PREDRAG JELENKOVIĆ

Socijaldemokratska partija Srbije

Rođen je 1965. godine.
Po zanimanju je doktor komunikoloških nauka.
Bio je šef odborničke grupe “Niške priče” u Skupštini Grada Niša.
Po prvi put postaje narodni poslanik 06. oktobra 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 7
  • 0
  • 6
  • 4
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo, imam dva pitanja za Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prvo pitanje - da li je u planu i kada će biti postavljene zaštitne ploče, odnosno zaštitni zid buke pored naselja Komren na autoputu, odnosno, delu autoputa ka Sofiji?

Naime, na ovom delu istočnog kraka Koridora 10 autoput prolazi kroz deo grada Niša, tj. gradske opštine Crveni Krst i preseca, odnosno deli naselje Komren na dva dela. Ovakva situacija na terenu je već desetak godina i zato vas, u ime građana Niša, molim za hitno postavljanje, ukoliko je to moguće, pomenutih ploča iz bezbedonosnih i svih drugih razloga. Takođe, napominjem da je zaštitne ploče potrebno postaviti na autoputu tri do pet kilometara.

Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

Drugo pitanje. Kako je u nedavno usvojenom planu, tj. nacionalnom programu javne železničke infrastrukture pomenut i razvoj turističke železnice povezivanjem Šarganske osmice preko Kremne sa prugom normalnog koloseka Beograd-Bar, postavljam pitanje da li je u planu razvoj turističkih železnica uzanog koloseka još negde u Srbiji? Konkretno, da li postoje tehnički uslovi i prateća infrastruktura, na kraju nekakva mogućnost realizacije takvog jednog turističkog železničkog pravca Niš–Niška banja-Sićevačka klisura?

Radi javnosti želim da napomenem da je, pored turističkog značaja i zdravstvenog turističkog potencijala Niške banje, Sićevačka klisura park prirode koji je od 2000. godine prirodno dobro svrstan u drugu kategoriju zaštite i nalazi se na relaciji od međunarodnog značaja Niš-Sofija-Istambul. Hvala.

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 26.05.2017.

Poštovana predsednice, uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, kao što znamo, železnička infrastruktura je poznato javno dobro u opštoj upotrebi i svojini Republike Srbije.

S tim u vezi, zašto je važno podržati ovaj predlog odluke nacionalnog programa? Zato što ovaj dokument uvažava proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU, kao i međunarodne sporazume i razvojne planove na ovom području, a vezano za drumski, vodeni, vazdušni, transport u Republici Srbiji, na period od 2015. do 2020. godine.

Isto tako je važno, da se ovaj program usvoji, jer period od 2017. do 2021. godine, potrebno je utvrditi nove planove izgradnje, kao i rekonstrukciju održavanja postojeće železničke infrastrukture.

Pored ovoga, postoji i obaveza prema odredbama člana 46. Zakona o železnicama Srbije, donošenja upravo ovakvog, jednog nacionalnog programa. Važno je i to da se izgradnjom, rekonstrukcijom i modernizacijom železničke infrastrukture kreira sistem za unapređenje bezbednosti, efikasnosti i pouzdanosti našeg saobraćaj. Unapređuje se nivo kvaliteta usluga, primenjuju se evropski standardi, podiže se sistem energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, prilagođavanjem železničke infrastrukture u skladu sa ekološkim zahtevima i celokupni doprinos železnice na regionalnom razvoju.

Osim ovoga, nacionalni program u delu strategije razvoja, ima i funkciju za davanje smernica, iz oblasti razvoja i funkcionisanja železničkog saobraćaja, na svim prugama različitih kategorija u Republici Srbiji.

Takođe, daju se smernice za donošenje odluka državnim organima i lokalnim samoupravama, ne bi li unapredili pristupačnost železničkog saobraćaja, odnosno železničke infrastrukture.

Na kraju, ima funkciju da pored informacija o stanju železničkog saobraćaja, u zemlji, daju i usmeravaju informacije privredi i zainteresovanim građanima.

