MARKO ĐURIŠIĆ

Socijaldemokratska stranka

Rođen 02.11.1968. u Beogrаdu.

Po zanimаnju inženjer informatike.

U politici aktivan od uvođenja višestranačja 1990. kada se učlanio u Demokratsku stranku. Aktivno učestvovao u svim kampanjama u Srbiji i nekoliko u regionu. Dva puta izabran na većinskim izborima za odbornika u skupštini grada Beograda 1996. i 2000. godine.

Šesti put je izabran za narodnog poslnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 24. aprila 2016. godine.

Oženjen suprugom Ivanom. Otac dve ćerke.

Osnovne informacije

Statistika

  • 289
  • 0
  • 243
  • 25
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

odgovoreno za 3 meseca i 26 dana i 3 sata

Molim vas za pojašnjenje. U ovom Predlogu zakona se vise ne piminju zene koje rade preko ugovora o privremeno povremenim poslovima, taj deo je izbrisan i vise se ne pominje ili se nalazi u nekom drugom predlogu nekog treceg propisa?? Ili to vise nije ni bitna kategorija zena!??? Meni još traje...

Obeštećenje akcionara Agrobanke

čeka se odgovor 1 godina i 19 dana i 8 sati

PITANJE ZA POSLANIKE Socijaldemokratske stranke: KADA ĆE BITI OBEŠTEĆENI OPLJAČKANI AKCIONARI AGROBANKE? NAJNOVIJE saopštenje akcionara Agrobanke povodom 4 godine od nelegalnog zatvaranja Agrobanke i pljačke njenih akcionara. B92| sreda, 25.05.2016.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

Smatram da ste povredili član 103. Poslovnika stav 8. koji kaže – u slučaju iz stava 7. ovog člana predsednik Narodne skupštine je dužan da vreme koje je narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući pravo iz stava 1. ovog člana oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi u pretresu po tekućoj tački dnevnog reda, ako je njegovoj poslaničkoj grupi preostalo vremena za pretres.

Vi ste ovde uveli praksu da kada ne želite da čujete drugačije mišljenje i kada smatrate da poslanici po osnovu javljanja za povredu Poslovnika zloupotrebe to, oduzmete dva minuta poslaničkoj grupi i to ste izgovorili sada, da oduzimate dva minuta poslaničkoj grupi.

Poslovnik vam ne daje pravo da oduzmete dva minuta, nego vreme koje je narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući pravo. Narodni poslanik je to pravo, ako svo vreme računate, koristio 41 sekundu malopre, tako da ne možete da oduzmete dva minuta nego 41 sekundu, ako već koristite ovo pravo iz člana 103. Poslovnika. Hvala.

Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

Hvala predsedavajući.

Upravo prethodne dve diskusije mislim da govore u prilog prihvatanja ovog amandmana, jer smo čuli od narodnih poslanika koji su govorili kako postoji ministarstvo i kako to ministarstvo nešto radi, a činjenica je da ministarstvo ne postoji. Postojalo je, možemo da kažemo u prošlom vremenu, u prethodnoj Vladi, kojoj je praktično istekao mandat i mi se sada spremamo da izaberemo novu. Ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku, da li će ponovo postojati mi ne znamo. LJudi mi danas to ne znamo.

Mi smo ovde čuli od predstavnika vladajuće stranke da se ne zna ko će biti novi ministar u već postojećim resorima, a ne znamo ni da li će uopšte postojati ministar bez portfelja zadužen za ovu oblast. Mi to ne znamo. To je faktičko stanje i naš amandman traži ono o čemu vi govorite afirmativno. Postojanje ministarstva da znamo da će biti neko u Vladi ko će se baviti tim poslovima. Mi danas to ne znamo. O tome se ovde radi. Ne kritikujemo mi politiku koja je vođena u poslednjih godinu dana. Možemo da govorimo o tome da li je dovoljna ili ne, s obzirom na problem pred kojim se Srbija nalazi, ali to nije tema. Tema je da poslanici Narodne skupštine, makar mi ovde iz opozicije, ne znamo da li će biti ministar bez portfelja zadužen za ovo.

Prethodni govornici su govorili – postoji ministarstvo, ono je uradilo ovo ili ono. Ne postoji. Šta je onda problem da postoji, ako se slažemo svi da je to važno, a mislim da se slaže svih 250 poslanika. Mislim da je zato trebalo prihvatiti ovaj amandman, a ne napadati na ličnoj osnovi predlagače amandmana.

Koja Vlada, mi ćemo saznati kada bude predstavljen sastav Vlade da li ima i koliko ima ministara bez portfelja i onda ta priča da li je Vlada mala ili nije mala i koliko ima ministarstava. Mi ni danas ne znamo koliko će ih biti, da li će biti 18 ministara, ako usvojimo ovo povećanje broja ministarstva, ili će biti 20 i nešto ministara, pa sa potpredsednicima Vlade ne znam koliko još članova Vlade. Mi kritikujemo taj broj zato što je vaša politika ovde bila pre tri godine – štednja, štednja, štednja i kao vrhunski izraz štednje – smanjenje broja ministarstava i članova Vlade. Sada se odustaje od te politike štednje. Ako se odustaje od politike štednje, onda vratite penzije. To su stvari o kojima mi hoćemo da razgovaramo.

Zatim, izrečena je ovde jedna neistina, želim da reagujem, a to je da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbio naše amandmane, odnosno proglasio ih da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

To stoji u ovom izveštaju. Možete da pogledate stenografske beleške sa tog odbora gde se glasalo samo jednom o svim predloženim amandmanima. Svi su odbijeni, a onda su obrazloženja pisana različito. To je protiv Poslovnika. To je obrazlagano praksom odbora, jer kao, bože moj, ima mnogo amandmana i ne može o svakom da se glasa.

Znači, to je protivno Poslovniku i to je, pre svega, obaveza predsednice Skupštine da vodi računa da radna tela Skupštine, odbori, rade u skladu sa Poslovnikom. Ja vam kažem da je tako bilo i da je na to skrenuta pažnja od poslanika koji su bili na sednici, da se glasalo samo jednom, sa jednim jedinim obrazloženjem, a ne ovako, u tri grupe, kako su nam poslata obrazloženja.

I sada da kažem nešto, pošto je bilo kritike, kako nismo govorili o stavu 2. našeg amandmana, a on glasi da ministarstva iz stava 1. ovog člana, to su sva ministarstva, 16, koliko ih je bilo, 18, koliko će ih verovatno biti, poslove iz svog delokruga obavljaju uz pribavljenu saglasnost predsednika Republike. I šta je sad demagogija? Da li je demagogija to što mi stavljamo u zakon, ili želimo da stavimo u zakon, ono što će biti faktičko stanje u Srbiji, a to je da će se bivši premijer i sadašnji predsednik države za sve pitati? I to čujemo i ovde u raspravi. A Aleksandar Vučić će voditi politiku i u narednom periodu. On će upravljati Vladom. Hajde onda da ozakonimo to njegovo uplitanje u rad Vlade. Bez toga, taj upliv će biti nezakonit. A svi smo svesni da ga ima i danas, kada se Vlada sastavlja, i da će ga biti i u budućnosti.

Sada vi meni dokažite da toga neće biti i da sam ja demagog, i naša poslanička grupa, Socijaldemokratske stranke i Narodni pokret Srbije, koji tražimo da se to stavi u zakon. Mi vama činimo uslugu, da budući rad Vlade bude po zakonu. Svesni smo mi da je pitanje ustavnosti ove odredbe, ali, treba da se potrudimo da radi i Vlada i predsednik Republike i Skupština ono što piše u Ustavu, u svakom pogledu.

Meni je drago ako vi odbijete ove amandmane i kažete – neće se predsednik Republike uplitati u rad Vlade. Da čujemo to danas ovde, pa da se pogledamo u oči, ja mislim, najdalje za nedelju dana i da vidimo da li je to ispunjeno ili nije ispunjeno, da li se predsednik Republike umešao ili ne u rad Vlade? Ja sam potpuno siguran da će se mešati. Kontrolu Vlade obavlja parlament, a ne predsednik Republike.

I zato smo mi napisali ovakva rešenja i ovakve amandmane. Možemo da raspravljamo o tome. Ja vas pozivam da vi mene ubedite da ja nisam u pravu i da se predsednik Republike neće mešati u rad Vlade. Da me ubedite u današnjoj raspravi sto puta, da bi nam olakšali kada se to desi, da vam kažemo – čekajte, pa šta je bilo ovde, pre nekoliko dana ili nedelja, kad će se to pokazati? Znači, to je bila naša namera, pre svega da čujemo od vas da se to neće dešavati ovde, da će kontrolu Vlade raditi parlament, a ne predsednik Republike, jer tako stoji u Ustavu Republike Srbije.

Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

Nažalost, ja po Poslovniku niti mogu da odustanem, niti mogu da povučem amandman i mislim da bi to, predsedavajuća, trebali da skrenete pažnju kolegama poslanicima. Pisanim putem se amandmani podnose, jedino pisanim putem može da se od njih odustane. Ovako, u raspravi, to nema nikakvog smisla. Ali, dobro.

Ono što je suština našeg amandmana je jedno malo proširenje u odnosu na amandmane drugih kolega poslanika na član 2. ovog zakona. Naime, i mi smo predvideli da se obriše promena koju je predlagač predložio, jer i mi smatramo da ne postoji nijedno obrazloženje, sem da se sprovodi koalicioni dogovor koji je napravljen da bi se ova Vlada izglasala. Zašto se iz resora Ministarstva privrede izdvaja nadležnost Ministarstva privrede nad imenovanjem, pripremama za predloge imenovanja za organe upravljanja, za donošenje planova i drugih bitnih dokumenata, zašto se to sada iz Ministarstva privrede prebacuje u Ministarstvo za energetiku?

Jasno je k`o dan da je ovo priprema za realizaciju koalicionog sporazuma, koji je napravljen da bi se obezbedila većina za izbor nove Vlade. Pošto mi smatramo da to treba da se kaže, i nismo čuli od predlagača jasno i glasno da se ovde o tome radi, mi smo zato podneli ovaj amandman kojim se takođe pridružujemo, kao i druge kolege poslanici, da se član 2. u tom delu obriše, a naš zadatak je, naravno, ono što smo stavili i u član 1. i u sve druge članove, a to je da se primeni princip da sva ministarstva i svi članovi Vlade mogu da rade svoj posao jedino uz pribavljenu prethodnu saglasnost predsednika Republike.

Ja se sada nadam da ćemo u raspravi čuti ponovo od kolega poslanika iz vladajuće većine da će…

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 11.05.2017.

Hvala, predsedavajuća.

Postavio bih pitanje predsedniku Vlade, dok je još u mandatu, ministru spoljnih poslova, ministru unutrašnjih poslova, ministru odbrane i ministru za trgovinu. Svima njima zato što je u njihovoj nadležnosti izdavanje dozvola kod izvoza naoružanja iz Srbije.

Povod za moje pitanje su novinski članci i izveštaji da je oružje proizvedeno u Srbiji konkretno teški puško-mitraljezi, „Kojot“, koji su proizvedeni u Srbiji, našli su se u Siriji u rukama boraca islamske države. Mi smo, poštovane kolege poslanici, ako ste obratili pažnju danas, upravo danas dobili, u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme, izveštaj za 2015. godinu. U tom izveštaju možete da vidite da je Republici Bugarskoj izdata dozvola od strane svih ovih po proceduri koji učestvuju svi ovi ministri u vrednosti 101 milion dolara, a da je realizovano 21 i 490 hiljada i da su zemlje koje su krajnji korisnici izvoza iz Srbije, pored Republike Bugarske i Republika Uganda, Kraljevina Saudijska Arabija, Demokratska Republika Kongo, SAD, Savezna Republika Nigerija i Republika Francuska.

Očigledno da sistem koji je uspostavljen u Republici Srbiji za kontrolu izvoza naoružanja nije dobar, jer naoružanje koje se proizvodi u Srbiji ne završava u rukama onih kojima je bilo namenjeno.

Moje pitanje za premijera je – šta Vlada i šta svako pojedinačno od ovih ministara radi da bi se sistem unapredio i da se ovakve stvari više ne bi dešavale?

Ne govorim ovo samo zato što Srbija na ovaj način proizvodi i narušava bezbednost u svetu. Nažalost, u sukobima u svetu, oružje sa koje god strane da dolazi, se dobro plaća i ne mislim da Srbija treba da bude korisnik toga i da pravimo zaradu i profit na nečijoj nesreći.

Srbija u izvozu naoružanja, i to stalno slušamo, ima veliki potencijal. Iz godine u godinu se izvoz naoružanja povećava i čujemo da je Vlada najavila, premijer, izabrani predsednik, kako god, najavila je velika ulaganja u namensku industriju – 74 miliona evra samo u ovoj godini. Ali, ovakvim odnosom rizikujemo da dođemo na crnu listu, rizikujemo da oružje koje se proizvodi u Srbiji ne može legalno da se izveze i ne može da dođe na ona tržišta kojima je namenjeno i time direktno ugrožavamo ovu privrednu granu i veliki broj ljudi koji radi u njoj.

Znam da je kraj mandata ove Vlade i da će Vlada u Srbiji uskoro pasti, i ne znam da li će ministri imati vremena, trebalo bi makar u narednih 15 dana da mi daju odgovor na pitanje - šta rade kako bi se stvari unapredile, kako bi sprečili da u narednim godinama, nedeljama, čitamo kako oružje iz Srbije završava nelegalnim putem na raznim ratištima u svetu? Ovo je važno pitanje i za ove sadašnje ministre i premijera i za budućeg premijera ili ministre koji dođu na čelo ova četiri ministarstva. Hvala.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

Hvala, predsednice.

Postavio bih pitanje ministru energetike, gospodinu Antiću, vezano za situaciju u EPS.

Da li je istina da je država Srbija od početka ove godine uvezla električnu energiju u vrednosti više od 50 miliona dolara? Da li je istina da je EPS u februaru mesecu ove godine proizvela 12,5% manje električne energije nego u istom mesecu 2016. godine? Da li je istina da je EPS proizvela samo 55% od planirane proizvodnje električne energije u martu mesecu ove godine? Da li je istina da je od početka marta 1/2 kapaciteta Termoelektrane „Nikola Tesla“ u Obrenovcu van pogona, ne zato što su u pitanju samo planirani remonti, već nesposobnost rukovodstva EPS? Da li je Kolubara proizvela, odnosno iskopala svega 70% planirane količine uglja u martu mesecu ove godine i da li je zbog toga danas na zalihama Termoelektrane „Nikola Tesla“ u Obrenovcu svega 44% planiranih količina uglja?

I, da li je moguće da čovek koji je već 13 meseci, protivno zakonu koji je usvojila ova Narodna skupština, vršilac dužnosti generalnog direktora EPS, gospodin Grčić, kandidat u najužem krugu kandidata za izbor novog direktora EPS? Da li je on ili neko drugi od rukovodioca EPS-a odgovarao za falsifikovanje računa za električnu energiju koju su građani Srbije dobili u januaru mesecu i koje je lično on prvo negirao da su falsifikovani i da postoji bilo kakav problem, a tek kada je predsednik Vlade reagovao i rekao kako su se eto neki građani požalili njemu, vršilac dužnosti direktora, gospodin Grčić i po svojoj prilici novi direktor, generalni direktor EPS-a tek onda reagovao i navodno priznao grešku EPS-a i pokušaj manipulacije sa računima za električnu energiju.

Elektroprivreda Srbije je najvažnije državno preduzeća i uopšte preduzeće u Srbiji i ovako neodgovorno ponašanje ljudi koji ih vode, uz očigledan blagoslov i predsednika Vlade i ministra Antića imaće dugoročno negativne posledice na privredu i na sveukupan razvoj Republike Srbije. Da li ministar Antić ima nameru da na bilo koji način reaguje ili ne?

Drugo pitanje, postavio bih premijeru Aleksandru Vučiću, da li će doći danas u 18,00 časova u Hercegovačku ulicu u Savamaloj da kaže građanima koji će se tamo okupiti ko su kompletni idioti koji su pre godinu dana srušili tri objekta i suspendovali državu Srbiju na nekoliko sati. Hvala vam.

Imovinska karta

(Beograd, 20.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 105000.00 RSD 16.04.2014 -
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 09:27