Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dušan Pavlović glasao

Nijedan akt nije pronađen.