Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Srđan Nogo

Srđan Nogo

Dveri

Govori

Zahvaljujem, predsedavajući.
Prvo pitanje je za predsednicu parlamenta, gospođu Maju Gojković. Naime, juče smo, kada smo završavali sednicu, čuli od nje da je nastavak sutra u 14.00 časova, kreću prvo poslanička pitanja, pa amandmani, evo ga zapisnik, evo ga stenogram sa jučerašnje sednice, što i jeste u praksi sa dosadašnjim radom Narodne skupštine, jer svaki put kada je bio dan za glasanje ista nije dozvoljavala poslanička pitanja. Postavljamo pitanje, kako je sada odstupila od primene Poslovnika i kako sada pred samo glasanje na sednici koja nije bila za to najavljena, a po dosadašnjoj praksi nisu mogla da se postavljaju pitanja, mi imamo postavljanje poslaničkih pitanja?
Drugo pitanje je upućeno predsedniku Vlade, gospodinu Aleksandru Vučiću. Naime, kao što smo juče videli, Tužilaštvo za organizovani kriminal je odustalo od daljeg procesuiranja Mlađana Dinkića, pa postavljamo pitanje – ko štiti Mlađana Dinkića? Kome treba Mlađan Dinkić? Zašta je Mlađan Dinkić toliko jak u Srbiji? Kakve veze Mlađan Dinkić ima sa Aleksandrom Vučićem, kada isti ne može da bude procesuiran? Sam Aleksandar Vučić je u Narodnoj skupštini nosi robijaško odelo Mlađana Dinkića nazivajući ga najvećim lopovom. Sam gospodin Vučić je pominjao da je kriminal i korupcija glavna odrednica, evo, gospodin kolega poslanik ima tu sliku, pominjao je da je borba protiv kriminala i korupcije glavni zadatak njegove Vlade, a onda dobijamo slučaj Dinkić. Dobijamo slučaj da Mlađan Dinkić ne može da odgovara. Onda molim poslanike vladajuće većine da nikada kada se budu javljali za reč više ne pominju period pre njihove vlasti, zato što oni sistemski pokrivaju sve što je učinjeno pre njihove vlasti i uzimaju te kadrove, pa blagajnik i šef kabineta Mlađana Dinkića, Ivica Kojić koji će sada šef kabineta Aleksandra Vučića.
Sledeće pitanje bih uputio Ministarstvu pravde, republičkom javnom tužiocu i šefu VBA. Pošto se ovde dosta u Narodnoj skupštini govorilo o raznim aferama, špijunima itd, vidim da je to bio hobi velikog broja narodnih poslanika i generalno mi volimo paušalno da pričamo o takvim stvarima, mene zanima, mi smo ovde postavljali pitanje vezano za Momčila Perišića, šta je sa krivičnom prijavom koju je Uprava bezbednosti tadašnje Vojske Jugoslavije posle hapšenja Perišića podnela i protiv Aleksandra Dimitrijevića, generala načelnika Uprave bezbednosti i njegovih najbližih saradnika, Gajić Branka, Bilinac Blagoja i Marković Velisava? Ta krivična prijava je po gašenju vojnog pravosuđa nestala, pa bih molio da Republički javni tužilac, Ministarstvo pravde i VBA uđu u trag toj krivičnoj prijavi i da nas obaveste šta se sa istom dešava.
Zašto je podneta? Evo kako se uspostavila saradnja između najviših organa države i stranih obaveštajnih službi, u ovom smislu američkih. Pomenuti Dimitrijević sa svojim saradnicima, zamenikom generalom majorom Gajićem, Bilinac Blagojem, pukovnikom načelnikom operativnog odeljenja, Marković Velisavom, pukovnikom načelnikom analitičkog odeljenja i zajedno sa još nekim starešinama i civilima, u periodu od 5. novembra 1997. do maja 1998. godine, sačinio je platformu za kontakte sa predstavnicima Američke obaveštajne službe CIA i Vojno obaveštajne službe DIA i odneo je na potpis načelniku Generalštaba Momčilu Perišiću. Po toj platformi održano je 10 sastanaka u Beogradu, u ulici Andre Nikolića broj 21. Sa američke strane bili su Bredli Knop, načelnik Kabineta direktora DIA, Ernes Fišter, vojni izaslanik SAD u SRJ, Šonfit Patrik, predstavnik CIA u ambasadi SAD u Beogradu, Dejvid Rouzman iz centrale CIA, Dejv DŽejmson i drugi.
