Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Saša Radulović

Govori

Hvala.

Amandman je o besplatnim udžbenicima o kojima govorimo već dva dana. U odbrani protiv besplatnih udžbenika, SNS je potrošio svo svoje vreme. Imamo ova dva minuta po amandmanu da govorimo o tome.

Besplatni udžbenici treba da budu pravo svakog deteta, da besplatne udžbenike imaju sva deca naše dijaspore koja su otišla u zemlje severne Amerike, u zemlje EU, ali i u Rusiju. Pa, ako Vlada i vladajuća većina već ne voli da udžbenike dobijaju u severnoj Americi i EU, mogli bi da se povedu za Rusijom i za Putinom, da ga poslušaju i da prihvate njegov sistem koji je uveo tamo gde, deca kada se pojave u školi, kada ih roditelji dovedu dobiju komplet udžbenika, on se nasleđuje od generacije do generacije. Ako se uništi udžbenik, onda roditelji moraju da ga plate. Onda se postavlja pitanje – da li ti besplatni udžbenici za 560 hiljada đaka u osnovnim školama i za 260 hiljada đaka u srednjim školama može da se plati? Odgovor je – da. To je samo 0,23% budžeta Republike Srbije, nešto više od 20 miliona evra godišnje, što je pola subvencije od preko 40 miliona evra, koju dobija „Er Srbija“ svake godine. Neke godine su dobijali i 70 miliona evra.

To je otprilike desetina novca koji se daje stranim investitorima za otvaranje ovih radnih mesta za jeftinu radnu snagu. U međuvremenu naša deca, zajedno sa roditeljima beže iz zemlje.

Ovo je jedna jako važna mera kojom bi najbolje pomogli roditeljstvo i pomogli natalitet, jer ovde predviđamo da je i predškolsko obrazovanje plaćeno za svu decu, bez participacije roditelja. Isto tako, svi udžbenici u osnovnoj i srednjoj školi.

Znači, ovo može da se plati. Neistina je da novca u budžetu nema, troši se na stvari koje nisu potrebne građanima. U Beogradu cena udžbenika je manja od cene jarbola i fontana. Znači, dosta priče, dosta zamajavanja, vreme je za akciju, dajte besplatne udžbenike za svu decu u Srbiji.
Hvala.

Priča o besplatnim udžbenicima, država Srbija može da nabavi udžbenike za svu decu. Rusija nabavlja udžbenike za svu decu, pa ako ne slušate nas pogledajte kako to radi Rusija. Ovaj trošak nije veliki, on iznosi 0,23% budžeta Republike Srbije da sva deca dobiju besplatne udžbenike. To je manje od pola subvencije koju dobija „Er Srbija“. U Beogradu, taj iznos je manji od cena jarbola i cena fontane.

Prema tome, reći da novca za ovo nema, zaista ne stoji. Roditelji ovo gledaju i treba da znaju da su prosečna primanja domaćinstva 57 hiljada dinara. To nije dovoljno da se kupe udžbenici, a komplet udžbenika za dete košta između deset i 17 hiljada dinara. Ako imate drugo i treće dete, praktično vidite da je to nemoguća misija. LJudi se zadužuju, imaju kredite da bi kupili udžbenike. Srbija je jedinstvena u svetu po tome.

Ovo treba ukinuti. Ovo je moguće platiti. Očigledno vladajuća većina to ne želi da uradi. Mnogo im je važnije da daje subvencije koje otvaraju jeftina radna mesta, a da naša deca beže iz zemlje. Prema tome, pričati kako novca nema nije istina. Novca ima dovoljno da se ovo plati.

Takođe, amandmanom predviđamo da prevoz treba da bude besplatan za svu decu od kuće do škole i nazad, i u ruralnim sredinama to ne mogu opštine da nose, to bi trebala da bude obaveza budžeta Republike Srbije da vozimo decu u škole, tako da je čitav taj deo rešen za roditelje.

Ako zaista želimo da se borimo protiv pada nataliteta, ako hoćemo da podstaknemo roditeljstvo u Srbiji, najbolji način da to uradimo je da ljudima, porodicama koji žele da imaju decu, stvorimo uslove ekonomske, finansijske uslove da imaju i odgajaju decu. To se najbolje radi time što država preuzme troškove, kao što se radi u uređenom svetu. Hvala.
Hvala.

Amandman govori o besplatnim udžbenicima, govori o besplatnom prevozu za svu decu, govori o predškolskom obrazovanju koje je takođe pravo deteta i čiji troškovi trebaju da budu pokriveni iz budžeta.

Bilo kakvi besmisleni napadi na nas zaista nas neće sprečiti da govorimo o onome što je važno za sve roditelje. Roditelji ovo gledaju, razumeju da je država u stanju da plati ovo sve, da je trošak udžbenika 0,23% budžeta, da je to manje od pola subvencije koju dobija „Er Srbija“, da je to manje, recimo, u Beogradu od cene jarbola i cene fontane, tako da bilo kakve rasprave koje sada slušamo, gde praktično od ovog vremena o kome se govori, koje se jede u TV prenosima, najviše uzima SNS, to se jako lako vidi.

