MARIJA JANJUŠEVIĆ

Dveri

Rođena u Sloveniji u mestu Jesenice 19.11.1971. godine. Živi u Inđiji.

Osnovnu i srednju školu završila je u Aleksandrovcu i stekla zvanje – tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju. Diplomirala na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1995. godine na smeru vođarsko-vinogradarski.

Tokom radnog iskustva u trajanju od 17 godina radila je kratko kao prodavac u poljoapoteci i komercijalni referent, četri godine bila je direktor preduzeća koje se bavilo trgovinom poljoprivrednih proizvoda, a nakon toga jedanaest godina direktor kliping agencije sa 200 zaposlenih.
Poseduje sertifikate LSPR škole za odnose s javnošću, „PRAGMA PR“ , „EDGE“ PR sertifikati na temu planiranja i krizne komunikacije u odnosima s javnošću, „CMA“ akademija za društvene mreže i drugih stručnih seminara na temu konsultanstskih usluga i primene Zakona o javnim nabavkama.
U toku je rad na master studijama na matičnom fakultetu, na katedri za vinogradarstvo.
Od ostalih interesovanja: odnosi s javnošću, integrisane komunikacije, stari zanati, društvene mreže.
Članstva: Društvo Srbije za odnose s javnošću, Srpka asocijacija menadžera, Udruženje poslovnih žena (trenutno neaktivno), Udruženje e-razvoj, NVO „Moja Inđija“ (od 2008. Do 2010.)

Političko iskustvo: Od 2000. do 2010. bila je član DSS-a i kandidat za republičkog poslanika na listi DSS-a 2007. godine. A od januara 2011. godine je postala članica Srpskog pokreta Dveri, članica tadašnjeg Rukovodstva od osnivanja, a nakon registracije SP Dveri, član Predsedništva.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Govori engleski i slovenački jezik.

Udata, živi u Inđiji, majka Dimitrija i Teodore.

Osnovne informacije

  • Poslanička grupa Dveri
  • Inđija
  • Jesenice (Slovenija)
  • 19.11.1971.
  • inženjer

Statistika

  • 58
  • 1
  • 344
  • 6
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 19.05.2017.

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Uvaženi ministri sa kolegama, poštovane kolege narodni poslanici, građani Srbije i svi Srbi u rasejanju, i za vas je veoma važno da čujete kako se ovde priča o domaćinskom poslovanju i o kadriranju.

Smatram da je ugovor sa KfW bankom zaista odličan i domaćinski, ali za Nemačku. Ovde smo više puta ponovili, dakle, Razvojna banka Nemačke, Frankfurt na Majni, a ne razvojna banka Srbije i Beograd na Savi. Postavlja se pitanje – zašto ovako domaćinski režim nije ni inicirao formiranje domaće razvojne banke koju zagovara? Kada smo kod domaćinskog, juče smo čuli ministra energetike više puta da je ponovio da se u ovoj državi 25 godina nije ništa sagradilo u energetici. Kao da je taj isti ministar bio na Marsu svih tih godina, a ne u partiji koja je participirala u vlasti gotovo svih 25 godina, sa izuzetkom možda nepune dve godine.

Kada su kadrovi u pitanju, pitam vas – čiji je kadar Mlađan Dinkić i kakav je on efekat i njegov rad ostavio na stanje u našoj državi? Da se sad držimo malo konkretnih činjenica kada je domaćinsko poslovanje u pitanju. Postavlja se pitanje – ko će biti izvođači radova, od koga ćemo uzeti sistem za upravljanje prenosnim sistemima SCADA, da li će biti angažovan Institut „Mihajlo Pupin“ ili se to mesto čuva za „Simens“ ili neku drugu kompaniju? Da li će KfW kada daje novac dozvoliti da mi angažujemo svoje stručnjake koje imamo u Institutu „Mihajlo Pupin“?

Da li će KfW, kada daje novac, dozvoliti da mi angažujemo svoje stručnjake koje imamo u Institutu Mihajlo Pupin? Tu moram da se osvrnem na veoma uvredljivu izjavu ministra finansija, kada je rekao da je teško naći menadžere u Srbiji. Teško je naći poslušne menadžere koje ćete držati u v.d. stanju, to je teško. Ali, mi stručnjake imamo i mi dozvoljavamo da, zbog odnosa režima prema njima, oni odlaze u inostranstvo.

Da se vratimo na „Simens“, na „Skadu“, na sistem za upravljanje. Složiću se sa gospodinom Atlagićem da je to pitanje naše nacionalne bezbednosti. To je zaista tačno. To se videlo na primeru u Iranu, koji nije imao svoj Skada sistem, već su Simensov implementirali, pa kad su imali taj problem sa staksmet virusom, čitav Iran je bio u bezbednosnom problemu, pa i šire, čitav region. Oni su tada bili prinuđeni da razvijaju sopstveni sistem, a mi ga već imamo. Imamo sopstvene stručnjake. Tako da ćemo vrlo brzo videti to domaćinsko poslovanje o kojem vi pričate.

Kad smo kod kadrova, kadrovi ovog režima, Dačić, „julin“, Dinkić, hvala na podsećanju.

Na kraju još oko tih izbora kojima nas plašite, mi nismo frustrirani nikakvim procentima. Ne dobijamo nikakve pritiske da moramo toliko i toliko glasova obezbediti za svoju stranku. Ako građani ne budu želeli da ih Dveri predstavljaju ovde u parlamentu, to se neće dogoditi i to će biti njihov izbor, ali to nikakav krah nije za nas iz Dveri, jer živimo od svog rada i živećemo i dalje.

Kad bi gospoda koja mašu tim…

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2017.

Po amandmanu ću, pošto smo podneli amandman na član 3. koji zapravo, kao i svi ostali podneti, treba da zaštiti načelo ustavnosti, načelo nezavisnosti i samostalnosti naših sudova. Mislim da ćemo se svi ovde složiti da je sasvim logično da se predsednici sudija biraju na jedinstven način.

Sad, pošto je nama u Dverima izuzetno važno da kad o nečemu govorite za to budete i stručni. Dakle, vrlo nam je važno da ne sledimo primer koji se u vladajućem režimu sada primenjuje u kadriranju.

Vi ste oduzimanjem reči Srđanu Nogu mene kao agronoma doveli u poziciju da pričam o ovim važnim stvarima, tako da mi samo preostaje da zaključim da ste ga isključili zato što je govorio suštu istinu. Da ponovim da nećete uspeti da ga ućutkate, kao ni bilo kog poslanika Dveri.

Dakle, javnost i građani su danas imali prilike da čuju zbog čega je sporan ovaj predloženi zakon i šta zapravo vladajući režim pokušava da uradi. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Inđija, 30.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 68297.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 13:14