Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Srđan Nogo

Srđan Nogo

Dveri

Govori

Prvo pitanje imam za specijalnog tužioca za organizovani kriminal – da li je Tužilaštvo za organizovani kriminal ikada, u sklopu operacije „Balkanski ratnik“ i procesa koji se vodi protiv klana Darka Šarića, obavilo informativne razgovore i saslušavalo ili preduzimalo neke istražne radnje protiv Nenada Kovača zvanog Neša Roming, Save Terzića koji je vlasnik „BUS plusa“ i vlasnik, zajedno sa Željkom Mitrovićem, aplikacije „Globatel“, koja se agresivno reklamira kod njih na Pink televiziji? Da li su ikada obavljeni razgovori sa LJubišom Jovanovićem iz AIK banke, Slobom Racićem iz AIK banke, Dušanom Jovanovićem iz „Pireus banke“, Bojanom Kordićem iz „Komercijalne banke“, Đorđem Stojšićem iz „Hipo“ banke, Igorom Laušom iz NLB banke i Srđanom Petrovićem iz „Metals banke“ odnosno kasnije „Razvojne banke Vojvodine“? To su sve visoki direktori i funkcioneri pomenutih banaka. Da li ste ikada obavljali neke istražne radnje prema tim licima?

Drugo pitanje koje bih želeo da postavim tiče se ponovo pomenutog tužioca, ali i direktora BIA, ko god bude u tom trenutku na funkciji kada se bude odgovaralo – da li će preduzeti nešto povodom činjenice da se dokazni materijali koje su nadležne službe bezbednosti pribavljale sa ciljem da se procesuiraju učinioci krivičnih dela konačno upotrebe za tu namenu, a ne da stoje u nekim fijokama i da služe za međusobna ucenjivanja između političara?

Treće pitanje tiče se predsednika Vlade i budućeg predsednika Srbije, s obzirom da on može da daje predlog za izbor guvernera Narodne banke, a takođe i za nadležno tužilaštvo u Srbiji, Republičko javno tužilaštvo, a takođe i Jorgovanka Tabaković, kao aktuelni guverner Narodne banke – da li su banke u Srbiji izuzete iz zakona Srbije? Da li su one zaštićene od bilo kakvih krivičnih dela? Jer, zaista, mi imamo jednu paradoksalnu situaciju – banke mogu da otimaju stanove građanima, mogu da otimaju čitave firme, rade sa kreditima šta im je volja, koriste privatne izvršitelje i državne organe kao sopstvene uterivače dugova i to im se toleriše. Upropastili su mnoge ljude, bilo da su im oteli imovinu, bilo da su stotine hiljada ljudi ostavili bez posla. Sa druge strane, bankama se dozvoljava da čine različita krivična dela.

Malopre pomenutih sedam lica, njihove razgovore su nadležne službe bezbednosti prisluškivale 2009. godine u operaciji „Balkanski ratnik“ i sva ta lica su učestvovala u pranju narko novca, to se vidi iz tih prisluškivanih razgovora. Nijedno od ovih lica nije procesuirano. Da li zaista nadležni državni organi ili bilo ko u ovoj zemlji može da pomisli da se novac pere sam od sebe, da neki Darko Šarić ili Zoran Ćopić Ćopa dođu, stave novac u veš mašinu i tako peru pare? Ili je potrebno saučesništvo određenih lica, pre svega iz bankarskog sektora i državnih organa, da bi se taj novac oprao i ušao u legalne tokove?

