SLAVICA ŽIVKOVIĆ

Socijaldemokratska partija Srbije

Osnovne informacije

Statistika

  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

Hvala, gospodine predsedavajući.

Poslanici SDPS su podneli amandmane na Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i ozbiljno smo se bavili ovim zakonom, jer on u najvećoj meri vrlo značajno utiče na privredni ambijent u Republici Srbiji.

U članu 116. Predloga zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara predložili smo brisanje stava 3. i ovaj amandman je prihvaćen.

Obrazložiću. Stav 3, čije se brisanje predlaže, omogućava uvođenje novih naknada bez izmene Zakona, što je suprotno samom cilju donošenja ovog zakona. Uvođenje bilo kojih novih naknada uredbom predstavlja zadržavanje sadašnjeg načina uređivanja ove oblasti za neke buduće naknade i podrivanje napora za obezbeđenje transparentnosti i predvidivosti pravnog okvira koji utvrđuje javne dažbine kao ključnih ciljeva unapređenja uslova poslovanja.

Postupak koji obezbeđuje najveću transparentnost, predvidivost i analizu efekata, odnosno opravdanost uvođenja novih naknada jeste upravo postupak promene zakona. Ukoliko analiza efekata pokaže da je potreba za uvođenje novih naknada opravdana i njeno sprovođenje biće efikasnije ukoliko je propisano zakonom. Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.

I ovo je još jedan od amandmana koji je predložila poslanička grupa SDPS na Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je usvojen, a takođe se odnosi na poboljšanje privrednog ambijenta u Republici Srbiji.

Dobro je da je Vlada prepoznala napore i našu želju za stvaranje stabilnijih i predvidivih uslova kada govorimo o plaćanju naknada koje se nameću privatnim subjektima ili stvaraju obaveze za naredni period.

U članu 134. stav 2. Predloga zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara menja se i glasi: „Bliže kriterijume za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu (u daljem tekstu: aktivnosti) prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti kao izvesne naknade za određene aktivnosti stava 1. tačka 1) ovog člana u okviru iznosa propisanih u Prilogu 6, Tabela 2. ovog zakona, uslove za oslobođenje od plaćanje naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijume koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu, utvrđuje Vlada na predlog ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine“.

Ovim smo želeli da uređenje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine mora da sadrži mehanizam koji podstiče obveznike da smanjuje emisiju zagađenja, odnosno svoj negativni uticaj na životnu sredinu, investiranjem u unapređenje proizvodne tehnologije, prečišćavanje materije, čvrstih, tečnih ili gasovitih, koji nastaju u proizvodnom procesu i koji mogu imati negativni uticaj na životnu sredinu.

Bez ovog mehanizma moglo bi se desiti da jednako opterećenje imaju i obveznici koji investiraju u zaštitu životne sredine i oni koji nemaju ovakva ulaganja. Time bi se u velikoj meri obeshrabrile aktivnosti obveznika na smanjenju ili potpunom eliminisanju zagađenja, odnosno negativnog uticaja na životnu sredinu. Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

U članu 135. stav 1. Predloga zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, reči „ostvareni prihod od obavljanja te aktivnosti“, zamenjuje se rečima „količina zagađenja, odnosno stepen negativnog uticaja na životnu sredinu, koja nastaje obavljanjem aktivnosti“.

Stav 2. briše se. Da bi se obezbedilo ostvarivanje ciljeva, uvođenje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, smanjenje ili eliminisanje zagađenja, potrebno je da osnovica naknade bude neposredno povezana sa emisijom zagađenja koju obveznik stvara svojim aktivnostima.

To obezbeđuje da veći i ukupan iznos naknade plaćaju obveznici koji više zagađuju životnu sredinu. Ukoliko bi ostalo predloženo rešenje, moglo bi se desiti da povećanim obimom prodaje, ostvareno uz smanjenje emisije zagađenja vodi većem fiskalnom opterećenju proizvodnih preduzeća.

Pored toga, oporezivanje ukupnog prihoda, što u suštini predstavlja predloženo rešenje, je u uporednoj praksi potpuno napušteno kao veoma loše i snažno. Oporezivanje ukupnog prihoda u osnovi predstavlja istovremeno oporezivanje i dobiti i troškova proizvodnje.

Još jednom želim da naglasim da je jako dobro što je Vlada prepoznala našu želju i našu nameru da ovim našim amandmanima uspemo da koliko je to bilo moguće damo svoj doprinos što stabilnijem privrednom ambijentu u Republici Srbiji i predvidivosti određivanja naknada za privredna društva, kao i fizička, u Republici Srbiji. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 14.08.2018.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 100399.00 RSD 19.07.2018 -
Odbornik Grad Beograd Grad Mesečno 10000.00 RSD 04.03.2018 -
Poslednji put ažurirano: 03.11.2018, 02:07