Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Marija Janjušević

Govori

Zahvaljujem, predsedavajuća.

Moje prvo pitanje za predsednika Republike Aleksandra Vučića, za ministra Ivicu Dačića i za ministarku za evropske integracije Jadranku Joksimović.

Da li je tačno da Odbor za spoljne poslove EU priprema dokument o navodnoj saradnji između Srbije i tzv. države Kosovo kojim bi Srbija priznala nezavisnost Kosova?

Da li je tačno da je Aleksandar Vučić to prihvatio još 2014. godine u okviru pregovora sa EU o pristupanju Srbije EU, jer u tački 23. u pregovaračkoj poziciji EU u pregovorima sa Srbijom jasno stoji da će u jednoj fazi pregovora Srbija i Kosovo kao dve strane potpisati obavezujući pravni sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa?

To je dokument iz januara 2014. godine, koji je Aleksandar Vučić skrivao od građana, o kojem je počeo javno da govori tek u novembru 2017. godine, a nije ih pitao ništa ni tada, ni kada je potpisao Briselski sporazum.

To što sada pokušava da svoju veleizdaju prebaci na građane putem referenduma je običan kukavičluk i građani Srbije, sigurna sam, to neće dozvoliti i prozreće njegovu nameru, jer se nikada ni jedna država nije dobrovoljno odrekla 15% svoje teritorije.

Moje drugo pitanje je za ministra prosvete i za predsednike skupštinskog Odbora za obrazovanje i nauku, a takođe i za potpredsednika, jer smo nedavno raspravljali o tome da studentima koji studiraju po starom programu treba omogućiti da upišu godinu da im se produži rok za studiranje.

Moje pitanje je da li ova dozvola obuhvata i one studente koji su upisali po Bolonji, one famozne prve godine kada su se nesposobni političari učili na studentima, kada su na potpuno nakaradan način uvodili Bolonju?

Dakle, ovi studenti ostaju kao u nekom vakumu. Pri kraju su studija. Ostao im je možda još jedan ispit ili diplomski i bilo bi pravedno da se i njima dozvoli da im se produži rok za studiranje, jer reupis, koji im se sada nudi, uopšte nije do kraja definisan zakonski kako treba. Dakle, merila treba da budu ista za sve studente. Treba im omogućiti da na pošten način dođu do svoje diplome, jer očigledno ne žele da je kupe i ne žele da na nepošten način dođu do nekih pozicija.

Sledeće pitanje je za ministra rada gospodina Đorđevića, premijera Anu Brnabić i predsednika Aleksandra Vučića. Da li je vraćena beba porodici Milojković iz Mladenovca, koja im je bez sudske odluke oduzeta zato što je kuća trošna?

Meštani su se u međuvremenu potrudili da se ta kuća osposobi i da se obezbede uslovi za život toj bebi. Dakle, da li je sada, kada su otklonjeni nedostaci, dete vraćeno roditeljima ili su ipak razlozi za oduzimanje neki drugi?

Koliko je od 5.668 dece oduzete od roditelja tokom prethodnih pet godina, usvojeno u inostranstvu, putem posredovanja švedske agencije „Adoption cetnru“, jer imam i pismenu potvrdu od Ministarstva rada da oni sa ovom švedskom agencijom sarađuju veoma uspešno i tokom dugog niza godina?

Da li je ideologija rodova, tzv. „gender“ ideologija u suprotnosti sa porodičnom politikom za koju se, brem deklarativno, zalaže i sadašnji režim?

U svetu trenutno ima preko 70 različitih rodova, a u Srbiji, za sada, imamo LGBTI - lezbejke, biseksualce, transeksualce i interseksualce. Dakle, da li će ovaj režim da podržava porodičnu politiku ili LGBTI ideologiju? Kakav je vaš lični stav po pitanju istopolnih brakova i usvajanju decu od strane ovih brakova?

Takođe me interesuje da li je u Srbiji i zvanično uveden verbalni delikt? Pitam zbog toga što je ugledni prof. Branislav Ristivojević osuđen zbog svog naučnog rada.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ovaj Predlog zakona prosto ima nepotpun naziv. Predložila sam da se Predlog zakona, odnosno budući zakon, koji ne sumnjam da će biti usvojen, ima naziv – Zakon o ratnim memorijalima Republike Srbije.

