MUAMER ZUKORLIĆ

Bošnjačka demokratska zajednica

Rođen 15. februara 1970. godine u selu Orlje kod Tutina.

Osnovnu školu je završio u selu Ribariće kod Tutina, a zatim u Sarajevu Gazi Husrev-begovu medresu. U Konstantini u Alžiru je 1993. godine završio Islamski fakultet, odsek šerijatsko pravo, a post-diplomske studije u Libanu.

Čim je osnovan Mešihat Islamske zajednice Sandžaka 1993. godine Muamer je izabran za muftiju, a reizabran na izborima 1998. i 2003. godine. Izabran je za predsednika i glavnog muftiju Mešihata Islamske zajednice u Srbiji 27. marta 2007. godine. Na ovu funkciju je ponovo izabran na izborima u julu 2008. godine. Član je Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bio je osnivač i prvi glavni i odgovorni urednik Glasa islama koje se smatra zvaničnim glasilom Islamske zajednice u Srbiji. Muamer je jedan od inicijatora osnivanja Izdavačke kuće El Kelimeh i mekteba za predškolski i školski uzrast. Osnivač je i prvi rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i prvi dekan Fakulteta za Islamske studije.

Na prvim direktnim izborima za Nacionalni savet Bošnjaka koji su održani 6. juna 2010. godine pojedinačno najveći broj glasova (45—50%) je osvojila Bošnjačka kulturna zajednica na čijem je čelu muftija Muamer Zukorlić. Državni organi su doneli odluku o nepriznavanju prava Bošnjačkoj kulturnoj zajednici da samostalno formira Nacionalni savet jer nije osvojila ukupnu većinu glasova. Uprkos ovoj odluci Bošnjačka kulturna zajednica je izvršila konstituisanje Bošnjačkog nacionalnog veća.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Živi sa dve supruge. Ima sedmoro dece.

Osnovne informacije

  • Samostalni poslanici
  • Novi Pazar
  • Tutin
  • 15.02.1970.
  • drugo

Statistika

  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Doktoranti

čeka se odgovor 8 meseci i 30 dana i 5 sati

Poštovani gospodine Zukorliću , Ovim putem pokušavamo da Vam se obratimo sa jednom molbom koju očigledno ovog momenta možete samo Vi kao članovi odbora da odlčite, uradite. Mi doktoranti po starom programu nalzimo se u jednom veoma diskriminišućem položaju, koji nismo zaslužili.

Molba bolonjci

čeka se odgovor 8 meseci i 12 dana i 4 sata

Poštovani, obraćam Vam se kao student bolonje generacija 2007/2008 Univerziteta u Nišu. Trenutno se veliki broj bolonjaca upisanih u prvu godinu studija 2006/ 2007 , 2007/2008 nalazi u veoma lošem položaju.

Pravda za Bolonjce

čeka se odgovor 8 meseci i 30 dana i 5 sati

Postovani poslaniče i predsedniče skupštinskog Odbora za obrazovanje, gospodine Muamere Zukorliću, Obraćam Vam se povodom VELIKE NEPRAVDE i odluke ministra, a vezano za vest da NE PRODUŽI rok za studente upisane 20006/7/8 god za završetak studija, odnosno da tim prvim bolonjcima ne dozvoli...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2017.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, u vezi sa zakonima koji se tiču potvrde sporazuma o univerzitetskoj saradnji, o reformi obrazovanja, kao i saradnji na polju kulture, omladine i obrazovanja sa Republikom Češkom, ove zakone smo tretirali na Odboru koga predvodim i dali im punu podršku, tako da neću ulaziti u dublju analizu i komentar.

Ono što mi je zanimljivo, to je set zakona koji se tiču organizovanog kriminala, bilo implicitno ili eksplicitno. Smatram veoma bitnim što se ovi sporazumi potpisuju i zakoni kojim se ratifikuju ovi sporazumi, jer je to tema od vitalnog značaja za ovo društvo. Ilustracije radi, navešću jedan od najdrastičnijih primera kako se jedna zdrava, vitalna privredna inicijativa u jednome kraju ubije od strane organizovanog kriminala.

Mislim da je javnosti poznato da je Novi Pazar pre 20-ak godina bio primer ekspanzije privatne inicijative malog porodičnog biznisa, gde smo imali samo u tom gradu više hiljada proizvođača, konfekcijskih i drugih proizvoda. Očekivalo se da zapravo to postane lokomotiva razvoja celog sandžačkog prostora i šire. Međutim, obzirom na geografsku poziciju i neke druge okolnosti, kao i nehat pojedinih državnih organa, došli smo u situaciju da je organizovani kriminal, jeftini narko kapital, zapravo presudio toj inicijativi na način da sada umesto nekoliko hiljada proizvođača, imamo svega nekoliko desetina proizvođača u Novom Pazaru. Ključni razlog tome jeste vrlo jasna sprega kriminala lokalnih vlasti, kriminala pojedinih sudija i tužioca, kriminala i pojedinih policajaca.

