Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Boško Obradović glasao
usvojen

Nije prisustvovao