Ne vidim zbog čega se uporno izostavlja ovaj veoma važan deo – Republika Srbija u našim zakonima i smatram da je važno da se ovaj amandman prihvati, da se naziv zakona upodobi. To ne bi bio nikakav presedan, već smo imali slučaj na prethodnom zasedanju da je ministar unutrašnjih poslova prihvatio moj amandman i kada već ne može da piše - srpski memorijali, neka piše - memorijali Republike Srbije.

Ne smemo dozvoliti u ovom visokom Domu i u našem zakonodavstvu da se bilo šta podrazumeva. Dakle, sam zakon se i odnosi na memorijale Republike Srbije i tako ćemo izbeći ubuduće bilo kakvu dilemu da na našoj teritoriji ili bilo gde, gde su srpski memorijali u svetu, mogu da postoje i da budu predmet zaštite memorijali neke druge države poput Turske, Nemačke, SAD koje su vršile agresiju na teritoriji Republike Srbije.

Uverena sam da će ministar razumeti i da će poput svog kolege, ministra unutrašnjih poslova, dozvoliti da se ovaj zakon upotpuni važnom stavkom - Republika Srbija. Hvala.
Zahvaljujem.

Mada, posle mog prvog obraćanja, gde ministru nije prihvatljivo da se zakon zove o memorijalima Republike Srbije, ja sam obeshrabrena i za bilo šta drugo što se odnosi na poboljšanje zakona u Republici Srbiji.

Predložila sam da se u članu 1, gde ste vi i naveli da se radi o ratnim memorijalima u Republici Srbiji, ali je valjda neprihvatljivo da se u samom naslovu veliča i spominje Republika Srbija. Dakle, u 1. članu ste naveli da to jesu memorijali u Republici Srbiji i ja sam dodala „u regionu i u rasejanju“. Zašto rasejanje? Zato što rasejanje znači – svi Srbi širom sveta, gde god da ih ima, jer mi moramo da mislimo na svoje građane u Republici Srbiji i na Srbe gde god da nas ima.

Čuli smo od prethodnih govornika koliko je stradanje bilo i koliko su Srbi umirali u XX veku, a sada, na početku XXI veka, u mirnodopsko vreme, nas je za 10 godina manje 400.000.

U mirnodopsko vreme, bez ratova, ubijanja, mi takođe nestajemo. Zašto? Zato što nas je, na primer, između ostalog i zbog toga, sramota da nam u naslovu zakona stoji Republika Srbija, zato što još uvek nije prestalo samoporicanje Srba u Republici Srbiji. zato što se meni uskraćuje da mi u pasošu piše da mi je državljanstvo srpsko. Ono što ne namećem drugima, a želim za sebe, meni se u ovoj državi uskraćuje.

Zbog toga i sam ovaj zakon dovodim u pitanje da li će biti sproveden kako treba. Vi ste ovde naveli da će biti uklanjani memorijali koji su neprimereni.

Ja predlažem da kad se usvoji ovaj zakon prvi memorijal koji će biti uklonjen bude memorijal koji je postavljen nedavno, 9. juna, u Kanjiži, kada je podignut spomenik austrougarskim vojnicima poginulim u borbama protiv srpskih vojnika, na čijem osveštanju i svečanom postavljanju su prisustvovali čelnici SNS, između ostalih, Miloš Kravić, Đole i Karolina, direktorka DZ u Kanjiži.

Pozivam da upute izvinjenje, da SNS zvanično građanima Srbije uputi izvinjenje i da prvo ukloni ovaj memorijal. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ja ću govoriti o Predlogu zakona o finansijskoj podršci porodicama. Pre svega, po našem mišljenju, o sasvim nepotrebnom delu koji se odnosi na vakcinaciju. Dakle, Dveri zaista nisu protiv vakcinacije, ali smo protiv represije i protiv nepotrebnog ugrožavanja zdravstvene bezbednosti nacije.

