ZORAN DESPOTOVIĆ

Nestranačka licnost

Zoran Despotović po zanimanju je veterinarski tehničar.

Član je Predsedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke.

Za narodnog poslanika izabran je 14. aprila 2018. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 57
  • 1
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.03.2019.

Hvala predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, Srpska radikalna stranka je više puta podnela zakon o podsticajima u poljoprivredi kome bi resorno ministarstvo krajnje trebalo ozbiljno da pristupi i da ga sa razlogom prihvati.

Razlog za donošenje ovog zakona je taj što bi država trebalo da povećanjem novčanog iznosa premije za mleko stimuliše proizvođače, kako bi se konkretnim potezima popravio položaj istih. Takođe je neophodno da se donja granica količine mleka po kvartalima, na koje ostvaruje premija, smanji, naročito tamo gde su uslovi za poljoprivredne potrošače otežani, a proizvodnja skoro na minimumu. Iz tog razloga bi donja granica premije za mleko po kvartalima, umesto dosadašnjih 1.500 litara, smanjena na 1.000 litara, kako bi i oni poljoprivrednici sa otežanim uslovima proizvodnje mogli da ostvare pravo na premiju.

U istom članu 15. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, predlažemo da se povećanje iznosa premije za mleko sa dosadašnjih sedam dinara po litru poveća na 10 dinara po litru.

Zatim se u članu 18. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju menja iznos osnovnih podsticaja za biljnu proizvodnju, pa, recimo, tako što bi se postojeće rešenje koje predviđa da iznos podsticaja po hektaru iznosi najviše 6.000 dinara poveća na najmanje 9.000 dinara.

Koristim priliku, prisustvo gospodina ministra Nedimovića, da postavim pitanje vezano za kredite iz 2004. i 2005. godine, poljoprivredne kredite koje je Demokratska stranka odobravala, a nisu tada bile subvencije, gde su od 40 do 240 hiljada dinara uzimali te kredite, kamate su rasle, ljudi nisu vratili, sudovi su im određivali kamate duple. Znači, ako su uzimali 240.000 dinara, kamata im je na 500.000 dinara. Šta je sa tim kreditima, jer ljudi imaju takav problem da ne mogu čak ni podsticaje, ono što ih u poljoprivredi i danas sleduje ne mogu da to dobiju? Ima njih više takvih koji su mi se obratili kao narodnom poslaniku. Recimo, u jednoj opštini uzimano je 15 dugoročnih kredita od oko, recimo, 500.000 evra, odnosno do 1.500 kratkoročnih kredita, a u nominalnoj vrednosti oko 600.000 evra, gde većina nije vraćena na vreme, tako da vrednost duga zateznom kamatom za ovaj prelazni period dva i po puta prelazi nominalnu vrednost. Hvala.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 13.03.2019.

Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, predloženi amandman SRS vezan za ugostiteljstvo, član 3. Predloga zakona je važan za tradicionalne vrednosti kako turizma tako i ugostiteljstva. Lokalne samouprave moraju ozbiljnije da pristupe postupku kategorizacije seoskih turističkih domaćinstava da bi postigli pravi efekat i prepoznavali sve ono što jedno takvo domaćinstvo može da ponudi. Lokalna samouprava i turistička organizacija su dužne da izvrše kategorizaciju seoskih domaćinstava i ujedno pomognu oko pružanja usluga tog domaćinstva registrovanog za obavljanje ugostiteljskih delatnosti.

Trebalo bi unaprediti program edukacije u hotelijerstvu i saradnju resornog ministarstva, kako prosvete, tako i turizma sa jedne strane, škola fakulteta i privatnog sektora sa druge strane.

Zatim, što se tiče ishrane u ruralnim turističkim destinacijama trebalo bi se posvetiti domaćoj tradicionalnoj kuhinji, koja je pomalo zaboravljena, tako što će se nuditi gostima i čime će se prepoznavati naša tradicionalna baština, a naročito strani turista će steći bogatiju predstavu o kulturi življenja našeg naroda.

Neophodno je jačanje kontrole i rada inspekcijskih službi kako bi se neregistrovana seoska domaćinstva, koja se bave turističkom ponudom, uvela u legalne tokove.

Iskoristiću prisustvo gospodina Nedimovića da ga pozovem da se malo spustite kao resorni ministar, malo i u jugozapadni deo Srbije, i dobro je to što ste juče bili u Arilju i položili kamen temeljac, ali valjalo bi u tom delu položiti i neki kamen temeljac ako je to moguće ministre. I tamo će vas dočekati radikali kao što su vas dočekali u Arilju. Hvala.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 13.03.2019.

Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, podnošenjem amandmana na član 1. Predloga zakona o turizmu, prevashodno ima za cilj da doprinesemo boljoj i efikasnijoj primeni predloženih zakona, a sve u cilju i interesu građana Republike Srbije.

Sva ova pitanja i primedbe koje iznosimo su problemi svih lokalnih turističkih organizacija. O ovim i sličnim problemima rekla je struka, a tiče se pronalaženja kvalitetnijeg modela za izdavanje privatnog smeštaja, odnosno za ubiranje poreza i taksi. Po tom osnovu činjenica je da je taj problem prisutan u skoro svim opštinama i gradovima gde postoji veliki broj jedinica za smeštaj koji su nekategorisani i koji se nalaze van svih zakonskih okvira.

Postoje i oni primeri gde se paušalnim oporezivanjem rešavaju mnogi problemi. Ukoliko bi se paušalno oporezivanje vršilo po kvartalima, tada bi sigurno veliki broj pružaoca usluga smeštaja ušao u legalne tokove, a ti prihodi bi značajno popunili opštinske i građanske budžeta.

Još jedan problem koji se tiče ove teme jeste institucija lokalnog vodiča koji je prilično obesmišljen. Da bi neko vršio funkciju lokalnog vodiča mora posedovati i nacionalnu licencu i to pre licence lokalnog vodiča do kojeg je prilično teško i komplikovano doći a koja, pre svega, zahteva i značajna finansijska sredstva.

Iz tog razloga zašto bi neko polagao za licencu lokalnog vodiča ako već poseduje nacionalnu sa kojom može biti vodič i raditi na teritoriji cele države. Na primer rendžeri nacionalni parkova Uvac i Tara najbolje poznaju ova područja, ali da bi mogli da obavljaju funkciju vodiča moraju da poseduju nacionalnu licencu. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 08.05.2018.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 80000.00 RSD 19.04.2018 -
Poslednji put ažurirano: 03.11.2018, 02:01