MLADEN LUKIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen 1977. godine u Bajinoj Bašti.

Osnovno i srednje obrazovanje stekao u Bajinoj Bašti, a diplomu i zvanje dipl.inženjera šumarstva na BU-Šumarski fakultet.

Radi na poslovima inženjera u JP „Nacionalni park Tara“.

Osnovao Srpsku naprednu stranku u Bajinoj Bašti 2008.godine na čijem čelu ostaje do avgusta 2014.godine.

Na lokalnim izborima 2012.godine izabran za odbornika u S.O.Bajina Bašta.
Vodio odborničku grupu do maja 2013.godine kada prelazi za člana opštinskog veća, i uvodi Srpsku naprednu stranku u lokalnu vlast.

Nakon vanrednih parlamentarnih izbora u martu 2014.godine izabran prvi put za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije 16.04.2014.godine.
Mandat mu je potvrđen i nakon izbora 2016.godine.

Oženjen,otac troje dece.

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 22 dana i 17 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.10.2015.

Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja se slažem sa tim da ne treba prihvatiti ovaj amandman na član 2. koji kaže – da se u članu 6. stav 3. menja i posle tačke 1. da se dodaje nova tačka 2, koja glasi – šume sa kratkim periodom ophodnje za biomasu za energetske potrebe.
U obrazloženju predlagača zakona jasno nam je obrazloženo zašto ga ne treba prihvatiti – iz razloga što privredne šume obuhvataju šume sa kratkim periodom ophodnje. Ako bi prihvatili ovaj amandman, onda bi morali u ovom članu 2, tj. u izmenjenom članu 6. nabrojati taksativno sve to što podrazumevaju privredne šume i posebno izdvojiti kao tačke tog člana zakona.
Moglo se čuti da ovaj amandman „ima jasan pravac kako ćemo razvijati jedan segment“. U ovom slučaju je to energetika, koja se odnosi na šume sa kratkim periodom ophodnje za proizvodnju bio mase. A šta je sa ostalim segmentima, ne samo sa energetikom?
Postavlja se pitanje, kolega Bradić je u svom izlaganju govorio o tome kako treba izvršiti prevođenja niskih šuma, tj. izdanačkih šuma u visoke. Znači, sam taj proces prevođenja izdanačkih šuma u visoke šume je dug proces, ali moram napomenuti da se upravo iz ovih izdanačkih šuma najviše koristi drvnog materijala za proizvodnju bio mase, dok u visokim šumama imamo dosta kvalitetnije drvo, koje ima veću vrednost i koje ima drugog kupca, gde se vrši prerada tog drveta, a ne samo u korišćenju bio mase.
Iz tih razloga, smatram da ne treba prihvatiti ovaj amandman. Zahvaljujem.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.10.2015.

Zahvaljujem.
Smatram da ovaj zakon nema ni ograničenja u pogledu proizvodnje biomase. Nigde to u ovom zakonu nisam našao, tako da naši korisnici šuma i sopstvenici šuma mogu podizati šume sa kratkim periodom ophodnje za proizvodnju biomase, tako da ne vidim svrhu prihvatanja ovakvog amandmana.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.10.2015.

Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Osvrnuo bih se na to šta su to u stvari privredne šume. Privredne šume su šume koje prvenstveno služe za trajnu proizvodnju drveta i drugih šumskih proizvoda. Tako da u samoj definiciji privrednih šuma je obuhvaćene su i šume sa kratkim periodom ophodnje kao i ostale.
Na 2.252.000 hektara u Srbiji je pod šumama, od toga za 1.700.000 hektara šuma su privredne šume, što znači da se za njih donose planska dokumenta, tj. osnove i godišnji planovi gazdovanja iz kojih naravno se vidi šta se planira i koja proizvodnja. Da li je to drvna masa od šuma sa kratkom ophodnjom ili nekih drugih. Zahvaljujem.
Izvinjavam se, samo da dopunim, da ne ostanem nedorečen.
U svom izlaganju malo pre sam rekao da nisam video u ovom Predlogu izmena i dopuna zakona nigde ograničavajući faktor za sopstvenike i korisnike šuma da ne proizvode šume sa kratkim periodom ophodnje. Hvala.

Imovinska karta

(Bajna Bašta, 05.12.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
- JP Nacionalni park Tara (Inžinjer) Republika Mesečno 58000.00 RSD 01.02.2006 -
- Skupština opštine Bajina Bašta (Odbornik) Opština Godišnje 30000.00 RSD 26.05.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 37890.00 RSD 06.10.2016 -
Poslednji put ažurirano: 02.03.2017, 13:34