GROZDANA BANAC

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Rođena je 09.07.1951. godine. Po zanimanju je pravnica.

Predsednica Opštinskog odbora Partije ujedinjenih penzionera Voždovac. Učestvovala je na lokalnim izborima 2008. godine na opštini Voždovac.

Bila je narodna poslanica X saziva do juna 2016. godine.

Izabrana je za narodnu poslanicu XI saziva Narodne skupštine 28. avgusta 2017. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 6 meseci i 19 dana

Poštovana, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 1 godina i 4 meseca i 24 dana

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 30.11.2018.

Ja se izvinjavam, samo bih želela, gospodine Mirčiću između ostalog, hvala vam i vi ste ovo pokrenuli, pitanje penzionera. Meni je jako drago da svi brinu o penzionerima, međutim, PUPS je jedina partija koja ovu populaciju može da podrži i da vodi.

Mi smo imali određen razloge zašto smo podržali konsolidaciju, da bi država mogla da opstane, međutim, u ovom obaveznom penzijskom osiguranju, kako danas funkcioniše, to je međugeneracijska solidarnost koja, svi dobro znamo da mora da se dođe do reforme.

Mi smo svi jako dobro, sa životnim iskustvom naučili da do ove reforme mora da dođe iz mnogih razloga, ne samo iz ove konsolidacije, zbog mnogih drugih razloga koje smo naveli i više puta smo zamolili i molio da se održe javne rasprave na kojima će se pozvati svi zainteresovani, naravno predstavnici Vlade, predstavnici sindikata, predsednici Udruženja penzionera, predstavnici PIO Fonda, da vidimo. Mi već imamo predloge, pratimo. Naš stav i stav našeg predsednika Milana Krkobabića je 3P, penzije prate plate. Molim vas, bez obzira na sve druge, to je sve diskutabilno. Možemo mi da polemišemo, hajde da iznesemo da vidimo svačije mišljenje i da izvučemo i da znamo i gde su iz Fonda nekretnine i gde je sve ostalo i kako se sa tim postupa.

Prema tome, najlepše molim da se odazovete, da podržite naš poziv, mi smo jedini kao partija. Zastupamo ovu populaciju.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.11.2018.

Hvala, gospodine predsedavajući.

Poštovane koleginice i kolege poslanici, saradnici sa gospođom ministarkom pravde i saradnici gospodina Stefanovića, na dnevnom redu današnje sednice nalazi se više zakona iz oblasti unutrašnjih poslova i pravosudnog sistema. Poseban akcenat bih stavila na Predlog zakona o policiji.

Svakome od nas je jasno da je policija jedan vrlo složen organizacioni sistem, da tu postoji niz različitih odnosa subordinacije, koordinacije i međusobne povezanosti nadležnosti, da je u njemu zaposleno više desetina hiljada naših građana na najraznovrsnijim poslovima, počev od naših policajaca, sa kojima se susrećemo svakog dana, kako nastoje da brinu o očuvanju javnog reda i mira na ulicama preko klasičnih državnih službenika koji se više bave rutinskim, birokratskim poslovima, pa do onih operativaca čiji rad nije vidljiv i nije poznat širem krugu javnosti.

Ako to znamo, onda je lako izvesti zaključak da je uređenje takvog sistema u smislu prava i obaveza onih koji su u njemu zaposleni težak zadatak, jer je toliki obim raznovrsnih poslova i izvršilaca teško obuhvatiti nekim jednostavnim opštim zakonskim normama koje bi važile za sve zaposlene podjednako.

Uz svo dužno poštovanje svakog zaposlenog i njegovog posla, ne može se istim aršinima meriti rad nekog policajca zaposlenog u nekoj manjoj opštini sa onim ko radi u interventnoj službi u Beogradu, Novom Sadu ili Nišu, kao što se ni njihovi rizici ne mogu uporediti sa onima koji su radno angažovani na obezbeđenju državne granice ili u kopnenoj zoni bezbednosti.

Stoga, predložene izmene Zakona o policiji imaju za cilj da se na jedan bolji, pravedniji način urede radno pravni odnosi u ovom sistemu i mislim da je to uređeno na korektan način u novom članu 185a, što se uvodi pravilnija formula za izračunavanje koeficijenta za obračun plata.

On će ubuduće uvažavati daleko više parametara koji se odnose na same karakteristike posla, koji se obavlja na korektnom, pojedinačnom radnom mestu, zvanja, činova, načina i organizovanja radnog vremena, posebno vrednovanje specifičnog rada u smenama i turnusima njihove pravilne promene.

Takođe će se precizno pojasniti ko ima pravo na korektivne koeficijente za specifičnost posla, a to su poslovi suzbijanja organizovanog kriminala, terorizma, korupcije, otkrivanja ratnih zločina.

Međutim, ovim izmenama ministru se daje pravo da taj koeficijent odredi i u drugim slučajevima ako se oceni da se pojedini poslovi obavljaju pod privremeno otežanim okolnostima, ali i za slučajeve da je potrebno intervenisati zarad sprečavanja odliva najstručnijih kadrova za čijim radom postoji veća potreba.

