16. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

24.08.2017.

Na sednici održanoj 24. avgusta, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović obrazložio je Predlog zakona, istakavši da se Predlogom zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu menja član kojim se propisuje da strana fizička i pravna lica ne mogu da budu vlasnici poljoprivrednog zemljišta, osim ako ovim zakonom drugačije nije određeno u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članicasa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane. Predlogom zakona predložena su i ograničenja koja se tiču sticanja svojine, ali ono što je najbitnije je da rokovi teku od dana donošenja zakona i da državljanin države članice Evropske unije može steći u svojinu najviše do 2 hektara poljoprivrednog zemljišta, dodao je Nedimović.

Ministar Nedimović je istakao da Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini koje je predmet pravnog posla, gde pravo preče kupovine odobrava Vlada, na predlog Komisije, u skladu sa ovim zakonom.

Članovi Odbora su većinom glasova odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, u načelu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vladimir Đurić, Marko Gavrilović, Žarko Bogatinović, Dragan Jovanović, Nada Lazić, Veroljub Matić, Radovan Jančić, Dalibor Radičević, Ognjen Pantović, Zvonimir Đokić i Arpad Fremond.

Prisutni članovi

...

Marijan Rističević

Narodna seljačka stranka
...

Marko Gavrilović

Srpska napredna stranka
...

Žarko Bogatinović

Srpska napredna stranka
...

Dragan Jovanović

Nova Srbija
...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Veroljub Matić

Srpska napredna stranka
...

Radovan Jančić

Srpska napredna stranka
...

Dalibor Radičević

Srpska napredna stranka
...

Ognjen Pantović

Srpska narodna partija
...

Zvonimir Đokić

Srpska napredna stranka
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
Poslednji put ažurirano: 25.08.2017, 06:40