ZORAN DESPOTOVIĆ

Nestranačka licnost

Zoran Despotović po zanimanju je veterinarski tehničar.

Član je Predsedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke.

Za narodnog poslanika izabran je 14. aprila 2018. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 42
  • 1
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

Hvala, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, kao i u prethodno predloženim amandmanima SRS i ovim amandmanom ukazuje na neke nedostatke ovog Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

U predloženim situacijama nije jasno definisano da su članovi Štaba obavezni da prisustvuju sednicama Štaba po pozivu. U dosadašnjoj praksi se dešava da se često ne može obezbediti kvorum na sednicama Štaba, kako bi se zakonski donosile nekada vrlo bitne i hitne odluke.

I ne samo u konkretnim vanrednim situacijama, nego kada je potrebno preduzeti važne i preventivne mere. Na primer, preduzimanje preventivnih i pripremnih mera za nastupajuću zimsku sezonu i određivanje prioriteta za čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva. U praksi se to do sada od strane članova Štaba daje primedba da ne postoje nikakve nadoknade za učešće u radu Štaba. Angažovanje Štaba u vanrednim situacijama, gde se nažalost gubi motiv, gde njihovo angažovanje može da bude danonoćno kod nastalih vanrednih situacija, poplava, požara, zemljotresa i sl.

Zatim, u ovom Predlogu zakona trebalo bi da se definiše to da naredbe, zaključke, preporuke striktno sprovode organi lokalne samouprave, organizacione jedinice republičkih organa na lokalnom nivou, privredni subjekti, druga pravna lica, udruženja građana i svaki pojedinac. Za nesprovođenje naredbi, zaključaka i preporuka trebalo bi predvideti kaznene odredbe.

Na kraju samo da još jednom SRS ukaže da u skorije vreme Vlada Republike Srbije dodeli diplomatski imunitet Srpsko–ruskom humanitarnom centru u Nišu.

I, na kraju, zašto Vlada ćuti na ekstremne izjave Sulejmana Ugljanina da će Raška oblast biti republika, a da na to se niko ne oglašava do sada? To su ratno huškaške izjave i vrlo opasne da na prostoru Raške oblasti, iliti Sandžaka, ili kako bi to neko drugačije nazvao, Stare Hercegovine, ne dođe do nemilih događaja, što nije dobro za dobar suživot Srba, Bošnjaka i Muslimana, koji na jednom zavidnom, mogu da kažem, iz sredine iz koje dolazim, žive. Ako se ne saseku danas u korenu, bojim se da će sutra biti kasno. Hvala vam.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

Hvala, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, za uspešno sprovođenje ovog zakona najbitnija je preventiva i dobra organizacija. Bolja je korektna i organizovana odbrana od stihije od najsavršenijih zakona, čemu neke stvari u zakonu, kada je njihovo puno zaživljavanje predviđeno za tek tri godine.

U članu 117. se nalazi da će se registar rizika uspostavljati u roku od tri godine, a do tada stvari se na ovom planu odvijaju vrlo sporo. Doneto je tek 19 rešenja ministarstva na procenu ugroženosti jedinica lokalne samouprave, a to je tek jedna šestina opština.

Postavljam jedno vrlo prosto pitanje – kako će se gasiti ovaj požar, recimo u Raškoj oblasti, kad se skoro čulo u Novom Pazaru, koji su ekstremisti, gospodina Sulejmana Ugljanina, napali državu Srbiju, nazivajući je fašističkom tvorevinom? Na tim skupovima su se čule vrlo ekstremne pesme – poslednja mi je želja da zakoljem vojvodu Šešelja i dajte Vučića da se igramo. Da li može Srbija da ćuti na ovakve izjave ekstremista u Novom Pazaru? Hvala.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.11.2018.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre sa saradnicima, u načelnoj raspravi smo čuli skoro o svim predloženim zakonima koji su sažeti u jednu tačku dnevnog reda. Najmanje se čulo u raspravi o prvom predloženom zakonu, a to je Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama.

Ovim Predlogom zakona vidimo da se opterećuju, kako pokrajine, tako i lokalne samouprave koje nabavljaju, postavljaju i održavaju sirene i ostalu opremu za sistem za uzbunjivanje. Zatim, ne vidim da se u ovom zakonu u pokrajinama, gradovima i lokalnim samoupravama, kroz donošenje svojih budžeta, planira stavka koja izričito naglašava sredstva za ovu namenu. Do sada se dešavalo da se iz budžetske rezerve uglavnom finansira otklanjanje posledica neke nastale štete usled vanredne situacije. Najčešće su to poplave, gde se čak u takvim situacijama sredstva zloupotrebe ili nenamenski utroše.

Ovim Predlogom zakona, kao što sam na početku rekao, opštine i gradovi će se finansijski opteretiti, a posebno, kao što i uvek naglašavam, male opštine sa skromnim budžetom. Možda i nabave formalno neodgovarajuću opremu koja će sigurno manje koštati, mislim na opremu za uzbunjivanje, a neće moći da postignu željeni efekat.

Srpska radikalna stranka smatra da Republika Srbija treba da izgradi jedinstven sistem za obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva, kao jedinstvenu celinu koja će biti povezana i pokriti celu teritoriju, kao što to rade uređene države. Ovakvim rešenjem pojeftinila bi nabavka, izgradnja sistema, jer bi se koristila tipizirana oprema za ceo sistem. Sistem bi se lakše održavao i lakše bi se obučavao stručni kadar za upravljanje sistemom. Postojećim predlogom svaka opština bi po svom nahođenju nabavljala opremu, koja bi bila različita i teško bi se koristila kao jedinstvena celina. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 08.05.2018.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 80000.00 RSD 19.04.2018 -
Poslednji put ažurirano: 03.11.2018, 02:01