SLAVIŠA RISTIĆ

Demokratska stranka Srbije

Rođen je 1961. godine. Živi u Zubinom Potoku.

Po zanimanju je diplomirani ekonomista.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Osnovne informacije

Statistika

  • 7
  • 0
  • 3
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 08.12.2016.

Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.
Podneo sam amandman na član 8. i to na deo koji se odnosi na planirana sredstva za Kancelariju za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.
U predlogu je iznos od 36.449.000 dinara. Ja sam predložio da se taj iznos ukine, da iznos bude nula, a da predmetna planirana sredstva budu prebačena takođe u članu 8. u razdelu 3, glava 3.1.9. koja se odnosi na Kancelariju za KiM i to na ekonomsku klasifikaciju 4.6.3. koja se odnosi na podršku funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija na KiM, gde stoji iznos od 19. miliona dinara. Ovom izmenom bi taj iznos bio ukupno 55.449.000 hiljada dinara.
Zašto? Zato što smatramo da Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini ne treba da postoji, kao što smatram da i pregovori u Briselu moraju da se prekinu, jer su njihovi rezultati pogubni, što možemo da vidimo. Briselski sporazum ubija državu Srbiju i njene institucije na prostoru KiM. Neko je malopre pomenuo manastire i crkve na KiM, njihovo rušenje, a ja mogu da vam kažem po sudbinu i interes srpskog naroda na KiM, ubijanje države Srbije i njenih institucija je ravno rušenju manastira i crkava na KiM. Dakle, predlažem da se ova kancelarija ukine i da se sredstva prebace na …

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 01.11.2016.

Hvala predsednice.
Uvaženi narodni poslanici, ja ću u ovom kratkom vremenu, koliko sam shvatio imam negde oko tri minuta, da se pre svega osvrnem na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma za Zapadni Balkan. Uz svo uvažavanje ove teme o kreditima i zaduživanju države, znate kako, ako se država prezaduži ili ako se domaćin u kući prezaduži, ima šanse da buduće generacije, da njihova deca izvedu zemlju iz dužničkog ropstva ili kuću, ali ako date i predate deo teritorije, ako predamo našu AP KiM, onda je zaista to kasno.
Čini mi se da svo ovo vreme, naročito prošle srede, imali smo priliku da čujemo predstavnike sadašnje i bivše vlade oko toga ko je više sporazuma potpisao u Briselu. Naravno, nisam shvatio da li su se sa time hvalili ili su kudili jedni druge, ali najmanje se govorilo upravo o Predlogu ovog zakona koji će, ukoliko ga bude ovaj parlament ratifikovao, ukoliko bude donet taj zakon, to će zaista biti direktno priznanje nezavisnosti Kosova.
Reći ću zašto. Do sada smo imali sporazume u Briselu. I ova Skupština je imala prilike da samo sasluša izveštaj naših pregovarača i da o tome glasa, ali nikada se do sada nije desilo, nismo imali slučaj da parlament donosi zakon o jednom sporazumu u kome je jedna od ugovornih strana tzv. država Kosovo.
Molim vas, da završim samo, molim vas. Dakle, do sada smo imali potpisivanje i parafiranje protivustavnih i protivdržavnih sporazuma u Briselu, dakle do sada smo imali izdaju zemlje u Briselu. Ukoliko narodni poslanici glasaju za ovaj zakon, imaćemo izdaju u Beogradu, u glavnom gradu Republike Srbije i imaćemo direktnu izdaju u ovom parlamentu.
Zato vas molim, poštovani narodni poslanici, da ostavimo i sudu istorije i sudovima ove zemlje da sudi o tome šta je sa Briselskim sporazumima, koje su posledice Briselskih sporazuma, ali nemojte da dozvolimo da parlament države Srbije učestvuje u izdaji zemlje. Zato vas pozivam, sve, naročito poslanike skupštinske većine, da se ovoga puta u Danu za glasanje ogluše o zvonce koje će dobiti sa komandnog mesta i ne glasaju za akt izdaje zemlje. Hvala.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.10.2016.