Citiraću neke od razgovora koje je Zoran Ćopić Ćopa, kao glavni perač novca, obavljao sa pomenutom gospodom: 13. 04. 2009. godine u 12,32 časova, broj dokumenta 5360 broj dokumenta – Zoran Ćopić i Dušan Jovanović iz Pireusa oko firme „DTM Relations“, to je firma kojoj se upravo sudi, odnosno sudi se Branku Lazareviću, tadašnjem šefu kabineta Ivice Dačića, firma koja je služila za preuzimanje „Mitros Srema“; ista lica razgovaraju i 27. 05. 2009. godine, broj dokumenta 5451 u sudskim spisima, a vezano je za garancije oko firme „Mega tabak“ zbog koje je Ćopić osuđen i hotela „Prezident patria“, i tu pominju opet firmu DTM i eksplicitno kažu da je firma „Certus“ preuzela aparate a klan Šarić je preuzeo samu firmu da bi kupio „Mitros Srem“. Takođe, i sa Bojanom Kordićem, 2. 04. 2009. godine, broj 5303, čovek je direktor u „Komercijalnoj banci“. HIPO banka, Đorđe Stojšić i Zoran Ćopić, 26. 5. 2009. godine vode razgovor u 13,41 časova, broj 5444, 5445 firma IPOK iz Zrenjanina – dve milijarde smo imali prometa, sigurno možemo da preuzmemo firmu. Takođe, „Hipo banka“, razgovor koji se tiče Vršačkih vinograda, gde se Ćopić žali kako ima firmu i ima na lageru 10-15 miliona evra, pa ne znaju šta da rade. AIK banka, 5330, razgovor sa LJubišom Jovanovićem, dogovaraju se da mu odblokira firmu u petak, pa da je ponovo blokira za 5-6 miliona u ponedeljak, jer mu treba samo da zatvori neki posao, a novac će leći. Ili, broj 5300 sa Slobom Racićem iz iste banke, AIK banke – morate da završite ovaj milion i po u Vršačkim vinogradima, jer imate najmanje 10 miliona evra vina. A šta kaže Sloba Racić? Čuo se sa Bogdanom Rodićem i kaže – ne možemo više da petljamo, malo smo se preigrali, prodajemo akcije „Merkatora“. Mi smo dužni radnicima IPOK-a i ostalih firmi da se ovo reši.
Mi smo predložili brisanje člana 1. ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona zato što smatramo da, ukoliko bi se usvojio ovaj današnji zakon, to bi dovelo do uticaja na smanjenje nezavisnosti i samostalnosti sudstva, iako, naravno, te nezavisnosti i samostalnosti ni danas nema, ali svakako da bi s jednim ovakvim zakonom ona bila dodatno narušena.

Sam razlog za donošenje jednog ovakvog zakona, ponavljam, ostaje nejasan i pozivanje na Ustav i na potrebu da se napravi razlika između predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika ostalih sudova čini mi se da neme nikakve logike, zato što bih voleo da čujem kakva je razlika između poslova sudske uprave u Vrhovnom kasacionom sudu i poslova sudske uprave u ostalim sudovima. Niti je Vrhovni kasacioni sud neki sud posebne nadležnosti, već je on najviša instanca i sud najvišeg ranga u Republici Srbiji, ali nije sud posebne nadležnosti u odnosu na ostale sudove, tako da, zaista predlagač očigledno nije znao na koji drugi način da obrazloži potrebu za donošenjem ovakve odredbe, te je pribegao nekom pravnom mehanizmu koji bi pokušao da stvori privid.

Zašto je loše smanjiti trajanje mandata? Upravo zato što se onda kroz trajanje mandata od četiri godine vezuje za trajanje mandata rada Narodne skupštine. Ponavljam, mislim da u Srbiji sigurno nema nezavisnosti i samostalnosti ni sudstva ni sudija i krivicu za to ne snose samo političke stranke, vladajuća većina, već i same sudije, koje bi morale da prestanu da misle da su isključivo oni žrtve, već da shvate da i oni čine taj pravosudni sistem, jer ako 44% njih u anonimnoj anketi prizna da su donosili odluke pod pritiskom političkim ili pritiskom neke druge vrste, gde su oni koji to nisu priznali u anonimnoj anketi? Gde su oni koji su, recimo, doneli suprotno zakonu neku odluku zbog korupcije ili zbog nekih ličnih veza? Taj procenat je onda drastično veći od 44%. Mi imamo jedan veliki problem u državi, da nam preko 50% sudija priznaje da ne donosi odluke i ne postupa u skladu sa zakonom, već na neki drugi način i tu treba svi da se zapitamo. Ponavljam, da i njihove kolege koje rade savesno imaju jednu obavezu da prijave učinioce krivičnih dela i da, ako znaju da njihove kolege tako postupaju, dužni su da reaguju, jer ako ćute čine krivično delo. To je slika srpskog pravosuđa.

Malopre je jedan kolega iz vladajuće većine rekao jednu vrlo važnu stvar, koju treba iseći i uvek držati u arhivi, kada vladajuća većinina odgovara poslanicima opozicije, a to je - stanje u pravosuđu i izbor ljudi zavisiće od većine u Skupštini i većina u Skupštini odgovara za stanje u pravosuđu. To poštujem i to pozdravljam.

Stanje u pravosuđu je loše dugi niz godina. Krive su neke prethodne vlasti, ali sada za stanje u pravosuđu snosi odgovornost aktuelna vlasti i aktuelna vlast je dužna da rešava ove probleme, a ona to ne čini.

`Smanjenjem mandata vi još više vezujete ruke predsednicima sudova i vezujete ih za sopstvene stranke, a videli smo da politički uticaj na pravosuđe i na rad sudija i na postupanje sudija, najčešće ide upravo preko predsednika sudova. Mogao bih da se saglasim da ovde većina narodnih poslanika, pa čak i ti poslanici koji komentarišu i brane ovaj zakonski predlog, vrlo verovatno ne utiču na rad pravosuđa. Taj uticaj se vrši iz drugih centara moći, koji su manje ili više vezani za političke stranke i koji preteravaju i sele se iz jedne vlasti u drugu vlast. Nekada su bili u jednoj vlasti, pa su se sad nešto priključili drugoj vlasti preko određenih pojedinaca, sutra će hteti da priđu i trećoj vlasti. Nadam se da u budućnosti Srbiju čeka neka odgovorna vlast koja će shvatiti da prosto ne može da bude pametnija od prethodnika tako što će misliti da će nadmudriti tu političku hidru i mafiju, hobotnicu koja razjeda ovu državu već 15, 16 godina, evo 17, već će prekinuti sa tom praksom.

Gospodine, odgovor na vaše pitanje, možda zvanični organi vaše stranke ne utiču na rad pravosuđa, ali svakako ljudi kao što su Nikola Petrović, kao što su Nenad Kovač, kao što su Aleksandar Đorđević, kao što…
Gospodine Arsiću, to sam iznosio na konferencijama za štampu i u Narodnoj skupštini, a i u emisijama na gostovanjima na televiziji, putem interneta, tako da se mi ne krijemo iza imuniteta narodnih poslanika, već uporno tvrdimo dva meseca i ponavljamo iste ove navode i iste ove tvrdnje.
Ovde sam vodio više puta polemiku sa kolegama iz SNS, upravo im dokazujući i iznoseći konkretne materijalne dokaze za sve ovo što čine. Ali, evo, hajde da se manem uticaja politike na pravosuđe. I ljudi iz samog pravosuđa pretrajavaju iz mandata u mandat. Da li je javna tajna da imate sudije koje imaju članske karte, ranije SPS, pa onda DS, pa sada SNS?
Tako je. Predsednici svih sudova u Republici Srbiji ili velike većine imaju člansku kartu SNS. Da li je to o njima?
Gospodine predsedavajući, kršite Poslovnik, i to više članova.

Najpre ću se pozvati na član koji nije pomenut, a to je član 107, ali i čl. 103. i 104.

Gospodine predsedavajući, član 107. kaže: „Govornik je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugome poslaniku i korišćenje uvredljivih izraza“.

Gospodin Orlić je, odgovarajući i replicirajući na moje izlaganje, direktno se meni obraćao i koristio uvredljive izraze – sirovo obraćanje, glupo, itd. Znači, koristio je izuzetno loše i uvredljive kvalifikacije i komentarisao je moje izlaganje. Tako da i te kako imam pravo da odgovorim po članu 104. Poslovnika, koji mi daje to pravo, ukoliko sam pogrešno protumačen ili ukoliko sam pominjan u negativnim kontekstu. Takođe, u negativnom kontekstu je pominjana cela moja poslanička grupa.

Ja vas molim, dozvolite mi dva minuta, na koja imam pravo prema ovom Poslovniku. Vi imate pravo da primenjujete Poslovnik, a ne da ga kršite, gospodine predsedavajući, i da ovde uskraćujete pravo na repliku.

Nije nikakav problem da gospodin Orlić odgovori na moje konstatacije i na moje tvrdnje koje sam ja iznosio i da iznese neke svoje odgovore. Ali, on iznosi odgovore i iznosi uvredljive kvalifikacije. Ja mislim da ste vi bili dužni da ga upozorite. Mogao je da kaže da je neistina to što ja govorim, a ne da kaže da je primitivno. Ja nisam primitivan čovek, niti koristim primitivne reči u izražavanju.

Moram da vam ukažem da sledeći put malo primenjujete taj Poslovnik i da imate iste aršine. Ne morate da nas tretirate jednako, jer ipak ste vi vladajuća većina, ali, zadržite bar neki minimum pristojnosti da bi ovaj parlament ličio na nešto. Time kako se vi ponašate i kako tretirate poslanike opozicije, mi nemamo onda nikakva prava. Šta treba da radimo? Da nas vređaju na svaki način? Da nam ne dozvoljavate da govorimo. Ja vas molim da mi dozvolite moja dva minuta da odgovorim gospodinu Orliću.
Direktno mi se obraćao. Da li se vi šalite sa mnom? Ovo je čist bezobrazluk.
Povređen je Poslovnik, naravno, veliki broj članova, ali da pomenemo i dva koja do sada nisu pomenuta 27. i 103, a pridružujem se i pominjanju člana 106. i još nekih članova, s obzirom da, gospodine predsedavajući, vi se starate o redu na sednici, a takođe, i prilikom povrede Poslovnika, starate se kako se primenjuje povreda Poslovnika.

Tako da, ovde ste dozvolili poslanicima vladajuće većine da repliciraju poslanicima koji su pre njih govorili kroz formu povrede Poslovnika, a takođe ste tolerisali da dok je izlagao gospodine Obradović sve vreme se vodi žustra polemika i dobacivanje od strane poslanika, pre svega vlasti, pa čak sam i ja odgovarao poslanicima vladajuće većine, umesto da ste tada reagovali i opomenuli, kako njih, tako i mene na primer i još neke opozicione poslanike i prosto da se vratimo na neki redosled normalnog funkcionisanja i normalne komunikacije.

Takođe bih hteo da kažem da s obzirom na ta dobacivanja i na ono što dozvoljavate i tolerišete i što ste dozvolili kolegi Rističeviću da prekrši član 103. Poslovnika Skupštine Srbije, da je gospodin Ćopić, zašto ne zahtevate izručenje gospodina Ćopića da služi kaznu ovde u Beogradu, nego ga puštate da šeta po Banjaluci? I mi smo upravo dužni radnicima IKL da kažemo kako je prodata ova njihova zgrada gde se pravi „Grin garden“ na Paliluli i ko je uzeo novac. Dužni smo da kažemo i radnicima „Zmaja“ da je Ćopić zajedno sa Goranom Novakovićem, za šta ni jedan ni drugi nisu osuđeni, upropastio firmu i pretvorio je u ledinu gde je sagrađen hipermarket.

Dužni smo i šećerani i u Zrenjaninu, ne samo u Sremskoj Mitrovici. Ja sam ovde puštao snimke. Tužilaštvo nek me zove i nek me procesuira, za to je zaprećena ozbiljna kazna zatvora zato što odajem državnu tajnu.

Ali, takođe sam dužan da poklonim nešto gospodinu Orliću i gospodinu Martinoviću. Imate od mene poklon. „Afera“ koju je Vučić finansirao i osnovao za 50.000 evra je objavljivala delove stenograma koje ja objavljujem. Takođe, vi ste slali svim medijima, objavljeno 8. marta 2014. godine, SNS, vaše prostorije, slali ste medijima. Ja ću vam dokazati i ugovore sudija, kao što sam vam već pokazivao.
Samo da dam gospodinu Orliću.
Samo meni, a ostalima ne?
Uzmite mi reč, to je najbolje.
Pravosuđe jeste grana vlasti, kao što je i zakonodavna i izvršna vlast. Brojni građani Srbije imaju dodirne tačke sa pravosuđem i sve nas treba da zabrine činjenica da preko 80% ljudi ne veruje u pravosuđe. Kod nas čak i brakorazvodna parnica traje više od decenije. Pre neki dan sam čuo da je jedna okončana u Smederevu posle 11 godina i to je ozbiljan problem.

