STUDENKA KOVAČEVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena 1982. godine. Živi u Boru.
Po zanimanju je diplomirani inženjer menadžmenta.
Bila je direktorka Borskog turističkog centra.
Mandat narodne poslanice potvrđen joj je 06. oktobra 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 26.05.2017.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri i poštovani građani, na današnjem dnevnom redu nalazi i Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma.

Između ove dve vlade bilateralni odnosi u ovoj oblasti su tradicionalno dobri, međutim, ovim sporazumom će se saradnja ovih dveju zemalja značajno unaprediti. Dosadašnji rezultati turističkog prometa nisu na očekivanom nivou, kada posmatramo raspoložive turističke mogućnosti. Nedostaje organizovani nastup i promocija naše turističke ponude za potencijalne turiste iz Republike Belorusije. Mogu slobodno da kažem da je inicijativa za ovim sporazumom potekla od Republike Belorusije, što je sasvim shvatljivo, obzirom na našu ponudu posete planinskih centara, zatim banjskih mesta i posebno program koji se odnosi na verski turizam Srbije.

U sporazumu su naznačeni posebni oblici saradnje od interesa i značaja za razvoj turizma u obe države, u cilju daljeg razvoja turističke razmene na principu uzajamne koristi. Takođe se predviđa podsticanje saradnje između organa državne uprave u sferi turizma, kao i proširivanje saradnje između subjekata turističke industrije, uključujući i one koji investiraju u oblast turizam. Dalje, predviđa se da će obe strane težiti pojednostavljivanju pograničnih i drugih formalnosti u vezi sa turističkom razmenom i biće olakšana razmena informacija o razvoju turističkog tržišta, kao i učešću na međunarodnim sajmovima. Ono što je takođe važno, a obuhvaćeno je ovim sporazumom, jeste podsticanje međusobne saradnje u okviru članstva u Svetskoj turističkoj organizaciji.

Ono što je takođe važno, a obuhvaćeno je ovim sporazumom, jeste podsticanje međusobne saradnje u okviru članstva u Svetskoj turističkoj organizaciji. Članom 7, predviđa se još jedna važna stvar, a to je saradnja obrazovnih institucija koje pripremaju kadrove za rad u oblasti turizma, a sve to sa ciljem unapređenja usluga. Dakle, jedan kompletan sporazum kojim svaka strana određuje kompetentne organe koji će pratiti realizaciju samog sporazuma.

Ovakvi sporazumi su još jedan element u ukupnoj ekonomskoj saradnji između zemalja i neka ovo bude poziv i ostalim subjektima u sferi turizma da nastoje da se ovakav vid saradnje proširi na što veći broj zemalja. Naredne godine, odnosno 2018, u Beogradu će se održati 40 jubilarni međunarodni sajam turizma, što svakako daje mogućnost za više ovakvih sporazuma.

Naravno, u danu za glasanje molim kolege da prihvatimo ovaj predlog. Hvala.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.12.2016.