Uvaženo predsedništvo, kolege narodni poslanici, želim da postavim poslaničko pitanje koje upućujem Vladi, premijeru pre svega i ministru Aleksandru Vulinu.

Ono se odnosi na činjenicu da Srbi sa KiM, pre svega građani Zubinog Potoka očekuju odgovor od njih dvojice - ko je u aprilu mesecu, prilikom predizbornog skupa SNS u Zubinom potoku, ispalio rafale na sportsku halu u Zubinom Potoku i bacio bombu?

Zašto ljudi očekuju odgovor od njih dvojice, pre svega od premijera Aleksandra Vučića? Zato što je Aleksandar Vučić u svom predizbornom govoru na konvenciji SNS u sportskoj hali pred punom halom, pred više od hiljadu ljudi potvrdio da on zna da su to učinili Srbi.

Da bi tu činjenicu potkrepio ja ću citirati šta je tom prilikom vrlo kratko sadašnji premijer, a tadašnji kandidat za premijera rekao. Citiram – „Moj je odgovor tim našim Srbima koji su na takav način želeli da me dočekaju, neka vam je bogom prosto, boriću se i za vas i za vaše porodice da živite na svojim ognjištima i da budete srećni i zadovoljniji nego danas.“ To je rekao gospodin Aleksandar Vučić, da je znao ko je to učinio.

Vučić je takođe tada rekao da svi u Zubinom Potoku otprilike znaju kako i iz koje kuhinje su došli i bomba i rafali, ali da je ponosan što im danas niko nije pomenuo ime, a onda citat gospodina Vučića iz govora – „ I posle bombi i rafala nismo ih pomenuli. Nijednom rečju im ime nismo izgovorili jer hoćemo ujedinjenu Srbiju, Srbiju protiv mržnje, a ne Srbiju mržnje.“

Dakle, iza toga je i sadašnji ministar Aleksandar Vulin na neki način to potvrdio u svom govoru rečima da je do tog dana bio ponosan kada je dolazio u Zubin Potom, da je bio ponosan na te Srbe, na te ljude, da je sa njima delio zlo i dobro, da je mnogo snegova prepešačio, da je mnogo rakije popio sa njima itd. da je bio ponosan, ali da ih se tih dana stidi.

Od toga dana do danas, kao što znate, prošlo je dosta vremena. Srbi pre svega u Zubinom Potoku, građani opštine Zubin Potok su poneli taj epitet da trebaju da stide zbog tog čina, a da ni do današnjeg dana mi tu zapravo ne znamo istinu.

Ja sam doduše računao da Aleksandar Vučić nije želeo da govori o detaljima, jer treba da usledi istraga, ali očigledno od te istrage nema ništa.

Ovo pitanje postavljam iz razloga što Srbi u Zubinom Potoku žele da se skine ljaga sa njih i da se zna ko su ti pojedinci koji su to napravili. To je jedan razlog. Drugi razlog je zbog činjenice da se u javnosti iznose i u to vreme i u vreme događanja i do dana današnjeg špekulacije da su to navodno učinili organizatori predizbornog skupa SNS, pa bi bilo dobro zarad otklanjanja tih špekulacija da Aleksandar Vučić javno iznese, pošto razumemo da ne može da na pravi način sarađuje sa kosovskim institucijama, istražnim organima itd, ali da makar srpskoj javnosti, a pre svega Srbima dole kaže istinu i da se oni ne stide ako nemaju razloga da se stide zbog tog događaja.

Lučno imam razlog da postavim to pitanje jer je simptomatično da se nešto slično desilo i meni nekoliko dana posle toga, nekoliko nedelja. Nakon izbornog dana na moju kuću, na moju porodicu pucano je takođe rafalima iz automatske puške i bačena je bomba, slični broj čaura itd, pa otprilike izgleda da gospodin Vučić i ja smo na isti način ugroženi i otprilike i od istih ljudi ugroženi. Zato imam lični razlog da to tražim. Zahvaljujem se.

Imovinska karta

(Zubin Potok, 01.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 30000.00 RSD 03.03.2016 -
- Poreska uprava Republika Mesečno 86000.00 rsd 04.10.2013 -
Poslednji put ažurirano: 27.02.2017, 13:45