Više puta sam ranije ponavljala, a i ubuduće ću naglašavati, dakle, nismo protiv vakcinacije, ali smatramo da je pitanje vakcinacije pitanje za stručnu javnost i za strukovna udruženja, a ne za političare. Mislimo da je veoma štetno represivno delovati prema roditeljima, jer na taj način se u krajnjoj liniji ugrožava najbolji interes deteta.

Što se tiče samih vakcina, nas zabrinjava nesposobnost aktuelne vlasti da obezbedi proizvodnju vakcina u Srbiji. Dakle, ne postoji izgovor da se kompletan proces proizvodnje vakcina po najvišim standardima kvaliteta ne odvija u Srbiji.

Mi već imamo Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji svakako, predviđa kažnjavanje roditelja koji izbegavaju imunizaciju svoje dece. Dakle, zaprećene kazne su od 30 hiljada do 150 hiljada dinara, tako da nema nikakve potrebe da roditelje dvostruko kažnjavamo, da im uskraćujem finansijsku podršku po rođenju deteta.

Mislim da se u oblasti zdravstva to na dobar način regulisalo, a ako strukovna udruženja nisu zadovoljna obuhvatom vakcinisanog stanovništva, onda treba da pospeše informisanost, sveobuhvatnu informisanost stanovništva o svim aspektima vakcinacije. Umesto rijaliti programa na nacionalnim frekvencijmaa, informišite sve generacije o neophodnosti vakcina. Kada roditelj izrazi sumnju u poreklo i kvalitet vakcina neka dobije potvrdu referentne laboratorije i onda nećemo imati ni pojedince koji dižu nepotrebnu paniku, i nećemo imati dvostruko kažnjavanje roditelja.

Iskreno se nadam da ćete tokom ove rasprave povući te članove koji se odnose na vakcinaciju, da se ovaj deo reguliše zdravstvenom zaštitom, a da se socijalna zaštita zaista orijentiše na finansijsku podršku porodici.

Ovaj zakon se i odnosi samo na finansijsku podršku i zbog toga sada neću govoriti o svim drugim aspektima koji su neophodni za pravu podršku porodici, i za to da Srbija postane država prijatelj porodice, ali se slažem da mi svi ovde jesmo poslednja generacija koja ima priliku da spreči nestajanje nacije. Naravno da je to dugačak proces. Mi smo trenutno na 1,43% stopi fertiliteta, a za prostu reprodukciju potrebno nam je 2,1%.

Nadovezala bih se još na ove priče o povlačenju priznavanja Kosova kao države. Iskreno se nadam da će taj isti ministar Dačić da povuče i svoj potpis sa Briselskog sporazuma i da rešavanje ovog pitanja vrati u Savet bezbednosti UN, gde mu je i mesto, gde zajedno sa Rusijom i Kinom možemo da uradimo nešto i da prosto sprečimo da naš predsednik Aleksandar Vučić, dođe u tu nezgodnu poziciju da mora da ispuni obećanje i da potpiše pravno obavezujući sporazum. Dakle, evo, treba mu pomoći. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Nisam kontradiktorna. Upravo je poslednja rečenica ministra pravi odgovor, dakle da informišemo roditelje. Ja sam protiv represivnih mera, a svakako za vakcinaciju, isto kao i Srpski pokret Dveri. Ako ste pažljivo slušali, a verujem da jeste, nikako ne možete imputirati da sam protiv vakcinacije, naprotiv, ali protiv represivnih mera.

Dakle, sveobuhvatno informisanje stanovništva. Vi možete roditeljima objasniti zbog čega je važno da vakcinišu svoju decu, objasniti im da se te vakcine proizvode u Srbiji, da nema nikakve opasnosti i onda nećemo imati nikakve probleme.

Prema tome, ne vidim da se mi tu nešto ne slažemo, ali sam samo predložila da se zdravstvo bavi zdravstvom, a socijalna pitanja da se rešavaju zakonima koji se odnose na socijalna pitanja.

Ne kažnjavate samo roditelje, već faktički kažnjavate i tu decu što sve može biti sprečeno nekim međukorakom. Dakle, ako niste dobro i dovoljno predvideli zakonima koji se odnose na zdravstvo, popravite te zakone, a nemojte da prenosite problem na socijalna pitanja. Hvala.
Zahvaljujem.

