Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Saša Radulović glasao

usvojen

Nije prisustvovao