Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Marko Đurišić

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka

Govori

Hvala, poštovani predsedavajući, postavio bih pitanje, verovatno, budućem ministru energetike, gospodinu Antiću, nadam se da mu je danas bolje, kao i budućoj predsednici Vlade. Mislim da je važno da i ona uzme učešće u sačinjavanju odgovora na poslaničko pitanje. Pitanje je da li će Elektroprivreda Srbije uraditi sve planirane remonte u 2017. godini? Zašto postavljam ovo pitanje?

Naime, negde pred kraj svog mandata, bivši predsednik Vlade, organizovao je sastanak sa rukovodstvom Elektroprivrede Srbije o tome kako da loš rad Elektroprivrede Srbije u prvih nekoliko meseci ove godine ne bude imao takve posledice da taj famozni rast BDP, koji je izgleda najvažnija stvar u Republici Srbiji, ne bude 3%, iz tog razloga što Elektroprivreda Srbije u prvih nekoliko meseci nije ispunila planiranu proizvodnju električne energije.

Kao rešenje za tu situaciju predsednik Vlade, tada još uvek, naložio je, naredio je rukovodstvu Elektroprivrede Srbije da se obustave svi remonti planirani za 2017. godinu, da sva postrojenja Elektroprivreda Srbije rade punim kapacitetom, ne onako kako je planirano, kako bi se nadomestilo u narednih šest meseci do kraja godine količina električne energije koja nije proizvedena u prvoj polovini godine.

Sve ovo ima mnogobrojne loše posledice. Neki mogu da budu dugoročne i katastrofalne, mogu da kažem. O čemu se, naime, radi? Preko leta Elektroprivreda Srbije proizvodi manje električne energije, vrši remonte najviše na postrojenjima koja rade na ugalj, ugalj koji se za to vreme se kopa se skladišti i na početku zimske sezone skladišta uglja su uvek puna, remontovana su postrojenja da mogu da rade tokom zime.

Ukoliko se odstupi od tog plana doći ćemo u situaciju da pred zimsku sezonu neće biti planirane količine uglja na stovarištima, a pitanje je da li će sva postrojenja moći da izdrže celu sezonu da rade non-stop zato što nisu remontovana. Pribojavam se da ukoliko se odustane od planiranih remonta, i desi ono što je naredio bivši predsednik Vlade direktoru Mići, kako ga ovde zovu predstavnici vladajuće većine, da možemo da dođemo u situaciju da tokom zime nemamo dovoljne količine električne energije, da ponovo uvozimo električnu energiju, plaćamo velike troškove, a možda, ne daj Bože, da dođe i do nekih restrikcija.

Druga dugoročna, po meni mnogo veća opasnost je, što mi moramo naše termoelektrane da adaptiramo u skladu sa Rezolucijom o velikim pepelištima, znači, količina gasova koja izlazi iz naših termoelektrana u skladu sa tom rezolucijom i EU i Evropske energetske zajednice mora da se smanji. Ukoliko mi ne uradimo to, do kraja 2018. godine mi ćemo obavezama koje ćemo prihvatiti biti u obavezi da ugasimo trajno naše termoelektrane. Opasnost je da ugasimo skoro jednu trećinu postrojenja za proizvodnju električne energije. U tom slučaju Republika Srbija će postati potpuno zavisna energetski, moraćemo svake godine i leti i zimi da uvozimo električnu energiju i da plaćamo ogromnu cenu.

Znači, pozivam rukovodstvo, novu predsednicu Vlade, pre svega, jer ona nije u ovome učestvovala da promeni ovu štetnu odluku i da naloži rukovodstvu EPS da završi sve planirane remonte kako bi otklonili loše, a bojim se i katastrofalne posledice koje mogu da budu rezultat dogovora koji je napravljen u maju mesecu ove godine. Hvala vam.
Poštovana predsednice, po članu 97. Poslovnika, predložio bih da produžimo vreme rasprave. Poslovnik govori o pet sati rasprave u načelu, a ja bih predložio, s obzirom da se bira Vlada Republike Srbije, na važnost teme i sigurno želju većeg broja poslanika da učestvuju u raspravi, doprinese da imamo što kvalitetniji izbor, da dupliramo to vreme rasprave i da više poslanika može da iznese svoje mišljenje. Hvala.
Poštovana predsednice, smatram da ste povredili član 107. stav 1, koji kaže – govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine, i onda se dalje govori na koji način poslanici treba da se obraćaju u Narodnoj skupštini. Povređen je vašim nečinjenjem da sankcionišete sve one poslanike koji su se ogrešili o ovaj član Poslovnika.