Prvo pitanje je za Ministarstvo zaštite životne sredine, odnosno za ministra. Na osnovu čega je od zakonske odgovornosti izuzet privredni subjekat „CA Grup“ iz Beograda, koji odlaže otpad iz Železare Smederevo, koji se deponuje na lokaciji Jelen Do u Radincu kod Smedereva, koji truje životnu sredinu ovih građana?

Da li svaki vlasnik zemljišta ima pravo da to zemljište zagađuje i tako ugrožava sve druge građane?

Ministru se inače već obratio predstavnik udruženja „Smederevski domaćin“ iz Radinaca, koji je ministra i obavestio da meštani već skoro godinu dana biju bitku sa lokalnom i republičkom birokratijom oko odlaganja pet miliona kubika šljake koja se nasilno, odnosno bez znanja i saglasnosti tadašnje mesne zajednice, a uz dozvolu gradonačelnika Smedereva Jasne Avramović i Ministarstva privrede odlaže na lokacije Jelen Do u selu Radinac.

Pomenuta šljaka je odložena između dva izvorišta pijaće vode. Udaljenost između ta dva izvora je 500 metara, a ovo leglo zaraze i zagađenja je na samo 1.000 metara od centra sela, a 200 metara od naseljenih kuća.

Moje drugo pitanje je za predsednika Republike. Da li je svestan da svojim izjavama o Ukrajini i navodnom teritorijalnom integritetu Ukrajine ugrožava odnose Srbije i Rusije? Jer, kao što je Krim Rusija, tako je i Kosovo i Metohija Srbija. To su teritorije koje su u vreme komunističko odvojene i sada se prosto vraća faktičko stanje na terenu.

Mi imamo jedino Rusiju pored Kine u Savetu bezbednosti UN da pomogne u zaštiti interesa Srbije na našoj južnoj pokrajini i opasno je sa tim se igrati. Sa tim u vezi, sada je jasno, takođe, da je i moj kolega Ivan Kostić, kao predsednik Odbora za dijasporu smenjen nakon posete tužioca Natalije Poklonske i poslanika Dume koja potiče sa Krima.

Drugo pitanje predsedniku Republike je da li ostaje pri svom stavu da Srbija neće biti parking za migrante? Ovo pitam s obzirom da u Politici već danima čitamo o najavi nove migrantske krize. Mi se, naravno, ne protivimo, čak pozdravljamo to da migrantima treba pomoći da odu do destinacija na koje su se i uputili, ali ne treba biti naivan i ne treba biti nepažljiv prema izjavama zvaničnika EU. Prosto, pitam predsednika na koji će način zaštiti interese građana Srbije?

Poslednje pitanje je za ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – da li ste upoznati sa prekršajima, bolje reći kriminalom koji se u Prijepolju dešava u kontinuitetu, a u organizaciji Dragoljuba Zindovića, predsednika opštine Prijepolje i njegovih stranačkih saradnika, ali i stranaka koje ovde u gradskom parlamentu pružaju podršku vladajućoj većini?

Da li su nadležni organi postupili u skladu sa obavezama i nadležnostima po više desetina prijava podnetih protiv Dragoljuba Zindovića od kojih je, po našem saznanju, poslednja podneta 13. juna ove godine? Da li je tačno da je preko fantomske firme „Global partners plus“ iz Novog Pazara iz opštinskog budžeta izvučeno najmanje 7,2 miliona dinara novca koji pripada građanima Prijepolja?

Postoje jasne indicije da su javna preduzeća i ustanove u Prijepolju, poput Doma kulture, Centra za socijalni rad i drugih, u organizovanom kriminalu i korupciji, jer su se npr. zimus delili novogodišnji paketići realne vrednosti oko 900 dinara, a koji su plaćeni 3.500 dinara. Takođe su prozori za upravnu zgradu koštali 100.000 dinara po komadu, a kupljeni su bez sprovedene javne nabavke. Javna nabavka izostala je i u turističkoj organizaciji sa čijeg je računa više miliona dinara uplaćeno za promo materijal, nezaobilazna novogodišnja rasveta i jelka. To je sada već simbol vladavine SNS, pa tražimo da se ovi navodi za koje u većini slučajeva i pokrenuta istraga provere.

