o tome gde je bilo viška zapošljavanja.
Da li mogu ministarku da pitam, ako ima samo minut vremena, gde mogu da se nađu podaci te komisije koja vodi računa o tome gde je u javnom sektoru došlo do viška zapošljavanja? Ja bih voleo da vidim podatke o njenom radu. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 29.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 30000.00 RSD 02.06.2016 -
Profesor Fakultet političkih nauka Javni Mesečno 110000.00 RSD 01.05.2005 -
Istraživač Univerzitet u Beogradu Javni Mesečno 35000.00 RSD 01.01.2010 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 14:09