JELENA VUJIĆ-OBRADOVIĆ

Jedinstvena Srbija

Rođena je 1979. godine. Živi u Aleksandrovcu.

Po struci je diplomirani pravnik.

Osnovne informacije

Statistika

  • 4
  • 0
  • 1
  • 0
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 22 dana i 18 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 2 meseca i 24 dana i 15 sati

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.10.2017.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Jedinstvene Srbije podržaće u danu za glasanje zakone o kojima odlučujemo.

Jake lokalne samouprave i put ka tim reformama su od izuzetnog značaja, tako da zakoni koji su pred nama i koji su u korist naših građana, odnosno korisnika usluga od strane javnih uprava, poslanička grupa Jedinstvene Srbije uvek će podržati.

Nadam se da će u budućnosti funkcionisati sve javne uprave u korist građana, a na nama je da podržimo ove zakone koje će ojačati put tih reformi.

Koristim priliku da pohvalim rad resornih ministarstava, kao i samih ministara, zakone koje ste u uvodnom izlaganju predstavili, govori u prilog profesionalizaciji i depolitizaciji javne uprave, a svi znamo da je potrebno vreme, poznavajući stanje na terenu, za donošenje podzakonskih akata na ove zakone, naročito kada je u pitanju Zakona o Nacionalnoj akademiji.

Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu ustrojiće princip zapošljavanja zasnovanog na stručnosti, što podrazumeva da kandidat za posao mora, pre svega da ima stručnost i znanje da bi taj posao ubuduće i obavljao. Zapošljavanje zasnovano na stručnosti je odraz demokratije i upravo zbog toga mi donosimo zakone koji će taj odraz i negovati.

Ministar Ružić u prethodnom periodu je posetio mnoge opštine i gradove. Bio je u Rasinskom okrugu, što je za mene od posebne važnosti, i što uliva poverenje da ima jednak pristup ka svim lokalnim samoupravama. Rad nekih opština je pohvalio, neke je i kritikovao, ali ja se nadam da će u budućem periodu dati jednake šanse svim gradovima i opštinama na tom putu napretka, bez obzira da li su u nekom prethodnom periodu postigli zadovoljavajuće rezultate. Tako da, ovaj nov zakon o Nacionalnoj akademiji, koji će omogućiti kadrovima, ne samo zaposlenima u lokalnim samoupravama, već i u republičkim organima, daće mogućnost da svi gradovi i opštine dobiju podjednake šanse za napretkom.

S obzirom da sam dugi niz godina bila i direktno uključena u tim nekim trenerskim poslovima sa predstavnicima lokalnih samouprava, udruženjima i građanima, dobro poznajem rad na terenu, što govori u prilog da je potrebno doneti jedan zakon o Nacionalnoj akademiji, koja će omogućiti veću stručnost, ali i ujednačeno znanje zaposlenih u javnim upravama. To će omogućiti ubrzani razvoj i motivisati i pomagati lokalne samouprave, jer činjenica je da neke lokalne samouprave nisu bile uključene na mnogim programima podrške.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i do sada je imalo veliki broj programa podrške. Međutim, zbog nedovoljne možda stručnosti, znanja, ali i zbog neblagovremeno podnetih prijava, nisu bili uključeni ni na jednom programu, a postoji veliki broj „Exchange“ programa, evo sada ima i „Exchange 5“ program. Međutim, upravo zato što nisu ulazili u korak sa vremenom prvih programa, nisu kasnije mogli da apliciraju za neke nove programe.

Smatram da će upravo osposobljavanje ovih kadrova omogućiti da sve lokalne samouprave podjednako i na isti način mogu da idu ka tom putem napretka.

Postavila bih i pitanje ministru Ružiću - da li će pored ovih opštih i posebnih obuka za osposobljavanje kadrova postojati i posebni kriterijumi i jednak pristup za sve zaposlene ili treba objasniti lokalnim samoupravama da li će imati obavezu da podnose prijave za zaposlene i za njihovu dalju edukaciju i osposobljavanje?

Svi smo svesni činjenice da samo dobri i motivisani kadrovi, adekvatno raspoređeni, obezbediće efikasnost kakva je potrebna za širi društveni razvoj, a to će upravo pružiti ova Nacionalna akademija.