Da li je tačno da je Dom kulture u Prijepolju naručio izradu procene rizika i angažovao kao obezbeđenje fantomsku firmu koja nema ni potrebne dozvole za rad?

Istaknuti sportski radnici u Prijepolju štrajkuju glađu, jer im opština…
Zahvaljujem predsedavajući.

Član 3. ovog predloga izmene zakona odnosi se na član 13. osnovnog zakona u kojem između ostalog stoji da je jedinice lokalne samouprave mogu sarađivati sa jedinicama lokalne samouprave drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije u skladu sa Ustavom i zakonom.

Samim tim je član, odnosno stav koji se predlaže kao novina da prati proces evropskih integracija Republike Srbije i razvija za to potrebne administrativne kapacitete u skladu sa zakonom i utvrđenom politikom Republike Srbije. Mi smo tu već u koliziji sa osnovnim članom, jer dovoljno je bilo samo sinoć pogledati vesti i vidite aktivnosti ambasadora Nemačke koji požuruje Srbiju da potpiše pravno obavezujući sporazum. Mi znamo da građani Srbije nisu baš oduševljeni svim uslovima koji nam stoje da bismo postali članica EU, ali kada ih pitamo da li bi se odrekli Kosova i Metohije da Srbija postane članica EU, onda procenat koji glasa protiv toga je i preko 80%.

Prema tome, mislim da je u trenutno veoma složenoj političkoj situaciji potpuno neodgovorno da se mi pozivamo na zakon i utvrđenu politiku, ne Republike Srbije već ovog trenutnog režima o bezuslovnom putu u EU, a da pri tom zapostavljamo Ustav koji nas jedini sada štiti u ovom trenutku, štiti nas Ustav Republike Srbije, preambula, štiti nas uostalom i dobar odnos sa Rusijom i Kinom i njihov položaj u Savetu bezbednosti UN. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajuća.

Evo, ovaj član 4. počinje onako kako valja, dakle u skladu sa Ustavom i zakonom, ali ne možemo reći da se svuda kroz ovaj tekst i piše ovako konkretno, malo je to neprofesionalno urađeno.

Dakle, razumeli smo da je vrlo važno da se pozivamo na Ustav suva i na svakom mestu, pogotovo u ovom političkom trenutku koji je vrlo osetljiv, u kojem nam nameće potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma, ne bismo došli u ovakvu situaciju da gospodin Ivica Dačić sa Vučićem nije potpisao Briselski sporazum. On se ovih dana hvali da sve veći broj država povlači priznanje Kosova kao nezavisne države, pa se nadam da će se i on sam dosetiti da povuče svoj famozni paraf sa Briselskog sporazuma.

Ne znamo samo, ako se predlagač poziva na Ustav, gde ste u Ustavu pronašli rodnu ravnopravnost? Tamo piše ravnopravnost polova i to je jedini ustavni termin koji možemo koristiti.

Takođe, nije precizno određeno ostvarivanje prava osoba sa posebnim potrebama sa invaliditetom i zaštita prava osetljivih grupa. Najpre, i osobe sa invaliditetom su osetljive grupe, a ovaj naziv bi morao strogo da se precizira, dakle da se tačno navede koje su sve osetljive grupe, jer smo u ranijem periodu, a i dan danas imamo primere zloupotrebe, gde se određene interesne lobi grupe podvode pod osetljive iako to realno nisu. Pa, imamo profesionalne borce za ljudska prava i razne druge lobi grupe.

Dakle, mi smo predložili ovim amandmanom tačno i precizno definisanje osetljivih grupa, u prvom redu deca i osobe sa invaliditetom, izbeglice, povratnike, interno raseljena lica sa područja bivše SFRJ, itd.
Zahvaljujem predsedavajući.

Naglasila bih da smo mi ovaj zakon već jednom popravili, čini mi se u ovom sazivu, a da li građani od toga žive bolje i da li su osetili neke promene u svakodnevnom životu, to oni najbolje znaju. Da li u svojim mesnim zajednicama mogu da raspolažu novčanim sredstvima i utiču na svoje direktno okruženje i svakodnevni život, to oni sami najbolje znaju i najbolje osećaju.

