MILISAV PETRONIJEVIĆ

Socijaldemokratska partija Srbije

Rođen je 29.novembra 1949.godine u Beogradu.

Po zanimanju je nastavnik matematike.

Član je Socijalističke partije Srbije od njenog osnivanja, 1990.godine. U periodu od 2003-2009.godine je bio predsednik Gradskog odbora SPS Beograda. U više mandata je bio član Izvršnog odbora i Glavnog odbora. Član je Predsedništva SPS od 2006.godine.

Narodni poslanik je i u sazivima Skupštine od 27. januara 2004.godine, 14. februara 2007. godine, 2008.godine i 2012.godine, kada je bio član Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja, Odbora za administrativno-budzetska i mandatno-imunitetska pitanja kao i zamenik člana u Odboru za privatizaciju i Odboru za smanjenje siromaštva i član parlamentarnih grupa priajteljstva sa Austrijom, Grčkom i Rusijom. Ponovo je izabran za narodnog poslanika nakon izbora 2014. godine, a na tom mestu bio je do 03. juna 2016. godine.

Mandat narodnog poslanika potvrđen mu je 06. oktobra 2016. godine.

Živi u Beogradu.

Osnovne informacije

Statistika

  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2017.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, ja želim, kada je u pitanju ovaj amandman, a i svi ostali koji se odnose na ovaj zakon, da iznesem stav Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, odnosno da tražimo da se ti amandmani ne prihvate. Obrazložiću to na sledeći način.

Amandman na član 1. glasi – briše se. A član 1. glasi da Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ po osnovu zaduženja kod nemačke Razvojne banke u iznosu od 45 miliona evra. Dakle, javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ se zadužilo kod nemačke Razvojne banke za 45 miliona evra. Ako bi prihvatili amandman da se briše taj član, onda u stvari ceo Predlog zakona nema smisla.

Šta to znači? Znači – ne daje se garancija. A šta to dalje znači? Znači – nema zajma. A šta još dalje znači – nema zajma jer je uslov da Republika Srbija garantuje za taj zajam koji je uzela „Elektroprivreda Srbije“. A šta još dalje to znači? Znači – nema realizacije veoma životnog i značajnog projekta za jedan dobar deo Srbije van „Elektroprivrede“, a to je modernizacija sistema za otpepeljivanje Termoelektrane „Nikola Tesla A“. Dakle, nema ništa od toga.

Mi smatramo i stava smo da amandman ne treba prihvatiti, a zakon prihvatiti, iz dva razloga. Prvi razlog je taj što je ovo kredit koji je uzet od nemačke Razvojne banke pod veoma povoljnim finansijskim uslovima. Drugi razlog je što su za ovakav projekat modernizacije sistema za otpepeljivanje Termoelektrane „Nikola Tesla“ potrebna velika sredstva, negde oko 55 miliona evra.

Da budemo realni – nema velikih investicionih zahteva bez kredita. A ovaj kredit je finansijski povoljan, bilo je o tome dosta reči i ja ne bih u vezi s tim oduzimao više vremena.

Sama „Elektroprivreda Srbije“ vraća kredit. Država samo garantuje da će ga ona vratiti. Dakle, svi uslovi su veoma povoljni, da ne govorim o kamati, ročnosti, itd.

Šta je meni ovde još važnije od ovoga svega? Da se vratim na ono – nema velikih investicionih projekata bez kredita. A ovaj investicioni projekat – Modernizacija sistema za otpepeljivanje Termoelektrane „Nikola Tesla“ je veoma veliki investicioni projekat. Pouzdano snabdevanje električnom energijom je prioritet u održivom razvoju Srbije. Mi to poštujemo. Ali, pouzdano snabdevanje električnom energijom u skladu sa principima zaštite životne sredine.

Treba javnost da zna, Rudarsko-energetski kombinat, jedan moćan, „Kolubara“ i TENT, velikim angažovanjem ljudi, pre svega zaposlenih, u izuzetno teškim uslovima omogućuju da Srbija obezbeđuje na taj način preko 50% električne energije, i to je rezultat za svaku pohvalu. Ali, postojanje rudarsko-energetskog kombinata „Kolubara“ i TENT Obrenovac ima i za posledicu, a posledica je degradirana životna sredina, i zemlja i voda i vazduh. U pitanju je preko 200 hiljada građana opštine Obrenovac, Lazarevac, Lajkovac, Ub, direktno, a da ne govorim o onima koji su indirektno i nužno je da se taj projekat uradi što pre. Najbolje ti građani znaju kolike su posledice toga što do sada nije bilo.

