VLADIMIR ĐURIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 1970. godine u Novom Sadu.

Ovlašteni posrednik i zastupnik u životnim i neživotnim osiguranjima. 19 godina radnog iskustva u osiguranju:

1996 – 2003 DDOR Novi Sad, rukovodio poslovima osiguranja imovine u privredi, na menadžerskim pozicijama u Direkciji kompanije.

2003 – 2006 Društvo za posredovanje u osiguranju EOS RISQ, internacionalna kompanija sa sedištem u Briselu, u suvlasništvu nekoliko vodećih kompanija za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju i upravljanju rizicima sa tržišta Francuske, Nemačke, Italije, Belgije i Velike Britanije. Obavljao funkciju generalnog direktora i upravljao kompleksnim programima osiguranja za više domaćih i internacionalnih kompanija.

2006 – 2008 Marsh & McLennan, najveća svetska kompanija za upravljanje rizicima i posredovanje u osiguranju i reosiguranju sa preko 35.000 zaposlenih u preko 80 zemalja, obavljao funkciju zamenika generalnog direktora i posredovao u plasiranju i lokalizaciji internacionalnih programa osiguranja na naše tržište za potrebe globalnih klijenata

2008 – 2012 Generalni direktor kompanije za životno osiguranje, sa sedištem u Ljubljani, Slovenija. Uspostavljanje svih funkcija kompanije (računovodstvo, revizija, kontroling, compliance, IT, prodajni kanali, izveštavanje Narodnoj banci i akcionarima, godišnji planovi i izveštaji o poslovanju).

Od 2012 do danas – zaposlen na poslovima osiguranja u Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. u regionalnom centru Novi Sad, zadužen za odnose sa ključnim korporativnim klijentima.

Na svim upravljačkim pozicijama u osiguranju tokom karijere uvek prolazio „fit & proper“ kriterijume Narodne banke Srbije za obavljanje izvršne funkcije.

Član partije Dosta je bilo.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Oženjen, otac dvoje dece, živi i radi u Novom Sadu.

Osnovne informacije

Statistika

  • 42
  • 0
  • 57
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 23.05.2017.

Hvala.

Prvi put se javljam da prijavim povredu Poslovnika u sazivu ove Skupštine. Član 158. stav 5. - svaki podnosilac amandmana ima pravo da obrazloži svoj amandman u trajanju do dva minuta.

Poštovana predsedavajuća, vi ste načinili grešku tako što ste ponovili raspravu po tački dnevnog reda koja je juče obavljena i koleginici ste dali reč da ponovo kao predlagač amandmana isti obrazlaže, iako je ona to juče uradila.

Smatram da ste trebali dovesti poslanike u ravnopravan položaj, pa dodatno vreme omogućiti i ostalim predlagačima amandmana. Nije problem, ja sam amandman juče obrazložio. Nemam želju da ponovo govorim ono što sam juče već rekao.

Ujedno skrećem pažnju i na povredu člana Poslovnika 106. stav 1. Prethodni govornik se zaista nije držao dnevnog reda, pričao je ovde o tome ko je gde zdimio i slične stvari. To se zaista već ponavlja kao potpuno standardna praksa za koju vas molim da je prekinemo.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 23.05.2017.

Hvala.

Dakle, danas raspravljamo o sporazumu u kome EPS od „KfW“ iz Frankfurta uzima 45 miliona evra kredita.

U članu 2. zakona o kome razgovaramo definisan je projekat za koji se ta sredstva uzimaju. To je modernizacija sistema za otpepeljivanje termoelektrane „Nikola Tesla A“.

Mi kao predstavnici građana treba da odlučimo da li ćemo pružiti garancije, da ćemo umesto EPS nemačkom zajmodavcu vratiti kredit ukoliko EPS za to ne bude bio u stanju.

Da bismo o tome mogli doneti kompententu odluku mi moramo znati kako EPS rukovodi projektima, kako upravlja projektima za koja zajmi sredstva i kako pozajmljeni novac vraća.

U načelnoj raspravi ministri su nas uveravali da EPS nije jedno od onih javnih preduzeća zbog čije nelikvidnosti i nesposobnosti vraćanje kredita mi moramo da aktiviramo garancije koje smo u iznosu od skoro 320 miliona evra prošle godine iz budžeta isplatili umesto tih javnih preduzeća i da EPS dobro upravlja svojim projektima.

Ja ću podsetiti građane da je oktobra 2012. godine EPS sa istim „KfW“ ugovorio kredit od 65 miliona evra i bespovratnu pomoć od devet miliona evra za projekat ukupne vrednosti 181,6 miliona evra, čija je namena bila da se obezbedi sigurna kontinuirana isporuka uglja.

Pet godina kasnije mi imamo pad proizvodnje struje u prvom kvartalu ove godine koji je na nivou kvartala negde oko 14%, pri čemu je u martu mesecu bio frapantnih 22,9% struje manje u odnosu na isti period prethodne godine. Iz uvoza, koliko nam je ministar energetike rekao, kompenzovano je nekih 47 miliona evra, ali svakako da EPS ima veliku izmaklu korist jer da je proizveo ovu struju koju nije proizveo ona bi se kao višak izvezla i imali bismo devizni priliv u spoljno-trgovinskom poslu.

Pored toga, iz medija saznajemo da je „Kolubara“ u ozbiljnim problemima, da kasnima sa poljima „Vreoci“, „Veliki Crnjani“, poljima B,D,E o G, da radimo neplaniski pa nam se pojave odroni i rupe u „Vreocima“ pa onda moramo hitno da evakuišemo školu.

Sve ovo u prilog tome da li ćemo dati garancije za EPS ili nećemo. Hvala.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 23.05.2017.

Hvala.

Dakle, slažem se da se amandman ne prihvati, iako sam njegov predlagač. Nije ni poenta da se ovaj član zakona briše tek tako, bez da imamo demokratsku raspravu o bitnim pitanjima. Dakle, projekat je dobar, to nije sporno. Uslovi kredita su dobri. Nisu oni nešto ekstra posebni zato što ovu vlast nemačka država i Nemačka državna banka posebno vole, nego možda zato što je ministar Vujović sposoban finansijski menadžer, pa ima sposobnosti da ispregovara bolje uslove, a ti uslovi su, obzirom da su u pitanju državni poslovi, inače povoljniji nego komercijalni uslovi kod komercijalnih banaka.

Dakle, svesni smo mi da brisanjem ovog zakona i ovog člana nema kredita, jer bez garancija kredit neće biti odobren uopšte. Dakle, to ruši ceo sporazum. To nije ni cilj. Poenta je da čak i ako prihvatio da je EPS likvidan i da će biti u stanju da otplaćuje ovaj kredit, što je možda i upitno, a možda i nije, to bi morali videti kroz bilanse EPS koji baš i nisu uvek tako dostupni i detaljno obrazloženi, pitanje je EPS upravljanje projektima, a to je već pitanje menadžmenta, pitanje kvaliteta kadra koji u EPS radi, koji u EPS upravlja. Zato sam i postavio i zato sam zapravo otvorio temu projekta koji je pre pet godina silnim kreditom KfW finansiran da bi obezbedio kontinuitet u proizvodnji uglja, koji pet godina kasnije nemamo. Hvala.

Imovinska karta

(Novi Sad, 29.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 96000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 14:45