STUDENKA KOVAČEVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena 1982. godine. Živi u Boru.
Po zanimanju je diplomirani inženjer menadžmenta.
Bila je direktorka Borskog turističkog centra.
Mandat narodne poslanice potvrđen joj je 06. oktobra 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

čeka se odgovor 30 dana i 7 sati

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Peto vanredno zasedanje , 21.09.2017.

Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, pre svega upućujem vama i vašim saradnicima zahvalnost na predanom radu u sferi obrazovanja. Pokazali ste kako se i najsloženiji problemi mogu rešiti posvećenošću.

Predlogom zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja pristupilo se sa ciljem da se koncepcija razvoja celokupnog sistema obrazovanja prilagodi vremenu i uslovima u kojima se može odvijati ovaj proces u Srbiji, a uvažavajući potrebu za usaglašavanjem i prihvatanjem tendencija razvoja evropskog sistema školstva i školstva razvijenih zemalja.

Obrazovni nivo ukupnog stanovništva Srbije, bez obzira na dugu tradiciju obaveznog osnovnog i srednjeg obrazovanja nije zadovoljavajući. Pokazatelji nivoa obrazovanosti stanovništva, odnosno školska sprema, pismenosti i kompjuterska pismenost, direktno su povezani sa stepenom društveno ekonomskog razvoja. Podaci ukazuju da je potrebno dodatno angažovanje sistema, kako obrazovnog, tako i ostalih koji mogu da pruže podršku, jer je ovako nizak nivo obrazovanja jedan od uzroka prenošenja siromaštva kroz generacije, posebno među romskom populacijom.

Podizanje nivoa obrazovanja je efikasan način za smanjivanje siromaštva. Mislim da smo toga svi svesni. Neki ključni podaci o postignućima naših učenika u međunarodnom programu provere znanja 2012. godine, pokazuju da naši učenici nisu dovoljno pripremljeni za život u savremenom društvu. U rešavanju ovog problema neophodno je stvoriti zakonske preduslove.

Rešenje ovog zakona će uticati na učenike, roditelje, nastavnike, vaspitače, ustanove, građane, privredu, preduzeća i preduzetnike. Dakle, napravili smo prvi korak. Ishod primene ovih odredaba može biti izuzetno pozitivan za sve relevantne činioce koje sam pomenula. Važno je da svako da svoj doprinos prilikom implementacije.

Svakodnevno smo mogli čuti u narodu da nam je obrazovni sistem loš. Upravo činimo prvi korak ka modernizaciji i transformaciji obrazovnog sistema. Dame i gospodo, podržimo zakon i apelujmo na sve učesnike u sistemu da daju svoj maksimalni doprinos u kontinuiranom sprovođenju ovog zakona u praksi. svi zajedno možemo doprineti da nam nivo obrazovanja bude i viši i kvalitetniji. Hvala.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.08.2017.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre, poštovane kolege, pre svega, želim da istaknem da snažno podržavam izmene ovog zakona, kao i napore koje je Ministarstvo poljoprivrede uložilo da u okvirima mogućnosti zaštiti srpsku zemlju.

Istakla bih, iako je već rečeno da se ovde radi o privatnom zemljištu koje bi neki srpski domaćin eventualno prodao državljaninu od zemalja EU. Uvođenjem uslova pod kojima strani državljani mogu kupiti srpsku zemlju štite se nacionalni interesi i obezbeđuje se da se kupci nastane u Srbiji. Dakle, još jednom naglašavam da zemljište u državnoj svojini nije predmet ove rasprave.

Uslovi za kupovinu privatnog zemljišta u Srbiji su da kupac obrađuje zemlju najmanje tri godine, da ima aktivno registrovano poljoprivredno gazdinstvo u trajanju od 10 godina. Takođe, mora posedovati odgovarajuće mašine i opremu, a maksimalno može da kupi dva hektara. Svakako je ovo još jedan važan korak u razvoju naše poljoprivrede.

Još u doba stare Jugoslavije su svi prihodi iz poljoprivrede bili ulagani u razvoj industrije. Plan je bio da se kasnije, kada se industrija potpuno razvije taj novac vrati poljoprivrednoj grani. Međutim, do toga nikada nije došlo. Danas mi govorimo o sistemu za navodnjavanje čija je izgradnja počela pre 10-ak dana i govorimo o privlačenju ljudi sa kapitalom iz zemalja EU, a sve to na način koji štiti domaće interese.

Ovaj zakon će sprečiti potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, što je bilo predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. godine. Zahvaljujem.

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 26.05.2017.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri i poštovani građani, na današnjem dnevnom redu nalazi i Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma.

Između ove dve vlade bilateralni odnosi u ovoj oblasti su tradicionalno dobri, međutim, ovim sporazumom će se saradnja ovih dveju zemalja značajno unaprediti. Dosadašnji rezultati turističkog prometa nisu na očekivanom nivou, kada posmatramo raspoložive turističke mogućnosti. Nedostaje organizovani nastup i promocija naše turističke ponude za potencijalne turiste iz Republike Belorusije. Mogu slobodno da kažem da je inicijativa za ovim sporazumom potekla od Republike Belorusije, što je sasvim shvatljivo, obzirom na našu ponudu posete planinskih centara, zatim banjskih mesta i posebno program koji se odnosi na verski turizam Srbije.

U sporazumu su naznačeni posebni oblici saradnje od interesa i značaja za razvoj turizma u obe države, u cilju daljeg razvoja turističke razmene na principu uzajamne koristi. Takođe se predviđa podsticanje saradnje između organa državne uprave u sferi turizma, kao i proširivanje saradnje između subjekata turističke industrije, uključujući i one koji investiraju u oblast turizam. Dalje, predviđa se da će obe strane težiti pojednostavljivanju pograničnih i drugih formalnosti u vezi sa turističkom razmenom i biće olakšana razmena informacija o razvoju turističkog tržišta, kao i učešću na međunarodnim sajmovima. Ono što je takođe važno, a obuhvaćeno je ovim sporazumom, jeste podsticanje međusobne saradnje u okviru članstva u Svetskoj turističkoj organizaciji.

Ono što je takođe važno, a obuhvaćeno je ovim sporazumom, jeste podsticanje međusobne saradnje u okviru članstva u Svetskoj turističkoj organizaciji. Članom 7, predviđa se još jedna važna stvar, a to je saradnja obrazovnih institucija koje pripremaju kadrove za rad u oblasti turizma, a sve to sa ciljem unapređenja usluga. Dakle, jedan kompletan sporazum kojim svaka strana određuje kompetentne organe koji će pratiti realizaciju samog sporazuma.

Ovakvi sporazumi su još jedan element u ukupnoj ekonomskoj saradnji između zemalja i neka ovo bude poziv i ostalim subjektima u sferi turizma da nastoje da se ovakav vid saradnje proširi na što veći broj zemalja. Naredne godine, odnosno 2018, u Beogradu će se održati 40 jubilarni međunarodni sajam turizma, što svakako daje mogućnost za više ovakvih sporazuma.

Naravno, u danu za glasanje molim kolege da prihvatimo ovaj predlog. Hvala.

Imovinska karta

(Bor, 28.10.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 1500.00 RSD 06.10.2016 -
Direktor JP Borski turistički centar Opština Mesečno 67000.00 RSD 26.09.2014 -
Poslednji put ažurirano: 02.03.2017, 15:50