SNEŽANA B. PETROVIĆ

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Rođena 1972. godine. Živi na Novom Beogradu.

Po zanimanju je specijalni politikolog.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Osnovne informacije

Statistika

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pismo za narodne poslanike- pitanja za Vladu

čeka se odgovor 1 mesec i 17 dana i 3 sata

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

čeka se odgovor 3 meseca i 18 dana i 22 sata

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

Zahvaljujem.

Uvažena predsednice, potpredsednici, dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Brnabić, vi koji ste sa svojim timom kandidat za predsednika Vlade i kandidatima za ministre, čuli smo vaš ekspoze i čuli ste da će poslanička grupa PUPS dati podršku.

U svom izlaganju, ispred Odbora za privredu koji vodim, osvrnuću se na ekonomiju i privredu ove zemlje i kao što ste i vi govorili i kao što to zvanični podaci govore, a već imamo podatke iz prvog kvartala ove godine, rezultati su impresivni, a sa istima treba nastaviti.

Neophodan nam je i privredni i ekonomski rast. Naravno, svesni smo novih, postojećih, dosadašnjih ulaganja, investicija, fabrika i novih radnih mesta, i to je naravno doprinelo tim impresivnim rezultatima. No, nama su i dalje preko potrebna dalja nova ulaganja, dalje nove investicije, nove fabrike, proširenje proizvodnje i nova radna mesta.

Politika štednje, ona je moguća i potrebna do određene mere, ali na duge staze ona je neodrživa i to svi dobro znamo.

Nova radna mesta, zašto nova radna mesta? Evo, iz nekoliko razloga. Novim ulaganjima, novim investicijama, novim zapošljavanjima, zaustaviće se odliv mladih, i to je prva stvar. To je ono što nam je jako važno.

Druga stvar, to će biti novi prilivi i za budžet kroz različite osnove, a to su porezi, doprinosi i druga davanja, što će doprineti poboljšanju standarda građana, njihove kupovne i potrošačke moći. Ovo, naravno, za krajnji cilj ima dalje smanjenje stope nezaposlenosti, što je jedan od vaših, ali i naših ciljeva.

Realni rast u prvom kvartalu BDP iznosi 1%. Po procenama on će i ove godine iznositi 3%. To je prosek viši od evropskog. Ovo su procene, a na vama i vašem timu je da ih realizujete, odnosno da stimulišete dalji rast, razvoj i profitabilnost u svim sektorima.

Evo nas na polovini godine i uskoro ćete imati rezultate za prvih šest meseci, i to je dobro, jer ćete moći da intervenišete tamo gde je to potrebno, kako bi se nastavilo sa ostvarivanjem daljeg suficita.

Raste promet robe u trgovini na malo, beležimo izuzetne rezultate uslužnom sektoru, očekujemo rast u poljoprivredi, industriji, građevini i energetici, imate izuzetno dobra i povoljna kretanja u spoljnotrgovinskoj razmeni, o tome ste govorili, ali smatram da tu ima dosta prostora i za još bolje rezultate.

Odluka Srbije za postepeno razduživanje je dobra i treba nastaviti sa smanjivanjem budžetskog deficita uz poštovanje načela opreznosti. O tome smo govorili prilikom usvajanja budžeta, i to je ukratko.

Evo nas sada kod onoga što je za nas iz PUPS bila veoma teška, ozbiljna i odgovorna odluka. Svesno i odgovorno, znajući da treba da podržimo mere fiskalne konsolidacije, da podržimo stabilizaciju naše države, učinili smo to sa punom svešću kakav je to teret koji će podneti grupacija koju mi zastupamo, a to su penzioneri i zaposleni. Danas rezultati fiskalne konsolidacije su veoma vidljivi i to je dobro. Stiču se uslovi, kako je to najavio dosadašnji premijer i novi predsednik države, gospodin Aleksandar Vučić, za povećanje plata i penzija, i to je neophodno, jer su zaista najveći teret podneli upravo radnici i penzioneri i sada ih treba oslobađati tog tereta.

Najavili ste reforme u državnoj upravi i državnim preduzećima. Slažem se da je to potrebno, ali i to treba činiti oprezno. Protivnik sam otpuštanja zaposlenih i grupacija iz koje dolazim, odnosno partija PUPS protivnik je toga. Za nas je vrlo važno racionalizovati troškove i pametno upravljati troškovima. Smatram da u drugim javnim preduzećima, državnim preduzećima ima prostora za smanjenje troškova i pravilno upravljanje istim, ali molim vas sa akcentom na prihodnoj strani. Duboko verujem da sa takvim ophođenjem i domaćinskim poslovanjem može doći do povećanja prihoda, odnosno ostvarivanja sve veće dobiti, odnosno ozbiljnijeg punjenja budžeta, što bi omogućilo sigurnu, redovnu i punu isplatu penzija.

