DRAGAN VESOVIĆ

Dveri

Rođen 26. 9. 1966. godine u Čačku. Živi u Kraljevu.

Osnovnu i srednju školu završio je u Kraljevu. Završio je Stomatološki fakultet u Beogradu.

Radio kao profesor stručnih predmeta u Medicinskoj školi u Kraljevu 16 godina. Obavlja privatnu stomatološku delatnost od 2002. godine.

U Srpskom pokretu Dveri je aktivan od 2011. godine. Nakon izbora 2012. godine, postao je odbornik i šef odborničke grupe u Skupštini grada Kraljeva. Od 2012. godine bio je koordinator rada odborničkih grupa i član Rukovodstva Pokreta. Od 2013. do 2015.godine bio je član Uprave Rukovodstva Pokreta. Bio je predsedavajući osnivačkog Sabora Srpskog pokreta Dveri. Trenutno obavlja dužnost člana Predsedništva i koordinatora za zdravstvo.

Po prvi put je postao narodni poslanik 11. avgusta 2016. godine.

Oženjen je, i otac jednog sina.

Osnovne informacije

  • Poslanička grupa Dveri
  • Kraljevo
  • Čačak
  • 26.09.1996.
  • lekar

Statistika

  • 36
  • 2
  • 353
  • 6
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

Hvala, gospodine predsedavajući.

Zbog malo vremena govoriću o dve od ove tri teme. Naravno, najviše vremena uzela nam je ovih dana svima nama priča o Zaštitniku građana. Malopre je predsednica Skupštine vrlo lepo nešto rekla i meni se to svidelo. Kaže – da smo u prvom razredu naš govor bi počeo „Janković je bio loš Zaštitnik građana, a Pašalić će biti bolji“. Potpuno se slažem, Janković je bio loš. Ja bih uz to „loš“ dodao još nekoliko atributa – “jako loš“, „užasno loš“, ali se sa drugim delom ne mogu složiti. Ne mogu se složiti jer da li će Pašalić biti bolji ili gori, mene kao narodnog poslanika treba da opredeli nešto što se zove njegovom biografijom.

Čuo sam, vi ste pokušavali da branite, da pričate po zakonu od nekih četiri uslova koje bi on kao kandidat za Zaštitnika građana trebalo da ispuni, on po svemu sudeći ispunjava samo prvi - da je završio Pravni fakultet. Ali to njegovo završavanje Pravnog fakulteta je nešto što mene nikako ne može da fascinira jer osoba koja je studirala 13 godina i nakon 13 godina studiranja imala prosečnu ocenu 6,73, pa onda jedno sedam godina se bavila radom u advokatskoj kancelariji, pa relativno kasno položila ispit i ušla u pravnu struku, pa onda u toj pravnoj struci bavila se pitanjem rada u prekršajnim organima, uz dužno poštovanje svih onih sudija koji tamo rade. Neki eminentni profesori Pravnog fakulteta meni su objašnjavali da su prekršajni sudovi, kaže – relikt komunizma. Oni su uvedeni u ono doba kada je policijskoj represiji koja je sprovođena na stanovništvu trebalo dati brzi sudski legitimitet, pa su mi čak pojasnili da EU kojoj toliko težite će da stavi pred nas zahtev da se ti prekršajni sudovi i ukinu. Dakle, ni taj segment njegovog rada nije nešto što će mene da fascinira.

Ali jedna druga stvar u celoj priči meni smeta i najviše me boli. Recite mi, a ja taj odgovor nisam čuo, svi su pričali – kako je moguće u zemlji Srbiji i po starom Zakonu o visokom školstvu i po novom Zakonu o visokom školstvu, da osoba koja je imala srednju ocenu 6,73 upiše postdiplomske studije? Ja znam da se uvek tražila minimalna ocena osam. Kako je dotični gospodin magistrirao? Kako je moguće da je sa 6,73 upisao postdiplomske studije? Nisam dobio odgovor, ali bih voleo to da vidim. Da li je to razlog što je napravio otklon, pa umesto magisterijuma na Pravnom fakultetu otišao da magistrira na FON-u? Meni priča nije jasna. Po onome kako sam ja u razgovoru sa, opet ponavljam, eminentnim profesorima Pravnog fakulteta saznao, to je, bogami, protivzakonito.

Kako će Zaštitnik građana da bude onaj ko je uradio nešto što nije u skladu sa zakonom? Zato ja za takvog Zaštitnika građana neću glasati. On ne može da bude moj Zaštitnik građana, bez obzira što je onaj prethodni bio nikakav. Ali i kod tog prethodnog malopre sam čuo jednu priču. Tačno je, on je podneo ostavku na mesto Zaštitnika građana neposredno pošto se kandidovao za predsednika države, ali mi smo, gospodo iz vlasti, i mi smo, gospodo iz opozicije, kao narodni poslanici imali prilike da ga razrešimo odmah, da sazovemo sednicu i da ne dozvolimo da u kampanji koristi državna sredstva kao nešto što je njegovo. Nažalost, politička procena je bila takva da to ne treba raditi, tako da ću se ja setiti ovde moga profesora koji je govorio – neka mene meni, trebaću ja sebi. Nijedan ni drugi neće biti moj Zaštitnik građana, ja o njima ne mogu da dobro mislim.