U članu 188. predviđeno je da se mogu propisati nove vrste naknada za policijske službenike za rad pod otežanim terenskim uslovima i na specifičnim poslovima koji se obavljaju na određeno vreme van radnog posla.

U nekoliko novih članova je posebno precizirano da se zadržava prethodno utvrđena i zatečena osnovna plata ako dođe do novog raspoređivanja policijskog službenika ili promene radnog mesta po usvajanju ovih izmena i dopuna zakona, čime se čuva sigurnost zarade.

Drugi bitan zakon koji je, rekla bih, malo ostao u senci je Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu. Ovaj vid ispoljavanja ljudske solidarnosti i pomoći je kod nas imao duboke korene, ponegde stare i više od stotinu godina.

Nažalost, ta tradicija vremenom je gotovo potpuno zamrla, pa ni sada važeći Zakon o odbrani od požara gotovo se nije ni bavio ovom materijom. Sada se ispravlja ovaj propust i stvaraju se uslovi za reafirmaciju ovih udruženja građana, a na korist cele zajednice.

Zakoni iz oblasti pravosuđa su, takođe, važni, a posebno Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kojim se konačno reguliše ovo ustavno pravo najugroženijih građana, čije je donošenje dugo vremena bilo odlagano usled otpora različitih grupa unutar pravosudnih sistema. Više o tome je govorila moja koleginica Vera Paunović, pa se neću ponavljati.

U Danu za glasanje Partija ujedinjenih penzionera glasaće i daće podršku za ceo ovaj set zakona koji će zaista unaprediti našu zajednicu. Hvala vam.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.10.2018.

Hvala gospodine predsedavajući.

Poštovani ministre, uvaženi saradnici i narodni poslanici, što se tiče ovog Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, ja bih želela da istaknem par stvari, ako mi dozvoli kolega Šešelj, a pošto mi pričamo u isto vreme onda se ne čujemo.

Ja sam htela danas da istaknem, gospodine ministre, za zaštitu i ekologiju i da vam se zahvalim za sve što ste preduzeli u ispuštenim situacijama, to je i koleginica govorila o tim stvarima, jako stručno, vama se zahvaljujem što stručno ste predložili ove zakone, pažljivo i postepeno se ide u to. Svi mi, opšte poznata stvar je, da je ekologija i zaštita životne sredine ispuštena, lepo ste vi naveli, 30 godina. E, sad, ko neće da vidi, ko neće da čuje, ko neće to da ispoštuje, to je njegova privatna stvar. Zato imamo taj problem. I, velika će muka biti, na vama je veliki problem, da rešavate jedno po jedno.

Što se tiče ovog Predloga o potvrđivanju sporazuma o očuvanju populacije slepih miševa. Znate, danas je Dan zaštite životinja i to je veliki dan, ko je malo čitao, ko čita, ko je upućen u te stvari, zna da je to lanac prirode i da su to, slepi miševi su čistači prirode, oni nama pomažu da mi preživimo, kao i sve ostalo, jer ne živimo samo mi na ovoj planeti, na ovoj planeti žive i životinje i insekti i sve ostalo što je lanac prirode koji čoveku neki pomažu, neki odmažu. Prema tome, hvala vam puno što ste i ovo stavili na dnevni red. To je postepeno rešavanje ovih problema, koje će naravno PUPS podržati, jer ona ima iskustva u tome.

Znate, članstvo je veliko, pa taman i 20% da ostane od tog članstva, to je velika populacija. Znate, ova partija ima tu populaciju. Meni je jako žao što je kamičak u cipeli mnogim pokretima. Ali, neka oni naprave partiju, ja nemam ništa protiv i neka se ponašaju u skladu sa Zakonom o zaštiti, o svim zakonima, pa i Zakonom o zaštiti životne sredine koja je jako bitna i na prvom mestu, koja je jako povezana i sa gospodinom iz ministarstva zdravlja. Posledice koje su toga, evo vidimo mi ove bolesti koje nam dolaze, koje nisu, mi ne znamo koje su to bolesti, a nećemo ni znati. I u vezi toga sam htela, pošto sam ja posećivala neke seminare, dosta sam pročitala o tome i trudim se da čitam, zaštita životne sredine je egzaktna nauka. To treba malo pratiti i baviti se time, ko želi.

Lokalne samouprave su u obavezi da zaposle, to već traje, to je po zakonu koji traje godinama, u obavezi su svaka lokalna samouprava da zaposli dva inženjera zaštite životnih sredina, što nijedna, ja ne znam, nemam informaciju, trudim se od 1987. godine se trudim da to ispratim, međutim nemam tu informaciju da je jedan inženjer zaposlen. Ne znam zašto.