Kontakti su vođeni strogo zatvoreno i, između ostalog, mi smo Amerikancima predali podatke o organizaciono-formacijskoj strukturi obaveštajno-bezbedonosnih snaga Vojske Jugoslavije i njihovom delokrugu, nadležnostima i zadacima. Znači, čitava formacija Vojske Jugoslavije u celini, terorističke delatnosti na prostorima bivše SFRJ, posebno KiM i BiH, političko-bezbednosna situacija na KiM, mere državnih organa na sprečavanju terorističkih akcija uz angažovanje jedinica MUP-a, obećanje da jedinice Vojske Jugoslavije neće biti upotrebljene, stanje u Crnoj Gori itd, itd. Svih 10 sastanaka je dokumentovano po datumu, vremenu i mestu održavanja. Opisanim radnjama imenovani su tajne vojne podatke i dokumenta saopštili ili predali predstavnicima Američke obaveštajne službe, prikupljali za nju podatke i pomagali njen rad, čime su prouzrokovali teške posledice za bezbednost Vojske Jugoslavije u vojnu moć zemlje, čime su izvršili krivično delo špijunaže iz člana 128. stav 5, u vezi stava 1. OKZ.
Dakle, ovde postoji direktna dokumentacija i ja imam tu pomenutu platformu, sačinio je načelnik tadašnje Uprave bezbednosti Aca Dimitrijević, a potpisao načelnik Momčilo Perišić. Sa ovim je bio upoznat i uključen tadašnji šef RDB Jovica Stanišić. Kada će se procesuirati lica koja su izdala ovu zemlju?
Još jedno pitanje, za kraj, za Aleksandra Vučića...
Član 107. dostojanstvo Narodne skupštine.
Ja mislim da ste vi morali da reagujete, gospođo Gojković, s obzirom da verujem da potpredsednik parlamenta, koji često predsedava sednicom, zna imena narodnih poslanika i da prosto ne dozvoljavate da vašeg kolegu i zajedničkog kolegu, ili svog kolegu u svakom slučaju, omalovažava a da vi ne reagujete.
Takođe, smatram da na omalovažavanje svakako morate po članu 104. svakako da mu date repliku. Direktno se obraćao prethodnom govorniku, vređao ga, izmišljao njegovo ime. Ja znam i jasno mi je da kolega Arsić ne raspolaže znanjem, ali nisam do sada znao da ne raspolaže ni vaspitanjem.
Po amandmanu, samo što je mnogo toga rečeno, pa bih voleo da pokušamo da se složimo oko dve stvari, a mislim da su to nešto što je zajedničko za sve diskusije što su do sada rečene. Jednu je izrekla predsednica parlamenta, Maja Gojković kao narodni poslanik, a drugu uvaženi prethodni govornik.
Najpre, prethodni govornik je rekao jednu činjenicu za koju ja mislim da nesporna i da možemo svi da je prihvatimo, a to je da je nažalost privatni sektor u Srbiji u velikom problemu i da je privreda uništena.
Da ne ulazim u razloge koliko to dugo traje i koje za to kriv, mi možemo reći da nažalost privreda u Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou i da zbog toga ne daje mogućnosti ljudima da se zapošljavaju. To je tačno.
Takođe je tačno da ljudi koji rade u javnom sektoru, pa čak i ako su zaposleni preko političkih stranaka, nisu za to krivi, jer nažalost stranke su odavno postali zavodi za zapošljavanje i ti ljudi ni nemaju izbora i ne možemo ni na njih svaljivati taj teret, ali konstatacija prvog problema jeste da nam je loša privreda i loše nam je stanje u privredi i to je veliki problem Srbije. To svi, ja mislim možemo da prihvatimo.
Druga stvar. Meni je drago da je predsednica parlamenta podržala našu inicijativu koju smo uputili ka nadležnoj ministarki, da nas upozna sa svim tim analizama, odnosno da vidimo šta možemo uraditi na dve tačke, stanje zaposlenih u državnoj administraciji i lokalnim samoupravama i celokupnom javnom sektoru, svim javnim preduzećima i ustanovama državnim od 5. oktobra 2000. godine, kao i 2012. godine kada SNS preuzima vlast i danas, kao treće neko prolazno vreme, i na osnovu toga možemo da izvršimo neke analize.
