PREDRAG JELENKOVIĆ

Socijaldemokratska partija Srbije

Rođen je 1965. godine.
Po zanimanju je doktor komunikoloških nauka.
Bio je šef odborničke grupe “Niške priče” u Skupštini Grada Niša.
Po prvi put postaje narodni poslanik 06. oktobra 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 3
  • 0
  • 6
  • 4
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, pitanje upućujem Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Da li se razmišlja o sve češćim zahtevima đaka, nastavnika i roditelja da se u obrazovni sistem, i to od osnovne škole, uvede predmet mediji i obrazovanje? Mediji i obrazovanje ne kao deo postojećih predmeta građanskog vaspitanja ili informatike, već kao poseban predmet.
Medijska pismenost je prethodnih pet-šest godina postala predmet brojnih debata i nekih istraživanja koje smo u zadnje vreme mogli da vidimo i ovde prilikom prezentacije u Beogradskom medijskom centru. Često se pominje medijska pismenost i u kontekstu evropskih integracija, odnosno kao vrlo važan faktor na polju demokratizacije razvoja građanskog društva u Srbiju. U svetu najveću pažnju medijskoj pismenosti poklanjaju Australija, Kanada, Velika Britanija, Južna Afrika, skandinavske zemlje, Izrael, Rusija, a u našem najbližem okruženju je Crna Gora, koja je već taj predmet uvela kao izborni predmet u gimnazijama.
Brojna istraživanja, kao što rekoh, u poslednje vreme govore o tome koliko je važna medijska pismenost za obrazovni sistem svake zemlje. Tako smo imali priliku pre par nedelja u Beogradskom medijskom centru da čujemo istraživanje koje je rađeno za region, gde su bile obrađene zemlje Albanija, BiH, Makedonija, Crna Gora i Srbija. Naravno da se tu došlo do nekih zaključaka u smislu potrebe edukacije na ovu temu, kao i osnovnih faktora koji nikako da se otklone ne bi li ovaj predmet ušao konačno, odnosno ne bi li medijska pismenost ušla konačno kao obavezni predmet u obrazovanju.
Još jedno istraživanje koje je početkom 2016. godine na tu istu temu urađeno je jedno od najopsežnijih istraživanja u Srbiji za sada, a to je istraživanje koje je rađeno u 18 niških srednjih škola. Istraživanje je sproveo Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu i „Medija i reform centar“ Niš. Naime, 3.700 ispitanika đaka završnih razreda, maturanata i maturantkinja, njihovih roditelja i nastavnika je anketirano. Opšti zaključak je da se sve tri ispitane kategorije nikada nisu srele sa programima medijske pismenosti.
Na kraju, svi zagovornici medijske pismenosti, od analitičara, urednika medijskih kuća, nastavnika, profesora univerziteta, nevladinog sektora, odnosno nevladinih organizacija koje se bave ovom temom, složni su u jednom, a to je da svakako treba početi sa medijskim obrazovanjem i vremenom ga usavršavati i prilagođavati novim uslovima. Hvala.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.12.2016.

