JAHJA FEHRATOVIĆ

Bošnjačka demokratska zajednica

Rođen 29. marta 1982. godine u Novom Pazaru.

Osnovnu školu i srednju Medresu ”Gazi Isa-beg” završio je u rodnom gradu, osnovne studije književnosti naroda BiH i bosanskoga jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 24. 5. 2007 godine, magistarsku tezu Poetika i politika usmene i pisane revolucionarne poezije odbranio je 28. 6. 2012. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, a doktorsku radnju „Književnohistorijske i poetičke osobenosti sandžačkobošnjačke književnosti“ 28. 6. 2013. godine na istome Univerzitetu.

Kao student bio je stipendist DAADE fondacije, Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, Fond ”Muhsin Rizvić”, Regionalnog fonda ”Rifat Burdžović Tršo”. Učestvovao je u višegodišnjem internacionalnom projektu Politička angažiranost književnosti balkanskih naroda. Pored toga, sudelovao je u izradi Izveštaja Evropske unije o položaju nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Srbiji za 2007. Godinu. Fehratović je jedan od osnivača Katedre bosanskoga jezika na Fakultetu za umjetnost i kulturu Univerziteta u Trakiji u Republici Turskoj na kome je dve godine radio kao predavač i lektor bosanskoga jezika. U Novi Pazar se 2010.godine vraća i zapošljava na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru kao saradnik u nastavi, radi na Katedri za bošnjačku književnost Departmana za filološke studije, a kasnije biva postavljen za upravnika Univerzitetske biblioteke IUNP.

Bio je osnivač i urednik mnogih edicija koje su se bavile bošnjačkom istorijom i jezikom.

Piše poeziju, prozu, eseje i književnu kritiku, bavi se i novinarstvom. Do sada je objavio zbirku pesama Korektor sveznadar (2004), roman Bedova (2005) i zbirku priča Trinaest priča iz jedne kutije (2007).

Za predsednika Bošnjačke kulturne zajednice izabran je 2010. Godine a godinu dana kasnije izabran za predsednika Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Za predsednika Bošnjačke demokratska zajednice izabran je 2013. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24.aprila 2016.godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Osnovne informacije

  • Samostalni poslanici
  • Novi Pazar
  • Novi Pazar
  • 29.03.1982.
  • profesor univerziteta

Statistika

  • 10
  • 0
  • 1
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

Hvala vam.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, posebnu pažnju današnje objedinjene rasprave izaziva predlog izbora Zaštitnika građana, s tim u vezi ću ovo izlaganje posvetiti ovoj tački dnevnog reda.

Na zvaničnoj internet prezentaciji ovog organa države našli smo definiciju u čijem se prvom delu kaže, Zaštitnik građana je nezavistan i samostalan državni organ zadužen da štiti i unapređuje poštovanje sloboda i prava. U posebne sektore na vrhu lestvice navodi se zaštita prava pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih manjina, pri čemu se navodi da u okviru više odeljenja postoji odeljenje zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.

Analizirajući rad prethodnog Zaštitnika građana prema ovoj definiciji utvrđujemo da je bio sušta suprotnost istoj. Kao Zaštitnik građana Saša Janković nije bio ni nezavistan, ni samostalan državni organ. To su ponajbolje osetili pripadnici bošnjačkog naroda i njihove institucije za vreme vlasti DS i režima Borisa Tadića u sprezi sa lokalnom vlašću SDA i SDP Sulejmana Ugljanina i Rasima LJajića u sandžačkim gradovima. Izloženi brutalnom kršenju Ustava i zakona od strane državnih i lokalnih režima tog perioda Bošnjaci su se mnogo puta obraćali Jankoviću tražeći od njega da radi svoj posao, međutim, vrlo često su dobijali izgovor da je nemoćan, da nije nadležan, da ne može i tako dalje, a sve se odnosilo na aspekte zaštite prava i sloboda građana koji su u opsegu njegovog posla.

Kako se ponašao Zaštitnik građana u slučajevima islamske zajednice, internacionalnog kurioziteta, čuli smo od kolege Muamera Zukorlića, ništa bolje njegov odnos nije bio prilikom izbora za Bošnjačko nacionalno veće 2010. godine i direktno u kršenje ustavni i zakonski regulativa od strane tadašnjeg ministra Čiplića, a onda u jeku svog političkog uzletanja 2016. godine zloupotrebljavajući poziciju o Zaštitniku građana aktivno učestvovao u pokušajima izazivanje nemira u Sandžaku kroz huškanje naroda i državnih organa protiv izgradnje zgrade fakulteta za islamske studije. Uz to, ono što je poražavajuće i sramno na sve pozive porodica otetih i ubijenih u Sjeverinu i Štrpcima , Zaštitnik građana se nije jasno određivao i nije iskoristio sve zakonske okvire da izađe u susret njihovim zahtevima koji su bili opravdani.