Za pravo da govorim o ovome daje mi moje iskustvo koje nosim iz jednog velikog sistema, a u kojem radim preko 25 godina. Uspeli smo da se reformišemo sopstvenim snagama, da racionalizujemo naše troškove, da povećamo naše prihode, da uplatimo u budžet godišnje 1%. Za mandata našeg prethodnog direktora, a sada kandidata za ministra u vašem timu, naše preduzeće je za četiri godine uplatilo 100 miliona evra u budžet Republike Srbije.

Ovo su nepobitne činjenice i molim vas, imajući u vidu ove činjenice, i zahtevam od vas da posebnu pažnju obratite na sva državna preduzeća i učiniti maksimalan napor da se postojeći zaposleni maksimalno uposle, da prihoduju, da stvaraju nove vrednosti, da pune budžet, da čuvaju svoja radna mesta, da njihovi menadžmenti pronalaze nova radna mesta, jer ćemo tako svakako očuvati postojeće zaposlene i dodatno ih uposliti u skladu sa zakonom.

Šta je čovek? Čovek je ono što mi iz PUPS stavljamo u centar svoga delovanja, svoje brige i svoga insistiranja i vođenja politike u pravcu boljitka za čoveka. Politika radi politike, kritika radi kritike, to odlučno odbacujemo, ali čovek je taj o kome moramo da brinemo. To su naši penzioneri, njih 1.700.000 ili nešto malo preko toga. To su zaposleni u našoj državi. To su zemljoradnici. Za nas su oni jako važni.

O penzionerima smo već govorili, o načinu da oni dostojanstveno žive i da osete realni boljitak u državnoj kasi jeste boljitak u njihovom novčaniku, a oko toga ćemo se složiti.

Gde su tu zaposleni? Samo naša poslanička grupa ili predstavnici PUPS koji su imali priliku da upravljaju ili rukovode određenim preduzećima potpuno su svesno govorili o korporativnoj društvenoj odgovornosti i istu primenjivali. Da, da, to nije šala, to je velika zbilja. Korporativna društvena odgovornost ima dva segmenta – internu odgovornost i eksternu odgovornost.

Zašto zaposleni? Da, oni su u onom segmentu interne odgovornosti. Briga o zaposlenima, kolektivno pregovaranje, čuvanje i očuvanje radnih mesta, ali isključivo i samo pronalaženjem novih poslova i maksimalnim upošljavanjem i stvaranjem novih vrednosti i novih rezultata, adekvatni kolektivni ugovori, kolektivna pregovaranja u skladu sa zakonom … Jedan od kolektivnih ugovora je upravo taj koji smo mi sklopili u Pošti Srbije, koji važi za jedan od najboljih, a o tome zna ministar Rasim LJajić i o tome sindikati govore na svojim skupovima.

Što se tiče eksterne odgovornosti, tu mislim kako na naše domaće kompanije i preduzeća, tako i na strane kompanije koje posluju ovde, na prostoru Srbije. Šta je tu jako važno? Važno je da se odnose prema zajednici u kojoj posluju, ovde kod nas u Srbiji, na isti način kako se odnose i u zemljama odakle su došli, da doprinose široj društvenoj zajednici ili lokalnoj zajednici i da i oni primenjuju, jednako kao što se i mi trudimo da primenjujemo, tu internu i eksternu odgovornost.

Ono treće. To su zemljoradnici. Dakle, kod činjenice da imamo 4.700 sela, da 1.200 sela zamire, da je 631 hiljada registrovanih domaćinstava seoskih u kojoj svoju egzistenciju ostvaruje 1.400.000,00 naših stanovnika, građana, zemljoradnika. To vam je petina Srbije. To nije zanemarljivo, to je izuzetno važno, i tu Vlada, na čijem ćete čelu biti, i projekti koje ste podržali, i ministri zaduženi za realizaciju te politike, moraju to ozbiljno sprovoditi, jer je tim ljudima neophodna i putna i saobraćajna i zdravstvena i prosvetna infrastruktura, kako bi mogli nesmetano da funkcionišu.

