Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Goran Čabradi

Goran Čabradi

Zelena stranka

Govori

Hvala, predsedavajući.
Poštovane koleginice i kolege poslanici, poštovani ministri, ja sam kao poslanik Zelene stranke podneo amandman koji se tiče dela budžeta iz oblasti životne sredine, pa mi je posebno drago da je tu ministar Nedimović.
Predloženim amandmanom predviđene su tri promene koje se tiču dela sredstava predviđenih za aktivnost. Pod brojem 006 – podrška projektima civilnog društva, predviđeno je povećanje za 20 miliona, zatim aktivnost – zbrinjavanje istorijskog otpada, predviđeno povećanje za 10 miliona, i podrška za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine za 10 miliona.
Znam da je ovo kozmetičke prirode faktički, znam da je životna sredina jako važna tema za građane Srbije i mislim da ste vi toga svesni, jer je to ministarstvo sadržano u vaše, ali nažalost mislim da smo propustili da kao društvo ovaj put reagujemo i kao Vlada oformimo posebno ministarstvo životne sredine.
Mislim da je u ovom budžetu sadržan predlog, konačno je formiran Zeleni fond posle nekoliko godina i to je dobra stvar, ali mislim da je potcenjen. Ne znam da li su vam vaši saradnici rekli koliko je iznosio ranijih godina, prikupljena sredstva. Znate, on je sad za milijardu manje nego što je prikupljeno 2015. godine, a potencijal celog tog fonda, ne znam da li su vam to saradnici govorili…
Evo, završavam.
Dakle, potencijal tog fonda je 14 milijardi, po procenama. Četrnaest milijardi, proverite. Ja moram reći da, iako sam poslanik iz ovog dela koji je jedini, ja mislim, digao ruku kada se birala Vlada za izbor ove Vlade, neću podržati ovaj budžet iz napred navedenih razloga. Hvala.