Hteo bih da se pozovem na neke moje kolege, prvo kolega Arsić koji kaže da narodni poslanik treba, može i dužan je da ukazuje na određene činjenice. Kolega Đukanović koji je u svom izlaganju ukazao…
O amandmanu i pričam gospodine Arsiću.
Gospodine Arsiću, molim vas, da li sam ja jedini poslanik koji nema pravo da govori? Upravo obrazlažem zašto smatram da ne bi trebalo prihvatiti ovaj zakon i pozivam se na argumente koje su izneli i drugi poslanici.
Kolega Đukanović je sam rekao da i on smatra da ima puno propusta u radu pravosuđa i da mnoga lica koja su morala biti procesuirana i osuđena nisu. Kolega Jovanović je ukazao na značaj predsednika sudova i apsolutno je tačno objasnio položaj i ulogu predsednika sudova u srpskom pravosuđu. Čak je mogao i još više da potencira, mislim da je njihova moć daleko veća nego što je on rekao.
Podsetiću vas da smo mi u novembru mesecu izglasali jedan zakon ovde u Narodnoj skupštini, kojim smo uneli određene izmene i reorganizaciju pravosudnih organa po pitanju borbe protiv korupcije, i da je predlog tog zakona potpisao predsednik Vlade koji je takođe ukazao da postoje brojni problemi u radu pravosuđa i da je zato potrebno izvršiti određene promene, jer nije bio zadovoljan radom istih u borbi protiv korupcije koja je veliki problem u ovom društvu. To ukazuje da stanje u pravosuđu nije dobro. I sam kolega Orlić malopre je rekao da vladajuća većina treba da snosi najveću odgovornost za stanje u pravosuđu. To su sve činjenice sa kojima bih se ja složio i koje koristim kao argumentaciju u mom obraćanju.
Sad vam postavljam pitanje - kada sve to znamo što ste vi iz vladajuće većine izrekli, kako je moguće da smo zadovoljni radom predsednika tih istih sudova koji su evo sad upravo pri okončanju svojih mandata? Jer, 2013. godine smo donosili jedan zakon, danas menjamo ovaj zakon, a vi nigde ne navodite koji su vas to razlozi u praksi opredelili da mi njima sada možemo da damo još jedan mandat. Imamo upravo ove činjenice, da ljudi koji su izuzetno bitni za rad pravosuđa, kako kaže kolega Jovanović, kreiraju uspeh takvog pravosuđa gde sama vladajuća većina nije zadovoljna stanjem i postupcima. Da ne govorimo o građanima. To je jedan ozbiljan i veliki problem.
Ja sam kao narodni poslanik ukazivao upravo na probleme u funkcionisanju pravosuđa koji, evo, ne moraju da imaju veze sa politikom. Da li je, recimo, taj predsednik Trećeg osnovnog suda, koji ima ugovor sa „Pireus bankom“, koji je nadležan za sve sporove „Pireus banke“, koji ima sudiju… Malopre je kolega Jovanović rekao da on treba da se stara da izađe zakonita odluka iz suda. Ja sam ministarki pravde Neli Kuburović u petak predao CD sa audio snimkom koji dokazuje falsifikat zapisnika koji sudija Grkinjić radi u jednom krivičnom postupku. Gde je tu reakcija? Upravo kao narodni poslanik pokušavam da ukažem da postoje ozbiljni problemi u radu srpskog pravosuđa. Ovaj zakon ne rešava ni jedan problem.
Problem sa ovim zakonom je što osnažava ovaj problem, jer predsednici sudova nisu u velikoj većini slučajeva radili dobro svoj posao i to je nešto najblaže što može da se kaže. Neki broj predsednika sudova, naročito onih najznačajnijih, su direktno umešani u razne kriminalne afere.
Voleo bih još da dobijem odgovor na jedno vrlo važno pitanje. Pošto ovde ima nekih ljudi koji su izuzetno dobro obavešteni, da li oni znaju kome je odneo Nenad Kovač novac, kom opozicionom političaru, sa kojim je pio vino u njegovom podrumu kada je uzeo od Zorana Ćopića Ćope novac koji je opran od klana Darka Šarića? Znači, Nenad Kovač kome je odneo, u čijem podrumu?