MUAMER ZUKORLIĆ

Stranka pravde i pomirenja

Rođen 15. februara 1970. godine u selu Orlje kod Tutina.

Osnovnu školu je završio u selu Ribariće kod Tutina, a zatim u Sarajevu Gazi Husrev-begovu medresu. U Konstantini u Alžiru je 1993. godine završio Islamski fakultet, odsek šerijatsko pravo, a post-diplomske studije u Libanu.

Čim je osnovan Mešihat Islamske zajednice Sandžaka 1993. godine Muamer je izabran za muftiju, a reizabran na izborima 1998. i 2003. godine. Izabran je za predsednika i glavnog muftiju Mešihata Islamske zajednice u Srbiji 27. marta 2007. godine. Na ovu funkciju je ponovo izabran na izborima u julu 2008. godine. Član je Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bio je osnivač i prvi glavni i odgovorni urednik Glasa islama koje se smatra zvaničnim glasilom Islamske zajednice u Srbiji. Muamer je jedan od inicijatora osnivanja Izdavačke kuće El Kelimeh i mekteba za predškolski i školski uzrast. Osnivač je i prvi rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i prvi dekan Fakulteta za Islamske studije.

Na prvim direktnim izborima za Nacionalni savet Bošnjaka koji su održani 6. juna 2010. godine pojedinačno najveći broj glasova (45—50%) je osvojila Bošnjačka kulturna zajednica na čijem je čelu muftija Muamer Zukorlić. Državni organi su doneli odluku o nepriznavanju prava Bošnjačkoj kulturnoj zajednici da samostalno formira Nacionalni savet jer nije osvojila ukupnu većinu glasova. Uprkos ovoj odluci Bošnjačka kulturna zajednica je izvršila konstituisanje Bošnjačkog nacionalnog veća.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Živi sa dve supruge. Ima sedmoro dece.

Osnovne informacije

  • Samostalni poslanici
  • Novi Pazar
  • Tutin
  • 15.02.1970.
  • drugo

Statistika

  • 46
  • 1
  • 4
  • 0
  • 5 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Doktoranti

čeka se odgovor 2 godine i 1 mesec i 18 dana

Poštovani gospodine Zukorliću , Ovim putem pokušavamo da Vam se obratimo sa jednom molbom koju očigledno ovog momenta možete samo Vi kao članovi odbora da odlčite, uradite. Mi doktoranti po starom programu nalzimo se u jednom veoma diskriminišućem položaju, koji nismo zaslužili.

Molba bolonjci

čeka se odgovor 2 godine i 1 mesec i 11 sati

Poštovani, obraćam Vam se kao student bolonje generacija 2007/2008 Univerziteta u Nišu. Trenutno se veliki broj bolonjaca upisanih u prvu godinu studija 2006/ 2007 , 2007/2008 nalazi u veoma lošem položaju.

Pravda za Bolonjce

čeka se odgovor 2 godine i 1 mesec i 18 dana

Postovani poslaniče i predsedniče skupštinskog Odbora za obrazovanje, gospodine Muamere Zukorliću, Obraćam Vam se povodom VELIKE NEPRAVDE i odluke ministra, a vezano za vest da NE PRODUŽI rok za studente upisane 20006/7/8 god za završetak studija, odnosno da tim prvim bolonjcima ne dozvoli...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Osmo vanredno zasedanje , 22.06.2018.

Dame i gospodo, ponuđeni zakoni svakako predstavljaju značajan iskorak i jasno je primetan trud unapređenja tematike kojom se bave, zato će narodni poslanici stranke Pravde i pomirenja u danu za glasanje uglavnom podržati ponuđena zakonska rešenja, s tim što imamo izvesne sugestije.

Pre svega vezano za zakon o finansijskog podršci porodicama sa decom, pošto je u pitanju tema o kojoj sam više puta i ovde govorio i zalagao se, upravo za ovaj iskorak koji je ovde napravljen, gde je ponuđena podrška onim majkama koje hoće da rađaju, kako bi im se olakšalo podizanje dece i porodice.

Međutim, ono što mi upada u oči jeste da nije možda bilo dovoljno senzibiliteta za samu ciljnu grupu, majki, baš onih koje žele da rađaju, jer podvlačenje crte od stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 1. jula i izostavljanje svih onih majki koje su rodile do četvoro ili više dece do sada, koje su imale svest i volju za rađanjem, bez ove motivacije i podsticaja, oni ostaju mimo mogućnosti da dobiju podsticaj, odnosno nadoknadu po broju dece koju su rodile, što je i sa etičkog aspekta, ali uopšte sa aspekta podrške baš onima koji žele da rađaju prilično diskutabilno.