Zahvaljujem predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri kada govorimo o Predlogu zakona o upravljanju aerodromima, moram da izrazim ogromno zadovoljstvo što ste prepoznali potrebu za razvoj aerodroma u Srbiji. Vazdušni saobraćaj osim u svakodnevnom životu građana ima veoma značajnu ulogu u razvoju privrede i turizma.
Ovim zakonom se delatnost upravljanja aerodromima definiše kao delatnost od opšteg interesa i osim mogućnosti za izgradnjom novih aerodroma definiše mogućnost za razvoj i modernizaciju postojećih aerodroma sa pratećom infrastrukturom. U Srbiji postoji 39 zvanično upisanih aerodroma koji se razlikuju po nameni, opremljenosti i kapacitetima.
Opština Bor na svojoj teritoriji ima aerodrom koji je regionalni. Poseduje asfaltnu pistu na koju mogu da sleću i manji putnički avioni iako je prvobitno bio zamišljen kao sportski aerodrom. Dakle, sadašnji kapacitet piste borskog aerodroma su avioni do 5.700 kg što podrazumeva oko 40 putnika. Poseduje upravnu zgradu i hangar, a prostire se na 60 ha zemljišta. Do sada nije bilo moguće ulagati u razvoj aerodroma, već se ulagalo onoliko koliko je bilo neophodno da se infrastruktura sačuva od daljeg propadanja.
Ovim zakonom stvoren je pravni osnov, odnosno stvorena je mogućnost da koncesija bude jedan od mogućih načina obezbeđivanja sredstava za razvoj, odnosno komercijalizaciju aerodroma. Takođe, uređena su prava i obaveze davaoca koncesije i koncesionara kao i uslovi za eksproprijaciju zemljišta tamo gde postoji potreba za izgradnjom pratećih objekata. Omogućava se trajno i kvalitetno održavanje aerodromske infrastrukture i privođenje nameni, kao i bezbedno odvijanje vazdušnog saobraćaja.
Predviđeno je ovim zakonom i donošenje nacionalnog programa razvoja aerodroma u Republici Srbiji koji donosi Vlada, a koji će obezbediti uslove za dugoročni razvoj i unapređenje aerodroma što pokazuje ozbiljne namere da se ova oblast maksimalno uredi. Razvoj borskog aerodroma bio bi jako važan za istočnu Srbiju. Istakla bih da razvoj aerodroma omogućava dalji razvoj tržišta, tržišne konkurencije što implicira poboljšanje privrednih i ekonomskih prilika u državi. Sa druge strane, privrednicima je vreme novac, postojanje više aerodroma u funkciji, na različitim lokacijama u državi omogućava brže i jednostavnije kretanje poslovnim ljudima.
Šta je još važno u ovom zakonu? Propisano je i donošenje podzakonskog akta od strane Vlade kojim se bliže uređuju kriterijumi, odnosno merila za dodelu podsticajnih sredstava za aerodrome. Dakle, biće pružena šansa da se i na ovaj način razviju i modernizuju aerodromi u Srbiji.
Na kraju, da pojasnim, obzirom da je danas ovde bilo reči o tome ko može da obavlja delatnost upravljanja aerodromom, pa čini mi se da postoje neke nejasnoće. Dakle, operateri mogu biti javna preduzeća, društvo kapitala, društva sa ograničenom odgovornošću, ali i preduzetnici koji ispunjavaju uslove u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti. Da rezimiram, dajem apsolutnu podršku ovom zakonu i pozivam kolege poslanike da učine to isto u danu za glasanje.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.12.2016.

Zahvaljujem.
Još jedan u nizu besmislenih amandmana. Čuli smo kolegu Aleksića, gde kaže da je u članu 15. stavom 1. određeno, pored javnih preduzeća, obuhvaćeni su i drugi oblici organizovanja, koja je osnovala Republika Srbija, kao i oblici organizovanja u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu.
S obzirom da su ovim oblicima, osim upravnih odbora, zastupljeni i drugi organi upravljanja, primera radi, nadzorni odbori, ne može se prihvatiti amandman u kome se navodi upravni odbor kao jedini subjekat upravljanja.
Mi ovde slušamo kako se amandmani podnose da bi se poboljšali zakoni i da je to, normalno, u korist građana. Iskreno, sumnjam da predlagač amandmana nije bio svestan ovoga što sam iznela, dakle, da je amandman potpuno besmislen, obzirom da osim upravnih odbora postoje i drugi oblici upravljanja u javnim preduzećima i drugim oblicima organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija.
Dakle, bavimo se kampanjom, tj. naša opozicija se bavi kampanjom koja, prosto, navodi – odbijte sve, odnosno budite protiv svega što dolazi od Vlade. No, građani Srbije su razumeli kakve su namere kolega poslanika iz opozicije i ja pozivam kolege poslanike da ne podržimo ovaj amandman u Danu za glasanje. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Bor, 28.10.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 1500.00 RSD 06.10.2016 -
Direktor JP Borski turistički centar Opština Mesečno 67000.00 RSD 26.09.2014 -
Poslednji put ažurirano: 02.03.2017, 15:50