Da ne bi bilo političkog prepucavanja, mislim da su to onda činjenice na osnovu kojih možemo da razgovaramo, ali nas naročito u ovom trenutku zanima stanje u poslednje četiri i po, pet godina iz dva razloga. Prvi razlog jeste da ste već pola decenije na vlasti i sasvim je logično da nas zanima šta radi aktuelna Vlada i kakav je aktuelni trend, a čuli smo da ne dajete odgovore na pitanju ako se smanjuju plate i ako se smanjuje broj zaposlenih, kako rastu izdvajanja u budžetu u nominalnim iznosima za plate zaposlenih?
Druga stvar. Kada se juče odustali od gonjenja Mlađana Dinkića, specijalni tužilac, koga ste vi postavili, vi ne možete više da se pozivate na period od 5. oktobra 2000. pa do 2012. godine, jer ispada da niko nije kriv za uništavanje privrede i ekonomije ove zemlje i onda je nemoralno da se SNS poziva na nešto što je ona nasledila, jer vi amnestirate Mlađana Dinkića.
Kao što se vidi iz našeg amandmana, mi nismo kritikovali produžavanje rokova, nego smo smatrali da tim rokovima treba da prethodi nešto drugo, da upravo treba da prethodi ova analiza o kojoj mi ovde raspravljamo i na kojoj insistiramo i ja se nadam da, pošto ste i vi prihvatili našu inicijativu, uvažena predsednice, da će šanse za njenu realizaciju biti drastično veće.
Šta je suština? Ovde se odnosi ovaj član, odnosno ovaj amandman na pripadnike Vojske, policije i službi bezbednosti. Mi imamo jedan veliki problem i moguće da ove reforme, kada čujem reč – reforme, ja posle ovih 16 godina reformi mogu da kažem kao građanin Srbije – bože sačuvaj nas reformi.
Nemojte više nikakve reforme da nam sprovodite, jer od reformi nema ništa gore. Izgleda da su reforme i smanjenje zaposlenih u javnom sektoru dali rezultate samo u vojsci, jer je vojska potpuno devastirana i potpuno uništena i sada imamo situaciju da nam je u poslednje dve godine preko 1.000 pripadnika, i onako male i oslabljene vojske, napustilo svoju službu, čak šta više, ministar se hvali time da oni kada se vrate između narodnih mirovnih operacija sa određenim sredstvima napuste vojsku i pokrenu svoj biznis, jer je to investiranje i ulaganje u Srbiju, što je potpuno suludo, očigledno je promašio čega je on ministar.
Mislim da ne shvatate geopolitičke promene i bezbednosnu situaciju u regionu. Mislimo da treba sagledati ponovo i broj policijskih službenika i profesionalnih pripadnika vojske i zaposlenih u organima koji imaju delokrug bezbednosti obaveštajnih poslova, tako da smatramo da nam tu treba takođe taj veći rok da bi se doneli drugi sistemski zakoni koji bi regulisali ovu materiju.
Takođe, smatramo da treba popraviti drastično materijalni položaj lica koja rade u ovom sektoru. Zbog lošeg materijalnog položaja, ponavljam, odbrana Srbije je ugrožena i imamo velike bezbednosne izazove, tako da, zaista, ovi ljudi koji profesionalno i odgovorno rade svoj posao nadam se da će biti ispoštovani u zakonu i da neće biti potrebe da srpska vojska protestuje i traži ostvarenje svojih prava.
Po amandmanu.
Jasno mi je da nije lako razumeti, mora mnogo da se čita i da se bude u materiji da biste mogli da analizirate i da razumete, tako da, nema veze, tu sam da pojasnim kolegi sve što mu nije jasno.
Mi podržavamo ulaganje u vojsku, ali imamo veliki problem što su pripadnici vojske u stanju da ne mogu da prehrane svoje porodice. Znači, imate podršku da se nabavlja oprema, ali imali biste takođe i podršku da povećate zaradu ljudima koji rade u sistemu odbrane, zato što pripadnici Vojske Srbije ne mogu da prehrane svoje porodice i to je jedan veliki problem.