Ono što mogu da od celog programa da istaknem, pošto dolazim iz Niša, na osnovu procene finansijskih sredstava, potrebne za sprovođenje ovog akta, navode se i sredstva, planirana ukupnom iznosu blizu 63 miliona evra za izvođenje radova i usluga stručnog nadzora za modernizaciju i rekonstrukciju pruge Niš – Brestovac iz IPA fonda uz učešće Republike Srbije blizu 16 miliona evra.

Takođe, ističem da su i planirana sredstva u ukupnom iznosu od 64 miliona evra za izvođenje radova na rekonstrukciji građevinskih infrastruktura, pruge Niš – Dimitrovgrad, deonice Sićevo, Sićevačka klisura, Staničenje. Naravno, jer Republika Srbija ima svoje učešće od četiri miliona i 100 hiljada evra.

U delu programa razvojne komponente u izgradnji novih kapaciteta, infrastrukture od posebnog značaja za Republiku Srbiju, pored magistralnih pruga na Koridoru 10, kroz Republiku Srbiju su uključene, između ostalog i regionalne pruge, a naravno, i deo koji se tiče juga Srbije, pre svega, pruga Niš - Crveni krst, Zaječar – Prahovo pristanište, gde se u pododeljku 5.3, razvija razvoj železničke infrastrukture, navodi da će biti realizovani na regionalnim prugama, u planskom periodu sa investicionim vrednostima.

Što se tiče Sporazuma iz Pariza, vezano za Republiku Srbiju, ono što treba da se istakne je da se Republika Srbija svoju strategiju borbe protiv klimatskih promena je započela u julu 2016. godine, a završetak je planiran za 2018. godine.

Strategija se izgrađuje kroz projekat finansiranih sredstava EU i osnovni razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza su, pre svega, ispunjavanje međunarodnih obaveza prema Okvirnoj konvenciji u UN, o promeni klime, čija je Republika Srbija članica od 2001. godine, zatim doprinos procesu usklađivanje nacionalnog sa zakonodavstvom i politikama EU i na kraju dobijani mogućnosti korišćenja međunarodnog finansiranja definisanog sporazuma. Hvala.

Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo, imam dva pitanja za Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prvo pitanje - da li je u planu i kada će biti postavljene zaštitne ploče, odnosno zaštitni zid buke pored naselja Komren na autoputu, odnosno, delu autoputa ka Sofiji?

Naime, na ovom delu istočnog kraka Koridora 10 autoput prolazi kroz deo grada Niša, tj. gradske opštine Crveni Krst i preseca, odnosno deli naselje Komren na dva dela. Ovakva situacija na terenu je već desetak godina i zato vas, u ime građana Niša, molim za hitno postavljanje, ukoliko je to moguće, pomenutih ploča iz bezbedonosnih i svih drugih razloga. Takođe, napominjem da je zaštitne ploče potrebno postaviti na autoputu tri do pet kilometara.

Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

Drugo pitanje. Kako je u nedavno usvojenom planu, tj. nacionalnom programu javne železničke infrastrukture pomenut i razvoj turističke železnice povezivanjem Šarganske osmice preko Kremne sa prugom normalnog koloseka Beograd-Bar, postavljam pitanje da li je u planu razvoj turističkih železnica uzanog koloseka još negde u Srbiji? Konkretno, da li postoje tehnički uslovi i prateća infrastruktura, na kraju nekakva mogućnost realizacije takvog jednog turističkog železničkog pravca Niš–Niška banja-Sićevačka klisura?

Radi javnosti želim da napomenem da je, pored turističkog značaja i zdravstvenog turističkog potencijala Niške banje, Sićevačka klisura park prirode koji je od 2000. godine prirodno dobro svrstan u drugu kategoriju zaštite i nalazi se na relaciji od međunarodnog značaja Niš-Sofija-Istambul. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 01.12.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95600.00 RSD 06.10.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (naknada za odvojen život) Republika Mesečno 35000.00 RSD 04.11.2016 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 13:25