Ukazujem još jednom da je glavni problem u primeni postojećeg zakona. Primenjuju selektivno i samo u onom delu koji čini mi se određene interesne grupe bukvalno nameću. Zakoni se usvajaju na brzinu, po hitnom postupku, na zvono i nakon toga građani, po mom saznanju i onom što meni kažu, prosto žive još gore.

Ono što meni konkretno smeta u ovom članu Predloga zakona jeste što se statut lokalne zajednice donosi u skladu sa zakonom, a ne sa Ustavom. Logično je da će sva rešenja biti u skladu sa zakonima, ali ako ih mi donosimo ovako na brzinu i neusklađene sa Ustavom, onda samo pravimo još veću pometnju. Ja mogu sada da vam nabrojim čitav niz neustavnih zakona, ali da se držimo ove današnje teme.

Dakle, Ustav mogu da krše ne samo predlagači zakona, nego konkretno i sam Zaštitnik građana i njegova je starija odustala, jer se meni kao državljaninu ove države, Republike Srbije voljom Zaštitnika građana i jednog pripadnika nacionalne manjine ukida mogućnost da u mom pasošu, koji mi izdaje država Srbija, piše da je moje državljanstvo - srpsko. Dakle, nije dovoljno da se pripadnicima nacionalnih manjina, koji to ne žele, omogući da u njihovom pasošu ne piše da je državljanstvo srpsko, već se skraćuje nama koji to želimo da nam tako piše.

Dakle, stvarno mislim da je krajnje vreme, da i ovaj osetljivi politički trenutak nas sve obavezuje da se pre svega držimo Ustava, da na svakom mestu i u svakom trenutku štitimo, čuvamo i branimo ovaj Ustav.

Kad je u pitanju komentarisanje ministra o tome da li lokalne samouprave vode spoljnu politiku, ne vode, mi imamo ministra spoljnih poslova koji je već pokazao kako doživljava vođenje spoljne politike, ispoljavajući svoje vokalne mogućnosti, ali mislim da je vrhunac njegovog umeća vođenje spoljne politike ipak potpisivanje Briselskog sporazuma i da će po tome ostati upamćen. I stvarno mi nije jasno kako to što se predviđa da lokalne samouprave prate pristupanje EU, kako to nije spoljna politika, a svi mi ovde znamo da Srbija nikada neće postati članica EU isključivo i pre svega zbog osnovnog uslova, a to je potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma, što nas vraća na kršenje Ustava.

Dakle, ja ću samo još jednom podsetiti sve kolege narodne poslanike, ali i izvršnu vlast da smo dužni da svi zajedno čuvamo Ustav i da sva zakonska rešenja budu u skladu pre svega sa Ustavom Republike Srbije. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ministar mi je dao dobar šlagvort kada su u pitanju mesne zajednice. Samo mi dozvolite još da primetim da je stvarno neukusno da član stranke koja od 1992. godine kroji kapu u ovoj unesrećenoj zemlji nekome spočitava političke poene. Na koji način ste se održali do sada kroz sve ove godine, stvarno, građani Srbije dobro znaju.
Da se vratim na mesne zajednice koje zapravo umesto da dobijaju svoje prave nadležnosti bivaju gušene. Meni nije jasno zašto SNS nije dovoljno to što u savetu mesne zajednice više nije moguće da budete ukoliko niste član stranke, nego izgleda da raste neko međusobno nepoverenje, jer mesna zajednica, bez obzira što ima samo pripadnike vladajuće stranke, nema nikakvu samostalnost, ne može da raspolaže sredstvima, da građanima na najdirektniji mogući način pomaže, već se guši.

Pročitaću, posebno u delu nadzora nad radom organa mesne zajednice dovodili su do njihove neefikasnosti i do upotrebe da Ustavni sud u svojim brojnim odlukama uređuje nezakonitost odredaba statuta jedinica lokalnih samouprava. Dakle, i to malo samostalnosti koje su mesne zajednice imale se ukida.

