DRAGAN VESOVIĆ

Dveri

Rođen 26. 9. 1966. godine u Čačku. Živi u Kraljevu.

Osnovnu i srednju školu završio je u Kraljevu. Završio je Stomatološki fakultet u Beogradu.

Radio kao profesor stručnih predmeta u Medicinskoj školi u Kraljevu 16 godina. Obavlja privatnu stomatološku delatnost od 2002. godine.

U Srpskom pokretu Dveri je aktivan od 2011. godine. Nakon izbora 2012. godine, postao je odbornik i šef odborničke grupe u Skupštini grada Kraljeva. Od 2012. godine bio je koordinator rada odborničkih grupa i član Rukovodstva Pokreta. Od 2013. do 2015.godine bio je član Uprave Rukovodstva Pokreta. Bio je predsedavajući osnivačkog Sabora Srpskog pokreta Dveri. Trenutno obavlja dužnost člana Predsedništva i koordinatora za zdravstvo.

Po prvi put je postao narodni poslanik 11. avgusta 2016. godine.

Oženjen je, i otac jednog sina.

Osnovne informacije

  • Poslanička grupa Dveri
  • Kraljevo
  • Čačak
  • 26.09.1996.
  • lekar

Statistika

  • 28
  • 1
  • 342
  • 6
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 23.05.2017.

Hvala, gospođo predsedavajuća.

Cenjeni gospodine ministre, imao sam dosta toga da pričam i malo pre, ali pošto su oba zakona prilično slična i bave se istom temom, hteo sam da diskusiju objedinim.

Bez obzira što treba da se radi na elektromreži Srbije, to je druga faza izrade Transbalkanskog koridora i što je to nešto dobro za zemlju Srbiju, ja lično i Poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri će glasati protiv ovoga. Zašto ćemo glasati protiv? Ovde u ovim papirima koje smo dobili imamo dosta stvari koje znamo, ali čini mi se da ima i više stvari koje ne znamo.

Znamo da je cena celog programa 29.600.000 evra. Znamo da je 6.468.000 evra donacija. Znamo da zajam iznosi 15.000.000 evra, a da su ostalo sopstvena sredstva koja treba da obezbedi „Elektromreža Srbije“.

Molim gospodina ministra da me sluša, jer ja sam vas zaista slušao svih ovih dana.

Šta još znamo? Znamo da je provizija za organizovanje posla 0,75% i matematički to iznosi 112.500 evra. Znamo da je fiksna kamata 0,8% godišnje i kada se to obračuna, imajući u vidu grejs period od tri godine i otplatu od 2020. do 2029. godine na godišnjem nivou, da to ukupno, zajedno sa ovim garancijama, odnosno provizijom za organizovanje posla preko sume od 15.000.000, iznosi još 938.831,65 evra. Ali, šta mi ovde ne znamo? Mi ne znamo koliko zaista koštaju radovi na toj drugoj deonici, drugoj trasi Transbalkanskog koridora i ne znamo koliko su usluge, konsultativni i drugi troškovi, kako to piše, a ne znamo jer ni ovde nismo dobili sporazum koji smo trebali da dobijemo.

Iskustva iz sporazuma koji su do sada bili verifikovani u ovoj Skupštini i koje sam proučavao i o kojima sam govorio, govori da oni koji nastupaju kao oni koji daju zajam, vrlo često nameću i svoje firme da izvode one delove poslova koji su lakši, a ekonomski isplativiji, tako da mi ne znamo koliko će ovde srpske firme raditi, da li će raditi teže delove posla, a manje ekonomski isplative i da li će na taj način zajmodavac, u ovom slučaju Nemačka banka, imati pored ovoga što će imati kao kamatu, što će imati kao proviziju za obezbeđivanje kredita, imati i dodatnih zarada.

Juče ste, gospodine ministre, rekli da nismo srećni zbog ovog zajma i to je nešto gde se ja i vi slažemo. Eto, ni ja nisam srećan zbog zajma, ali ste takođe rekli i uveravali nas da i EPS i EMS domaćinski posluju. To je nešto gde se ja i vi nikada ne možemo složiti, a ja ću vam posle objasniti zašto se ne možemo složiti.

S obzirom da je novac za drugi deo balkanskog koridora, koji će se raditi od Kraljeva do Kragujevca i gde treba da promenimo napon u mreži sa 220 na 400 kilovolti, mene interesuje da li će u tome učestvovati i ikakvu korist imati neke firme koje su vezane za grad Kraljevo? Naravno, možda i hoće, ja to nisam mogao da vidim, jer ponavljam, sporazum nemamo.

Zašto se ja i vi nikada nećemo složiti da je to domaćinsko poslovanje? Vi ste ministar energetike i vi bi trebali neke stvari da znate koje, ja ne sumnjam da ne znate, jer milim da ste dobronamerni, a koje ću vam sada ja reći. To što vi zovete domaćinsko poslovanje u gradu Kraljevu izgleda na sledeći način predstavljeno.

Da li znate da je bio raspisan tender za novu godinu za nabavku pozlaćenih šoljica i kišobrana od crvene krep svile, koji će se platiti iz sredstava Elektrodistribucije. Ovo jeste elektromreža i ja znam kada su odvojeni, ali znam i da će distribuciju struje potom vršiti Elektrodistribucija koja je deo EPS. Da li znate da to preduzeće nema više stolica da primi koliko ste kadrova SNS i SPS zaposlili?

