BOJAN TORBICA

Pokret socijalista

Rođen 1974. godine. Živi u Temerinu.

Po zanimanju je diplomirani pravnik.

Bio je pomoćnik gradonačelnika Novog Sada. Član predsedništva Pokreta socijalista.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Osnovne informacije

Statistika

  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.12.2016.

Poštovana predsednice, cenjena ministarko, kolege poslanici. Izuzetno je zanimljivo kada pojedini poslanici, inače pripadnici bivšeg režima, postave pitanje ko je za nešto odgovoran u Srbiji. Građani Srbije su i 2012. i 2014. godine, i ove 2016. godine, rekli ko je odgovoran za pljačkašku privatizaciju, ko je odgovoran i za otpuštanje stotina hiljada radnika, ko je odgovoran zato što je Srbija opustošena, ko je odgovoran zato što su građani dovedeni na ivicu siromaštva? Kada pričaju o slugama krupnog kapitala i kada pričaju o tajkunima, pitao bih u čije vreme su tajkuni i krupni kapital vladali Srbijom i kome su, ako ne njima i njihovom predsedniku, tajkuni i krupni kapital formirali Vladu 2008. godine.
U ime poslaničke grupe Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka, u potpunosti bih se složio sa jučerašnjom konstatacijom ministarke Brnabić o velikom značaju donošenja zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti. Svi znamo da su trenutno u Srbiji procene vrednosti nepokretnosti najčešće neadekvatnim, a neadekvatna procena vrednosti nepokretnosti otežava pristup izvorima finansiranja, otežava dalji razvoj kreditiranja, a sve ovo sprečava privredni rast koji nam je preko potreban zarad ekonomskog i privrednog oporavka zemlje.
Najveći korisnici usluga procenitelja su, naravno, pre svega, banke. Nepouzdanom procenom vrednosti sredstava obezbeđenja dolazimo u situaciju da banka klijentu ili ne želi da odobri kredit, ili odobrava kredit uz višu kamatnu stopu, čime raste verovatnoća da će takav kredit tokom roka otplate postati nenaplativ. U oba slučaja imaju neposredan uticaj na otežan pristup izvorima finansiranja i ometaju razvoj naše privredne aktivnosti. Uz ovo se, često u prethodnom periodu, pojavljivao još jedan problem koji je direktno proizilazio iz neprecizne procene vrednosti nepokretnosti koja je predmet obezbeđenja, a to je situacija koja banka od klijenta zahteva značajno veću vrednost hipoteke u odnosu na iznos kredita. Sve ovo je posledica činjenice da u Srbiji ne postoji potpuna i sistematizovana infrastruktura za kvalitetno i pouzdano vrednovanje nepokretnosti.
U odnosu do sada, procenu nepokretnosti vršili su veštaci građevinske struke, koje je imenovalo Ministarstvo pravde, ali oni nisu uvek imali potrebno znanje o procenama vrednosti nekretnina, nisu imali obavezu stalnog stručnog usavršavanja, niti su imali zvanično usvojene standarde i metodologiju kojim bi se rukovodili. Zbog nestandardizovanih kriterijuma često se dešavalo da se procene vrednosti za istu nepokretnost, a koje su vršene u isto vreme, a razlikuju i do 60%. Sve je ovo često dovodilo do zloupotreba prilikom procena vrednosti nekretnina, a ono što je najstrašnije, jeste činjenica da nije postojalo regulatorno telo odgovorno za sankcionisanje neprofesionalnog i neetičkog postupanja procenitelja.
Predloženim zakonom stvaraju se pouzdani nacionalni standardi, obezbeđuje stručnost i odgovarajuće obrazovanje procenitelja, ali i stvaraju unificirana pravila vezana za tržište nepokretnosti, što će doprineti održavanju finansijske stabilnosti, izbegavanju sistemskih rizika, pošto tačnost procene vrednosti nepokretne imovine, kao što sam rekao, predstavlja značajan element finansijske stabilnosti bankarskog sistema, kao i poboljšanje pristupa finansijama i povećanom razvoju privredne aktivnosti.
U vezi Predloga o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, osvrnuo bih se na Predlog ukidanja prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, uz važnu napomenu, da, kao što je i ministarka rekla –predloženo je da se pravo ukida tek danom početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojima će biti uređene te jednokratne isplate. Najave ove mere u prethodnih par meseci bila je često zloupotrebljivana u dnevno-političke svrhe i zarad ubiranja jeftinih političkih poena, ali usvajanjem Zakona o finansijskoj podršci sa decom kojim će biti uređena jednokratna isplata novčanih sredstava će staviti tačku na sva zlonamerna tumačenja.