Gospodine predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, uvažena ministarko sa saradnicima, par reči oko Zakona o komunalnim delatnostima. To je vrlo važan zakon koji je danas pred nama, iz razloga što je komunalna delatnost, kako ste i sami rekli, a i svi to znamo, vrlo važna za lokalne samouprave u Srbiji. Prosto, to je život i svaki građanin u svakoj opštini i u gradovima Srbije zna koliko je važna ta delatnost za samu lokalnu samoupravu.
Značajan broj opština i gradova, kao što ste pomenuli, oni su u nekim problemima sa svojim komunalnim preduzećima. Ja dolazim iz Niša, a vi ste između ostalog dobro upoznati sa našim komunalnim sistemima, verovatno zato što je nešto nasleđeno i iz ranijih godina, ali u svakom slučaju ima pomaka. Tako da, ono što mogu da istaknem, to je JKP „Medijana“ iz Niša koje je od pre par godina sa novim menadžmentom uspelo da realizuje projekat prekogranične saradnje sa bugarskom opštinom Pernik. Izvršena je sanacija i rekultivacija polja C4 na gradskoj deponiji, pokrenut je postupak izrade projektne dokumentacije izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, adaptiran je i pušten u rad Centar za selekciju otpada, adaptiran je i preograđen Centar u Tvrđavi i otvorena je gradska bašta, nabavljeni su i nova vozila, nova oprema i postavljeno je preko 50 kontejnera za selekciju staklene ambalaže.
Kada govorimo o ovom zakonu, ono što je važno, treba obratiti pažnju da iskustvo država u našem okruženju nam govori da je gubljenjem kontrole nad upravo tim objektima komunalne infrastrukture i nekontrolisanim ulaskom privatnog kapitala potrebno usmeriti lokalne samouprave u Srbiji kroz jednu politiku transformacije u ovoj oblasti, i to vezano upravo kroz ovaj zakon.
Ono što je važno, treba uraditi analizu svakog javnog komunalnog preduzeća, kakav je njihov status i sa, naravno, kompletnom infrastrukturom, odnosno osnovnim sredstvima koja ona imaju, odnosno opremu za upravljanje tim sistemom. Nakon ove analize, tamo je potrebno i treba predvideti mere za konsolidaciju ovih preduzeća koja bi omogućila poslovanje na održivim osnovama. Upravo ovaj zakon će dosta lokalnim samoupravama pomoći, ne bi li ceo taj komunalni sistem doveli u red i naravno stavili pod kontrolu, kao što sam i rekao na početku, ne bi li nam se desila iskustva iz okruženja, odnosno pre svega Bugarske i Rumunije.
Predlog zakona će podsticajno uticati na javno-komunalna preduzeća, na privredna društva i preduzetnike koji obavljaju komunalnu delatnost, povećanje zainteresovanosti privatnih kompanija, odnosno privatnih investitora za ulaganje upravo u ovu delatnost i na kraju korisnike usluga, tj. građane i privredne subjekte koji mogu da očekuju i postepeno jačanje odgovornosti upravo vršilaca tih komunalnih delatnosti.
Ono što je dobro, to je da Predlog zakona uvodi i jedan novitet u ovu oblast, a to je izjašnjavanje upravo korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja usluga, koji će služiti kao glavni kriterijum za ispunjavanje obaveza iz ovog ugovora, odnosno budućih ugovora o poverenoj komunalnoj delatnosti, ali i kao razlog za raskid ugovora.
Par reči o Predlogu zakona o transportu opasne robe. Kao što vidimo, Vlada je uputila u skupštinsku proceduru taj predlog novog zakona, iz dva razloga – potrebe da se u ovoj oblasti izvrši usklađivanje sa sekundarnim izvorima prava EU, pre svega tu se misli na direktivu iz septembra 2008. i, naravno, po uzoru na jedan od zakona koji je pripremljen i koji je upoređen sa konvencijama Evropske komisije UN. Pre svega, misli se na Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe, o Konvenciji o međunarodnim železničkim prevozima, Pravilniku o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe i Evropskom sporazumu o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima.
Utvrđeni su i precizni zahtevi koji se odnose pre svega ovim zakonom, a to su na učesnike u transportu, na prevozna sredstva, dozvole za transport, kategorije opasnosti i bezbednosti, postupanje državnih organa i organizacija, obuka učesnika u transportu, posebne odredbe za drumski, železnički i vodni transport, vršenje kontrole na putu i sprovođenje nadzora. Ovim predlogom zakona propisane su kaznene odredbe za privredne prestupe za domaće ili strano pravno lice, učesnike u transportu, kao i za pravna lica proizvođača ambalaže, takođe i za odgovorno lice i u njima i posebno za preduzetnike koji vrše prevoz opasnih roba. Zahvaljujem.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.12.2016.

U prelaznim i završnim odredbama propisno je pod kojim uslovima vozila za prevoz opasne robe koja nisu u skladu sa navedenim međunarodnim standardima mogu da se koriste i u unutrašnjem transportu, s tim da apsolutno moraju da budu bezbedni. Posle stupanja na snagu ovog zakona, kako stoji, biće donet 31 podzakonski akt, ako sam dobro shvatio, to su razne uredbe i pravilnici. Naravno, rok koji je predviđen za postizanje potpune usaglašenosti ovog propisa je 31.12.2017. godine. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 01.12.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95600.00 RSD 06.10.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (naknada za odvojen život) Republika Mesečno 35000.00 RSD 04.11.2016 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 13:25