Prema tome, glavna tema su udžbenici. Oni mogu da budu besplatni, kao što su u Rusiji, na primer. Prema tome, taj sistem koji je tamo trebao bi biti primenjen ovde. Ovaj zakon jeste za to. Ovo su osnove obrazovanja. Udžbenike je moguće nabaviti za svu decu. Trošak nije toliko veliki i to je nešto preko 20 miliona evra za svu decu u svim osnovnim i srednjim školama.

Sve ovo građani što gledaju je pokušaj skretanja sa teme. Mi to nećemo dozvoliti. Ja ću govoriti i dalje o amandmanu, a amandman govori o tome da konačno obrazovanje u Srbiji postane besplatno, kao što je besplatno, zaista besplatno, uključujući i udžbenike, za svu našu deca koja su sa roditeljima pobegla u dijasporu zbog jako lošeg života u Srbiji, pobegla u Severnu Ameriku, u zemlje EU, ali i u Rusiju, zamislite i Bocvanu.

Najbolji način da se borimo protiv pada nataliteta, najbolji način da pomažemo roditeljstvo je da stvorimo ekonomske uslove da roditelji, da porodice koje žele da imaju dece mogu da imaju decu. To se radi na ovakav način. Dosta nam je ovog cirkusa. Pet godina pričate o pljački, niko nije procesuiran. Sa reči na delo, gospodo. Besplatni udžbenici za đake. Hvala.
Mi od ovih besplatnih udžbenika nećemo odustati, amandman o njima govori. Ponavljamo, zato što je svako ponavljanje prilika za vladajuću većinu da prihvati amandman.
Amandman govori o besplatnim udžbenicima koji praktično treba da budu nabavljeni za svakoga.
Znači…
Da li vi hoćete da uskratite slobodu govora narodnim poslanicima, izgleda.
Građani vide da je ovo pokušaj…
Građani vide da je ovo pokušaj da sprečite besplatne udžbenike. Znači, pokušaj da se spreči priča o besplatnim udžbenicima, imaju priliku svaki put da usvoje ovaj amandman. Ja ću naravno povući sve ostale amandmane pre nego što dođemo do toga.
Nastavak, najviše vremena kao što građani mogu da vide troši SNS i o tim parama o kojima pričaju, ako i pogledate statistiku biće vam jasno.
Znači, nabavka besplatnih udžbenika za svu decu. Ovo je pokušaj da se skrene sa teme da ne razgovaramo o tome. Nikakve uvrede, nikakvi pokušaji podmetanja neće nas sprečiti. Udžbenike je moguće nabaviti. Građani treba da znaju da su oni dostupni, odnosno dati deci na korišćenje i u Rusiji. Prema tome, hajde da primenimo taj princip u Srbiji. Naša deca u dijaspori dobijaju udžbenike. Trebalo bi da uradimo isto to za mališane koji su njihovi vršnjaci u Srbiji, da stvorimo uslove za roditelje da imaju decu. Pedeset i sedam hiljade dinara su prosečna primanja domaćinstva. Udžbenici koštaju od deset do sedamnaest hiljada dinara. Roditelji najbolje znaju, a znaju i bake i deke da…
Znači, ja ne mogu da diskutujem o svom amandmanu koji je prihvaćen. Amandman koji je prihvaćen od strane i ušao u dnevni red, a vi izričete opomenu što govorim o amandmanu.
Ovo je vrhunac bezobrazluka. Vrhunac. Sram vas bilo.
Hvala.

Amandmanom 12a se predlaže uvođenje besplatnih udžbenika za svu decu u osnovnim i srednjim školama. U osnovnim školama je 560.000 đaka, a 260.000 je u srednjim školama. Ovaj trošak može da se plati.

Interesantno je, na osnovu jučerašnje rasprave dobio sam dosta poruka od građana. Jedan od njih je napisao da je završio školu i da je decu školovao u Bocvani i da je u Bocvani praksa takva da se udžbenici nabavljaju iz budžeta. Tako da sva deca naše dijaspore koja napuštaju zemlju i koja se recimo školuju u zemljama severne Amerike, u EU, dobijaju u tim kapitalističkim zemljama udžbenike koji su plaćeni iz budžeta zato što sve te zemlje razumeju koliko je to važna stvar i ne prepuštaju tako nešto tržištu koje je praktično i napravilo toliko udžbenika koji služe samo za pljačkanje roditelja. Ovaj trošak može da se plati.

Da bi se nabavili svi ovi udžbenici, za svu decu, svih osnovnih i svih srednjih škola u Srbiji, potrebno je 0,23% budžeta Republike Srbije. Da bi građani znali koliko je to, to je duplo manje nego subvencija koju dobija „Er Srbija“ svake godine. Subvencije su još veće od toga, evo, poslednje godine, 2016. godine dobili su toliko. Duplo više nego što košta nabavka svih udžbenika.