Nadam se da je sada svima jasno, da će tek danom početka primene te mere biti ukinuto pravo na refundaciju, a ovim izmenama biće omogućeno da svi roditelji ostvare pravo na nadoknadu pošto će svi, ponavljam svi roditelji, imati ovo pravo. Prednost ovakvog socijalnog pristupa biće i činjenica da od sada roditelji neće morati da prolaze kroz te sve dugotrajne procedure, njihove verifikacije i odobrenje od strane Poreske uprave, kako bi refundirali sredstva, već će znači prilikom prijave novorođenčeta biti i imati mogućnost da se prijave i za ovu jednokratnu isplatu novčanih sredstava.
Želim još da napomenem da se novim Zakonom o finansiranju i finansijskoj podršci porodici sa decom koji će biti usvojen sledeće godine, planira i značajno povećavanje broja žena koje će imati pravo na porodiljsku naknadu. Naime, prvi put će biti predviđena mogućnost da majke koje rade po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, kao i one koje su vlasnici poljoprivrednog gazdinstva, a obavljaju samostalnu delatnost, imaju pravo na nadoknadu iz budžeta, kao što imaju sve druge majke.
Uvođenjem ovih novih kategorija koje će imati pravo na nadoknadu Vlada RS će stvoriti najširi obuhvat ovog prava, pošto ove žene nikada do sada nisu imale pravo da dobiju porodiljsku naknadu od države.
I na kraju, vezano za Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva HIP „Petrohemije“ Pančevo, prema Privrednom društvu Naftna industrija Srbije, i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, moram da konstatujem da smo svi bili svedoci da se tokom poslednje dve decenije poslovanje „Petrohemije“ odvijalo u neekonomskim uslovima, i da je upravo zbog toga, i poremećaja na tržištu i došlo do kašnjenja u izmirivanju obaveza dobavljačima, među kojima se nalazio i NIS.
Imajući u vidu ugroženu finansijsku poziciju „Petrohemije“, veliku izloženost prema dobavljačima, što je posledica ekonomskih uslova poslova iz proteklog perioda, „Petrohemija“ nije u mogućnosti da obezbedi finansijska sredstva i izmiri obaveze koje datiraju iz prethodnog perioda, a da pri tom, ne ugrozi tekuće poslovanje i plaćanje tekućih obaveza po osnovu nabavke primarnog benzina i drugih sirovina. Bilo je neophodno da većinski vlasnik, Republika Srbija, obezbedi finansijska sredstva kako bi se izmirile obaveze „Petrohemije“ prema NIS-u.
Vlada Republike Srbije usvojila je Program mera za izmirivanje obaveza pre „Petrohemije“ prema NIS-u, po osnovu isporuke primarnog benzina. Zato je u cilju rešavanja problema potrebno donošenje ovog posebnog zakona, kojim će Republika Srbija preuzeti, kao javni dug, obavezu u iznosu od 105 miliona evra. Donošenjem ovog zakona urediće se način, postupak izmirivanja obaveza „Petrohemije“ prema NIS-u, kao i način obezbeđivanja sredstava za ove namene.
Smatramo da je neophodno doneti ovaj zakon, poštujući potrebu da se „Petrohemiji“ pruži neophodna podrška, da se ne ugrozi njen normalan i kontinuiran rad, ali i kako bi se nastavio proces reorganizacije ovog preduzeća shodno preuzetim obavezama. O značaju „Petrohemije“ govore nam i podaci da od 10 zemalja Jugoistočne Evrope, sa više od 65 miliona stanovnika, „Petrohemija“, praktično, jedino raspolaže operativnim kapacitetima za proizvodnju polietilena i sopstvenim sirovinama. Kod tirena je prednost „Petrohemije“ još izraženija, jer u krugu od hiljadu kilometara nema ni jednog sličnog postrojenja. U „Petrohemiji“ radi više od 1400 radnika, koji čekaju da se nađe rešenje kako bi fabrika nastavila normalno da radi, tim pre što fabrika ni danas nema viška zaposlenih i što svi i sada rade punom parom.
Već drugu godinu za redom „Petrohemija“ beleži pozitivno tekuće poslovanje. Tako je i u prvih devet meseci ove godine ostvarena dobit od 40 miliona evra, i iskreno se nadamo da će do kraja godine ta dobit veća čak i od 50 miliona evra.
Poslanička grupa PS-NSS-USS u Danu za glasanje podržaće ovaj, kao i ostale predloge zakona. Hvala.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 13.12.2016.