Takođe, ograničavanje motivacije, odnosno podsticaja do četvrtog deteta je takođe problematično iz razloga što izostavljamo one majke, šampione koje rađaju petoro, šestoro, sedmoro i osmoro dece i koje su to činile i verovatno će to činiti bez podsticaja. Tako da možemo tu primetiti da ćemo ponovno forsirati one majke koje možda neće da rađaju, a izostaviti značajan broj onih koje hoće da rađaju. Tako da ovo treba ponovno razmotriti i u nekoj narednoj prilici ispravljati nedostatke.

Takođe, kada pratimo izvesne uslove za dobijanje podrške majkama, pitanje recimo državljanstva za majku je takođe diskutabilno, jer ukoliko imate oca državljanina Srbije imate dete koje se rodilo, državljanin Srbije i majku koja je došla, bilo iz Albanije ili odakle god, koja će rađati decu, državljane ove zemlje, one će biti lišene ove podrške. Tako da tu imamo jedan veoma značajan broj i to uglavnom onih majki koje zapravo dolaze u te krajeve gde imamo najznačajniju dekadencu u pogledu demografije.

Pitanje obrazovanja predškolskog i opšte školskog imamo formulaciju da pohađa obrazovanje u sistemu Republike Srbije. Dakle, ostaje samo nejasno šta je, iako možda implicitno sistem crkava i verskih zajednica, obrazovni sistem crkva, verskih zajednica, jeste implicitno u sistemu države Srbije. Samo da ne ostane nedorečeno, da sutra neko kaže – e, čekajte radi se o državnim školama, o državnim vrtićima, a pitanje ovih škola ili možda i privatnih škola i vrtića itd, dakle, tu fali izvesno pojašnjenje.

I, svakako mislim, bez obzira na značaj vakcinacije dece da imamo etnički problem, pa možda i ustavni problem povezivanja, uslovljavanja vakcinacije dece ovom podrškom majkama, bez obzira što vakcinacija jeste važna, ali na ovaj način uslovljavati, mislim da je to diskutabilno i sa etničkog i sa ustavnog aspekta.

Eto, zbog javnosti moram kazati da sam i ovaj put morao odložiti svoju molitvu petkom, koja je u jedan sat, moraću ići u dva sata na tzv. arapsku molitvu, odnosno molitvu na arapskom jeziku i zato ponovo obaveštavam javnost i rukovodstvo Narodne skupštine da je potrebno da se reši pitanje molitvenog prostora za pripadnike islama, islamske zajednice, narodne poslanike ovde u Skupštini. Hvala vam.

Osmo vanredno zasedanje , 22.06.2018.

Hteo bih samo dopunu.

Zahvaljujem na pojašnjenju koje ste dali, ali imamo recimo, kao što sam kazao, oca državljana Srbije, dete prijavljeno u zemlji, ovde živi majka strani državljanin. Šta je sa podrškom toj porodici, tom detetu?

Pitanje, šta znači državni sistem? Vidite, ukoliko dete pohađa vrtić pri crkvi ili islamskoj zajednici, s tim što su ti vrtići priznati od strane države, dakle da li je to isto tako sistem? Dakle, to mi je bitno prosto da znam, jer ću biti pitam i već sam upitan zbog toga. Hvala.

Sedmo vanredno zasedanje , 13.06.2018.

Dame i gospodo, narodni poslanici, Stranke Pravde i pomirenja će podržati većinu zakona koji su predloženi, a u diskusiji ću se osvrnuti na Zakon o nacionalnim savetima i dati izvesne sugestije i primedbe.

Naime, institut nacionalnih saveta je jedan veoma važan iskorak u političkoj podršci unapređenja prava nacionalnih zajednica i manjinskih prava i sloboda. Zato je od izuzetne važnosti i unapređenja ovog zakona, očuvanje ove tekovine i svakako zaštita svih onih postupaka, uključujući izborne postupke za nacionalne savete, kako bi se ova ideja do kraja ispravno i u skladu sa ciljem realizovala.

Naime, lično sam bio učesnik izbora 2010. godine, a potom i posredno, dakle, 2012. godine i zato imamo iskustva koja nas teraju da budemo veoma oprezni, pre svega kada je u pitanju sama realizacija izbornog postupka.

No, pre toga zanima me ko je uopšte došao na ideju da se reducira pravo kandidovanja za važne funkcije u nacionalnim savetima, kao što su izvršni odbori i samo predsedništvo nacionalnih saveta, bez argumentacija, ako se izume ono što smo čuli ovih dana, depolitizacija ili zaštita nacionalnih saveta od politizacije.

Sam pojam politizacije je veoma sporan. Najčešće se koristi demagoški, jer radi se o političkim telima, o telima u kojima su stranke ključni nosioci i ne znam koje političko telo je moguće zaštiti od politizacije.