Tu mislim i na gospodina Živkovića i na gospodina Martinovića. Ako smatrate da je bilo nešto uvredljivo u izlaganju gospodina Živkovića, pa da onda zato gospodin Martinović može da kaže ono što je rekao ovde, smatram da je to pogrešno i da to nije u skladu sa Poslovnikom i da je vaša obaveza da takvu diskusiju prekinete. Ako je bilo potrebe da prekinete gospodina Živkovića, a ne da kao odgovor na, navodno, njegovo uvrede dopustite uvrede od strane gospodina Martinovića.

Mislim da je ova sednica izuzetno bitna, verovatno, nešto što građani najviše prate i, stvarno, ne bih želeo da na ovaj način nastavimo diskusiju o izboru Vlade Republike Srbije.
Hvala.

Predsednice, poštovana gospođo Brnabić, kandidati za ministre u Vladi Republike Srbije, kolege narodni poslanici, mi evo danas nastavljamo sa praksom koja postoji već pet godina u Srbiji, da posle kratkog vremena biramo nove Vlade Republike Srbije.

Ovo je četvrti put da biramo, da imamo novog mandatara, da imamo nove ili stare ministre. U prošlosti smo imali nekoliko rekonstrukcija, i jako je teško onda slušati ekspoze i obećanja kako će se u mandatu neke Vlade, odnosno te Vlade o kojoj se tog dana, kao što se danas govori, neki poslovi završiti, jer mi nikada ne znamo koliki je mandat te Vlade. Mandat ove Vlade trebao bi da bude još tri godine. Ovde su data neka obećanja, kao što su data obećanja u avgustu mesecu prošle godine, koja do danas nisu ispunjena. Vlada, ta izabrana u avgustu, danas je završila svoj mandat, formalno.To nas narodne poslanike stavlja u tešku poziciju, kako i zašto da verujemo u ono što se izrekne tokom rasprave u Narodnoj skupštini.

Kada je predsednik Republike izašao sa predlogom mandatara za mandatara Vlade Republike Srbije, prvi razlog zbog kojih je poslanička grupa SDS-NPS rešila da bude protiv je prva rečenica mandatarke, a to je da će nova Vlada biti Vlada kontinuiteta. Vlada koja će nastaviti ono što je rađeno u prethodnih godinu, odnosno u prethodnih pet godina. Mi smo bili protiv svake Vlade u prethodnih pet godina, zato ćemo biti i protiv ove.

Drugi razlog je personalni sastav, koji smo saznali juče, u kome ne postoji ministar koji je izgubio svoju funkciju u odnosu na prethodnu Vladu, a imamo tri nova ministra. Smatramo da je veliki broj ministara, makar gledali tih poslednjih godinu dana nije zaslužio da budu u Vladi Republike Srbije, a ne vidimo gotovo ni jedan pozitivan detalj iz biografije ili dela programa novih ministara, da bi mogli da podržimo.

Treći razlog je današnji ekspoze. Ono što smo čuli od mandatarke, po nama je spisak lepih želja, da će se uraditi neki posao koji do sada nije urađen od strane ljudi koji do sada taj posao nisu mogli da urade. Hajde da krenemo redom.

Šta je to radila prethodna Vlada, je sasvim jasno da će raditi i nova Vlada, ukoliko danas bude izabrana. Na koji način će se ona boriti za vladavinu prava i pravnu državu? Počeo bih od direktnog učinka sadašnje mandatarke, a bivše ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu i govorim sada, samo o onom delu njenog rada, kao ministra, u prethodnih desetak meseci, gledano iz ugla narodnog poslanika.

Mi smo gospođu Anu Brnabić videli ovde dva puta. Prvi put kada je obrazlagala izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave, u oktobru mesecu, kada nam je objašnjavala da lokalne samouprave jedva čekaju da im se umanje sredstva koja su dobijale kao deo učešća u porezu na zarade zaposlenih i kako to neće napraviti nikakav problem, kako su lokalne samouprave spremne, a kako će Vlada taj eventualni manjak sredstava za neke dobre projekte nagraditi. Kakvi su rezultati posle nekoliko meseci od primene tog Zakona? Da budem iskren, nije osnovni uzrok samo u toj promeni, ali jeste u radu u prethodnih pet godina.

