Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dušan Pavlović glasao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao