Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Đorđe Vukadinović glasaousvojen

Nije prisustvovao