To je ono što je juče saopštio Fiskalni savet, da dug lokalnih samouprava preti da uruši javne finansije Srbije, da je on narastao na preko milijardu evra, da je Grad Kragujevac pred bankrotom. To je rečeno od strane Fiskalnog saveta, koji je ovde najčešće korišćen, kao opravdanje za ekonomsku politiku Vlade koja je vođena u prethodnih četiri, pet godina, koja je po našem mišljenju loše i nadam se da ću imati dovoljno vremena da to obrazložim.

Drugi put kada je ministarka bila ovde ona je došla i tražila da se rok u Zakonu o sistemu plata u javnom sektoru, koji je podrazumevao da se do 01. januara ove godine donese zakon o platama u pokrajini i lokalnim samoupravama, produži za šest meseci. Ona je tada rekla – poslaću taj zakon u Parlament u ovom roku. Taj rok ističe za dva dana, mi taj zakon nikada nismo dobili.

Na koji način se od nas očekuje da mi pozitivno cenimo rad ministarke Ane Brnabić u prethodnih deset meseci?

Da li je to borba protiv sive ekonomije i fijasko sa organizovanjem lutrije građana kada je na početku stvoreno sivo tržište koverata na osnovu kojih su građani mogli da se prijave? Da li je to navodna nagrada za transparentnost u radu, a već skoro godinu dana, od 12. avgusta 2016. godine, kada je po zakonu Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu trebalo da preuzme registar zaposlenih, to se nije desilo. Taj registar ne postoji. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nije ispunilo tu svoju obavezu.

Hajde da krenemo dalje o odgovornosti cele Vlade i o roku u kome su trebali da budu okončani izbori direktora svih javnih preduzeća. Rok je istekao 4. marta ove godine. Ni jedan direktor po tom zakonu, gotovo ni jedan, čini mi se, nije izabran, ali su zato u međuvremenu brojni vršioci dužnosti direktora postavljeni. Svi do jednog su bili visoki partijski funkcioneri. Svi do jednog. Znači, nikakve departizacije nije bilo i za to je odgovorna prethodna Vlada, u kojoj, ponavljam, su svi ministri danas ovde pred nama. Svi do jednog.

Na koji način se radilo na jačanju četvrte grane vlasti nezavisnih institucija? Stalnim napadima na Zaštitnika građana, na poverenika za zaštitu informacija? Sada se sprema gašenje Nacionalnog prosvetnog saveta, odnosno praktično njegovo potpuno obesmišljavanje. Regulatorno telo za elektronske medije ne postoji ili makar ne radi onu funkciju zbog koje je izabrano i o tome smo govorili i videli, bili svi svedoci u vreme izborne kampanje proleća ove godine. Da li je to podrška Agenciji za borbu protiv korupcije koja de fakto ne postoji, nema direktora? Ima dva od devet članova upravnog odbora.

To su sve rezultati ove Vlade. Da li je i šta je kvalifikovalo, i sada dolazim do tih nekih personalnih rešenja u novoj Vladi, jednu rotaciju dva ministra, gde ministar zadužen za socijalnu zaštitu i rad prelazi na mesto ministra vojnog, a bivši ministar Vojske treba da preuzme ovaj prvi resor. Šta je to gospodina Vulina kvalifikovalo? Da li možda Zakon o finansijskoj zaštiti porodica sa decom? Taj zakon nije donet tri godine. Tri godine je obećavan ovde i nije donet do dana današnjeg. Sada se u jednoj rečenici nalazi u vašem ekspozeu, ne u onome što ste rekli, nego u ovoj široj verziji. Uspeo sam samo da nađem potrebu da se taj zakon donese. Ali do dana današnjeg nemamo, tri godine imamo obećanja. Kao što imamo obećanja … Ja vas molim predsednice da … Samo govorim o rezultatima rada i stvarno nikoga ne vređam.

Na koji način se prethodna Vlada borila za socijalnu zaštitu i socijalnu pravdu ako su smanjene penzije? Smanjene su penzije pre dve i po godine sa pričom privremenog smanjenja na tri godine. Onda je taj rok od tri godine ukinut pa je rečeno biće to i ranije. Moje pitanje vama je - da li ćete ukinuti Zakon o privremenom smanjenju penzija ili makar građanima pokazati da to nije privremeno tako što ćete obrisati tu reč iz zakona?

Sada nekoliko reči o onome što niste rekli u ekspozeu. Prva stvar Zakon o poreklu imovine. Svaki prethodni ekspoze je sadržao tu rečenicu kao važnu za borbu protiv kriminala i korupcije. Vi niste rekli ni jednu jedinu reč i predlog tog zakona, koliko sam ja uspeo da vidim, ne spominje se ni u ovih 88 strana. Ako ne znate i nemate rešenje, imate rešenje našeg poslaničkog kluba. Nalazi se i poslato vam je pre nekoliko dana.

Ni jednu jedinu reč niste rekli o borbi protiv siromaštva u Srbiji. Srbija je danas zemlja sa najvećim stepenom ugroženosti i siromaštva u Evropi. Srbija je danas zemlja sa najvećom razlikom u primanjima u Evropi. To je zvanična

statistika Svetske banke. Ni jednu jedinu meru Vlade po ovom pitanju niste danas predočili narodnim poslanicima i ni jedna jedina reč nije bila na temu slobode izražavanja i slobodnih medija u Srbiji. Problemi i činjenica da Srbiji je ugrožena sloboda izražavanja i sloboda medija nalaze se poslednjih nekoliko godina u svakom izveštaju Evropske komisije. Ako je evropski kurs ono što treba da odredi kurs ove Vlade, kako to da se plan neki, neke mere, neke ideje na ovu temu nisu našle u vašem ekspozeu?

Sada ću da završim da bih mojim kolegama dao priliku da kažu i samo ću vam reći nekoliko datuma - 27. juli, 31. avgust, 28. septembar, 26. oktobar, 30. novembar i 28. decembar. To je poslednji četvrtak u svakom mesecu do kraja godine. Kao novu predsednicu Vlade, pozivam vas i upoznajem vas sa obavezom da po Poslovniku dođete u Narodnu skupštinu Republike Srbije i odgovarate narodnim poslanicima, svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Vaš prethodnik za tri godine to je uradio tri puta. Ja sam vam pročitao datume, obeležite ih molim vas u svoj kalendar. U 16.00 sati ovde svakog od tih dana očekujem da vas vidim i da pokažete da ste drugačiji i da ste vi ti koji ste sastavili ovu Vladu, a ne neko drugi. Hvala.
Nažalost, očigledno je da će i ova Vlada nastaviti da ulepšava lažnim statističkim podacima surovu i tužnu realnost u Srbiji. Opet pričamo o nekom ekonomskom rastu, kada je on najmanji u regionu. Pričamo o nekom smanjenju broja nezaposlenih, kada te brojeve sada zvanično već osporava i Fiskalni savet. Pričamo o navodnim kamatama na kredite, a bez da kažemo kad i kako su ti krediti uzimani i kada su uzimani, jer smo mi ovde u ovoj Skupštini davali garancije za kredite po stopama od 6%, ministre Vujoviću, na kraju 2014. godine, kada je kamata bila 6% za „Srbijagas“.

Ekonomska situacija u svetu se dramatično promenila u poslednjih nekoliko godina i to je glavni razlog trenutnih pozitivnih pokazatelja. Ali, ono što ste vi rekli u ekspozeu – nastavićemo reformu javnih preduzeća, ne, vi treba da ih počnete, jer reforma nije početa za ovih pet godina. Započnite reformu posle pet godina.

I još jedna slika na koji način je ovaj ekspoze samo jedna priča o lepim obećanjima. Mnogo mi se dopala rečenica mandatarke – da vratimo poverenje u obrazovanje. Ja mislim da je to izuzetno važna stvar, ali vas pozivam, da bi se to desilo, morate da uradite jednu jednostavnu stvar. Sve diplome svih vaših članova Vlade odmah na proveru. Svako zvanje svakog od njih na proveru, pa ako prođu provere, možemo da vratimo poverenje u obrazovanje.
Smatram da ste povredili član 103. Poslovnika stav 8. koji kaže – u slučaju iz stava 7. ovog člana predsednik Narodne skupštine je dužan da vreme koje je narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući pravo iz stava 1. ovog člana oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi u pretresu po tekućoj tački dnevnog reda, ako je njegovoj poslaničkoj grupi preostalo vremena za pretres.

Vi ste ovde uveli praksu da kada ne želite da čujete drugačije mišljenje i kada smatrate da poslanici po osnovu javljanja za povredu Poslovnika zloupotrebe to, oduzmete dva minuta poslaničkoj grupi i to ste izgovorili sada, da oduzimate dva minuta poslaničkoj grupi.

Poslovnik vam ne daje pravo da oduzmete dva minuta, nego vreme koje je narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući pravo. Narodni poslanik je to pravo, ako svo vreme računate, koristio 41 sekundu malopre, tako da ne možete da oduzmete dva minuta nego 41 sekundu, ako već koristite ovo pravo iz člana 103. Poslovnika. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Upravo prethodne dve diskusije mislim da govore u prilog prihvatanja ovog amandmana, jer smo čuli od narodnih poslanika koji su govorili kako postoji ministarstvo i kako to ministarstvo nešto radi, a činjenica je da ministarstvo ne postoji. Postojalo je, možemo da kažemo u prošlom vremenu, u prethodnoj Vladi, kojoj je praktično istekao mandat i mi se sada spremamo da izaberemo novu. Ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku, da li će ponovo postojati mi ne znamo. LJudi mi danas to ne znamo.

Mi smo ovde čuli od predstavnika vladajuće stranke da se ne zna ko će biti novi ministar u već postojećim resorima, a ne znamo ni da li će uopšte postojati ministar bez portfelja zadužen za ovu oblast. Mi to ne znamo. To je faktičko stanje i naš amandman traži ono o čemu vi govorite afirmativno. Postojanje ministarstva da znamo da će biti neko u Vladi ko će se baviti tim poslovima. Mi danas to ne znamo. O tome se ovde radi. Ne kritikujemo mi politiku koja je vođena u poslednjih godinu dana. Možemo da govorimo o tome da li je dovoljna ili ne, s obzirom na problem pred kojim se Srbija nalazi, ali to nije tema. Tema je da poslanici Narodne skupštine, makar mi ovde iz opozicije, ne znamo da li će biti ministar bez portfelja zadužen za ovo.

Prethodni govornici su govorili – postoji ministarstvo, ono je uradilo ovo ili ono. Ne postoji. Šta je onda problem da postoji, ako se slažemo svi da je to važno, a mislim da se slaže svih 250 poslanika. Mislim da je zato trebalo prihvatiti ovaj amandman, a ne napadati na ličnoj osnovi predlagače amandmana.

Koja Vlada, mi ćemo saznati kada bude predstavljen sastav Vlade da li ima i koliko ima ministara bez portfelja i onda ta priča da li je Vlada mala ili nije mala i koliko ima ministarstava. Mi ni danas ne znamo koliko će ih biti, da li će biti 18 ministara, ako usvojimo ovo povećanje broja ministarstva, ili će biti 20 i nešto ministara, pa sa potpredsednicima Vlade ne znam koliko još članova Vlade. Mi kritikujemo taj broj zato što je vaša politika ovde bila pre tri godine – štednja, štednja, štednja i kao vrhunski izraz štednje – smanjenje broja ministarstava i članova Vlade. Sada se odustaje od te politike štednje. Ako se odustaje od politike štednje, onda vratite penzije. To su stvari o kojima mi hoćemo da razgovaramo.

Zatim, izrečena je ovde jedna neistina, želim da reagujem, a to je da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbio naše amandmane, odnosno proglasio ih da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

To stoji u ovom izveštaju. Možete da pogledate stenografske beleške sa tog odbora gde se glasalo samo jednom o svim predloženim amandmanima. Svi su odbijeni, a onda su obrazloženja pisana različito. To je protiv Poslovnika. To je obrazlagano praksom odbora, jer kao, bože moj, ima mnogo amandmana i ne može o svakom da se glasa.

Znači, to je protivno Poslovniku i to je, pre svega, obaveza predsednice Skupštine da vodi računa da radna tela Skupštine, odbori, rade u skladu sa Poslovnikom. Ja vam kažem da je tako bilo i da je na to skrenuta pažnja od poslanika koji su bili na sednici, da se glasalo samo jednom, sa jednim jedinim obrazloženjem, a ne ovako, u tri grupe, kako su nam poslata obrazloženja.