Poštovani predsedavajući, cenjeni ministre, kolege poslanici, danas smo imali priliku da prisustvujemo raspravi tokom koje su pojedini opozicioni poslanici, naročito onih partija koje su pripadale bivšem režimu, pokušali da nam pokažu koliko su veliki poljoprivredni eksperti i koliko im je odjednom stalo do poljoprivrede i poljoprivrednika, ali jedino što su uspeli jeste da se svi uverimo u ono što odavno znamo, da je uništavanje poljoprivrede, pustošenje i upropaštavanje poljoprivrednih kombinata i očajan položaj poljoprivrednika tokom njihove vladavine bila posledica njihove smišljene i organizovane kriminalne vladavine.
Pošto stvarno nisam poljoprivredni stručnjak njihovog kalibra, ja ću ovaj put govoriti malo o predloženom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o vodama. Vodeni potencijal uz zemljište predstavlja najznačajniji prirodni resurs kojim Srbija kao država raspolaže. Kada pričamo o vodama, moramo napomenuti da, po izveštaju UN, u roku od najdalje dve decenije dve trećine čovečanstva osetiće ozbiljan nedostatak vode. Taj isti izveštaj kaže da u ovom trenutku oko milijardu ljudi nema pristup pijaćoj vodi, da dve i po milijarde nema obezbeđene elementarne sanitarne uslove, a da više od pet miliona ljudi godišnje umre od bolesti koje su uzrokovane zagađenjem vode. Ono što je najstrašnije, to je da oko šest hiljada dece mlađe od pet godina svakog dana u svetu umre upravo od bolesti prouzrokovanih zagađenjem vode.
Dakle, svakog dana se u svetu u reke i jezera i druge vodene tokove baci šest miliona tona otpada. Neodgovoran odnos prema ovakvim resursima može da dovede ne samo do ekološke katastrofe, nego do katastrofa velikih razmera koje ugrožavaju opstanak celokupnog čovečanstva. Ono što nam je dala priroda trebali bi da sačuvamo i pravilnim upravljanjem, što kao mogućnost pruža ovaj zakona, i unapredimo. Zdrave i upotrebljive vode biće svakim danom sve manje, pa nije čudo što mnogi smatraju da je 20. vek bio obeležen ratovima za naftu, a da će 21. vek biti obeležen ratovima za vodu.
Kakvo je stanje u Republici Srbiji? Dugo je vladala zabluda da je Srbija bogata vodenim resursima. Međutim, prirodni uslovi koji determinišu vodni režim na teritoriji Srbije dosta su nepovoljni, pošto se samo 8% zaliha vode formira na našoj sopstvenoj teritoriji, a kvalitet vode značajno je pogoršan delatnošću čoveka, tako da veliki broj vodotokova i izvorišta u Srbiji ne zadovoljava kriterijume za korišćenje vode.
Kada govorimo o Predlogu zakona, posebno moram da pohvalim to što su uočeni brojni nedostaci u primeni aktuelnog Zakona o vodama, koji će ovim predlogom zakona biti ispravljeni. Pre svega što se umesto teritorijalnog upravljanja vodama uvodi upravljanje po slivu, ovim izmenama vodna područja se određuju na osnovu tehničkog argumenta, a on je u ovom slučaju hidrografski sliv i time se afirmiše jedan od osnovnih postulata u vodoprivredi, da je sliv osnovna jedinica za upravljanje.
Druga pozitivna novina je to što se Predlogom zakona obezbeđuje transparentnost postupka za davanje u zakup vodnog zemljišta kao dobra od opšteg interesa, pošto će se vodno zemljište u javnoj svojini usvajanjem ovih izmena davati u zakup kroz postupak javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, iz čega proizilazi da će se za korišćenje vodnog zemljišta u javnoj svojini, umesto naknade za korišćenje koju je utvrđivala Vlada za svaku kalendarsku godinu, plaćati zakupnina koja ne može biti ispod tržišne visine zakupnine.
Pošto se javnim vodoprivrednim preduzećima, pored ostalog, daju na upravljanje i vodni objekti za zaštitu od erozije i bujica na slivovima akumulacija kojim upravljaju iz razloga međusobne funkcionalne povezanosti ovih objekata, kao i u praksi pokazane nemogućnosti jedinice lokalne samouprave da upravlja ovim poverenim objektima, te da se prekine dosadašnja loša praksa i odsustvo rezultata u zaštiti od štetnog dejstva erozija i bujica zbog nedostatka kadrovskih i finansijskih kapaciteta jedinica lokalne samouprave, kao i da se ova kompleksna oblast podigne na republički nivo uz učešće svih nadležnih sektora koji će zajednički usaglašenim aktivnostima omogućiti realizaciju izrade karte erozije za teritoriju Republike Srbije, proglašenje erozionih područja, njihovih granica i uslova za korišćenje kao ključnih preduslova za unapređenje ove oblasti.
Na kraju, naročito bih pohvalio izmene vezane za vađenje rečnih nanosa sa vodnog zemljišta, pošto smo svedoci da je tokom prethodne dve decenije nekontrolisana eksploatacija šljunka i peska dovela do promena tokova pojedinih reka, spuštanja korita, ugrožavanja mostova, pomora ribe ili poteškoća u vodosnabdevanju, kao i da je na više mesta kopanje uticalo na oštećenje nasipa, što je pogoršalo efekte poplava.
Ova oblast, koja je u prošlosti bila izvor mnogih kriminalnih radnji, kako zloupotrebama u okviru dozvoljene eksploatacije, tako i divljom eksploatacijom rečnog nanosa, smatram da će ovim zakonom biti uređena na jedan mnogo kvalitetniji način. Ubeđen sam da će Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama omogućiti mnogo bolje gazdovanje i odnos prema vodama i vodotocima, te će u skladu sa tim poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka u danu za glasanje podržati predlog ovog zakona, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o izmenama i dopuna Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Hvala.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 08.12.2016.