Da li znate da je šef odborničke grupe, javno na televiziji, o čemu postoji i snimak, u prošlom sazivu Skupštine priznao da se zaposlio u EPS-u preko SNS?

Da li znate da je bivša narodna poslanica SPS svoga supruga zaposlila u EPS, jer je direktor EPS-a svoju suprugu zaposlio u direkciju gde gazduje SPS?

Da li je to domaćinsko poslovanje, gospodine ministre, želim da čujem odgovor? Da li je domaćinsko poslovanje ako račun koji ja primam u mojoj stomatološkoj ordinaciji, gde imam 600 dinara potrošene struje iznosi tri hiljade dinara mesečno? Gde se dede 2.400 dinara? Da li su to pare koje idu EMS-u? Ja nisam mogao da nađem podatak koji sam našao za EPS koliko sredstava trenutno ima EPS. Za EMS taj podatak nemam, ali nemam utisak da je ovo domaćinsko poslovanje.

Na kraju, ja ću vas moliti, nemojte kada radimo, a vezano za prošli zakon, otpepeljavanje, da uništimo sav pepeo. Branimir DŽoni Štulić kaže – svuda svako malo neko se pospe pepelom po glavi. Ostavite nam malo pepela, trebaće nekima. Hvala.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2017.

Hvala, gospodine predsedavajući.

Poslanička grupa Srpskog pokreta „Dveri“ predložila je da se ovaj član obriše kroz amandman. O čemu se u stvari tu radi?

Radi se o tome da, ako je trajanje radnog veka ograničeno brojem godina na 65 godina, i to je ograničeno za sudije, zašto bi predsednik suda, koji bi trebao da se bira iz reda sudije, bio privilegovan da njemu radni vek traje do teoretski 68 godina i, ne znam, 11 meseci, i to pod pretpostavkom da ga na tu funkciju izaberu neposredno pre redovnog penzionisanja.

O čemu se u stvari ovde radi? Po meni je bilo logično, ako smo hteli to da menjamo, da smo što se mandata predsednika suda tiče, mogli da kažemo da na tu funkciju predsednik suda ne može da bude biran ako je stariji od 61 godine i da rešimo ovaj problem koji je nastao, jer se ovde vrši jedan vid diskriminacije. Zašto nekome dozvoliti da bude duže na radnom mestu u odnosu na nekog, a iz iste su branše i bavili su se istim poslom i onda to sve biva u sklopu, zato smo mi ovaj amandman i podneli, one diskusije koje sam imao pre neki dan. Radi se o jednom, manje ili više mekom ili grubom, pritisku na predsednike suda i ja ne mogu da se otmem utisku da nije moglo bar, ako se išlo na ovaj predlog, da nam se da informacija, podatak, koliki je to broj sudija, odnosno predsednika sudova koji mogu da budu zahvaćeni, uslovno rečeno, ovom promenom zakona? Da li je to veliki broj sudija ili je mali broj sudija? Ako je mali broj sudija, onda možemo da dođemo do zaključka da se to pravi posebno prema nekom licu.

Ovo obraćanje ću, po ovom amandmanu, a naravno vidim da on neće biti usvojen, završiti onim što je rekao Konfučije. Malopre smo mi pričali o tim utiscima i uticajima - dašak mirisa prijanja za ruku što daruje ružu. Vi darujete još četiri godine rada pojedinom licu i dašak mirisa ruže ostaće na njegovim rukama. Hvala.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2017.

Hvala, gospodine predsedavajući.

Iskoristiću ono malo vremena što je preostalo od poslaničke grupe da kažem nešto o amandmanu i ova priča će biti potpuno nastavak one priče kada sam govorio o amandmanu na član 2.

Dakle, ako je neko, pretpostavimo, sa 63 godine izabran za predsednika suda po starom zakonu, mogao je do bude predsednik do 68 godina, pa onda kada bude navršavao 68 godina imaće po Predlogu zakona pravo na još jedan mandat, on će moći da bude sudija do 72 godine, koliko sam to dobro razumeo.

Dakle, to je zaista diskriminacija spram onih koji će morati da idu u penziju. Ako sam do pre nekoliko sati imao sumnji, a pazite, sada uopšte neću da ulazim o kojim se ljudima radi i ne sumnjam u njihovu ni stručnost, ni u njihove moralne karakteristike, ali ako sam imao sumnju da ovo nije namenski pravljeno za nekog, sada dakle nemam ni gram sumnje, samo se čudim zašto onda, ako je to za određeno lice rađeno, nama koji nismo bili u vlasti, nama koji nismo pravili ni prošle zakone, ni ove zakona, nama koji se nismo bavili ni politikom u to doba niste olakšali, a imam jedan vrlo praktičan način kako ste to mogli da nam rešite i da zaista ovu diskusiju, koja ide nekim potpuno, po meni, čudnim tokom, mogli da prekinete.

Vi ste u Predlog zakona trebali da stavite i sliku kandidata i da predložite da lice koje će da bude birano za tu funkciju treba nedvosmisleno da podseća na lice sa slike koje je dato u zakonu, jer ovo dakle zaista nema smisla. Ili nam kažite o kome se radi i objasnite to kao stručne kvalitete te osobe ili, ovako, zaista ostajem bez nekog pozitivnog teksta. Hvala vam.

Imovinska karta

(Kraljevo, 08.09.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 55000.00 RSD 10.08.2016 -
Odbornik Grad Kraljevo Grad Mesečno 18000.00 RSD 16.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 13:07