I sada da kažem nešto, pošto je bilo kritike, kako nismo govorili o stavu 2. našeg amandmana, a on glasi da ministarstva iz stava 1. ovog člana, to su sva ministarstva, 16, koliko ih je bilo, 18, koliko će ih verovatno biti, poslove iz svog delokruga obavljaju uz pribavljenu saglasnost predsednika Republike. I šta je sad demagogija? Da li je demagogija to što mi stavljamo u zakon, ili želimo da stavimo u zakon, ono što će biti faktičko stanje u Srbiji, a to je da će se bivši premijer i sadašnji predsednik države za sve pitati? I to čujemo i ovde u raspravi. A Aleksandar Vučić će voditi politiku i u narednom periodu. On će upravljati Vladom. Hajde onda da ozakonimo to njegovo uplitanje u rad Vlade. Bez toga, taj upliv će biti nezakonit. A svi smo svesni da ga ima i danas, kada se Vlada sastavlja, i da će ga biti i u budućnosti.

Sada vi meni dokažite da toga neće biti i da sam ja demagog, i naša poslanička grupa, Socijaldemokratske stranke i Narodni pokret Srbije, koji tražimo da se to stavi u zakon. Mi vama činimo uslugu, da budući rad Vlade bude po zakonu. Svesni smo mi da je pitanje ustavnosti ove odredbe, ali, treba da se potrudimo da radi i Vlada i predsednik Republike i Skupština ono što piše u Ustavu, u svakom pogledu.

Meni je drago ako vi odbijete ove amandmane i kažete – neće se predsednik Republike uplitati u rad Vlade. Da čujemo to danas ovde, pa da se pogledamo u oči, ja mislim, najdalje za nedelju dana i da vidimo da li je to ispunjeno ili nije ispunjeno, da li se predsednik Republike umešao ili ne u rad Vlade? Ja sam potpuno siguran da će se mešati. Kontrolu Vlade obavlja parlament, a ne predsednik Republike.

I zato smo mi napisali ovakva rešenja i ovakve amandmane. Možemo da raspravljamo o tome. Ja vas pozivam da vi mene ubedite da ja nisam u pravu i da se predsednik Republike neće mešati u rad Vlade. Da me ubedite u današnjoj raspravi sto puta, da bi nam olakšali kada se to desi, da vam kažemo – čekajte, pa šta je bilo ovde, pre nekoliko dana ili nedelja, kad će se to pokazati? Znači, to je bila naša namera, pre svega da čujemo od vas da se to neće dešavati ovde, da će kontrolu Vlade raditi parlament, a ne predsednik Republike, jer tako stoji u Ustavu Republike Srbije.
Nažalost, ja po Poslovniku niti mogu da odustanem, niti mogu da povučem amandman i mislim da bi to, predsedavajuća, trebali da skrenete pažnju kolegama poslanicima. Pisanim putem se amandmani podnose, jedino pisanim putem može da se od njih odustane. Ovako, u raspravi, to nema nikakvog smisla. Ali, dobro.

Ono što je suština našeg amandmana je jedno malo proširenje u odnosu na amandmane drugih kolega poslanika na član 2. ovog zakona. Naime, i mi smo predvideli da se obriše promena koju je predlagač predložio, jer i mi smatramo da ne postoji nijedno obrazloženje, sem da se sprovodi koalicioni dogovor koji je napravljen da bi se ova Vlada izglasala. Zašto se iz resora Ministarstva privrede izdvaja nadležnost Ministarstva privrede nad imenovanjem, pripremama za predloge imenovanja za organe upravljanja, za donošenje planova i drugih bitnih dokumenata, zašto se to sada iz Ministarstva privrede prebacuje u Ministarstvo za energetiku?

Jasno je k`o dan da je ovo priprema za realizaciju koalicionog sporazuma, koji je napravljen da bi se obezbedila većina za izbor nove Vlade. Pošto mi smatramo da to treba da se kaže, i nismo čuli od predlagača jasno i glasno da se ovde o tome radi, mi smo zato podneli ovaj amandman kojim se takođe pridružujemo, kao i druge kolege poslanici, da se član 2. u tom delu obriše, a naš zadatak je, naravno, ono što smo stavili i u član 1. i u sve druge članove, a to je da se primeni princip da sva ministarstva i svi članovi Vlade mogu da rade svoj posao jedino uz pribavljenu prethodnu saglasnost predsednika Republike.

Ja se sada nadam da ćemo u raspravi čuti ponovo od kolega poslanika iz vladajuće većine da će…
Da, ali ja valjda imam još neko vreme poslaničke grupe, ovlašćenog?
Nemoguće da je potrošeno.
Dobro, ako sam potrošio, ja vam se izvinjavam.
Pa, naša poslanička grupa SDS – NPS se slaže sa uvođenjem novog ministarstva za zaštitu životne sredine. Mi smo takav predlog imali i kada je 2014. godine poslednji put pred izbor Vlade usvajan novi Zakon o ministarstvima. Smatrali smo da s obzirom na stanje životne sredine u Srbiji, na važnost te teme za budućnost Republike Srbije i svih njenih građana, postoji više nego jasna potreba da to ministarstvo postoji i da se oformi. Tada, vladajuća većina koju čine iste stranke kao i danas, nije imala razumevanje i ja bih sada možda ovde mogao da citiram šta, kakvi su sve argumenti bili, iznošeni od strane poslanika koji sada predlažu ovu izmenu i da na tome poentiram.

Mislim, da svrha rasprave današnje ne treba da bude to. Mi pozdravljamo ovo rešenje. Ono što smo mi dodali našim amandmanom je ono što ja očekujem da do kraja rasprave bude demantovan, a to je da će i ovo ministarstvo svoje poslove, poslove iz okvira svoje nadležnosti raditi uz pribavljenu saglasnost predsednika Republike. Ja se nadam da će poslanici vladajuće većine u ovom popodnevnom delu uzeti učešće u raspravi i demantovati moje zebnje na način na koji će Vlada, buduća Republike Srbije funkcionisati.

Mnogo puta, samo u ova dva dana rasprave smo čuli o Vladi Aleksandra Vučića, o tome kako će Aleksandar Vučuć voditi, raditi i kontrolisati tu Vladu. To naravno nije po zakonu. Mi smo želeli ovim amandmanom da vam omogućimo da to bude po zakonu. Vi ste to odbili, ali vas molim i da nas uverite da stvarno stanje neće biti takvo i da Aleksandar Vučić neće kontrolisati Vladu Republike Srbije.
U članu 4, koji definiše nadležnosti ministarstva zaštite životne sredine, koji mi, naravno, ponavljam, pozdravljamo, naša intervencija je bila da će to ministarstvo poslove iz svog delokruga obavljati uz pribavljenu saglasnost predsednika Republike.

Naime, pripremi ove sednice, raspravi koja je u javnosti trajala oko izbora kandidata za mandatara, zatim samog mandatara, još uvek nismo uspeli da čujemo mnogo i o programu te nove Vlade i o personalnom sastavu, ali smo mogli da čujemo zaklinjanje poslanika vladajuće većine, da li oni dolazili iz SNS ili drugih koalicionih stranaka i partnera, da će se nastaviti rad na način na koji je to bilo rađeno do sada, da će se nastaviti sve ono što je radio i način na koji je radio, kako je rukovodio Vladom Aleksandar Vučić.

Ono što smo mi želeli kroz ove amandmane je da, s obzirom da očigledno postoji jasna namera da se nastavi sa tim načinom rada, ozakonimo njegovo uplitanje u rad buduće Vlade. To nije prihvaćeno i nađeno je jedno obrazloženje da to nije po Ustavu. Mogu da se složim da Ustav ne dozvoljava direktno uplitanje predsednika Republike u rad Vlade, ali očekujem da se pridržava Ustava i zakona bez ove norme koju nećete usvojiti. Znači, da predsednik Republike ne može da se meša u rad i odluke buduće Vlade Srbije i nadam se da ćemo biti svedoci toga u danima koji dolaze.
Naš amandman predviđa prvo da se obriše ovaj štetni i pogrešan, da li slučajno, a ja čisto sumnjam da je slučajno, deo da se nadležnosti iz Ministarstva privrede prebace na Ministarstvo rudarstva i energetike, koja se tiču poslovanja, pripreme za izbor upravljačkih organa preduzeća koja se bave proizvodnjom, distribucijom električne energije i prirodnog gasa. Ključna reč koja je izostavljena u ovome je nadzor. Znači, nadzor nad ovim preduzećima je volšebno nestao u prebacivanju nadležnosti iz Ministarstva privrede u Ministarstvo rudarstva i energetike.

