NENAD ČANAK

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Rođen 2. novembra 1959. godine u Pančevu.

Gimnaziju i Srednju muzičku školu završio je u Novom Sadu, a Ekonomski fakultet u Subotici. Specijalizirao je mikroračunarske mreže i globalni marketing.

Nakon kratke karijere profesionalnog muzičara 1986. godine zaposlio se u Naftagas prometu. Odatle 1990. prelazi u Yutel, gde je bio direktor marketinga. Posle samo osam meseci daje otkaz i odlazi u privatni biznis.

Predsednik je Lige socijaldemokrata Vojvodine od njenog osnivanja, jula 1990. godine. Za predsednika je biran za na izbornim kongresima LSV 1994. 1997. 2001. i 2008. godine. Nije bio član ni jedne druge političke organizacije. 1991. godine Liga je organizovala prve antiratne demonstracije u Srbiji, u Novom Sadu, Adi i Senti, nakon kojih je Čanak prislino mobilisan.

Na parlamentarnim izborima 1997. godine izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije na listi Koalicije Vojvodina. Bio je i poslanik u Veću republika Skupštine Savezne Republike Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore.

U periodu od 2000. do 2007. godine bio je poslanik Skupštine AP Vojvodine, od 2004. do 2007. njen predsednik.

Nakon izbora u januaru 2007. godine izabran je za poslanika Narodne skupštine Republike Srbije. Bio je šef poslaničke grupe ,,Vojvođanski poslanici’’ i član Odbora za ustavna pitanja.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabran za narodnog poslanika.

Otac je jednog deteta.

Osnovne informacije

Statistika

  • 7
  • 1
  • 62
  • 5
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

Hvala.

Ovo je već treći ekspoze budućeg premijera Srbije koji slušam u uslovima manje-više nepromenjene skupštinske većine. Moram da primetim da već treći put u ekspozeu premijera se ne spominje Vojvodina, iako je to jedina funkcionalna pokrajina u Republici Srbiji.

Moram primetiti da čak uprkos tome što smo čuli i hvalospeve višejezičnosti i multikulturalnosti u Srbiji, nije spomenuta činjenica da, recimo, Skupština Vojvodine je sa svojih šest službenih jezika najmnogojezičniji parlament na teritoriji Evrope, osim samog Evropskog parlamenta.

Nismo čuli šta će biti sa udžbenicima na jezicima nacionalnih zajednica, obzirom da iako je bilo obećanja prošle godine, to pitanje nije rešeno ni ove godine, a po svemu sudeći, ni za sledeću školsku godinu neće biti rešeno.

S druge strane, u dosadašnjem radu mandatarke je lokalna samouprava zapostavljana, i to kroz Zakon o finansiranju lokalnih samouprava, gde su lokalne samouprave dovedene u poziciju da učestvuju sa desetak procenata u javnim prihodima Republike Srbije, dok je, recimo, u Švedskoj taj procenat 45%, u Nemačkoj 38%, u Hrvatskoj oko 30%.

Drugim rečima, naravno da će onda lokalne samouprave biti u problemima i dugovima, kao što to već jesu.

Zatvaranje seoskih škola koje je najavljeno znači dalju centralizaciju koja je karakterisala i dosadašnji rad Vlade, tako da ako mislite da sprečite preseljenje kompletnog stanovništva Srbije u par centrala i ako mislite da sprečite odliv građana Srbije u druge zemlje, onda morate obezbediti da ostanu tamo gde su rođeni, recimo, to može biti i van Beograda.

Upravo u tom smislu bi bilo izuzetno važno povesti računa o tome da se pronađe novac, da se škole ne zatvaraju samo zato što nemaju dovoljno dece, jer za to smo u krajnjoj liniji svi mi odgovorni lošom i neodgovornom populacionom politikom.

U svakom slučaju, ako vas neko pita kako bi se mogao pronaći novac za to. To je vrlo jednostavno. Ne treba zaboraviti da NIS plaća najnižu rudnu rentu u regionu, i to samo 3%. Dići samo 7%, čime bi to i dalje bilo besprizorno nisko, bi se rešilo pitanje finansiranja svih škola za svu decu u ovoj zemlji. Ja ne vidim gde je tu problem, kao što treba, naravno, i privesti u sistem PDV-a nevladine organizacije koje imaju dosta nejasne i mutne sisteme finansiranja. Tu na prvom mestu mislim na Srpsku pravoslavnu crkvu. Plaćanje poreza je obaveza svakoga ko prihoduje nešto u ovoj zemlji, a prihodi Srpske pravoslavne crkve po mnogo osnova su, po procenama, vrlo visoki i ne samo srpske pravoslavne crkve, nego i drugih verskih zajednica.