Da se to uradi ne može bez investicionih sredstava, bez kredita. Da budemo realni, ovaj kredit je finansijski povoljan, vraća ga sama „Elektroprivreda“, a veoma će da znači s jedne strane za modernizaciju tehničko-tehnološkog sistema „Elektroprivrede“, a s druge strane za bolju, zdraviju životnu sredinu jednog ogromnog broja građana sa teritorije jugozapadno i južno od Beograda. Iz tih razloga smatramo da amandman ne treba prihvatiti, odnosno da zakon treba prihvatiti i što pre krenuti u realizaciju tog projekta. Hvala lepo.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 01.11.2016.

Poštovana predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SPS je saopštila svoj stav preko naših kolega u dosadašnjoj raspravi, odnosno daće punu podršku predlozima potvrđivanja svih šest sporazuma ili ugovora, već zavisi o čemu se radi. Moje kolege su iznele argumentaciju zašto mi to želimo da podržimo, a ja ću se zadržati na samo još nekolik pitanja.
Prvo, kada je u pitanju zajam od Fonda za razvoj Abu Dabija, želim da kažem da taj zajam u iznosu od milijardu dolara, odnosno u protivvrednosti milijardu dolara, posmatram kao domaćinsko poslovanje ili poštovanje, kako god hoćete, Vlade Srbije. Zašto? Zato što uzima jeftin kredit, sa kamatom 2,25% bez bilo kakvih dodataka, da bi vraćala skupe od 6% do 8% kredite ili dolarske kredite ili izvršava dolarske obaveze. To je za mene domaćinsko poslovanje. Zašto? Zato što uzimanje tog kredita za refinansiranje, uzimanje tog kredita da bi se izmirio skup nije povećanje duga. Naprotiv, to je štednja. Taj kredit omogućava da Srbija uštedi 50 miliona dolara.
Šta to dalje znači? To znači da tih 50 miliona dolara, koje bi imale obavezu da vrate strane kredite sa visokim kamatama, može da uloži u kapitalne objekte, u privredni razvoj, u socijalnu politiku ili bilo šta drugo. To je dobro za Srbiju, to je domaćinski. Kao što je potvrda domaćinskog ponašanja i sprovođenje fiskalne konsolidacije u celini, realizacije i ekonomskih reformi. Vlada je postavila mnoge ekonomske ciljeve i sprovela ih.
Izneću samo nekoliko argumenata koji će potvrditi da se i tu domaćinski ponašalo. Dakle, u ovoj godini javni dug je smanjen 650 miliona dolara, deficit je prepolovljen, stanje budžeta umesto očekivanih minus 900 miliona evra je plus 240 miliona evra. Ako se pri tome doda rast BDP, ako se pri tome ima u vidu da umesto očekivanih blizu 80% učešća nivoa duga biće 70 koma nešto, onda su to vidljivi rezultati ove Vlade kada je u pitanju finansijska i ekonomska konsolidacija. Zato i ovaj kredit koji ide u pravcu tome da daljoj fiskalnoj i makroekonomskoj stabilnosti treba podržati, treba dati punu podršku, jer će uticati na unapređenje ekonomske situacije u celini i na ostvarivanje planiranog razvoja.
Druga oblast koja govori o posvećenosti Vlade Srbije je zajam za Kraljevo, za saniranje posledica zemljotresa od 2010. godine, deo koji govori o posvećenosti Vlade socijalnoj politici i životu običnih ljudi, da tako kažem. Radi se o tome da će ovaj kredit omogućiti sređivanje naselja jednog u Kraljevu, koji podrazumeva rušenje 21 stambene zgrade koje su u nepopravljivoj stanju kao posledice zemljotresa, dobijanje stanova u četiri osmospratne zgrade za 366 porodica ili oko hiljadu stanovnika, trajno rešenje stambenog pitanja za te ljude koji će dobiti u vlasništvo stanove približno iste veličine, a oni koji su imali minimum, ispod socijalnog minimum kvadrata, koji su stanovali u stanovima ispod socijalnog minimuma imaće mogućnost da ili zakupe ili otkupe onu dodatnu površinu. Dakle, jedna briga o ljudima koja u svakom slučaju zaslužuje podršku.
Vrlo kratko kada je u pitanju zajam koji se odnosi na podršku malim i srednjim preduzećima, mislim značajan zajam iz prostog razloga, iako je on u stvari podrška komercijalnim bankama da finansiraju pod povoljnim uslovima razvoj malih i srednjih preduzeća, one čak i preuzimaju rizik, mislim da je to veoma bitno u jednom drugom pravcu Vlade, a to je investicija i otvaranje novih radnih mesta. Zato ga treba podržati, jer mala i srednja preduzeća su glavni izvor zaposlenosti i ekonomskog rasta, i dalje će biti tako. Na njima se gradi ekonomska snaga, podiže preduzetništvo, otvaraju se radna mesta, što je i dalje uvek glavni i prioritetni cilj u ovoj Srbiji, doprinosi se rastru BDP, koji, kao što vidimo, uspešno ide ka trojci.
Dakle, vrlo je važno dati podršku tom zajmu da bi se podsticao razvoj malih i srednjih preduzeća. Ono što je još važnije je što je ovde polovina predviđena da se pod najpovoljnijim uslovima omogući mladima da mogu da osnivaju mala i srednja preduzeća. Zašto je to bitno? Bez obzira što je stopa nezaposlenosti smanjena, ipak je najveći broj mladih nezaposlenih. Zato treba dati punu podršku i ovome. Hvala lepo.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 20.10.2016.