Zašto je to posebno važno? Zato što je odlazeći premijer i još tada samo izabrani predsednik Republike, koristeći ovaj zakon i nadležnosti koje ima, nekoliko dana pred kraj svog mandata organizovao sastanak sa rukovodstvom EPS-a i vršiocu dužnosti naložio da obustavi sve remonte u EPS-u planirane za 2017. godinu, sa jednim jedinim razlogom - da se nedostatak u proizvodnji električne energije iz februara i marta ove godine nadoknadi u narednim mesecima. Time je ozbiljno ugrozio poslovanje EPS-a u nadolazećoj zimi i u budućim godinama, jer postoji jedna dinamika remonta koja mora svake godine da se završi da bi taj sistem funkcionisao. Ti redovni remonti su sada odloženi samo da bi se punom parom radilo i da bi se proizvodnja električne energije nadomestila i da bi došli do famoznog rasta od 3%. To će imati dugoročne loše posledice i mi moramo da imamo mehanizam da neko iz buduće Vlade reaguje na to, a sumnjam da će bilo ko, i mandatarka i budući ministar imati autoritet za to ako to ne stoji u zakonu.
I naša intervencija ide u dva pravca. Prvi je da se obriše predložena izmena od strane predlagača, jer nismo čuli nijedan jedini razlog zašto se oblast nadležnosti u izradi propisa za javno-privatno partnerstvo i koncesije prebacuje iz nadležnosti Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije u Ministarstvo privrede? Jedino što možemo da razumemo, to je da je to deo političke trgovine.

Naime, Ministarstvo privrede je, da tako kažem, oslabljeno izuzimanjem nadležnosti i nadzorom nad preduzećima u oblasti trgovine i proizvodnje električne energije i snabdevanja gasom i kao jedna vrsta kompenzacije sada se ovaj deo izrade propisa prebacuje tamo.

Nema nikakvog obrazloženja zašto je to urađeno, na koji način će to unaprediti rad državne uprave i eventualno podići nivo investicija kroz koncesije i javno-privatna partnerstva, što jeste jedna od važnih razvojnih šansi Srbije koju ova Vlada apsolutno nije iskoristila u prethodnih pet godina.

I umesto da vodimo argumentovanu raspravu na osnovu nekih činjenica koje će doći od strane predlagača, od strane poslanika vladajuće većine, imamo tišinu. Tišinu i nikakvo obrazloženje.

Meni je žao što se pokazuje da cela ona halabuka i priča oko dva nova ministarstva i na šta je najviše vremena potrošeno, očigledno je bila jedna dimna zavesa, da se sakriju ovi tragovi političke trgovine, da se jedan ministar koji se verovatno smatra oštećenim oduzimanjem nadležnosti sada nagradi davanjem nekih novih, bez bilo kakvih jasno navedenih razloga.
Hvala.

Ovaj zakon, pored toga što je došao u Skupštinu po hitnom postupku, predvideo je i stupanje na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“. Naravno, Ustav govori da zakoni u Republici Srbiji, član 196, stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, a da mogu da stupe ranije ako za to postoje naročito opravdani razlozi koji se utvrđuju u Predlogu zakona.

Šta je predlagač naveo kao te razloge za stupanje na snagu pre osmog dana? Kaže da je ocenjeno da bi to u znatnoj meri doprinelo unapređenju društvenih odnosa u oblastima za koje se dva ministarstva koja se obrazuju ovim zakonom obrazuju, kao i efikasnijim radom državne uprave.

Znači, po mom mišljenju i mišljenju moje poslaničke grupe, ne postoji razlog i jedini razlog zbog koga ovo radi vladajuća većina je manir bahatosti, manir nepoštovanja i konstantnog gaženja Ustava i pravnog sistema Srbije, gde je vladajuća većina svojim ne činjenjem u prethodna tri meseca, koliko ima da su održani izbori u Republici Srbiji, dovela samu sebe u vremenski cajtnot da ne može da donese ovaj zakon koji bi onda trebao da sačeka osam dana da stupi na snagu, a onda po tom zakonu da izabere Vladu. To više nije moguće, a isključivo zbog nesposobnosti vladajuće većine i onda ona pribegava zloupotrebi ustavne norme, jedan zakon za koji apsolutno nije bilo potrebe da se donosi po hitnom postupku i da stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u „Službenom glasniku“ ona to radi. To je još jedan razlog zbog kojeg ne možemo da podržimo ovaj zakon i da rešavamo o njemu.