Ovim predlogom zakona definisani su program i edukacije kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, a najznačajnija novina je da će edukacija biti obavezna i za najviše funkcionere - ministre, predsednike opština, načelnike opština.

Cilj ovog zakona je da Srbija ima profesionalnu, efikasnu i ljubaznu javnu upravu, jedinstvenu bazu podataka i kadrove koji će moći da odgovore modernim i ubrzanim tokovima savremene administracije. Zakonom će se uključiti sve lokalne samouprave kojima upravljanje ljudskim resursima nikada nije bila tema i često je bila i zanemarivana.

Za razliku od lokalnih samouprava u Vladi Srbije, postoji Služba za upravljanje kadrovima, što se pokazalo veoma efikasnom i svrsishodnom. Smatram da će i uvođenjem Nacionalne akademije upravo rad sa zaposlenima u lokalnim samoupravama pokazati isti rezultat.

Verujem da, iako nam predstoji veliki rad na promeni odnosa prema poslu i pristupa prema tom poslu, polako svi postajemo svesni toga da efikasna i uslužna javna uprava postaje nešto što treba da bude standard, nezavisno od bilo kojih političkih promena. Sve što je do sada urađeno u upravljanju ljudskim resursima, bio je predpristupni korak u realizaciji kompleksnog cilja uspostavljanja sistema organizovanog stručnog usavršavanja za sve kategorije zaposlenih u javnoj upravi.

Akademija će pomoći da lokalne samouprave funkcionišu na isti način i na istim zakonskim osnovama. Potrebno je transformisati lokalnu samoupravu u modernu, sposobnu, ekonomičnu, odgovornu i pravičnu. Verujem da ćete na ovaj način pružiti jednaku šansu da osposobljeni kadrovi kroz različite programe, kojih i sada ima dosta, da blagovremeno i valjano apliciraju kod brojnih fondova, resornih ministarstava i fondova EU upravo zato što su opštine gubile pred očima brojna sredstva zbog nedovoljne stručnosti i upućenosti ka takvim tokovima.

Na kraju, reći ću još jednom da će poslanička grupa JS podržati zakone u danu za glasanje. Hvala.

Peto vanredno zasedanje , 20.09.2017.

Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, danas imamo dve tačke dnevnog reda, odnosno objedinjenu raspravu i pred nama su dva veoma važna sistemska zakona – Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o visokom obrazovanju.

Ovi zakoni, pre svega, ne mogu da se naprave za danas ili za juče, već za budućnost našeg obrazovanja i vaspitanja naše dece. Mislim da se svi slažemo da su zakoni, reforme koje treba doneti veoma bitne i videćemo da li će u praksi imati nedostataka i da li će možda nekim kasnijim zakonima, vi to ministre i bolje vidite u praksi, da li ćemo kasnije morati neke stvari ponovo da menjamo, dopunjavamo ili ih sistemski promenimo. Ovaj zakon treba podržati.

Za nas iz Jedinstvene Srbije pitanje obrazovnog sistema je vrlo bitno i poslanička grupa Jedinstvene Srbije podržaće ovaj predlog, koji je Vlada dala, a koji je na dnevnom redu za odlučivanje, koji treba u stvari da stvori bolje uslove za obrazovanje naše dece, jer oni su u stvari zakon.

Ja ću na samom početku reći nešto što je zapažanje zajedničko za obe tačke, a gde se mora dati odgovor na neka vrlo važna pitanja, da vidimo i kasnije u skladu sa ovim amandmanima koji budu predloženi koje su to nadležnosti i da li ovaj zakon u praksi može biti prihvatljiv i u potpunosti implementiran.

Pratila sam sve faze ovog postupka u izradi nacrta zakona, zahteve studenata, fakulteta, predloge ne završnim konsultacijama, kojih mislim da je bilo sedam i da je ovaj završni bio u Nišu. Tu je postojao visok stepen saradnje svih aktera, vi ste pokazali jako veliku volju i želju da napravite promene, koje su jako bitne u ovom zakonu. Ono što mi je posebno ulilo nadu jeste da postoje visoka očekivanja i ja ne sumnjam da postoje dobra očekivanja i dobra nadanja predlagača.