Poštovana predsednice, poštovani ministre, kolege narodni poslanici, amandman kolege Aleksandra Martinovića na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju odnosi se na produženje roka za završetak studija svima onima koji su upisali pre stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju, dakle, po tom nastavnom planu i programu, pod tim uslovima i pod tim pravilima.
Predloženi zakon je sadržao samo odredbu da se to odnosi na studente osnovnih studija. Amandman kolege Martinovića je predložio da se produžetak roka za završetak studija po tom nastavnom planu i programu odnosi i na studente magistarskih studija i na studente doktorskih studija. Vlada je prihvatila taj amandman. Odbor za obrazovanje je prihvatio taj amandman. Želim da vas obavestim da ću i ja da ga prihvatim u danu za glasanje, a želim i da obrazložim.
Takav amandman skoro isti je podnela i poslanička grupa SPS. Šta je nama bitno? U načelnoj raspravi o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju poslanička grupa SPS, dajući punu podršku predloženim izmenama zakona, je istakla i zahtev da se u delu koji se odnosi na produženje roka za završetak studija po starom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima koji se odnose na studente osnovnih studija, istakli smo zahtev da se to odnosi i na studente magistarskih studija i na studente doktorskih studija, i na taj način obezbedili da se ravnopravno odnosi na sve. Taj zahtev smo iskazali kroz amandman koji smo podneli.
Imajući u vidu da je usvajanjem ovog amandmana gospodina Martinovića naš zahtev ispunjen, a to nam je suština, dakle, omogućeno je ovim amandmanima da se to isto pravo odnosi i na studente magistarskih i na studente doktorskih studija, mi smo zadovoljni. Nas interesuje suština, a suština, ono što sam već iskazao, taj naš zahtev da se odnosi i na studente magistarskih, doktorskih studija je usvojen.
Iz tih razloga mi iskazujemo zadovoljstvo i podržavamo taj pristup Vlade koji je uvažio zahteve, čak ne samo i naše poslaničke grupe, nego velike većine poslaničkih grupa i mislim da je to najbitnije. Uvažen je zahtev da se odnosi na sve studente i to je razlog zbog čega treba podržati ovo.
Na kraju, želim tim studentima, svim studentima, a pre svega građanima Beograda, Beogradu i Srbiji da čestitam današnji dan, Dan oslobođenja Beograda od Nemačkog okupatora 1944. godine. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 17.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 98890.00 RSD 06.10.2016 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republika Mesečno 63352.00 RSD 01.01.2015 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 15:01