Odbor za dijasporu i Srbe u regionu

Saziv: Aktuelni saziv

Predsednik: Ivan Kostić

Datum početka rada: 07.07.2016.

Kontakt: 011/3026-570

"Odbor za dijasporu i Srbe u regionu razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta iz oblasti unapređenja odnosa sa dijasporom i Srbima u regionu, kao i druga pitanja koja se odnose na:

- očuvanje, jačanje i ostvarivanje veze matične države i Srba u regionu;

- poboljšanje položaja i zaštite prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu;

- stvaranje uslova za upotrebu, učenje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta dijaspore i Srba u regionu;

- stvaranje uslova za povratak pripadnika dijaspore u Republiku Srbiju i njihovog uključivanja u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije;

- stvaranje uslova za povratak izbeglih Srba u mesta ranijeg prebivališta i predlaže mere radi zaštite njihovih prava, u cilju održivog povratka.

Odbor sarađuje sa državnim organima, organizacijama i telima koji se bave zaštitom prava dijaspore i Srba u regionu, kao i s organizacijama dijaspore i Srba u regionu.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 53. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Aleksandar Čotrić
Srpski pokret obnove
Član
Nenad Mitrović
Srpska radikalna stranka
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandar Marković
Srpska napredna stranka
Član
Ostoja Mijailović
Nova Srbija
Srpska napredna stranka
Zamenik

Blaža Knežević
Srpska napredna stranka
Član
Radovan Jančić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vlado Babić
Srpska napredna stranka
Član
Milimir Vujadinović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ivan Bauer
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Branimir Jovanović
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik


Dragan Savkić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ivan Kostić
Dveri
Predsednik

Miodrag Linta
Zamenik predsednika
Krsto Janjušević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Marjana Maraš
Socijalistička partija Srbije
Član

Ljiljana Mihajlović
Srpska radikalna stranka
Član
Nemanja Šarović
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Radoslav Milojičić
Demokratska stranka
Član
Maja Videnović
Demokratska stranka
Zamenik

Filip Stojanović
Srpska napredna stranka
Član
Momčilo Mandić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Goran Nikolić
Srpska napredna stranka
Član
Milosav Milojević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ljubinko Rakonjac
Zeleni Srbije
Član
Snežana Paunović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik


Dragan Veljković
Srpska napredna stranka
Član
Zoran Bojanić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 27.12.2016, 12:17