Taman sam pomislio da ovaj loš prosek predstavlja trend koji SNS zastupa jer ja dosta često sa rezignacijom govorim o ovome, jer to je loša poruka studentima, kada sam dobio izuzetan predlog od predsednika države gospodina Aleksandra Vučića da za kandidata u Agenciji za borbu protiv korupcije bude predložen mlad doktor Stanković Miloš. Ja sam video jednu briljantnu biografiju. Sa 23 godine završio je Pravni fakultet sa prosečnom ocenom 9,55. Osam godina nakon toga doktorirao je i sve je to bilo briljantno i zaista ja sam rekao – izuzetan primer. Međutim, uzmem ja i počnem da gledam njegovo radno iskustvo iz biografije i neke stvari meni počnu da upadaju u oči.

Kaže – 2008. godine primljen je za zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast građevinsko-pravnu, predmet – nasledno pravo. Pa 2009. godine je proizveden u zvanje asistenta za užu oblast građevinsko-pravnu, predmet – nastavno pravo. Pa mu obnovljeno 2012. godine zvanje asistenta za predmet – nasledno pravo. I onda odjednom, 2016. godine biramo ga za docenta za užu naučnu oblast – pravna istorija, predmet – uporedna pravna tradicija i retorika.

Meni to nije bilo jasno i zovnem opet one malo pre pomenute profesore fakulteta i pitam kako je to moguće? Kažu - Veso, to nije moguće, to je protivzakonito. On nije mogao da bude izabran za to. Ja kažem – kako, čovek je izuzetan student, brilijantan, nagrade na govorništvu, šta se dešavalo? I dobijem objašnjenje – u pitanju je bila samovolja bivšeg predsednika RIK-a, gospodina Dejana Đurđevića, koji je profesor na tom fakultetu i koji je, prema onome što su meni rekli ti profesori, doslovno rekao ovom izuzetnom mladom čoveku: „Momče, kupi prnje i idi sa moje katedre“.

Da li je moguće da je tako urađeno? Da li je moguće da mi hoćemo da ovakvog mladog čoveka izgubimo, koji je inače i doktorirao na temi – ugovor o nasleđivanju između supružnika, koji je ceo život svo svoje znanje, energiju, brilijantno školovanje, jednoj oblasti posvetio, a da onda nečija samovolja, pa makar to opet bio bivši predsednik RIK-a ispred SNS, meni je žao, on je asistent na tom predmetu, kažu da je gospodin Stanković bio asistent profesora Antića, profesor Antić je otišao za ambasadora u Lisabon, došlo je do toga, i onda se tražilo rešenje.

Nemojmo da nam ovakve stvari izmiču kontroli. Vi ste u prilici, kao vlast, da to ne dozvolite, da to sprečite. Meni ne smeta što je on bio 51. potpisani koji je podržao gospodina Aleksandra Vučića, to je njegovo pravo, to je njegovo mišljenje, on je meni brilijantan i ja ću za njega da glasam. Ali, ova stvar ozbiljno postavlja pitanje da li on može da radi u Agenciji za borbu protiv korupcije, jer nije uspeo da se izbori za svoje radno pravo? Kako će se onda boriti sa drugim pošastima koje će ga, nažalost, na tom mestu sretati? Hvala.

Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

Trudiću se da ovo što ću reći stane u tih 30 sekundi.

Dakle, gospođo buduća premijerko, ne priliči vam kao dami da Srpskom pokretu Dveri imputirate ono što nismo rekli. Niko nije rekao da je Srpski informativni centar koji je pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Londonu sedište strane agenture. Kada smo o agenturama govorili, mislili smo na vaš deo biografije gde kažete da važnu fazu u vašoj poslovnoj biografiji predstavlja angažman u različitim američkim konsultantskim firmama koje su u Srbiji realizovale projekte.

Mislimo smo na USAID, na NALED koji je formiran 2006. godine i na WEST EAST BRIDGE. Taj smo odgovor tražili. Hvala.

Deveta posebna sednica , 28.06.2017.

Hvala vam, gospođo predsedavajuća.

Dakle, član 106: „za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora“.

Dakle, nema razloga da niko ovde shvata nešto na neki način koji nije ispravan. Mi imamo naš politički stav, a nama se ugrožava konstantno od strane vladajuće većine pravo na slobodu govora. Mi nijednu reč ne kažemo koja ne postoji u srpskom jeziku. Ništa ružno niti smo mislili niti smo rekli ni o kom od budućih članova Vlade, tako da molim kolege da svoje povrede Poslovnika ne koriste za vređanje onih koji ne misle isto kao oni.

Nikada niko iz srpskog pokreta Dveri nikome u Narodnoj skupštini nije rekao da nije pismen, da nema glavu, da je član sekte, sve smo to od vas čuli. Druga stvar, ne vidim kakve veze ima ovo sa, kako reče uvaženi kolega iz SNS: „da te zakolje Tuta Bugarin“. Šta ćemo, kolega? Meni je žena Bugarka.

Imovinska karta

(Kraljevo, 08.09.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 55000.00 RSD 10.08.2016 -
Odbornik Grad Kraljevo Grad Mesečno 18000.00 RSD 16.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 13:07