Gospodine koji ste govorili pre mene, kolega Đukanoviću, morate znati da je veliki broj, 1.500 do 2.000 u prethodne dve godine napustilo Vojsku Srbiju ljudi. To su egzaktne činjenice, to su podaci kojima trebate da baratate. Pa, vi ste u tom Odboru, trebalo bi da znate te stvari.
Što se tiče kako utičete na presude, vi ste birali gospodina Nenadića, jel ga Đorđević, šef BIA postavio na to mesto, o čemu pričate? Naravno da utičete na sudske postupke u Srbiji, ja vas optužujem za to direktno, SNS.
(Vladimir Đukanović, s mesta: Replika.)
Član 107, dostojanstvo Narodne skupštine.
Mislim da ste bili dužni da upozorite prethodnog govornika da narodni poslanici govore rečima i jezikom, a ne imitiraju nikakve zvuke životinja. Mislim da je to bio vaš zadatak, predsedavajući. Iz vladajuće većine očito nemaju argumentaciju, pa izmišljaju raznorazne neistine, a na kraju i vređaju poslanike opozicije, jer im je to izgleda jedino što im je preostalo, s obzirom da nisu u stanju na drugi način da odgovore u Skupštini.
Član 27.
Vi se starate o primeni Poslovnika, i u vezi sa tim član 103. Dva prethodna poslanika koji su ukazivali na povredu Poslovnika…(Isključen mikrofon.)
Uvaženi predsedavajući, član 104. Vi vrlo zanimljivo primenjujete ovaj Poslovnik, moram da priznam, tako da dajete recimo predstavnicima vlasti pravo na repliku vrlo široko, a onda predstavnicima opozicije nikako i ovaj član jasno predviđa u stavu 1. – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član poslaničke grupe, navodeći njegovo ime, prezime, funkciju itd.
Meni da ste vi rekli - -Srđane Nogo Aleksandre Vučiću, ja bih se uvredio, ali valjda poslanicima vladajuće većine ako ih uporedite sa Aleksandrom Vučićem nije to uvreda, odnosno neka se izjasne. Ako njih vređa da ih neko poredi da su kao Aleksandar Vučić, ja to pozdravljam, ali ne vidim da je čovek imao pravo na repliku.
Molim vas, gospodine Milićeviću, nije uvredljivo pomenut. Dozvoljavate im i repliku. Dozvoljavate da ukazuju na povrede Poslovnika, na članove koji su bili ukazani, da zloupotrebljavaju povrede Poslovnika, pa prosto nama makar dajte isto – kada nas spomenu da možemo da damo repliku.
Nijednom nismo uvredili gospodina Rističevića, niti smo pokušali da mu promenimo ime i prezime već smo ga uporedili da je njegovo ponašanje u Skupštini isto kao ponašanje Aleksandra Vučića u njegovom obavljanju svoje funkcije, kakva god to bila.
Član 106, mora da govori o tački dnevnog reda. Ne vidim da je dolazak Vučića na duel u Skupštinu bila namera ovog amandmana. Tako da je uvaženi kolega Đukanović očigledno pogrešio prilikom obrazlaganja. Moguće da je to bio neki raniji amandman i sve, ali prosto, hajde da unapredimo RTS, pa da uvedemo i emisiju Vladimira Đukanovića na RTS. Mislim da bi svi to zdušno pozdravili i da se zove – uradi sam.
Zanimljivo da svi iz opozicije ispada da se nisu prijavili. Evo sve kolege oko mene kažu da su se prijavile, ali dobro. Nije bitno.
Da se osvrnemo na ovaj zakonski predlog, odnosno na naše amandmane na isti.
Mi zahtevamo brisanje i ovog amandmana i povlačenje celog ovog zakonskog predloga. Kao što znate, pravosudni sistem u Srbiji je pod velikim pritiscima i žrtva je, kako politike, ali ne samo političkih pritisaka, nego razni drugi centri utiču na rad pravosuđa i sputavaju ga u njegovoj nezavisnosti i slobodnom obavljanju svoje funkcije, pa tako imamo i finansijske pritiske, pritiske raznih privrednih društava, interesnih pojedinaca. Naravno i pritiske od strane vlasti i političkih stranaka.