Ono što je najvažnije, to je taj veliki projekat revitalizacije ili oživljavanja zadrugarstva. Ta podrška dobijena je od vas u Vladi, dobijena od SANU, dobijena je od Srpske pravoslavne crkve, ali i ovde u plenumu, konačno smo se svi mi Srbi, oko nečega složili.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.12.2016.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo, potpredsednici i narodni poslanici, uvaženi članovi Vlade, odredbom člana 24. stav 2. Zakona o zaštiti konkurencije propisano je da mandat predsednika Komisije i članova Saveta prestaje istekom vremena na koje su izabrani, razrešenjem iz razloga predviđenih zakonom, nastupanjem pravnih ili činjeničnih razloga za nemogućnost obavljanja dužnosti, a to su ostavka, ispunjenje uslova za starosnu penziju, gubitak poslovne sposobnosti, teško zdravstveno stanje koje onemogućava ostvarivanje dužnosti i drugo.

Shodno članu 24. stav 3. Zakona o zaštiti konkurencije nastupanje razloga za prestanak mandata ispunjenjem uslova za starosnu penziju, konstatuje nadležni skupštinski odbor. Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru predsednika i članova Saveta komisije za zaštitu konkurencije od 29. oktobra 2014. godine na period od pet godina izabrani su za predsednika doc. dr Miloje Obradović, dok su za članove Saveta komisije za zaštitu konkurencije izabrani dr Veljko Milutinović, Mirjana Mišković Vukašinović, Marko Obradović i Ivan Ugrin.

Predsednik Komisije dr Miloje Obradović obavestio je Odbor da Ivan Ugrin, član Saveta komisije za zaštitu konkurencije 18. juna 2016. godine navršava 65 godina života, čime ispunjava uslov za starosnu penziju. Na osnovu člana 24. stav 2. tačka 3) i stav 3. Zakona o zaštiti konkurencije i člana 54. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, na sednici održanoj 25. jula 2016. godine, većinom glasova doneo je odluku o prestanku mandata člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije, odnosno konstatovao je da je Ivanu Ugrinu prestao mandat člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije 18. juna 2016. godine, čime su se stekli uslovi za pokretanje postupka za izbor člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije.

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti konkurencije, predsednika Komisije i članove Saveta bira i razrešava Narodna skupština na predlog odbora nadležnog za poslove trgovine, odnosno Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

Izbor organa Komisije vrši se po javnom konkursu koji oglašava predsednik Narodne skupštine. Predsednik Narodne skupštine oglasila je javni konkurs za izbor jednog člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 66/16, od 2. avgusta 2016. godine.

Na oglašeni javni konkurs, pristalo je 10 prijava. Na trećoj sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 20. septembra 2016. godine, prema utvrđenom dnevnom redu, a na osnovu člana 203. Poslovnika Narodne skupštine, obavljen je razgovor sa učesnicima javnog konkursa za izbor jednog člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije prema azbučnom redu. Podsećanja radi, članovi Saveta komisije za zaštitu konkurencije, biraju se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti prava i ekonomije, sa najmanje 10 godina relevantnog radnog, odnosno stručnog iskustva, koji su ostvarili značajne i priznate radove ili praksu u relevantnoj oblasti, naročito u oblasti zaštite konkurencije i evropskog prava i koji uživaju ugled objektivne i nepristrasne ličnosti i da u sastavu Saveta komisije uključujući i predsednika Komisije, moraju biti zastupljeni stručnjaci iz obe relevantne oblasti sa najmanje dva predstavnika.

Na istoj sednici, Odbor je izabrao tročlanu radnu grupu za utvrđivanje ispunjenosti uslova učesnika javnog konkursa za izbor člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, i to za predsednika tročlane radne grupe izabrao dr Aleksandru Tomić, a za članove prof. dr Vladimira Marinkovića i Goricu Gajić.

Zadatak radne grupe bio je da pregleda originalnu dokumentaciju dobijenu od strane učesnika javnog konkursa i da na osnovu pregledane dokumentacije i obavljenog razgovora, na sednici Odbora, sa učesnicima javnog konkursa, utvrdi i predloži Odboru ko od učesnika javnog konkursa ispunjava kriterijume i uslove iz Zakona o zaštiti konkurencije i oglašenog javnog konkursa.

Na sednici Radne grupe održane 11. oktobra ove godine, članovi Radne grupe su pregledali originalnu dokumentaciju dobijenu od strane učesnika javnog konkursa i na osnovu pregledane dokumentacije i obavljenog razgovora se na sednici Odbora sa učesnicima javnog konkursa, konstatovali su da su svi učesnici blagovremeno dostavili potpunu dokumentaciju, jer ispunjavaju kriterijume i uslove iz Zakona o zaštiti konkurencije i oglašenog javnog konkursa. Takođe, tom prilikom je konstatovano da je jedan od 10 prijavljenih kandidata, pisanim putem povukao svoju prijavu i odustao od učešća na konkursu. Izveštaj Radne grupe, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, za utvrđivanje ispunjenosti uslova učesnika javnog konkursa za izbor jednog člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije i dopis Željka Martinovića o povlačenju prijave za javni konkurs za izbor člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije, dostavljeni su članovima Odbora koji su na Petoj sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, 14. novembra 2016. godine, isti razmotrili i usvojili.