I, šta je problem, na kraju krajeva, ukoliko imamo politizaciju i zašto bismo to telo, koje nije ni organ, niti ima tako važnu funkciju izvršne vlasti, zaštitili od politizacija, a ne štitimo najviše državne funkcije? Zato smo i ponudili amandman kojim bi se ovo pitanje rešilo.

Što se tiče samog biračkog spiska za nacionalne savete, formiranje tog biračkog spiska i upisa u birački spiska smatramo spornim sam princip upisa, jer se na taj način oni glasači koji su zainteresovani za te izbore stavljaju u položaj izvesne procedure, a kada imamo iskustva na lokalu, gde lokalne vlasti kontrolišu opet politički partije i to ne možemo da zaštitimo od politizacije, one kompliciraju iz raznih razloga proceduru samog upisa tako da smo ponudili rešenje kojim bi se i popisni podaci, ali i podaci iz opšteg biračkog spiska iskoristili kako bi se validno taj birački spisak formirao.

I, pitanje zaštite samog izbornog postupka. Naše je iskustvo da su brojne manipulacije bile prisutne kod samog biračkog postupka, jer birački postupak sprovode lokalne uprave koje su, opet, pod kontrolom pojedinih političkih partija, koje imaju interes u tom biračkom postupku i kroz ova rešenja ne vidimo način da se to zaštiti. Zato je potrebno zaštiti taj postupak i dodatnim posmatračima od svih predstavnika svih lista, ali i drugim mehanizmima, kako ne bi bilo zloupotreba.

Mi smo, recimo, 2010. godine imali priliku da je preko 20.000 već upisanih ljudi onemogućeno da glasaju zbog manipulacija sa biračkim spiskom, jer su premeštani ljudi sa adrese na adresu i raznim drugim zloupotrebama su ti ljudi bili izvan mogućnosti da izvrše svoje biračko pravo. Zato je potrebno preduzeti potrebne mere, koje smo takođe predložili kroz amandmane, kako bismo mogli dati podršku ovom zakonu. Isto tako, omogućiti pripadnicima nacionalnih zajednica u dijaspori da glasaju i na ovim izborima po modelu parlamentarnih izbora, preko Ministarstva spoljnih poslova, konzulata, diplomatskih predstavništava, kroz regulisanje procedure prijava i vezano za spiskove, ali isto tako i za samu proceduru tih izbora. Hvala.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 26.04.2018.

Poštovani članovi Vlade, poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, moje pitanje se tiče stanja na prostoru Sandžaka, vezanog za polje organizovanog kriminala.

Pre nekoliko dana, na površinu je isplivala još jedna u nizu afera koja se tiče prikupljanja novca od strane građana za izgradnju puteva. Ranije smo mislili da je to normalna pojava, međutim, nije lako zaključiti da se radi o nezakonitoj radnji, jer je novac prikupljan na spiskovima bez ikakvih potrebnih priznanica.

Mi iz Stranke pravde i pomirenja smo došli do podataka koji nam još pristižu da je recimo iz 37 sela na području opštine Tutin, kao jedne od najsiromašnijih na području zemlje prikupljeno 1.574.000 evra za izgradnju seoskih puteva. Nešto od toga je rađeno, nešto nije rađeno. U opštini kažu da oni ne znaju za prikupljanje tih sredstava. Dakle, radi se o opsežno nezakonitoj radnji.

Na području Sjenice je ova pojava još drastičnija u pogledu prikupljanja novca i za puteve čiji radovi se uopšte nisu desili. Dakle, prikupljanje sredstava su organizovale opštinske uprave preko svojih aktivista.

Moje pitanje je usmereno predsednici Vlade i nadležnim ministrima - kada će se krenuti sa opsežnom istragom, jer se radi o ogromnom organizovanom kriminalu, kako bi dakle se konačno jednom stalo na kraj, kako bi građani dobili odgovore šta se dešavalo s tim sredstvima i ko je uopšte mogao da vodi ovakvu akciju?

Još jedno pitanje, tiče se graničnih prelaza Miratovac-Lojane i Cer-Supot na području Preševa. Naime, u više navrata su nam se obraćali građani sa područja Preševa da bi bilo jako važno da se ovi granični prelazi otvore, jer građani koji žive sa obe strane granice, posebno u vreme turističke sezone imaju velike probleme i po nekoliko sati čekaju na poznatim postojećim graničnim prelazima. Bilo bi veoma značajno da se pristupi otvaranju ovih graničnih prelaza, kako bi se olakšala komunikacija.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 26.04.2018.

Zahvaljujem i razumem vas.