Zato smatram veoma bitnim da država na svim nivoima, nadležni organi, pre svega, posvete pažnju ovom pitanju, te da se ovakvi sporazumi, evo ovi, podrže, a drugi ažuriraju posebno, kada su u pitanju zemlje regiona koje imaju direktan uticaj na organizovani kriminal.

Smatram veoma važnim i sve sporazume koji se tiču međusobnog investiranja. U ovom slučaju, veoma zanimljiv je Sporazum sa državom Katar. Država Katar je jedna veoma važna zemlja, iako geografski i po broju stanovnika veoma mala, na Bliskom Istoku, razvojno i investiciono jedna od najbitnijih zemalja. Smatram veoma važnim Sporazum sa državom Katar, i to ne samo u jednom smeru, gde se očekuju investicije od strane Katara u Srbiji, već treba znati da je Katar jedna od najzanimljivijih zemalja na polju investiranja, posebno građevinarstva. To je jedno od najvećih svetskih gradilišta, što može biti veoma zanimljivo za naše građevinare, ali i investitore na tom i drugom polju. Od Katara se može i učiti kako jedna mala zemlja može da postane i regionalno, a bogami i međunarodno veoma zanimljiva.

Mi imamo dobra iskustva na relaciji Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali mislim da tu lepezu saradnje treba proširiti, evo, sa Katarom, potom sa Kuvajtom, Saudijskom Arabijom i još nekim zemljama muslimanskog sveta. Tu treba imati na umu da ovih oko pola miliona Muslimana u Srbiji mogu biti veoma važan most te saradnje, a evo, sa pozicije predsednika Grupe prijateljstva za Katar, ja sam na raspolaganju svima.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.12.2016.

Samo mi vreme, molim vas, vratite.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.12.2016.

Dame i gospodo, poštovani prisutni, raspoloživo vreme ću iskoristiti da se osvrnem na Zakon o javnom servisu. Naime, po definiciji javni servis bi trebalo da bude servis, medijski servis svih građana. O političkoj obojenosti javnog servisa su već govorili neki prethodnici zato o tome ne želim ništa kazati, ali ću naglasiti da Bošnjaci u Srbiji nemaju priliku da osete da je medijski javni servis RTS i njihov servis. Nemaju prilike imati emisije na svom maternjem jeziku. Nemaju prilike na tom servisu predstaviti sopstvenu kulturu i sopstvene vrednosti.
Jedan od izvora zla među ljudima, zajednicama i narodima je međusobno nepoznavanje. Zato je od izuzetne važnosti i interesa, stabilnosti i mira države i društva bilo to da javni medijski servis zapravo bude prilike gde bismo se međusobno upoznavali u punoj autentičnosti i originalnosti, kako bi padala predrasude i naša međusobna nepoznavanja.
Pored mehanizama zaštite države i društva, uobičajenih mehanizama, ključni mehanizam i temelj politike pomirenja jeste zapravo međusobno upoznavanje i kulturna razmena. Zato je od izuzetne važnosti da očito naterani takvim ponašanjem javnog medijskog servisa zakonski preciziramo obavezu da se omogući svim etničkim zajednicama pristup ovom servisu i medijima koji su u okviru ovog servisa. Što je zapravo Ustavom zagarantovano kao i Zakonom o manjinskim pravima.
Isto tako Islamska zajednica kao tradicionalna institucija koja predstavlja islam i Muslimane nema priliku biti zastupljena na javnom servisu. Doduše taj servis je dostupan jednoj grupi i Islamskoj zajednici koju po svaku cenu želi nametnuti ostalim Muslimani kao jedinu legalnu i legitimnu, a svi znamo da to nije tako, te da je rezultat toga činjenica da preko 90% Muslimana, džamija, imama i ostalih faktora u Islamskoj zajednici nema priliku biti predstavljeno na javnom servisu.
Očito postoje neke strukture, ja to zovem paradržavom. Paradržava je najveća opasnost i za državu i za društvo. To su one strukture vrlo često u administracijama organa i ustanova koje imaju svoje nalogodavce, svoje mentore i koje obično se izborima ne menjaju već ostaju, ali vrlo često imaju jači uticaj od samih ministara, njihovih pomoćnika i ostalih političkih struktura.
Zato pozivam i nadležno ministarstvo i uredništvo RTS, ali i nas ovde kao zakonodavce da ovu nepravdu otklonimo i omogućimo pripadnicima Islamske zajednice da javni servis dožive kao svoju ustanovu kroz koju će se predstaviti i upoznavati sa drugima i time zapravo da omogućimo da one strukture i one etničke zajednice koje do sada ili posebno u proteklim teškim vremenima nisu imali baš priliku da se osete ravnopravnim u ovoj državi, da im omogućimo takav ambijent u kome će moći da se osete jednako pravnim građanima i da se i kao individue i kao kolektiviteti razvijaju, grade ovo društvo i budu korisni članovi zajednice. Hvala.

Imovinska karta

(Novi Pazar, 22.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 16.07.2016 -
- Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 74645.00 RSD 24.06.2016 -
Odbornik Grad Novi Pazar Grad Mesečno 18000.00 RSD 18.05.2016 -
Poslednji put ažurirano: 27.02.2017, 13:37