Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Đorđe Vukadinović glasao


usvojen

Nije prisustvovao