Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Đorđe Vukadinović glasao

usvojen

Nije prisustvovao