Ja vam se u ime toga zahvaljujem, jer vi već imate plan i program da se zapošljavaju malo ti inženjeri, koji su zapostavljeni, koji su vrlo bitni, kao i u lancu prirode i u lancu ishrane. Tako da, u svakom slučaju, vi radite jedan veliki Sizifov posao. Sizifov posao koji je neshvaćen, ne znam iz kojih razloga, jer mi smo okrenuti samo šta ćemo danas i kad nas se nešto dotakne sutra onda su veliki problemi, onda mi tražimo da vi to rešavate. Ali, vi možete, lepo ste rekli, preventivno da se radi, i da se sve radilo preventivno mi ne bi bili u problemu. Ali, preventivno se ne radi. Sve se radi danas, pa sutra ćemo videti kako ćemo.

Htela sam u vezi toga da vas zamolim, ovi operateri koji se pojavljuju, koji su se pojavili masovno, veliki su problem. Samo želim da vam skrenem pažnju da se mora povesti računa da, mobilna telefonija jeste bitna, ali nije bitnija od čoveka. Svuda su ti operateri postavljani, neću da pričam o broju, ali ko god prošeta ulicama možda da vidi i na lokalnim samoupravama i na javnim preduzećima. Zašto je to tako? Da li dolazi do nekog plaćanja? Ja neću u to da ulazim, ali vas najlepše molim da se o tome povede računa, kao što i o otpadnim vodama.

Takođe sam zamolila, u jednoj od rasprava, ministra, gospodina Lončara, da medicinski otpad mora da se reši. Penzioneri imaju, možda bi, ja mogu da dam predlog da se svakom penzioneru u apotekama plaća po deset dinara za svaku kutiju vraćenu. Pa, i to je neki stimulans, penzioneru to puno znači. A, onda su te apoteke dužne da taj materijal skladište po zakonu. Vi to vrlo dobro znate i vama će to pomoći, ja sam to zamolila u jednoj od rasprava, ne znam da li ste me ispratili, ali ponovo želim to da istaknem.

Ujedno želim samo da se zahvalim na vašem trudu i radu koji ste vi počeli, koji nije počet sa mrtve tačke i ja se zaista zahvaljujem, da li ste vi kao sekretar mogli da imate uticaj ili niste, to mi znamo da niste imali previše uticaja, ali u svakom slučaju, kao Ministarstvo, lepo ste naveli da su kapaciteti jako slabi, kao i u svim ministarstvima, ali se treba truditi da se ti kapaciteti popunjavaju, da se svako ministarstvo ojača da bi moglo da sarađuje, sva ministarstva su povezana jedna s drugim.

U svakom slučaju, PUPS će glasati za sve ove zakone koji su predloženi, ovaj set zakona, jer su zaista od izuzetne važnosti za naš život i za našu budućnost. Hvala vam.

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2018.

Hvala gospodine predsedavajući. Ja imam dva pitanja za gospođu Jorgovanku Tabakoviću, za guvernera NBS, i želim da je pitam ko o bankama ima kontrolu, ko nadzire njihov rad, na koji način banke posluju? Da li je moguće da banke ne štite svoje komitente, da ne daju nikakva obaveštenja, da obmanjuju svoje građane, tako što im pošalju poruke da imaju sredstva na raspolaganju, a kada dođu građani, oni nemaju na raspolaganju i da oni posle toga neće ni da razgovaraju.

Ja najlepše molim da mi se pod hitno odgovori, ko kontroliše da li se realno na terenu vrši kontrola, ne samo o izveštajima, već ko kontroliše, ko ima nadležnost da me obavesti, dakle, gospođa Jorgovanka Tabaković?

Drugo pitanje, pitanje za izvršitelja. To je pitanje za gospođu Nelu Kuburović. Pošto je ona ministar pravde, mene interesuje da li ti sudski izvršitelji su država u državi i da li oni svu vlast smatraju da imaju na ovom svetu? Ne samo u ovoj zemlji.

Da li je moguće da sudski izvršitelji ne polažu depozit koji su dužni po zakonu, a ne primenjuju zakon, zakonske propise koji su obavezni da primenjuju, već rade po svom nahođenju, otimajući od građana i ne polažući nikome račune? Ja molim gospođu Nelu Kuburović kao ministarku za pravosuđe, ministarku pravde da izvrši sa nadležnim organima realni uvid na terenu, kao i gospođa narodni guverner NBS.

Da li je moguće da izvršitelji, bez sudskog depozita koji su dužni po zakonu da polažu, ne dostavljaju poveriocima ni potvrde sudske, koje su dužni da dostave za svakog izvršnog poverioca? Oni te potvrde jednostavno ne dostavljaju. Oni rade po svom nahođenju, blokiraju ljudima sav iznos, gde god imaju uvida, na koji način imaju uvid i to jeste zloupotreba podataka, jer im banke dostavljaju podatke o građanima koje poseduju.

Ja najlepše molim da me obaveste o ovome i koliko može narodni poslanik kao tribun, a koji je položio zakletvu, da li može da daje sugestije i primedbe ovakvim organima? Hvala najlepše.

Imovinska karta

(Beograd, 26.09.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 81000.00 RSD 28.08.2017 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Porodična penzija) Republika Mesečno 16000.00 RSD 01.06.2009 -
Poslednji put ažurirano: 09.12.2017, 16:56