Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Sonja Pavlović glasalausvojen

Nije prisustvovala