Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Marija Janjušević

Govori

Zahvaljujem, predsedavajuća.

Ukazujem na povredu Poslovnika član 27. Vi ste kao predsedavajuća dužni da se starate o primeni ovog Poslovnika, ali vi sve vreme pokazujete da zapravo niste u stanju da predsedavate Skupštinom i da vodite ovu sednicu.
Vi primenjujete silu sve vreme. Dali ste dve opomene poslaniku Bošku Obradoviću, oduzeli ste… (Isključen mikrofon.)
Ne možete to da nam radite, morate da razumete.
Mi imamo svoja prava.
Ja vas ne diram, a optužujete me da vas diram.
Zabranjeno je gaziti narodne poslanike.
Ali ja vas molim da samo poštujete Poslovnik.
Potpuno sam mirna.
Drugi dan za redom prekidate sednicu.
Dakle, izvolite, udaljite me sa sednice.
Predaja. Predaja. Predaja.
I nasilje nad opozicijom.
Da se poštuje Poslovnik, onda nije teško.
Zahvaljujem predsedavajuća.

Mi smo tražili da se ovaj član izbriše, a zbog građana ću ukratko preći. Dakle, osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja donosi ministar. Plan i program nastave učenja osnovnog obrazovanja, donosi ministar. Plan i program nastave učenja stručnih predmeta, donosi ministar. Programe specijalističkog i majstorskog obrazovanja, donosi ministar i tako dalje. Ministra odlučuje o svemu. Razume se da smo tražili da se ovakva član obriše.

U obrazloženju zašto se ne prihvata, kaže se da nije u skladu sa konceptom Predloga zakona. Pa naravno da nije u skladu sa konceptom, jer koncept je da jedan čovek odlučuje o svemu. U sadašnjem režimu jedan čovek se razume u sve i katastrofalne posledice se vide.

Meni je strašno žao što nisam u mogućnosti da sprečim da se ista stvar preslika na Ministarstvo prosvete, gde će jedan čovek da odlučuje šta će da se kuva u kuhinjama u vrtiću, i gde će ta deca kada odrastu da idu na maturske ekskurzije. Posledice su nesagledive i ja se nadam da je barem i ministar svestan kakvu odgovornost uzima na sebe.

Nije strašno što su građani juče gledali sve ono i što ih košta 500 hiljada, već je strašno kakve će posledice da snosi, jer njima je jasno već ujutru kad treba svojoj deci da daju novac za užinu, njima je već sve jasno i kako su dovedeni u ovu situaciju i ko je za to kriv.

Sada imamo krivca i za ubuduće, a to je, ministar prosvete koji je imenovan od strane režima i koji nije nezavisan od režima.
Zahvaljujem predsedavajući.

Mi nećemo obrazlagati ovaj amandman, kako bismo dali svoj doprinos da se današnja rasprava završi ranije i da Vlada sutra ipak ne mora da dođe ovde da odgovara na pitanja, pošto je sve usmereno ka tome, a oni ne smeju da dođu ovde i stanu pred nas i odgovore na naša pitanja. Hvala.