DRAGAN JOVANOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 5. marta 1972. godine u Aranđelovcu. Živi u Blaznavi.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, smer Industrijski menadžment.

Bio je direktor kampanje Velimira Ilića na predsedničkim izborima 2003. godine. Od 2003. do 2005. godine obavljao je funkciju Generalnog sekretara stranke.

Potpredsednik je Nove Srbije u dva mandata.

Biran je za predsednika opštine Topola na lokalnim izborima 2004. (u prvom krugu, na direktnim izborima), 2008. i 2012. godine. Takođe je izabran za narodnog poslanika na parlamentarnim izborima 2008, ali je ubrzo nakon konstituisanja dao ostavku (jula 2008) i na njegovo mesto došao je Velimir Ilić. Mandat mu je potvrđen i nakon izbora 2014. i 2016. godine.

Iz Nove Srbije je isključen 26. januara 2017. godine, i postaje samostalni poslanik.

Osnovne informacije

  • Samostalni poslanici
  • Topola
  • Aranđelovac
  • 05.03.1972.
  • inženjer

Statistika

  • 15
  • 0
  • 4
  • 0
  • 1 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Obeštećenje akcionara Agrobanke

čeka se odgovor 2 godine i 4 meseca i 9 dana

PITANJE ZA POSLANIKE NOVE SRBIJE: KADA ĆE BITI OBEŠTEĆENI OPLJAČKANI AKCIONARI AGROBANKE? NAJNOVIJE saopštenje akcionara Agrobanke povodom 4 godine od nelegalnog zatvaranja Agrobanke i pljačke njenih akcionara. B92| sreda, 25.05.2016.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.10.2018.

Uvaženi ministre, dame i gospodo, kolege narodni poslanici, ja bih pre svega želeo da podržim amandman kolege i da kažem da je on dosta lepo govorio o toj jednoj neraskidivoj vezi koja je potrebna, s jedne strane o novom i dobrom Zakonu o zaštiti životne sredine, koji treba dosta toga dobroga da donese razvoju turizma u Srbiji.

Ali, iskoristio bih vreme koje mi stoji na raspolaganju, najpre da, pošto nisam govorio u načelnoj raspravi, da pohvalim predlog zakona, da ću naravno u danu za glasanje podržati zakon.

Ono što bih vas zamolio, uvaženi ministre, dolazim iz Šumadije, dolazim iz Topole i voleo bih od vas da čujem kada će i u kom vremenskom periodu Ministarstvo podržati ovo što mi dosta sa nestrpljenjem očekujemo, pre svega regionalnu deponiju, koja će da pokrije grad Kragujevac i okolne opštine u Šumadiji?

Voleo bih da čujem od vas, jer to bi, u stvari, trebalo da donese taj iskorak daljem razvoju turizma u Šumadiji, pre svega vinskog i verskog turizma, i sa druge strane za gradove i opštine, dok se ta deponija ne bude završila, koja će biti na području grada Kragujevca, kažem, pokriti sve opštine u Šumadiji, a i nešto šire, da li će se pronaći sredstva da se pomognu postojeće opštine sa izgradnjom transfer stanica, ako imaju ugovore sa regionalnom deponijom u Lapovu i koje odlažu trenutno smeće na toj deponiji u Lapovu, koja ima sve dozvole za rad i ostale stvari?

To bih prosto voleo od vas da čujem i naravno da podržim sve vaše napore koje imate u Ministarstvu za poboljšavanje situacije koja je trenutno, da podržim kolege koje su svesrdno danas o tome govorile. Naravno da vi imate energiju, ali da iznađete još više mogućnosti da se izborite za značajan budžet u 2019. godini i da nam pomognete u svim ovim naporima koje rade i lokalne samouprave.