Obzirom da su doc. dr Miloje Obradović i Marko Obradović, stručnjaci iz oblasti ekonomije, a dr Veljko Milutinović i Mirjana Mišković Vukašinović su stručnjaci iz oblasti prava, trenutni sastav Komisije je takav da zadovoljava zakonski uslov da su zastupljeni stručnjaci iz obe relevantne oblasti sa najmanje dva predstavnika.

Na osnovu toga, kandidati za člana mogli su biti birani iz obe relevantne oblasti prava ili ekonomije.

Prilikom utvrđivanja liste kandidata za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, narodni poslanici članovi Odbora su istakli da su se po oglašenom javnom konkursu prijavili kvalitetni učesnici i ocenili da Odbor ima ozbiljan pristup prilikom razgovora sa devet prijavljenih učesnika po oglašenom javnom konkursu kada su detaljno ispitivani.

Ukazano je da prilikom odlučivanja o izboru kandidata za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije treba imati u vidu ograničenja iz Zakona o zaštiti konkurencije o prestanku mandata ispunjavanjem uslova za starosnu penziju i da četiri prijavljena kandidata u tom trenutku po oglašenom konkursu i skoro da ispunjavaju taj uslov. Postavilo se pitanje - da li je ovo ograničenje u Zakonu o zaštiti konkurencije valjano, obzirom da ga u drugim zakonima nema?

Dat je predlog da Odbor izabere jednog kandidata i da taj kandidat bude gospodin Čedomir Radojičić, koji ima veliko iskustvo kao raniji član Saveta Komisije i sada rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije u Službi Komisije. Istaknuto je da svojim iskustvom, posebno u zadnjih deset godina u radu Saveta i Službe Komisije za zaštitu konkurencije, može da da pun doprinos radu Komisije.

Prilikom razgovora sa članovima Odbora, gospodin Radojičić je istakao da se zalaže za timski rad i usku saradnju sa Odborom i Narodnom skupštinom. Shvatio je da sva rešenja i zaključci koji se odnose na pravne subjekte jesu odraz realnog života i da tu mora da postoji određena ravnoteža kada su u pitanju odluke Komisije.

Prijavljeni učesnici su pokazali da zaštita konkurencije postaje sastavni deo svakodnevnog rada privrednih subjekata i da povećanjem konkurencije na tržištu koristi imaju svi građani Srbije. Svojim učešćem na tržištu građani mogu da biraju i ta mogućnost izbora podstiče određene privredne aktivnosti svih privrednih subjekata u društvu, na čemu svi narodni poslanici kao zastupnici građana treba da insistiraju.

Izneto je i da bi, na osnovu razgovora sa prijavljenim učesnicima javnog konkursa i dva kriterijuma teorije i prakse, trebalo dati prednost trojici učesnika javnog konkursa. Članovi Odbora su se pojedinačno izjašnjavali o svih devet učesnika javnog konkursa kako bi utvrdili listu kandidata. S obzirom da lista kandidata može da sadrži najmanje isti, a najviše dvostruko veći broj kandidata od broja koji se bira, a da treba da se izabere jedan član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, Odbor, dakle, može da utvrdi listu kandidata od jednog ili od dva kandidata koji dobije najviše glasova. Odbor je glasao pojedinačno o svim učesnicima javnog konkursa koji su konkurisali za mesto člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije po azbučnom redu.

Prilikom glasanja za izbor kandidata za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, gospodin Čedomir Radojičić dobio je devet glasova za, dok su ostali kandidati dobili po jedan glas za. Predsednik Odbora je konstatovao da je sa devet glasova za učesnik javnog konkursa Čedomir Radojičić jedini dobio potreban broj glasova i da je izabran za kandidata za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Na osnovu člana 23. st. 3. i 4. Zakona o zaštiti konkurencije i člana 203. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku utvrdio je listu kandidata za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, koju je podneo sa biografijom Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 04.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 03.06.2016 -
Sef kabineta JP "Pošta Srbije" Beograd Republika Mesečno 170459.00 RSD 04.04.2013 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 11:20