Mi od 2005. godine, kada je inače donet taj prvi zakon koji je promenjen, on je menjan više puta, stvorili su se uslovi da vidimo jedan veći kvalitet u odnosu na dosadašnje zakone. Ministar prosvete u više navrata me je ubedio da treba da verujemo da želi ustvari da postavi kvalitetne temelje visokom obrazovanju i da je zadatak svih nas, odnosno taj prvi korak da vratimo đaka u središte zbivanja, što je jako bitno, jer škola i postoji zbog đaka, a sa druge strane da i našim uvaženim učiteljima, profesorima i vaspitačima vratimo taj ugled i mesto koje im je uvek pripadao, zbog čega u poslednje vreme oni često gube i samopouzdanje. O tome ću kasnije, ako budem imala vremena da nešto više kažem. To je ono što je prvo i najvažnije.

Drugo, dugo se zaboravljalo da se sa društvenim promenama i novim tehnologijama menjaju i potrebe đaka, njihov odnos prema školi i prema životu. Ovde vidim da je namera predlagača da upodobimo obrazovni sistem savremenom učeniku, jer samo tako možemo izbeći nerazumevanje i odbacivanje nastavnog programa, gubitak poverenja u svoje sposobnosti i samoznanjem, rast broja obrazovanih, ali nekompetentnih kadrova, nespremnost za tržište rada kao i sve druge negativne pojave koje su nam se usput javile.

Ako tu obrazovnu praksu ne prilagodimo savremenim zahtevima tog sistema i potrebama znanja, zajedno ćemo jednostavno izgubiti šansu za privredni oporavak, ali i za kulturu i identitet naše zemlje.

Treće, ono što je jako bitno jeste da sadržaj ovog zakona gde i ministar i Vlada i zakon insistiraju da veza sa privredom bude jača, ovde imamo jedan preduvod u to dualno obrazovanje na kome je i u više navrata i predsednik naše poslaničke, uvaženi Dragan Marković Palma govorio da ga treba uvesti, mi smatramo da treba uvesti dualno obrazovanje i da će dati efekte. Mislim da je ministar našao rešenje da poveže našu privredu sa visoko obrazovnim ustanovama, to je ta veza studiranja uz rad koja može koristiti i te kako i studentu i privredi. Zatim imamo mogućnost da visokoškolska ustanova može da osnuje privredno društvo, fakulteti i univerziteti će na taj način moći da unovče svoje znanje.

Nacrt zakona donosi mnogo novina i pored profesionalizacije upravljanja visokoškolskim ustanovama, nacrt nalaže i univerzitetima, recimo da u roku od devet meseci od stupanja na snagu novog zakona, objave konkurs za izbor menadžera, što je takođe jedna novina.

Isto tako, po našem Ustavu osnovno obrazovanje je obavezno obrazovanje. Ono što bih predložila jeste i da srednje školsko obrazovanje u nekom kasnijem periodu bude uvršteno kao obavezno obrazovanje. Zatim, ministar dobija jako velika ovlašćenja, tako da je u ovom slučaju veliki teret na njemu i preuzimanje velikih obaveza, što je sada tu malo i diskubitalno. Ovde dobija mogućnost da ministar lično poništi diplomu o stečenom visokom obrazovanju.

Ono što posebno treba pohvaliti jeste da ključ za povezivanje svih podataka o studentima u jedinstvenom informacionom sistemu prosvete, gde će biti jedinstven obrazovni broj koji se sada uvodi kao neizostavan pratilac akademaca na tom obrazovnom putu. Imamo i puno dugih novina, ali sam sa vremenom veoma slaba.

Nažalost, imamo temu koja nam se vremenom i u modernom društvu nametnula kao vaspitna mera, a to je vršnjačko nasilje.

Peto vanredno zasedanje , 20.09.2017.

Samo da završim još jednu rečenicu, ako nije problem.

Ono što je jako bitno, što bih želela da kažem ispred poslaničke grupe, jeste da u narednom periodu radite na tome da prilagodite da udžbenici budu dostupni svim učenicima i da pokušate da, ne da vratite, da napravite bolji projekat gde ne samo deca od prvog do četvrtog razreda ili određene socijalne kategorije, već da svim učenicima budu pristupni.

Imovinska karta

(Beograd, 30.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 68297.00 RSD 06.10.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 06.10.2016 -
Poslednji put ažurirano: 01.03.2017, 10:26