Još jedan napor koji vas molim da učinite i da iznađete mogućnost da naterate lokalne samouprave koje nisu rešile prikupljanje smeća na kompletnom svom području, da to urade. Ako to ne znaju ili ne umeju da urade, neka radi to Ministarstvo, neka se to lepo plati iz opštinskih budžeta, jer mi u ovoj trenutnoj situaciji imamo da pojedine opštine to rade, a da druge ne rade i onda kada se dese vremenske nepogode, bujice, voda, to smeće iz okolnih opština putem reka, potoka i bujica dolazi kod nas i onda smo svi u istom košu, u istoj neprijatnoj situaciji.

Zbog toga Ministarstvo jednom mora da podvuče crtu i da kaže – opštine, ili ćete to da rešite. Komunalna delatnost je izvorna delatnost jedne lokalne samouprave. Zbog toga vas molim i da tu svoj napor uložite i energiju koju imate i znanje, a bili ste i gradski sekretar dugo vremena, dobro ste taj posao radili i sada očekujem da ćete nam stvarno pomoći, pre svega lokalnim samoupravama da ove probleme reše. Hvala puno.

Petnaesta posebna sednica , 29.05.2018.

Uvažena predsednice Skupštine, gospođo predsednice Vlade, zadovoljstvo mi je da danas mogu kao narodni poslanik i kao neko ko dugo vodi lokalnu samoupravu da za budućeg ministra finansija u srpskoj Vladi podržim gospodina Sinišu Malog koji se pokazao kao uspešan menadžer i kao neko ko je znao na pravi i adekvatan način da vodi lokalnu samoupravu, odnosno grad Beograd, kao najveću lokalnu samoupravu u Srbiji.

Zašto ovo govorim? Zato, pre svega, gospodine Mali, kada budete ovde za mesec ili dva ispred nas sa rebalansom budžeta, srpskog budžeta koji dosta toga dobrog treba da donese građanima Srbije i penzionerima i drugima, nemojte zaboraviti da je pred nama jedna obaveza prema lokalnim samoupravama, svim u Srbiji, a to je da se reformiše Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koji je na snazi još od 2005. godine.

Dosta je kolega ovde govorilo o Mlađanu Dinkiću, ali nažalost, kroz sve ove godine, opstaje njegov Zakon o finansiranju gradova i opština koji je potpuno nepravedan i koji je favorizovao samo opštine i gradove gde je on imao predsednika, odnosno gradonačelnike. Zato je danas jedna velika nesrazmera u lokalnim samoupravama u tim tzv. transfernim sredstvima gde grad Čačak ima tri puta manja transferna sredstva, nego što ima grad Loznica, a na primer Topola i Aranđelovac imaju dva puta manja transferna sredstva nego što ima Rača koja je, na primer, po veličini tri puta manja od ovih opština. Bilo bi dobro zato da mi, pred donošenje budžeta za 2019. godinu, imamo jasan i transparentan način na koji se, pre svega, obračunavaju transferna sredstva i koja se daju lokalnim samoupravama.

Druga stvar je, gospodine Mali, što bi bilo dobro, da mi jasno i vidljivo na sajtu Ministarstva vidimo zaduženost opštine, lokalnih samouprava. Vam odajem dužno poštovanje što ste uspeli da smanjite značajno dug Grada Beograda.

Mi smo ovde danima slušali od nekih kolega opozicionih poslanika priče, a oni su svoje opštine i gradove, kada su vodili zadužili za milijarde, i nikome nisu odgovarali, i nisu samo oni krivi, krivi su i ministri finansija koji su bili i koji su dozvolili da se ti gradovi, te opštine zadužuju. Nažalost, niko nije snosio krivicu. Sada sa pravom kolege sa desne strane mogu da kažu – zašto vi njih niste sankcionisali? Ko je trebao da ih sankcioniše? Ministarstvo finansija.

Zbog toga bi bilo dobro da svi građani mogu da vide stepen zaduženosti svih lokalnih samouprava i da mi koji vodimo lokalne samouprave koje nemaju ni dinara kredita, možemo sa ponosom da kažemo – eto, mi vodimo uspešno lokalne samouprave, a ti bar da nam ovde ne spočitavaju lekcije u ovom parlamentu.

