Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vojislav Vujić glasao

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija


usvojen

Nije prisustvovao