Sve su to pokazatelji da je bivši Zaštitnik građana, umesto servisiranja građana sve vreme svog mandata, bar kada su u pitanju Bošnjaci, servisirao politiku svojih nekadašnjih mentora, a sadašnjih partnera.

Pogubnost njegovog delovanja i politička pristrasnost vidljiva je u podršci datom lokalnom Ombudsmanu u Tutinu koji je 18.6.2016. godine u centru Tutina fizički napao svog sugrađanina.

Kako stoji u službenoj policijskoj belešci o tome, dotični Zaštitnik građana pretio je smrću ovom licu, fizički ga napao i pretukao. Iako smo tragali da li je Saša Janković reagovao u ovom slučaju da upozori svog kolegu na kršenje zakona i zloupotrebe položaja, nismo naišli na takve podatke, ali smo naišli da je na prethodnim izborima dobio podršku dela političke partije tutinskog Zaštitnika građana.

Navodeći ove primere lošeg, zavisnog, ne samostalnog i političkom trgovinom motiviranog delovanja prethodnog Zaštitnika građana, hteli smo da kažemo da ova institucija u budućnosti mora biti drugačija, te da novi Zaštitnik građana ne sme ponoviti svoje greške svog prethodnika.

Činjenica da je gospodin Pašalić kao prekršajni sudija imao snage i smelosti da izrekne sudsku kaznu tadašnjem predsedniku Republike Borisu Tadiću, dosta govori da poseduje kvalitete da samostalno, nezavisno i nadpolitički obavlja ovu važnu funkciju državi.

Zato ćemo u danu za glasanje podržati ovaj predlog i nadam se da će naša podrška biti zalog tome da gospodin Pašalić kao budući Zaštitnik građana vodi računa o pravima pripadnika manjinskih naroda i zajednica, da ista ne budu kao za vreme njegovih prethodnika i bivšeg režima u najvećem broju slučajeva samo papirnata, već za sve pozitivne zakonske odredbe iz oblasti zaštite manjinskih naroda i nacionalnih zajednica suštinski zažive. Hvala.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.12.2016.

Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarko sa saradnicima, zakoni koji su pred nama uređuju izuzetno važne oblasti iz svakodnevnog života građana Srbije, među kojima je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima.
Predložena rešenja doprinose sređivanju haosa koji vlada u ovoj oblasti u skoro svim našim lokalnim samoupravama, a ja bih rekao da su opštine Sandžaka u najdrastičnijem problemu.
Taj problem se provlači od devedesetih, a dodatno je eskalirao u prethodnom periodu jer su dosadašnje lokalne vlasti sve učinile kako bi u svrhu zadovoljenja ličnih i partijskih interesa crpile finansije preko ovih preduzeća i neodmereno upošljavali svoje članove, čime su uništile i ono malo infrastrukture koja su ova preduzeća posedovala.
U takvom haosu radnici ne dobijaju redovno mukom zarađene plate, nemaju osnovnih uslova za obavljanje teških poslova što dovodi do štrajkova usled čega opet trpe građani. U nizu takvih štrajkova najsvežiji je onaj iz 2015. godine kada su građani Tutina bili izloženi ekološkoj katastrofi tri meseca koliko nije iznošeno smeće. Lokalne vlasti otpuštaju te radnike i za usluge iznošenja smeća angažuju privatno preduzeće, pa sada građani Tutina em skuplje plaćaju odvoženje smeća, em opštinska uprava iz budžeta tom privatnom preduzeću opet isplaćuje novac. Dakle, građani dvostruko plaćaju, a smeće se i dalje ne iznosi redovno jer celi grad poseduje samo jedan kamion za tu vrstu delatnosti.
Neredovnost takvih usluga takođe je i u Sjenici. Radnici komunalnih preduzeća u Novom Pazaru vrlo su često na udaru bahatih direktora, čak do te mere da su ih vređali kao mentalno zaostale što je recimo nedavni slučaj sa doskorašnjim direktorom, gospodinom Škreljom, kadrom gospodina ministra Ljajića.
Na meti takvih direktora je skromno Gradsko zelenilo, pa nažalost i topole za grobalja, a krađa goriva iz benzinskih pumpi u krugu preduzeća su konstanta pojava. Ili, pak da direktor službenim vozilom ode na godišnji odmor kao što je ovog leta uradio aktuelni direktor tog preduzeća Emin Omerović, takođe kadar ministra Ljajića.
Zato je važno da ministarstvo ovim zakonom predvidi mehanizme zaštite radnike, imovine lokalnih i komunalnih preduzeća i pojača kontrolu vršenja usluga prema građanima od strane tih preduzeća.
Vrlo važan deo izmena zakona se tiče uređenja grobalja, njihovih vlasništava i raspolaganjem istim u kome se kaže da lokalna samouprava ne može poveravati poslove uređivanja i održavanja grobalja koja su u svojini crkvi i verskih zajednica bez njihovih saglasnosti.
Međutim, da li je zakon predvideo situaciju šta će se dogoditi ako lokalna samouprava otme groblja verskim zajednicama, kao što je slučaj sa grobljima u Novom Pazaru, gde postoje dva muslimanska groblja stara nekoliko vekova koja su uvek bila u vlasništvu Islamske zajednice. Međutim, lokalna samouprava je samoinicijativno Islamskoj zajednici otuđila ta mezarija i protivzakonito raspolaže njima.
Zato je ova odredba važna i zdušno je podržavamo, kao što bi recimo bilo važno rešiti i višedecenijski problem, muslimansko groblje u Beogradu, jer preko 100.000 stanovnika ovog grada muslimanske veroispovesti u velikom je problemu zbog nepostojanja svog groblja.
Takođe jedna od izmena ovog zakona se odnosi na javni gradski, prigradski prevoz. Nažalost i ova oblast je devastirana. Vlada i ministarstvo moraju učiniti više napora da u siromašnim sredinama prorade lokalna prevozna preduzeća, jer njihovo nepostojanje ugrožava opstanak ljudi u ruralnim sredinama, kao što je slučaj u Sjenici, gde već godinama prema udaljenim pešterskim selima ne postoji nikakav javni prevoz.
Ovo je ujedno i apel vama ministarko, vašem ministarstvu i Vladi Srbije da pomognete uspostavi takvih linija, što bi olakšalo život, a samim tim i opstanak ljudi na ovom području.
Važna je i predložena odredba o javnim parkiralištima, međutim, imamo lokalne samouprave kakva je Novi Pazar, koje nisu svojim građanima obezbedile ni minimalan broj parking mesta, a uporno istrajavaju u naplati taksi, pa neretko i odvoženju automobila paukom, kako bi popunili budžete.
Važna je i predložena odredba o javnim parkiralištima, međutim, imamo lokalnih samouprava, kakva je Novi Pazar, koje nisu svojim građanima obezbedile ni minimalan broj parking mesta, a uporno istrajavaju u naplati taksi, pa neretko i odvoženju automobila paukom kako bi popunili budžete. Da li je zakonom određeno da lokalna samouprava prvo mora osigurati uslugu parkinga građanima, pa tek onda sprovoditi restriktivne mere?
Na kraju, vrlo važna odredba tiče se higijene održavanja ulica. Ovo je takođe oblast u kojoj veliki broj lokalnih samouprava vrši malverzacije i postoje lokalne samouprave poput Novog Pazara koje samo uoči izbora širi deo grada čiste.
Zbog svega ovoga ja ću podržati ove odredbe zakona, kao i sve ostale, jer one pokušavaju da reše ove probleme koji se tiču života običnog građanina naše države. Hvala.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 13.12.2016.

Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri sa saradnicima, danas raspravljamo o izuzetno važnim zakonima čije odredbe mogu poboljšati životne prilike velikom delu građana.
Jedan od krajeva na koji ovi zakoni mogu imati takav uticaj, jeste i region Sandžaka, zato ću se u govoru fokusirati na taj deo države. Pešter ima osnove da postane ozbiljan proizvođač hrane u regionu, pešterski pašnjaci izuzetno su pogodni za uzgoj stoke. Međutim, propadanjem društvenih kombinata, zastarela mehanizacija i oskudicu znanja u novim tehnologijama, doveli su do toga da se stočni fond u odnosu na 90-e drastično bude smanjen. Prema procenama ostalo je 50.000 grla krupne i stotinak hiljada sitne stoke, a uz minimalna ulaganja moglo bi se uzgajati i tri puta veći broj. Blag porast je vidljiv zahvaljujući subvencijama Vlade Srbije.
Peštarski stočari se suočavaju sa problemom plasiranja proizvoda, čuveni Sjenički sir bi ponovo mogao uz jagnjetinu postaje izvozni adut, tajna tog sira nije samo u načinu pripreme, već i u podneblju i kvalitetu mleka. Poseban proizvod sa ovog prostora za vanregionalni uspeh je sirovo i sušeno meso izuzetnog kvaliteta. Uz činjenicu da je potražnja za ovim proizvodima skoro neograničena prelivanje kapitala i zasićene industrije predstavljalo bi rešenje za izlaz celog regiona iz krize, prelivanje lokalnog kapitala iz industriju u poljoprivredu dovodi do razvoja prehrambene prerađivačke industrije.
Ali, predlog je toga, jeste razvoj kvalitetne sirovinske baze kroz povećanja stočnog fonda i obezbeđivanja osnovnih uslova za ostanak ljudi na selu. Poljopriveda na Pešteru treba da se usmeri ka proizvodima za kojima postoji tražnja poput sira, kajmaka, pršute, sudžuka, žive stoke i mesa, te vune i sirove kože.
Neophodno je da država uloži u modernizaciju proizvodnje. Dosadašnji način proizvodnja je hrane na Pešteri, iako poseduje neosporan kvalitet zadovoljava samo lokalne potrebe. Pri plasmanu proizvoda, pre svega, mleka i mlečnih proizvoda, susrećemo sa mnoštvo problema. Zbog nepostojanja adekvatnih proizvodnih deklaracija ovaj nesumnjivog kvalitetan proizvod je neretko na meti inspektorata, što proizvođače dovodi do ogromnih gubitaka. Kvalitet narušava i loša putna infrastruktura regiona koja povećava troškove i nesigurnost snabdevanja tržišta.
Potrebno je zameniti tradicionalni način sušenja mesa prema zahtevima tržišta EU, zašta je takođe potrebna pomoć države. Ukoliko želimo da proizvodi sa Pešteri imaju uspešan nastup na inostranom tržištu neophodna je proizvodnja po Hasap i Halal standardima, uvođenje tih standarda velika investicija koju treba motivirati.
Pored toga država treba pomoći uvođenje jedinstvene statističke baze o proizvodnji organske hrane, omogućiti lakši kontakt poljoprivrednika sa sertificiranim telima akreditiranim od strane Ministarstva poljoprivrede, kao internacionalnim sertifikacionim telima koja kontroliraju organski karakter domaće proizvodnje za inostrane kupce kao i pomoći proizvođačima i poljoprivrednim udruženjima da dobiju sertifikat o jedinstvenom geografskom poreklu proizvoda.
U Župskim delovima Sandžaka kod Novog Pazara i Prijepolja postoji veliki potencijal za voćarstvo i povrtarstvo. Neophodno je obezbediti projekte kojim će se u svim ovim seoskim područjima Sandžaka finansirati razvoj voćarstva, naročito plantaže malina, aronije, borovnice, jabuke, kruške, trešnje i drugih brzo isplativih rodova. Uzgajivačima treba obezbediti adekvatnu opremu i stručno znanje da bi se ponudila vrsta voća i povrća prema tržnim potrebama i omogućiti tržištu za plasiranje proizvoda. Za sve ovo potrebna je pomoć države.
Neophodno je takođe obezbediti podsticajna sredstva za izgradnju više farmi uzgoja stoke, kao i plasiranje sirovih proizvoda, njihove obrade, brendiranja, sertificiranje i plasmane prema domaćem i stranom tržištu. Potrebno je u svim gradovima ravnomerno izgraditi više fabrika za preradu mesa, mlečnih proizvoda, voća, povrća, žita, žitnih proizvoda koji bi vršili otkup od svih farmera gde bi svi farmeri imali zagarantiranog kupca a uz to sve proizvode patentirati kao zdravu hranu. Sve ovo je nemoguće bez pomoći Vlade Srbije zašta se i Ministarstvo poljoprivrede i evropskih fondova i to je jedan od glavnih razloga zbog koga ćemo podržati i ove zakone. Hvala.

Imovinska karta

(Novi Pazar, 22.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 05.07.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 68293.00 RSD 05.07.2016 -
Odbornik Grad Novi Pazar Grad Mesečno 22000.00 RSD 18.05.2016 -
Poslednji put ažurirano: 27.02.2017, 13:19