Sa druge strane, kada sam već pomenuo nove sednice parlamenta na kojima ćete vi govoriti o rebalansu budžeta, gospodine Mali, nama se dosta građana obraća, u Srbiji trenutno ima negde procene oko 100 hiljada ljudi koji su radili, to su bivši radnici propalih državnih preduzeća, koji imaju izvršne sudske presude, i koji nažalost, ne mogu da naplate, jer su te firme otišle u stečaj, neke su likvidirane, neke su iz stečaja privatizovane, ali ta potraživanja prema tim ljudima i dan danas stoje, bilo bi dobro da se u nekim rebalansima koji će doći u budžetima za 2019. godinu, a kasnije za 2020. godinu, iznađe mogućnost da se tih nekih 12, ili 15 miliona evra, koliko se otprilike duguje tim ljudima, da se to isplati.

S druge strane, ja moram da vas zamolim, mi stalno ovde govorimo o šansama srpskog agrara i srpske poljoprivrede, mi imamo još uvek dugovanja iz zadnjeg kvartala 2017. godine, za subvencije poljoprivrednicima, i bilo bi dobro da se to što pre isplati. Sa druge strane, ja sam u grupi poljoprivrednika, pošto sam živim na selu, koja je uspela prvi put od Drugog svetskog rata da preko suda naplati štetu, odnosno dobije sudsku presudu za štetu od grada koji je katastrofalno pogodio Topolu 2014. godine. Grupa poljoprivrednika, tačnije njih 18 je dobilo negde oko 600 hiljada evra sudsku odštetu od strane države, zato što država veoma neuredno vodi Sektor protivgradne zaštite. Nemamo dovoljno raketa, strelci su nedovoljno plaćeni, nažalost, automatizacija dosta sporo ide i sada je šansa da u godinama i mesecima koji dolaze, ta situacija se popravi. Inače će ta praksa i odluke sudova doneti ozbiljne posledice po budžet pre svega Ministarstva poljoprivrede.

Shodno vremenu koje imam, na samom kraju, želim da vam poželim svaku ličnu sreću. Sreća će vam naravno biti potrebna i na mestu na kome ćete biti. Naravno, ministar finansija je neko ko sprovodi politiku i ko je timski igrač, kako se to kaže, i zbog toga je važno da vi sve odluke donosite u jednom dobro timu. Tim Ane Brnabić je dobar tim. Zahvaljujem.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.03.2018.

Uvaženi predsedavajući, gospodo ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas je pred nama set zakona iz oblasti prosvete, državne uprave, infrastrukture odnosno katastra. Na samom početku bih da se posvetim Zakonu o elektronskoj upravi i prilika da se osvrnem i na rad Ministarstva za državnu upravu, gde bih na samom početku pohvalio već skoro jednogodišnji rad i ministra Branka Ružića i njihovih saradnika iz ministarstva. Da kažem da je Zakon o elektronskoj upravi potreban, da je nužan, da će doneti dosta toga dobrog građanima Republike Srbije, a pre svega oko uštede troškova odlaska u gradske i opštinske uprave. Da mogu od svoje kuće preko svog kućnog računara mnogo toga da dobiju.

Sa druge strane ono što bih ukazao kao potencijalan problem jeste što oni to trebaju da dobiju preko službenika u gradskoj opštinskoj upravi. E, sad šta je tu problem gospodine ministre? Problem je što je do tih službenika u opštinama i gradovima sve manje. Drugi problem je, što je struktura tih službenika sve nepovoljnija. Nažalost, mi već par godina imamo na snazi zabranu, Uredbu o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru koja je, moram da kažem, vrlo loše uticala na činovnike u opštinskim i gradskim upravama i starosna struktura ljudi je veoma loša. Ako već do kraja godine imamo tu uredbu na snazi, ne možemo tu nešto puno učiniti, mislim da bi Ministarstvo moglo da pomogne da opštine mogu bez traženja saglasnosti komisije Ministarstva i Vlade Republike Srbije da zaposle bar pripravnike, odnosno studente, a da ih ne vodi na toj kvoti radnika na određeno vreme, jer većina gradova i opština u Srbiji stipendira najbolje studente sa svoje teritorije. Nažalost, oni po završetku fakulteta odlaze u veće gradove i veća mesta.

Mi na ovakav način ćemo imati sve nepovoljniju starosnu strukturu u opštinama. Jer, pitanje je kako ćete vi zadržati nekog gradskog arhitektu koji trenutno ima platu u unutrašnjosti Srbije u nekoj opštini ili gradu od 45 ili 50 hiljada dinara, a treba da radi i poslove ozakonjenja i elektronske dozvole i sutra elektronske uprave. To je jedno realno pitanje na koje svi mi skupa trebamo da damo odgovor.

Sa druge strane, do skora ste, gospodine Ružiću bili ovde sa nama narodni poslanik, ja sam više puta govorio u ovom domu prethodnih godina da bi trebalo da se reši pitanje na adekvatan način finansiranja lokalnih samouprava. Nažalost, na snazi je još uvek onaj Dinkićev zakon i uredba, tamo iz negde 2006. godine ili 2007. godine koji smo svi zajednički veoma kritikovali, ali evo on već prežive deset godina ovde i mi dan danas uopšte ne znamo po kojim kriterijumima na primer Kosjerić je oštećen desetinama godina i onda pričamo kako je ta opština zadužena, a neke druge opštine imaju pet puta veće budžete, a dobijaju novac od transfernih sredstava nego što bi realno trebalo da imaju. Samo zbog toga što su u tom trenutku ti predsednici opština bili iz G17+, odnosno iz Dinkićeve stranke.

To je ozbiljan problem i ozbiljno pitanje oko koga svi treba da se jednostavno pozabavimo i da vi kao resorno ministarstvo izađete do kraja godine zajedno pre donošenja novog budžeta sa Ministarstvom finansija, sa adekvatnim predlogom na koji će se pravičan način rešiti ovaj problem finansiranja lokalnih samouprava.

Sa druge strane, iskreno bih pohvalio agilnost ministra Šarčevića i samo bih vas jednu stvar upitao, gospodine ministre, i zamolio bih vas, ispred nas je danas Zakon o prosvetnoj inspekciji, i mi nažalost, dugo godina sam na čelu lokalne samouprave imamo danas problem koji ste vi sagledali u prethodnim godinama, a to je, a malo pre profesor Stojimirović je govorio o visokom obrazovanju, a ja bih o osnovnom i srednjem gde imamo školske odbore u školama koji su potpuno prevaziđeni i pod hitno, uvaženi ministre, potrebno je da se menja.

Trenutno danas lokalne samouprave imaju uticaj samo, a Ministarstvo prosvete i lokalna samouprava stoprocentno i osnovno i srednje škole. Školski odbori broje devet članova, od toga lokalna samouprava imenuje tri, a tri su iz redova roditelja, a tri iz redova nastavnika. Lepo direktor izlobira uvek pet članova. Direktori su postali tu kao zaštićeni beli medvedi koje je veoma teško smeniti i onda smo svi mi skupa u problemu. Svi se tu više pitaju od opština i gradova i od ministarstva koji u stvari kompletno finansiraju rad osnovnih i srednjih škola.

Vi ste obećali, a ja sam to imao prilike da vidim i putem medija, da će se ta situacija brzo promeniti. Apelujem na vas, imaćete punu podršku i nas kao narodnih poslanika, a verujem i kolega koji vode lokalne samouprave da se ova situacija što pre promeni. Zahvaljujem se.

Imovinska karta

(Topola, 10.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Predsednik skupštine opštine Opština Topola Opština Mesečno 90181.00 RSD 03.09.2014 - 10.05.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 35000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Predsednik skupštine opštine Opština Topola Opština Mesečno 90181.00 RSD 03.06.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 35000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 27.02.2017, 13:01