Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljupka Mihajlovska glasala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala