Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Srđan Nogo

Srđan Nogo

Dveri

Govori

Ukazao bih na povredu člana 103. Poslovnika koji u stavu 1. precizira da narodni poslanik može ukazati na povredu Poslovnika neposredno po učinjenoj povredi.

Da li je to što se u svojstvu poslanika iz klupe za poslanike javila predsednica parlamenta za reč, sa željom da ukaže na povredu Poslovnika? Da li se posebna pravila primenjuju na predsednika parlamenta i da li za nju ne važi ovaj Poslovnik, nego ima neki poseban? Jer, ja nisam čuo do sada da je neki poslanik mogao da ukaže na povredu Poslovnika koja je učinjena ranije. Pre nje je govorio gospodin Dragan Vesović, a koliko sam razumeo, Dragan Vesović nije taj poslanik, jer je on muškarac, a ovde se radilo o nekom poslaniku ženskog pola koji je učinio povredu Poslovnika.

Nama iz opozicije se ne dozvoljava da ukažemo na povrede Poslovnika u takvim slučajevima, ali očigledno poslanicima vladajuće većine i konkretno predsednici se izlazi u susret.
Kao što smo napomenuli, pružićemo podršku samo Milošu Stankoviću. Nadamo se da će on opravdati naše poverenje i da će biti dostojan obavljanja te funkcije. Što se tiče ostalih predloženih, svakako možemo biti skeptični.

Osvrnuo bih se samo u ovo kratko vreme na Zaštitnika građana. Dveri smatraju da je ta ustanova suvišna u pravnom poretku Srbije i da pripada nekoj drugoj pravnoj kulturi i da nema puno značaja za građane. Međutim, vrlo je zanimljiva činjenica da to što je bio prethodni Zaštitnik građana loš, imamo biografiju ovog novog koji nam garantuje da će i ovaj biti loš. Meni nije jasno kako je Pašalić došao u vezu sa SNS, jer koliko je meni poznato, on je sa izvesnim Zoranom Đurićem, sudskim veštakom, približio se Snežani Malović i zahvaljujući Snežani Malović bio protežiran u Prekršajnom sudu. Nisam ispitivao odakle on u kombinaciji sa SNS, ali i to će se uskoro saznati.

Ono na šta bih morao da osvrnem jeste i konstatacija da neće biti puno posla za njega, jer nažalost, mislim da će biti izuzetno puno posla za Zaštitnika građana. Samo bih napomenuo jedan aktuelni slučaj nove stvari koja mora svakako biti predmet interesovanja i Zaštitnika građana.

Naime, ovde je tehnološko Uputstvo o prijemu i uručenju sudskih, pismena i pismena u upravnom postupku, upravo doneto na osnovu Statuta pošte, a na osnovu ugovora između Pošte i VSS i Državnog veća tužilaca i mišljenja Ministarstva za državnu upravu, koje je potpisala sadašnji premijer Ana Brnabić. Time se van zakona stavlja Zakonik o krivičnom postupku…
Ukazujem na povredu člana 108. i člana 109. Naravno, vi niste bili na mestu predsedavajućeg, ali dobro je što ste rekli da ste posmatrali tok sednice. Povređen je član 108. jer je predsedavajući morao da opomene prethodnog govornika, a u vezi sa članom 107. i dostojanstvom Narodne skupštine.

Naime, poslanik Martinović je u dva navrata grubo vređao pripadnike opozicionih političkih stranaka i ja bih izvukao jednu analogiju sa prethodnom sednicom kada su na insistiranje i ukazivanje dva poslanika vladajuće većine, vi ste korigovali odluku i izrekli kazne naknadno, jednom poslaniku, konkretno poslaniku poslaničke grupe Dveri, Bošku Obradoviću, da isti aršin primenite i u ovom slučaju. Gospodin Martinović je u svom govoru, a vi ste to čuli zato što ste rekli da ste posmatrali, poslanike opozicije nazivao nejakima, pa poredio da su od njih jači razno-razne, ne znam ni ja kakve osobe, što je izuzetno nekorektno sa njegove strane.

Sada ja vas pitam da li je nedostatak politike u govoru gospodina Martinovića koji 20 minuta ne govori o dnevnom redu i o temi može da se kompenzuje sa nedostatkom kulture, jer kulturu ako nije poneo iz kuće, tu je predsedavajući da ga nauči i primena Poslovnika. Zaista, ja ne znam, nikada nije izgovorio takve uvrede na račun svojih kolega iz vladajuće većine i mislim da mi kao poslanici nismo zaslužili da se i prema nama tako odnosi.

Što se tiče početnog dela njegovog izlaganja, takođe smatram da je narušeno dostojanstvo Narodne skupštine jer je insinuirano da je nešto što je objavio Vučićević i „Informer“ potiče od bilo kog poslanika opozicije. Znači, ta umrlica je jedino postojala u „Informeru“. Nemojte molim vas da dovodite u vezu bilo koga iz opozicije, makar Dveri nemojte da dovodite u vezu sa tim.
Dobar dan.

Hteo bih da postavim neka pitanja za novu mandatarku Anu Brnabić, s obzirom da u svom govoru neću imati dovoljno vremena da ukažem na neke stvari iz njenog ekspozea, a voleo bih da dobijem odgovore.

Naime, mi smo videli u ekspozeu pohvalu od mandatarke Ane Brnabić da je primenom novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju 900.000 izvršnih predmeta rešeno za godinu dana. Hteo bih da postavim pitanje – da li je ona uopšte svesna posledice koju izaziva Zakon o izvršenju i obezbeđenju i koliko u nepovoljan položaj stavlja dužnike taj zakon koji ne garantuje nikakva prava? Naime, tih 900.000 predmeta manje je pre svega nastalo zbog odredbe u zakonu gde su stranke imale jedan vremenski period da se opredele da li će svoja potraživanja naplaćivati putem suda ili preko javnih izvršitelja. Mnogi broj stranaka, to su razni radnici koji su u postupcima privatizacije kada su upropaštavane njihove firme ostali zakinuti za radni staž, za plate, za vrednost akcija, eventualno, preduzeća u kojima su imali akcije, kao pravno neuke stranke nisu iskoristile tu mogućnost i nisu se opredelile kako će izvršavati svoja potraživanja, tako da je na taj način smanjen broj predmeta.

Sa druge strane, ovim zakonom se javnim izvršiteljima bukvalno daje mogućnost da preko noći postanu bogatiji ljudi. Naročito kada su dužnici javna preduzeća. Potrebno je samo poslati jedan mejl i kada pošaljete taj mejl, recimo, ako je dužnik budžet Republike Srbije, prosto Narodna banka izvrši blokadu i lako se naplati. Vi dobijate unapred i predujam troškova i dobijate i nagradu na osnovu naplaćenih potraživanja.

Da li zna mandatarka Ana Brnabić koliko ljudi je isterano i izbačeno iz svojih domova? Svaki dan po nekoliko ljudi bude iseljeno iz svojih domova samo u Beogradu zbog naplate tih potraživanja primenom Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Kada se Dveri budu pitale, niko neće moći da ostane bez porodičnog mesta stanovanja zbog bilo kakvih dugova. To nije ni normalno, niti isplativo za državu. Nije normalno sa ljudske strane, nije isplativo za državu, a vi dozvoljavate i tolerišete kriminal, da se stanovi prodaju za 30% od realne vrednosti, čak i manje, da se za lažne i fiktivne dugove ljudima otimaju stanovi i da se bagatelno kupuju, da li od strane kombinacija korumpiranih sudija i izvršitelja, da li banaka. To je jedna mreža koja upropašćava ove građane.

Javni izvršitelji su veliki problem. Ja sam ukazivao i na samo jednu fakturu koju je izvršitelj javni Ranković uputila ka Elektroprivredi, 57 miliona dinara samo jedna faktura od pre dve godine prema Elektroprivredi Srbije. Da li vi znate koliko ti ljudi zarađuju? Stotine hiljada evra. Naravno, oni daju deo za stranku, deo za onog ko ga je postavio na mesto izvršitelja. Mislim da je skandal da se vi u svom ekspozeu hvalite Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Drugo pitanje tiče se nečega što je jako zanimalo poslanike ova dva dana, vidim da su i jutros postavljena pitanja, a tiče se poslovanja firme vašeg brata. Zanimljivo je da ste vi Direkciju za elektronsko poslovanje ugasili, mandatarka Ana Brnabić je ugasila, pitam nju, Direkciju za elektronsko poslovanje i verovatno će je prevesti pod kabinet predsednika Vlade. Videli smo iz ekspozea da je to, u stvari, glavni fokus njenog delovanja.

Hteo bih da ukažem da je zaista nelogično i, u najmanju ruku, nemoralno da uopšte učestvuje na tenderu firma brata ministarke Brnabić, sadašnje mandatarke, dok je ona na čelu te ustanove. Želeo bih da je pitam da li će to biti praksa, dok ona bude predsednik Vlade, da njen brat učestvuje na tenderima kod države, gde ona direktno odlučuje o njegovoj sudbini? Kako on učestvuje na tenderima? On je do sad, moram da priznam, nije imao nameru da dobija poslove, nego ta firma Asseco je služila da bude „zec“,odnosno da namerno daje višestruko uvećane ponude, da bi drugi ponuđač, koji treba da dobije posao, realno ga i dobio.

Hteo bih samo da ilustrujem jednim primerom, da čim je stupila na dužnost, evo već dan pošto je postala ministarka, znači, to je praksa koja je postojala očito i pre i nje, 12.08.2016. godine, unapređenje portala „api“ za plaćanje karticama e-uprave, kao softverske infrastrukture i elektronske uprave, posao dobija S&T Srbija za nekih sedam miliona sa PDV-om, a firma Asseco za taj isti posao daje ponudu od 37 miliona. Znači, očigledno ima ulogu „zeca“ i radi u dogovoru sa drugim ponuđačem koji treba da dobije posao.

Sama mandatarka će shvatiti, verovatno, kada bude prestajala sa svojom funkcijom, što će biti vrlo brzo, zašto i kako su osmislili tu igru i zašto je specifična uloga njenog brata, ali tad će za nju biti već kasno.


(Govornik se ne čuje.)

(Boško Obradović: Gospođo Gojković, sve vreme se ne čuje. Isključen je. Šta ovo znači?)
Da li je ovo cenzura mog govora?
Prvi put sam u kameri i prvi put ste mi sada zamenili mikrofon.
Na prenosu nije bilo govora moga.
(Boško Obradović: Ne čuje se ni u sali uopšte.)
Pitajte Anu Brnabić.
Koliko ste izvoda iz jedinstvenog biračkog spiska svojeručno potpisali u skladu sa zakonom? Kao ministar za državnu upravu na nezakonit način ste zaključili jedinstveni birački spisak jer su štampani izvodi za biračka mesta bili skenirani bez svojeručnog potpisa i otiska pečata.

To nije u skladu sa zakonom, na šta smo i ukazivali u RIK. To su falsifikati, pri čemu su štampani izvodi za KiM bili netačni i nepotpuni. To je, inače, i krivično delo sastavljanja netačnih biračkih spiskova. Zaprećena kazna je do tri godine zatvora. Evo je i krivična prijava podneta protiv vas, upravo danas, ja sam je podneo Prvom osnovnom tužilaštvu. Znači, dobićete je verovatno na uvid.

Dalje, ovde dosta govorite o radu ministarstva i naročito o e-inspektoru. To je ovaj program gde povezujete upravne inspekcije. Hteo bih da se osvrnem na to. Decembra meseca, 16.12, na tenderu posao je dobila firma „Prointer“. To je firma Slobe Kvrgića i Slaviše Kokeze. Međutim, vi poništavate taj tender gde su oni ponudili 130 miliona dinara i 27.3. na novom tenderu dajete posao firmi „Emetel solušn d.o.o.“. Znači, Slaviša Kokeza i Sloba Kvrgić su nudili 130 miliona dinara, „Emetel“ je ponudio 200 miliona dinara i dobio je posao.

Građani da znaju, najveći posao se dobija na održavanju softvera. Tu je najveći novac, jer na održavanju jedino ponuđač može ga održavati, ali pre svega e-inspektor omogućava vlasniku uvid u sve moguće upravne postupke, ogromnu moć informacija. Firma „Emetel“ je u vlasništvu Nenada Kovača, zvanog Neša roming. U kakvom ste odnosu sa Nenadom Kovačom? Da li ga lično poznajete? On je kum Nikole Petrovića, koji je kum Aleksandra Vučića, čovek čije smo razgovore puštali iz operacije „balkanski ratnik“, da je prao novac za Darka Šarića.

Zanimljivo, on kupuje firmu od Tahira Hasanovića „Certus“ 2007. godine, to je ova za mobilno plaćanje, i pripaja je „Lanusu“, koja je vlasnik „Busplusa“, tako da je višestruka povezanost.

Sada vas pitam, svojevremeno je bila afera „Kontinental vinc“, da li je Nenad Kovač čovek koji je tražio reket od „Kontinental vinca“? Vi ste govorili istinu kada ste rekli da Nikola Petrović nije tražio taj reket, jer Nikola nije to radio, ali je to radio Nenad Kovač. On je to radio još u vreme Mikija Rakića. Sve strane ambasade i sve firme koje posluju sa „Telekomom“, sa telekomunikacijama, sa energetikom u Srbiji, znaju za saradnicu Nenada Kovača, koja sa beležnicom obilazi, kaže koliko se uvećavaju fakture i gde se uplaćuje razlika za dobijanje posla sa javnim preduzećima. To radi Nenad Kovač. Bojan Pajtić nije smeo, naravno, njega da poveže, zbog njihovih veza. Ali, odgovorite, da li je Nenad Kovač tražio reket?

Gde je iskaz Lidije Udovički, koja je pominje, njega, a ne Nikolu Petrovića? Znači, njemu ste dali posao, oteli ste od Kokeze i Slobe Kvrgića i dali ste njemu e-inspektor.

Zašto selite direktorat za e-poslovanje u svoju nadležnost? Da li možda zbog posla USAID sa pravosuđem, vrednog 15 miliona evra, gde će se USAID-u omogućiti uvid u sve postupke pred sudovima u Srbiji? Kome nameravate da date, da li ponovo Nenadu Kovaču nameravate da date taj posao?

E, tu dolazim do toga zašto čestitam Aleksandru Vučiću i zašto čestitam njemu na predlogu da vi budete mandatar. „Kontinental vinc“ mu je bio kamen o vratu. Sa tom aferom on je bio u problemu i bio je ucenjen. Mogao je on da postavi nekog drugoga. I Zorana Mihajlović ima iste kvalifikacije kao i vi, iste strane sponzore i mentore, a mnogo je jača i duže u Vladi nego vi, ali vi ste bili pravo rešenje, zato što već od sutra vi više ne možete da budete svedok za „Kontinental vinc“. Vaš kredibilitet će biti mnogo manji od kredibiliteta jednog Velimira Ilića, da izjavite da je Nenad Kovač čovek koji je tražio reket. I tu je genijalnost Aleksandra Vučića. On je prešao iz „Kota“, iz strane ambasade i izvukao se iz neprijatne situacije. Za tri, četiri meseca, za šest meseci, kada vi ne budete više ništa u ovoj državi, on je izašao potpuno slobodan iz ove afere i bravo za Aleksandra Vučića.

Sada mi je jasno otkud Vesić, otkud takvi likovi u vašoj vlasti. To je dobro za njega lično, ali je katastrofa za građane Srbije. Dveri se bore protiv takve politike i protiv takvog kriminala.
Član 104. jasno propisuje, gospođo Gojković, kada narodni poslanik ima pravo na repliku. Po članu 104, ukoliko se pogrešno protumači moje izlaganje, ja nigde nisam nazvao SPC onako kako je gospođa Brnabić okarakterisala, već USAID. (Isključen mikrofon.)
Ukazao bih na povrede Poslovnika čl. 118. i 255.

Naime, tokom pauze sam izvršio uvid u stenografske beleške, član 118. st. 3. i 4. koji reguliše vođenje stenografskih beležaka, i video sam da nedostaje četiri minuta u stenogramima iz mog govora koji sam govorio, a kada ste mi rekli da se ne čuje zato što sam previsok, ali bi onda valjda trebalo da se čuje u stenografskim beleškama. Moj mikrofon nije radio, to je jasno svima.

Takođe, član 255. kaže da je rad Narodne skupštine javan, samog plenuma i radnih tela. Uvidom u snimak prenosa Narodne skupštine, vidi se da ne postoje podaci o ta četiri minuta moga govora. To su prenela i sredstva javnog informisanja.

Želeo bih da vam postavim pitanje, da li ja uopšte nisam govorio ta četiri minuta jer ne postoji nikakav tonski trag, ne postoji trag u stenogramima, ne postoji trag u medijima, ili kako ćemo već da rešimo taj problem? Zaista je neverovatno da mi je mikrofon bio uključen, ali nije radio i nije se čulo, iako je jutros radio. Podsetiću vas da sam ja bio poslanik koji je postavljao poslanička pitanja Vladi. Kako je moguće da se takva stvar desi sa mikrofonom, to je jako zanimljivo? Tako da, hteo bih da urgiram da se to popravi na neki način.
Želim da ukažem da je povređen član 106.

Vi ste bili dužni, predsedavajući, da reagujete i da zvoncetom pokušate da obezbedite mir u sali. Ostalo je svega još par minuta za izlaganje i molim vas, gospodine Marinkoviću, ja vas molim, evo, ponovo imamo identičnu situaciju. Imaju još dva opoziciona predstavnika vrlo malo vremena da govore i ja mislim da je i red i pošteno da saslušamo te ljude do kraja.