Pet godina slušamo različite priče od vladajuće većine, konačno je vreme da stanu iza nečega. Ovo je nešto što može da se uradi. Građani očekuju da uvedete, odnosno da uradite nešto što je moguće platiti i što je sigurno u interesu porodica, koje jedva sastavljaju kraj sa krajem.

Zbog toga, mislim da je vreme da se pređe sa reči na dela i da se usvoji ovaj amandman kojim svi udžbenici za svu decu u svim osnovnim i srednjim školama su plaćeni iz budžeta. Hvala.
Zahvaljujem se poslaniku iz vladajuće većine, koji očigledno nije pročitao amandman, nije pročitao obrazloženje, pa ću sad učiniti to za njega da bi mu odgovorio na to pitanje.

Znači, prosečno komplet udžbenika u Srbiji košta između 10 i 17 hiljada dinara, ako uzmemo neku prosečnu cenu od nekih 12 hiljada, recimo, i pomnožimo sa brojem đaka dobićete apsolutni iznos za 560 hiljada đaka u osnovnim školama, koji kad se podeli sa četiri, pošto udžbenici se ne kupuju svakome, nego se nasleđuju od generacije do generacije, pa, recimo u zemljama kao što su Kanada ili Evropska Unija, svake četiri godine menjaju udžbenike, dođete do iznosa od 14 miliona evra. Isto tako, za 260 hiljada đaka u srednjim školama, kada uzmete neku prosečnu cenu udžbenika od nekih 14 hiljada dinara, dođete do cene koja je oko 8 miliona evra koristeći istu računicu.

Odakle to platiti? Dao sam više predloga, ponoviću ovaj jedan glavni, subvencija „Er Srbiji“ iznosi preko 40 miliona evra, ovo je moguće platiti sa pola te subvencije, a ne mora sve od „Er Srbije“. Ako ukinete, uzmete malo od svih ovih stranih investitora kojima dajete subvencije, koje su praktično za otvaranje jeftinih radnih mesta za jeftinu radnu snagu, a to su vam stotine miliona evra godišnje, onda vam je lako utvrditi da je jedan mali procenat od 5 do 10% te cifre može da plati za sve udžbenike.

S druge strane roditelji će vam biti jako zahvalni, jer znate, prosečna primanja u Srbiji porodice cele, odnosno domaćinstva je 57 hiljada dinara. Da li znate koji je to udarac za porodicu da mora da kupuje udžbenike, koji su između 10 i 17 hiljada dinara komplet? Pa da onda, ako imaju drugo dete, treće dete, pa taj trošak je nepodnošljiv, jadni ljudi uzimaju kredite. Srbija je jedinstvena zemlja po tome da se uzimaju krediti da bi se deci nabavili udžbenici. Ovo može da se plati, evo vam prilike da građanima uradite nešto što je dobro za njih. Hvala.
Zahvaljujem se uvaženom poslaniku koji beži od suda, odnosno vadi se na poslanički imunitet i pokušava da izvrda, jer ove stvari koje govori na sudu, naravno ne može da dokaže, odnosno na sudu bi platio kaznu. Prema tome, neću više o tome.

Što se tiče kalkulacije na dve decimale, da vam kažem, kalkulaciju imate ovde, možete da se vadite na šta god hoćete, ovo je jednostavna stvar. Ne trebaju nam godine da ovo uvedemo. Lepo sam vam pokazao, u jednostavnoj računici, da je ovo pola subvencije koje „Er Srbija“ dobija jedne godine, da je to negde 5 do 10% subvencija koje se daju stranim investitorima. To je jednostavno moguće platiti odmah, nikakve godine za ovo nisu potrebne.

Što se tiče stečajeva, ja sam ponosan na sve što sam radio u stečajevima, hvatao lupeže, završavali su u zatvoru, nikada ni jedan dinar ni od koga nisam uzeo, ali ove izmišljotine se ponavljaju i ponavljaju. Ugledni listovi o kojima govori uvaženi kolega poslanik su npr. Kurir, koji je o tome pisao kada sam nagazio Mlađana Dinkića, pa je preko tih novina i puštao ove zaista smešne priče o stečajevima. Tamo sam štitio državnu imovinu, štitio poverioce i sprečavao lupeže da kradu.

Prema tome, na to sam sve ponosan, da svaki ovaj predmet, pet godina pričate o ovome, ponavljate iste stvari, isti ovi poslanici koji danas govore su glasali za moj budžet Ministarstva privrede kojim sam ukinuo sve subvencije.

Prema tome, ovde se priča na zvonce, glasa na zvonce. Građani bi morali da znaju da je ovo pokušaj da skrenu sa teme, a tema je SNS bi mogao da uradi nešto za građane, da pređu sa reči na dela, umesto da pričaju…
Ovo je replika.
Evo vidite, ni predsednica Skupštine ne može da izdrži kada čuje argumente, zato prekida govornika i pokušava da mi oduzme vreme. Hvala.