Sve nam ukazuje ovim izmenama Zakona o radu lokalnih samouprava, da to, u stvari, sledi sada i na ovaj sada viši nivo. Svima je poznato da mnogi predsednici opština, iako su članovi SNS, zapravo nisu samostalni u svom radu i da svojoj stranci, a ne građanima koje predstavljaju, odgovaraju za budžet kojim raspolažu.

Dakle, jedna opšta centralizacija. Ja sam i ranije najavljivala da najvažnija osoba u Srbija u ovom trenutku, jedina koja odlučuje o našim sudbinama, sigurno vapi za tim da bude i gradonačelnik Beograda i predsednik svake mesne zajednice u Srbiji, a on očigledno našao način da to i sprovede.

Ono što me još posebno, što mi posebno skreće pažnju i bode oči, jeste da lokalne samouprave treba da prate tok evropskih integracija i da razvijaju svoje kapacitete u tom pravcu. Zaista mi nije jasno, kada i gde i na kom nivou će građani biti prioritet, i kada će se njihov direktni interes u smislu vrtića, obrazovanja i svega ostalog zapravo biti u prvom planu.

Dakle, sve u svemu, imamo jednu osobu oličenu u predsedniku Srbije i u predsedniku svake mesne zajednice u Srbiji. A kakav će to rezultat dati, uskoro ćemo videti, nažalost.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ja sam imala amandman na član ovog zakona koji se naziva – Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Kako država, pre svega Narodna banka Srbije i naša guvernerka štite građane Srbije, odnosno korisnike finansijskih usluga videli smo upravo po položaju porodica koje imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima. Bili su prinuđeni da štrajkuju glađu kako bi uopšte dobili šansu da se njihovi problemi reše.

Ako otvorite bilo koje ozbiljnije dnevne novine, svakodnevno ćete videti barem po pet-šest novih obaveštenja o prodaji imovine svih građana koji nisu mogli da izmire svoje obaveze, a sudski izvršitelji su došli onako kao jedna kapa na sve to. Sudski izvršitelji su produžena ruka ove lopovske vlasti.

Kad pričamo već o lopovima, jer zaista nije lepo da pojedince ovde iskazujemo, ako bismo o lopovluku, onda bi na nekim drugim mestima mogli da smenjujemo ljude.

Vratiću se na jednu stavku iz ovog amandmana koja kaže – u skladu sa zakonom i propisima EU. Ja stvarno ne znam dokle ćemo mi biti na tom bezalternativnom putu u EU. Evo, maločas smo imali jedno sjajno obraćanje predsednika parlamenta države koja jeste u EU, koji nas je upozorio, čak zamolio, rekla bih, da čuvamo svoja nacionalna blaga, svoje vode, svoja rudna nalazišta, a ja sam sasvim sigurna da je hteo da nam kaže da čuvamo i svoje domaće banke.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Izvinjavam se što sam upotrebila možda pretešku reč.

Obećavam da ću u buduće upotrebljavati počinioci krivičnog dela krađe i mislim da svakako se svodi na isto, da lopovluk treba iskoreniti, bez obzira gde je on prisutan.

Zahvaljujem na razumevanju. U buduće ću biti preciznija. Obećavam.
Povreda Poslovnika.

Ukazujem na povredu Poslovnika, član 108, koji se odnosi na to da ste vi dužni da se starate o primeni Poslovnika, a to znači da ne bi trebalo da dozvoljavate da se Poslovnik zloupotrebljava u smislu replike. Mada, da budem iskrena, u ovom slučaju Dverima je to odgovaralo, jer je potpuno jasno da na izlaganje predsednika Dveri Boška Obradovića, konkretno o radu guvernerke Narodne banke Srbije, ne postoje nikakvi drugi argumenti, već se pribegava blaćenju ličnosti.

Nama lično odgovara da vi pokazujete iz dana u dan da nemate protivargumente, da nemate objašnjenje za svoje ponašanje, već je jedino čemu pribegavate - blaćenje. Ja vam zaista zahvaljujem što ste mi pružili priliku da podsetim i vas i da podsetim i građane Srbije da pomno posmatraju tok ove sednice i da prosto samo poslušaju šta i ko govori u ovom visokom domu i ko se kako ponaša.