Ja znam da se poslanicima vladajuće većine žuri, da im je neprijatno kada čuju istinu o Vladi i o rezultatima vlasti Aleksandra Vučića u poslednjih pet godina, znam da vas boli realnost, da vi živite u virtuelnom svetu i u vašim lažima, ali, prosto, sačekajte, saslušajte do kraja, budite kolegijalni. Još malo pa ćete moći da glasate na zvonce.
Član 103. stav 8. i član 27.

Po članu 103. stav 8. jasno je propisano kada se može ukazati na povredu Poslovnika. Ispravljam kolege i molim ih da ne govore da reklamiraju povredu Poslovnika, jer mi ovde ne reklamiramo povrede Poslovnika, nego ukazujemo na povrede Poslovnika.

Nekoliko prethodnih govornika koji su se javljali po mogućnosti ukazivanja na povredu Poslovnika, koristilo je to pravo za repliku. Postoji jasna obaveza i jasan propis kojim ovaj Poslovnik reguliše kako se postupa kada vi koristite ovaj instrument za repliciranje. Mogli su da se jave za repliku Bošku Obradoviću ukoliko su ovlašćeni za to i ukoliko imaju pravo da se jave za repliku, a ne da vi pod tom formom dozvoljavate da oni repliciraju.

Takođe, vi ste dozvolili da nekoliko narodnih poslanika iznese niz kvalifikacija i uvreda na račun Boška Obradovića. Zašto i u toj situaciji niste tako reagovali, pa štitili dostojanstvo kolege poslanika? Ali, vi činite ovde nešto drugo, gospođo Gojković. Po članu 27, vi treba da se starate o redu na sednici, a ne da komentarišete i kvalifikujete naše političke stavove. Naši politički stavovi su na oceni građana Srbije i kako ih građani Srbije budu ocenjivali, tako će proći, ali mi imamo pravo na naš politički stav i to pravo ne može niko da nam uskrati.

Vi nemate pravo da nam izričite opomene zbog iznošenja političkih stavova, stavova koji se ni po čemu ne razlikuju, čak su bili daleko kulturniji nego npr. ono što je govorio jedan predstavnik vladajuće većine, Dragan Marković Palma. NJega niko nije prekidao i niko ga nije opominjao. Vi niste dozvolili da mi u našem govoru, koji je trajao 20 minuta, odnosno pravo na 20 minuta koje je predsednik naše poslaničke grupe imao da može neprekidno u kontinuitetu da iznese jedan politički stav. To je ono što vama smeta. Vama smeta iznošenje političkih stavova i ukazivanje na pravu prirodu i pravu suštinu vaše vlasti.
Meni je jako drago što ste vi razumeli. Prvo da ukažem da su povređeni članovi 27, 107. i 109. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Ne samo što gospodin nije govorio o temi dnevnog reda, od 15 minuta 13,5 je govorio o nečemu drugom, nego je i narušio dostojanstvo Narodne skupštine, član 107, a vi ste po članu 27 dužni da se starate o primeni Poslovnika, i da primenite mere koje vam daje član 109.

Kada smo u našem izlaganju, kada se predsednik naše poslaničke grupe, izneo političku kvalifikaciju kako Dveri vide i smatraju Briselski sporazum, a smatramo ga izdajom nacionalnih interesa, i kada smo lica koja su ga potpisala tako kvalifikovali, vi ste, na urgiranje drugih poslanika, prvo ste prekidali našeg predsednika, a onda ste, na urgenciju po Poslovniku, izrekli dve opomene.

Sada kažem da je narodni poslanik Marijan Rističević u svom govoru govorio o svemu osim o temi dnevnog reda. Govorio je o svim poslaničkim grupama opozicije i citiraću njega – jednog je nazvao lažnim poljoprivrednikom, ovde je nazvao ljude žutim džabalebarošima i neradnicima, lopovima. Pogledajte u stenogramu, dao je takve kvalifikacije.

Molim vas, s obzirom da ste bili tako osetljivi, kada se tiče o nosiocima izvršne vlasti, da isti stepen osetljivosti primenite i kada se tiče poslanika opozicije, pa da, evo, na ovu moju urgenciju primenite član 109. Poslovnika, i gospodinu Rističeviću izreknete meru opomene zato što je kolege, narodne poslanike, tako kvalifikovao i tako uvredio. Mislim da bi to onda bio paritet u primeni tumačenja ovog Poslovnika, ili onda ostaje da povučete opomene koje ste ranije izrekli Bošku Obradoviću, jer onda ne tumačite Poslovnik na ravnopravan način.