Smatramo da je jedan ovakav zakonski predlog upravo jedan nastavak rđavog kontinuiteta koji vladajuća većina već pet godina sprovodi. To je još jedna stvar koju ste usvojili kao praksu delovanja od nekih ranijih vlasti. Skandalozno je da subjektivni osećaj jednog lica, u ovom slučaju predsednika poslaničke grupe vladajuće većine je dovoljan da se angažuje celokupni zakonodavni mehanizam. Celokupni aparat znači i da mi ovde sedimo i da raspravljamo o ovom predlogu zakona šta bi bilo kada bi bilo, da čekamo odluku Ustavnog suda, prejudiciramo odluku Ustavnog suda, odnosno prejudicira je predlagač. Sada celokupni zakonodavni mehanizam treba da se izjašnjava o ovom predlogu zato što je to volja predsednika poslaničke grupe vladajuće većine.
Gde ćete veći dokaz mešanja u rad pravosuđa i pravosudnog sistema da narodni poslanik koji je predsednik poslaničke grupe vladajuće većine donosi jedan predlog koji bi trebao da odloži primenu zakona zato što on očekuje da će se nešto desiti u budućnosti i prejudicira kako će Ustavni sud da postupi.
Mislim da je to skandal i da je to pravi dokaz kako SNS pritiska pravosuđe. Nije to jedini, ima i onih 650 sudija čije ispisnice nismo videli, čuli smo i Đorđevića, šef BIA kako utiče na pravosuđe, evo sada i Martinović koji utiče na pravosuđe.
Ipak bih se osvrnuo na izlaganje prethodnih kolega i to je stav, što je rekao uvaženi prethodni govornik, ali oko toga bi mogli naširoko da diskutujemo. Mi moramo sada da se koncentiršemo na ono što je zvanični predlagač predložio.
Gospodine Martinoviću, mi smo jasno u obrazloženju amandmana stavili da smatramo da je prekršen član 47. jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa, zato što se vi u obrazloženju pozivate na očekivanu odluku Ustavnog suda. Ali, ne postoji već sad odluka Ustavnog suda pa da je potrebno da se vrši to usklađivanje. Ovako ste postavili nešto što nije formalno pravno utemeljeno, ali da se vratimo na ono ključno što je rekao prethodni govornik i ono što ste vi potencirali.
Mi imamo sumnju u pristrasnost vašu, čak šta više i vi ovo što ste licitirali. Mi znamo šta su poslovi pravosudne uprave i podsetiću vas da su ovde nedavno bili predstavnici Ministarstva pravde i mi smo im postavili pitanje koje se ticalo razrešenja određenih sudskih veštaka. Iz Ministarstva pravde nam je odgovoreno da oni nisu nadležni za razrešenje sudskih veštaka. To znači da u Ministarstvu pravde ljudi ne znaju šta je njihova nadležnost. Evo, molim vas, onda vi gospodine Martinoviću naučite državnog sekretara Ministarstva pravde, gospodina Ilića, šta je njegova nadležnost pošto on očigledno to ne zna. Naučite ministarku pravde Nelu Kuburović, znači, oko razrešenja sudskih veštaka. Lepo, im to ponovo ponovite i pročitajte da se ljudi bave svojim poslom.
Ponavljam, vi utičete na rad pravosudnih organa. Ja nisam jednom rečju u svom amandmanu pomenuo Aleksandra Vučića, ali da, sada pominjem i Aleksandra Vučića i SNS direktno utiču na rad pravosuđa. Konkretno u ovom zakonu je sporno što dolazi od vas. Zašto to nije iniciralo Ministarstvo pravde nego mora predstavnik vladajuće većine iz Narodne skupštine.
Znači, predlažemo brisanje ovog člana zakona i ponavljamo da SNS utiče na pravosuđe. Ja moram da odgovorim kolegi Martinoviću, obzirom da je kolega Martinović postavio pitanje, a tiče se njegovog zakona. Znači, amandman, molim vas, kolega Milićeviću, nemojte da slušate naredbe predsednika poslaničke grupe vladajuće većine, znači, mi zahtevamo brisanje ovog člana iz istog obrazloženja kao u stavu 1. jer smatramo da je loš i da je dokaz uticaja SNS na pravosuđe.
Na direktno pitanje gospodina Martinovića, ja ću da mu odgovorim. On želi da uđe u EU, jel tako? E, pa Savet Evrope …
Govorim o amandmanu.
Gospodine Milićeviću, vratite mi vreme.PREDSEDAVAJUĆI: Gospodine Nogo, vratiću vam vreme, ali vas pitam pre toga da li želite da govorite o amandmanu koji je podnet?