Mi se držimo teme, brinemo o interesu građana i ne zanima nas uopšte sve ono što vas lično ovde mnoge karakteriše. Mi se nećemo baviti niti prljavštinama koje vi za sobom vučete, niti repovima, kako je u jednom trenutku pogrešila guvernerka. Nama je ovde bitan interes građana. Izvolite, drage kolege, dajte kontraargumente, pa će i rasprava biti poštovanje ovog doma, poštovanje interesa građana i nećete imati potrebu…(Isključen mikrofon.)
Zahvaljujem, predsedavajući.

Moje prvo pitanje je za predsednika Republike, predsednika Vlade, ministra rada i PIO fond.

Dakle, da li će, kada, u kom periodu i u kojim iznosima novac otet od penzionera biti vraćen i onim penzionerima koji su u međuvremenu preminuli, odnosno da li će oduzeta sredstva od penzionera biti isplaćena naslednicima onih koji su u međuvremenu preminuli?

Drugo pitanje, po istom osnovu – da li se na osnovu sadašnjeg i današnjeg pisanja lista „Politika“ povraćaj sredstava otetih od penzionera zapravo u budućnosti naziva povećanje penzija. Da li će iz istog fonda zapravo da im vraćaju novac, a da to nazivaju povećanjem penzija?

Drugo pitanje je za ministra zdravlja – da li je tačna konstatacija u medijima da svakog meseca 120 lekara specijalista napusti državu Srbiju, koliko medicinskih sestara odlazi iz zemlje i da li je svestan nacionalne katastrofe kojoj klizimo i da neće uskoro imati ko da nas leči?

Sledeće pitanje takođe za ministra zdravlja i ministarku bez portfelja Slavicu Đukić Dejanović – da li je tačno da će populacione mere, u smislu finansijske podrške porodicama sa decom biti uskraćene roditeljima čija deca nisu vakcinisana?

Da li Torlak proizvodi vakcine? Koja referenta laboratorija kontroliše kvalitet vakcina i onih koje se proizvode u Srbiji i onih koje uvozimo? Da li roditelj prilikom obavezne imunizacije svoje dece ima pravo da zna poreklo i kvalitet vakcine i ko mu garantuje za to?

Treće pitanje postavljam predsedniku Srbije, predsedniku Vlade, direktoru koordinacionog tela za jug Srbije i ministru bez portfelja, Nenadu Popoviću, kao i ministru privrede, zbog čega država nije sprečila otuđenje AIK u Medveđi? Zbog čega država ne zadržava vlasništvo nad preko 500 hektara teritorije na jugu Srbije?

Građani Srbije verovatno i ne znaju da u Medveđi živi oko tri i po hiljade Srba, a nešto oko 500 Albanaca, ali sve i da je drugačije, zbog čega država Srbija ne čini ništa da obezbedi svoju teritoriju na jugu Srbije koja se graniči sa našom okupiranom teritorijom Kosovom i Metohijom?

Pitanje za ministra LJajića. Zbog čega ste, obilazeći jug Srbije, naglasili da će od imovine PIO fonda prvo na prodaju biti ponuđene Vranjska banja, Sijarinska banja i Kuršumlijska banja?

Da li trasirate put Zelena transverzala ili graničite, prosto pojačavate administrativnu liniju između centralne Srbije i naše okupirane teritorije Kosova i Metohije?

Sledeće pitanje je za ministra kulture, takođe i za Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, zbog čega ste dozvolili da se u Srbiji organizuje i promoviše manifestacija „Mirdita, dobar dan“, u kojoj se jasno iskazuju poštovanje i uvažavanje nepostojeće države Kosovo? Dakle,to je nešto što je nedopustivo.

Poslednje pitanje upućujem REM. Kada će mi odgovoriti na poslanička pitanja koje im uporno mesecima upućujem, a odnose se na potraživanja REM od „Pinka“, od kompanije „Pink“ i na pitanje da li je „Pink“ u periodu od 2014. godine do 2017. godine kada je bio odjavljen iz Srbije i poslovanje prijavio u Bosni i Hercegovini, snimao program u Beogradu? Da li je neko vršio proveru i zbog čega ja ne dobijam odgovor već godinu dana? Hvala.