Tako da u tom smislu, ako se samo sa te dve strane pristupi ovom problemu, ja verujem da bi on bio brzo i lako rešen. Divno je obnoviti dva važna muzeja kao što ste najavili, a da li ste primetili da su oba ta muzeja, i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, u Beogradu?

Izvanredno je obnoviti sedam medicinskih ustanova. Da li ste primetili da je od tih sedam šest u Beogradu, a jedna u Zemunu? LJudi žive i van Beograda. Ovo sve više liči na nekakav tip predizbornog programa za beogradske izbore, nego na ekspoze nekoga ko hoće da bude mandatar Vlade Republike Srbije.

Važna je stvar, rekli ste da ćete u sledećih 100 dana rešiti pitanje onemogućavanja lake kupovine obradive zemlje u Srbiji od strane stranaca. Skrećem vam pažnju da do 1. septembra, kada to počinje da važi, imate još samo 63 dana. Mi smo predali zakon, imate ga na sajtu Narodne skupštine, možete se njime poslužiti, tako da nemate izgovor da niste stigli, a da slučajno nije bilo vremena da se taj i takav zakon napravi.

Naravno, ko će rešiti pitanje policije i ko će rešiti pitanje položaja vojske u ovoj zemlji? Znam ko neće rešiti, ali ko će to rešiti? Ko će rešiti stambena pitanja vojske? Ko će rešiti pitanje činjenice da su naši policajci na granicama prema EU u poderanim uniformama, u zarđalim kontejnerima gde se zimi greju od granja koje skupe oko svog stražarskog mesta? Sot. To je tačno. To je Sot, idite pa pogledajte. Ja sam bio, pogledajte. Možemo otići zajedno, hajde, nemam ja primedbu, ali hoću da se to pitanje pokrene zato što policija mora imati dovoljno sredstava da obavlja svoju dužnost. To isto važi za vojsku i pitanje vojne imovine kojom bi se moglo mnogo pitanja vezanih za stambene probleme vojnika, za stambene probleme starešina itd, itd.

Sve u svemu, ovo su samo nekoliko nabacanih tema koje sam želeo da vam predočim, koje pokazuju da ekspoze koji smo čuli nije napravljen tako da sagledava u kompletu slike Srbije i šta tu treba učiniti. Ako se nastavi sa ovakvom centralizacijom, to će po Srbiju biti izuzetno štetno i zbog toga mi ne možemo da glasamo za predlog Vlade ovog mandatara.

I još jedno malo pitanje – koga gospođa mandatar misli ove godine da pošalje u Srebrenicu? Hvala lepo.

Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

Moram samo da skrenem pažnju da se za koridor, koji ste spomenuli u vašem ekspozeu, tek radi idejno rešenje. Znači, to je pitanje idejnog rešenja, a nije pitanje izgradnje koridora. To je jedno.

Drugo, Novi Sad, koji ste spomenuli, nema gradsku bolnicu. Da li to znate? Ima Klinički centar Vojvodine koji je formatiran da uslužuje građane cele Vojvodine, ali sam grad Novi Sad nema uopšte bolnicu.

Dakle, RTV, koju ste spomenuli, zgradu RTV-a, shvatio sam prema pisanju medija, finansira pokrajinska administracija. Sada ne vidim ko tu plaća. Republička Vlada ili Pokrajinska Vlada? To su vrlo bitne stvari.

Jako me interesuje šta nameravate da uradite po pitanju jasnog formatiranja odnosa unutar Srbije i odnosa između Republičke i Pokrajinske vlade i lokalnih samouprava koje su, po mom mišljenju, izuzetno zapostavljene premalim izdvajanjima za njihovo normalno funkcionisanje.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.12.2016.

Dame i gospodo narodni poslanici, vidite i sami da u ovoj Skupštini reč istina se koristi kao dnevno-politička laž. Upravo zbog toga priče o streljanju, gospodine Vulin, koje ste izneli su čista nepatvorena laž i molim da se to konstatuje.
Nikada u životu se nisam zalagao za nasilje, a bio sam uvek izložen nasilju koje ste vi i vaši saučesnici organizovali nad ljudima devedesetih godina. Upravo zbog toga, da je bilo lustracije, vi ne biste bili u poziciji da sa ovakvim načinom funkcionisanja nastavljate.
To što se dogodilo je sticaj nesrećnih istorijskih okolnosti koje, nadam se, će ubrzo prestati. Hvala lepo.

Imovinska karta

(Novi Sad, 30.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 105255.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 11:22