Pretpostavljam da do sada ovu informaciju sigurno zvanično vi lično niste imali, iako su nedavno mediji o tome pisali. Situacija je potpuno alarmantna, istina, znam, čak i mnoge moje kolege ovde kada sam neformalno razgovarao, kažu prosto da ne veruju da neko prikuplja sredstva u evrima na nekim divljim spiskovima za izgradnju puteva.

Verujte, i ja sam mislio dok nisam došao u ovu Skupštinu da se to radi svugde, da je to neka normalna pojava da građani participiraju, ali nije bilo čudno što se to radi bez nekakve legalne procedure i kroz neku normalnu dokumentaciju.

Međutim, verujte ovo što se dešava sa zloupotrebom novca građana, moram kazati sirotinje, jer da bilo ko prošeta tim selima, to su najsiromašnija mesta u ovoj zemlji i zamislite da se usude da od te sirotinje ovoliko novca neko ukrade na način zloupotrebe vlasti i to je nešto što je na ivici neverovatnosti. Razumem zašto sada niste u prilici da mi dajete odgovore, ali ono što je bitno jeste da ova pojava koja se tiče zloupotreba novca građana za navodnu izradnju puteva, je samo deo opšteg stanja organizovanog kriminala na području Sandžaka, posebno u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici.

Dakle, ja bih takođe očekivao odgovor, ako ne danas, jer ne vidim ovde ministra unutrašnjih poslova, kada će krenuti jedna opsežna akcija obračuna sa organizovanim kriminalom na području Sandžaka. Svakodnevno imamo u štampi informacije o narko dilerima da postoje narko dileri u svim delovima zemlje, da postoji kriminal na možda svakoj tački ove zemlje. Kriminal nije problem dok je incidentan izuzetak, ali mi u Sandžaku imamo kriminal na površini. Danas na nekim pozicijama lokalne vlasti lakše ćete da ostvarite nekakve rezultate da rešite neki problem preko narko dilera u Novom Pazaru ili nekom drugom mestu, nego preko zvaničnih predstavnika izabranih u vlasti.

U tom kontekstu nije slučajno da su borbe oko toga čiji će da bude upravnik zatvora u Novom Pazaru, jer je to jedno od najvažnijih kadrovskih pitanja, itd. Dakle, za taj prostor s obzirom na činjenicu da imamo i prelaz ka Kosovu i granicu ka Crnoj Gori, tačka je neuralgična i zahteva zaista jednu opsežnu vanrednu akciju koja se očekuje od strane Vlade i nadležnih ministarstava.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 29.03.2018.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani članovi Vlade, na čelu sa predsednicom, moje pitanje je upućeno predsednici Vlade i resornoj ministarki Mihajlović.

Prvo pitanje se odnosi na stanje nacije u pogledu migracione i mortalitetske erozije. Do sada smo imali priliku da slušamo i da imamo delovanje kroz nadležna tela vezano za adekvatne mere po ovom pitanju.

Međutim, mislim da se slažete da te mere do sada nisu dale prave rezultate, s obzirom da podaci ukazuju na izrazito loše stanje, pogotovo po pitanju demografske migracione erozije.

Šta su vam dalji planovi kako bismo uspeli da sačuvamo elementarni demografski potencijal, a ako se slažete da bi bila potreba da zapravo segment obrazovanja, odnosno sve kapacitete obrazovanja, odgoja i obrazovanja, zapravo upotrebimo u pogledu svojevrsne mentalne obnove nacije, s obzirom da imamo 40 godina vladavine komunizma, gde smo doživeli svojevrsan moralni, celokupno kulturno civilizacijski pad, a potom sve ono što se dešavalo destruktivno 90-ih godina? Mislim da moramo imati hrabrosti da se suočimo sa činjenicom da nam je potrebno priznati izvesne anomalije i upotrebiti, pre svega, obrazovani sistem tu obnovu.

Pitanje koje se tiče infrastrukture, nadam se lakši deo pitanja, ono što su jutros mediji javili da je potpisan sporazum sa Kinezima za izgradnju auto-puta Požega-Boljare. Želim da nam se to potvrdi, ako možemo i znati neke pojedinosti, kao i pitanje dokle smo sa projektom autoputa Beograd-Sarajevo, jer smo imali medijske informacije da će se raditi dva kraka? Mene posebno zanima onaj, da tako kažem, naš krak, koji bi prolazio prolazio preko Požege, Višegrada, i dalje prema Sarajevu. Hvala vam.

Imovinska karta

(Novi Pazar, 22.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 16.07.2016 -
- Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 74645.00 RSD 24.06.2016 -
Odbornik Grad Novi Pazar Grad Mesečno 18000.00 RSD 18.05.2016 -
Poslednji put ažurirano: 27.02.2017, 13:37