PETAR PETROVIĆ

Jedinstvena Srbija

Rođen 2. oktobra 1951. godine u selu Loćike, opština Rekovac. Živi u Jagodini.

Diplomirao je na Pravnom Fakultetu u Kragujevcu (bio je stipendista “Zastave”). Nakon diplomiranja radio je dve godine u “Zastavi”, kasnije u Fabrici kablova u Jagodini. Radio je i kao direktor Direkcije za izgradnju Jagodine.

Politikom je počeo da se bavi kao član Saveza komunista. Savez komunista se 16. jula “pretopio” u SPS iz koga je Petrović izašao 1993. godine. U politiku se vratio na poziv Dragana Markovića Palme i ušao u Stranku srpskog jedinstva. Kao kandidat koalicije predvođene od strane SSJ izabran je za poslanika Narodne skupštine u sazivu od 22. januara 2001. godine.

Februara 2004. godine napušta SSJ, u kojoj je obavljao funkciju potpredsednika, i pridružuje se Draganu Markoviću Palmi u Jedinstvenoj Srbiji. Po drugi put postaje narodni poslanik nakon parlamentarnih izbora 2007. godine kada je JS nastupila u koaliciji sa Demokratskom strankom Srbije i Novom Srbijom i dobila dva poslanička mesta. U svom trećem mandatu Petrović je poslanik Jedinstvene Srbije koja je na parlamentarne izbore 2008. godine izašla u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije i Partijom ujedinjenih penzionera Srbije.

Kao poslanik u sazivu od 2008. bio je član Delegacije u parlamentarnoj skupštini Mediterana i član parlamentarne grupe prijateljstva sa Austrijom.

Petrović je 2008. godine izabran za zamenika gradonačelnika Jagodine, a 2011. godine je dao ostavku kako ne bi istovremeno obavljao dve nespojive funkcije.

U devetom sazivu (2012-2014) obavljao je funkciju zamenika predsednika poslaničkog kluba JS u Narodnoj skupštini, a na mesto narodnog poslanika izabran je i u sledećem mandatu (2014-2016.godine).

Zamenik predsednika Jedinstvene Srbije i član Glavnog odbora Jedinstvene Srbije.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabran za narodnog poslanika.

Oženjen je, ima dvoje dece.

Osnovne informacije

Statistika

  • 8
  • 0
  • 8
  • 5
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2017.

Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, dolazeći jutros na ovu skupštinu nisam imao nameru da uzmem učešće u raspravi. Međutim, podstakle su me mnoge koleginice i kolege svojim dosadašnjim učešćem u raspravi, iznošenjem niza činjenica, ocena, procena, tumačenja, da i ja uzmem učešće u ovoj raspravi.

Prvo, u mnogo čemu bi se ponovio sa uvaženim kolegom Jovanovićem koji je govorio o sudijama, o poštenju, o radu suda, itd, predsednika suda, pa ne bih oduzimao vreme. Ali, ono što posebno mene čudi jeste hrabrost od pojedinih narodnih poslanika da, slobodno mogu tako da kažem, 99% predsednika sudova naziva korumpiranim ljudima, ljudima spremnim da rade nečasne radnje, itd bez ikakvih dokaza, bez ikakvih činjenica da je neko negde u nekom sudu opšte ili posebne nadležnosti uradio neko delo koje je suprotno zakonu ili moralu. To više govori o onima koji to govore, a ne o onima na koje bi trebalo da se odnosi.

U Srbiji danas vlada jedno pravilo, a to je da svi znamo da budemo fudbalski selektori i da određujemo taktiku na fudbalskim utakmica i da sudimo i presuđujemo i da određujemo ko je u pravu, a ko nije u pravu kada je u pitanju donošenje neke sudske odluke da li u prvom ili u višem stepenu.

Mogu odgovorno da kažem da, pošto sam već više godina član Visokog saveta sudstva, ovde govorimo o predsednicima sudova, da ovaj organ prilikom razmatranja prijava kandidata koje podnose za upražnjena mesta predsednika sudova, vrlo savesno, temeljno, odgovorno razmatra sve te prijave i na osnovu rezultata rada i dosadašnjeg rada kao sudija opredeljuje se koga će od kandidata predložiti Narodnoj skupštini da eventualno bude izabran za predsednika nekog suda.

Mogu da kažem da u dosadašnjoj praksi nije se dešavalo da može da prođe neki kandidat koji iza sebe nema rezultate. Na stranu to što će Narodna skupština u Danu za glasanje odlučiti da li će nekom dati poverenje da upravlja nekim sudom ili ne.

Da ne zaboravim da kažem, da je na ovaj predlog zakona došlo 33 amandmana, da je predlagač prihvatio samo jedan amandman. Odbor je takođe prihvatio taj jedan amandman, a ostale amandmane je predložio Skupštini da ih ne prihvati.

S druge strane, čulo se ovde i mišljenje, tumačenje Poslovnika, Zakona o sudijama, itd, da ovde mora da bude prisutan i neko od Vlade prilikom razmatranja izmena i dopuna ovog zakona. To je osnovno ili namerno nepoznavanje ili stvarno nepoznavanje određenih propisa, odnosno Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije.

Svaki narodni poslanik ima pravo da predloži izmene nekog zakona ili da predloži potpuno novi tekst nekog zakona. Takođe, svaki narodni poslanik, pa i moja malenkost, ima pravo da predloži amandman na ponuđene izmene i dopune zakona ili na ponuđeni tekst zakona. Predlagač je taj koji će prihvatiti ili neće prihvatiti predlog amandmana, a konačnu reč daće Narodna skupština Republike Srbije.

Ovde su čak pominjana i neka imena da se ovaj zakon, odnosno da se izmene i dopune zakona zove imenom Pere, Mike ili Žike. Ja se ne bih upuštao u takve komentare. To je najmanje pravo nekoga da neki predlog zakona naziva imenom nekog sudije ili predsednika suda koji je na toj funkciji ili treba da bude na toj funkciji.

Mi smo 2013. godine, kao što je rečeno, pravili novi zakon o sudijama i tada smo ograničili trajanje mandata predsednika sudova na pet godina, ali praksa je pokazala i to je dr Martinović dobro video i mi iz većine smo to prihvatili, da to nije najbolje rešenje. Jednostavno se došlo do zaključka da tim predsednicima sudova treba omogućiti, ako su svojim dosadašnjim radom kao predsednici sudova zaslužili i dali doprinos radu organa na čijem su čelu, da se kandiduju još za jednu funkciju predsednika sudova, ali im istovremeno niko ne garantuje da će biti ponovo izabrani. Rad i rezultati rada će biti merilo da li će neki predsednik suda kome ističe mandat biti ponovo izabran na tu funkciju ili će ga neki dosadašnjim svojim radom, neki od protiv kandidata nadmašiti i taj biti izabran za predsednika suda.

Ono što treba, poštovane i uvažene koleginice i kolege poslanici, da znate, u mnogim sudovima nekada i nema kandidata iz tih sudova koji žele ili ocenjuju da su sposobni da budu predsednici sudova, pa se pribegava tome da se iz neposredno viših sudova biraju sudije za predsednike tih nižih sudova. Toliko o tome koliko se trči za funkcijom predsednika sudova.

Na kraju, kada se govori o uticaju predsednika sudova. Dugo sam u pravosuđu i ne mogu da verujem da neki ne znaju osnovne stvari. Predsednik suda ne može da usmeri nijedan predmet, nijednu tužbu ili žalbu prema određenom sudiji jer to ide sve elektronski, tajnovito itd. tako da bi onaj činovnik koji ubacuje sve predmete u sistem jedva čekao da ga predsednik suda pozove i kaže – tužbu ili žalbu Mike Mikića usmeri prema tom i tom sudu. Pa imao bi ga za večna vremena.

Tvrdim da u Srbiji, možete vi da se smejete koliko hoćete, ali to je istina, ne postoji predsednik suda koji ima hrabrost da pozove činovnike i da kaže – taj i taj predmet usmeri prema tom i tom sudu, a vi me argumentovano demantujte, a naročito nemojte molim vas da se smejete i da pričate o pravdi vi koji ste 2009. na 2010. godinu upropastili srpsko pravosuđe.

(Radoslav Milojičić: Bili ste u koaliciji tada.)

Tačno, ali uzmite tamo diskusije pa ćete videti ko je za šta i kako pričao.

Želite li možda da vam pokažem, pošto čuvam te dopise, imam ih gospodo narodni poslanici….

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2017.

…gde su od strane određenih opštinskih i okružnih odbora nekih partija dolazili neki dopisi sa sledećim tekstom – mišljenja smo ili imamo stav da taj i taj treba biti izabran za sudiju ili da taj i taj ne treba biti izabran za sudiju…
Neću partiju da pominjem da se ne uvredite.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2017.

Da zaključim. Poslanička grupa JS će podržati predlog izmena i dopuna Zakona o sudijama sa prihvaćenim amandmanom i nadam se da će na ovaj način i Narodna skupština dati doprinos da srpsko pravosuđe još bolje radi, još efikasnije radi, još pravičnije radi i da zaboravimo sve rane koje su nam naneli neki koji su tvrdili da istorija počinje od njih. Hvala.
(Nemanja Šarović: Poslovnik.)

Imovinska karta

(Beograd, 17.11.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Zamenik predsednika skupštine Grada Skupština grada Jagodine Bez prihoda - RSD 28.05.2012 - 20.05.2016.
Član Visoki savet sudstva Republika Mesečno 15177.00 RSD 01.08.2012 -
Član Visoki savet tužilaca Republika Mesečno 15177.00 RSD 01.08.2012 -
Predsednik odbora Narodna skupština Republike Srbije Republika - RSD 01.08.2012 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Član nadzornog odbora Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode Republika Mesečno 41413.00 RSD 11.12.2014 -
Zamenik predsednika Skupštine Skupština grada Jagodine Bez prihoda - RSD 20.05.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno RSD 03.06.2016 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republika Mesečno 58500.00 RSD 01.11.2016 -
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 10:43