Poštovana predsednice, cenjeni ministri, Saša Janković je mnogo puta do sada dokazao da nije zaštitnik građana, da je političar koji svoju funkciju koristi da bi se politički obračunavao sa Vladom i premijerom. U članu 10a Zakona o Zaštitniku građana jasno se kaže – Zaštitnik građana i zamenik zaštitnika građana ne mogu da daju izjave političke prirode. Ali, on odavno pokazuje da se na njega zakoni Srbije ne odnose.
Saša Janković svo vreme se bavi isključivo svojom političkom promocijom, od svog posla ne radi apsolutno ništa, ali zato uredno pljačka građane, uzimajući im 3.000 evra mesečno za platu koju nije zaradio.
Da li je posao Saše Jankovića da tokom radnog vremena po Beogradu nosi žutu patku? Da li je posao Saše Jankovića da ćuti dok nekrunisani kralj stečaja najgrublje vređa novinare i medije? Da li je posao Saše Jankovića da ćuti dok dokazane siledžije vređaju i fizički napadaju članicu RIK? Da li je posao Saše Jankovića da ćuti dok vređaju i prete porodici i deci Aleksandra Vučića? Naravno da nije, ali on to radi bez ikakvog stida i zato svaki mesec uzima 3.000 evra.
Potpuno se slažem da građani Srbije zaslužuju da imaju Zaštitnika građana, ali ne zaslužuju da na tom mestu bude Saša Janković, jer ko će građane Srbije da zaštiti od politički štetnog delovanja tog Zaštitnika građana?

Imovinska karta

(Bački Jarak, 01.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95000.00 RSD 03.06.2016 -
Pomoćnik gradonačelnika Grad Novi Sad Grad Mesečno 96214.00 03.01.2013 - 02.06.2016.
Poslednji put ažurirano: 28.02.2017, 09:15