Treća sednica Odbora za prava deteta

08.05.2018.

Sednica broj: 3

Predsedavajuci: Nada Lazić

Odbor: Odbor za prava deteta

Na sednici od 8. maja, članovi Odbora za prava deteta informisali su se o Ciljevima održivog razvoja.

O ciljevima održivog razvoja i ulozi nacionalnih parlamenata u njihovom ostvarivanju članovima Odbora govorila je članica Fokus grupe za razvoj mehanizama kontrole procesa implementacije ciljeva održivog razvoja Narodne skupštine Gordana Čomić. Ona je istakla da je ove ciljeve usvojila Generalna skupština UN i da oni predstavljaju nastavak milenijumskih ciljeva iz 2000. godine, koji su samo delimično ostvareni, te se ovim ciljevima nastavljaju do 2030. godine. Globalnih ciljeva ukupno ima 17 sa 169 potciljeva za njihovo ostvarivanje, navela je Čomić. Osnovni zadatak država članica UN je da prepoznaju prioritete među ovim ciljevima, definišu ih kao nacionalne ciljeve i posvete se njihovom ostvarivanju.

Ciljevi održivog razvoja su: okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima; obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za ljude svih generacija; obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja; postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice; obezbediti sanitarne uslove i pristup pijaćoj vodi za sve; osigurati pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve; promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve; izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovisati održivu industrijalizaciju i podsticati inovativnost; smanjiti nejednakost između i unutar država; učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbednim, prilagodljivim i održivim; obezbediti odgovornu potrošnju i proizvodnju; preduzeti hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promena i njenih posledica; očuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse; održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i sprečiti uništavanje biodiverziteta; promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbediti pristup pravdi za sve i izgraditi efikasne, pouzdane i inkluzivne institucije na svim nivoima i učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj.

Uloga parlamenata u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja je višestruka i svaki nacionalni parlament ima svoj model rada. Narodna skupština formirala je Fokus grupu, koja je do sada uradila samoprocenu i plan rada koji, između ostalog, podrazumeva upoznavanje radnih tela Narodne skupštine sa ciljevima održivog razvoja, istakla je Čomić.

U kraćoj raspravi članovi Odbora razmenili su mišljenja o odabiru nekoliko ciljeva koje će Odbor za prava deteta praviti i na kojima će raditi u narednom periodu.

U nastavku rada članovi Odbora razgovarali su o formiranju sedam radnih grupa Odbora i dogovorili se da stručnoj službi Odbora dostave predloge za članstvo u radnim grupama. Odbor će naknadno formirati sledeće radne grupe: Radnu grupu za kontrolu sprovođenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u segmentu inkluzivnog obrazovanja; Radnu grupu za kontrolu sprovođenja Porodičnog zakona u delu koji se odnosi na zaštitu dece od porodičnog nasilja; Radnu grupu za kontrolu sprovođenja Zakona o socijalnoj zaštiti u delu koji se odnosi na razvoj usluga u zajednici; Radnu grupu za kontrolu sprovođenja Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom u segmentu koji se odnosi na dodelu dečijih dodataka; Radnu grupu za kontrolu sprovođenja Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u delu koji se odnosi na učešće maloletnih lica u sudskim postupcima; Radnu grupu za praćenje stanja i unapređenje položaja i prava dece čiji se život i rad odvija na ulici i Radnu grupu za inicijative, peticije, predstavke i predloge.

Takođe, članovi Odbora dogovorili su se da se pripremi predlog plana rada, posebno na terenu, za naredni period, a koji bi se usvojio na narednoj sednici i utvrdili tekst saopštenja za javnost Odbora povodom izveštavanja medija u vezi sa nasiljem u porodici i nasiljem nad decom.

Sednici je predsedavala zamenica predsednice Odbora Nada Lazić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Jasmina Karanac, Milanka Jevtović Vukojičić, Gordana Čomić, Tatjana Macura, Dubravka Filipovski, Milena Ćorilić, Elvira Kovač, Danijela Stojanović, Đorđe Milićević, dr Sanda Rašković Ivić i Jelena Mijatović.

Prisutni članovi

...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Tatjana Macura

Stranka moderne Srbije
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Danijela Stojadinović

Socijalistička partija Srbije
...

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije
...

Jelena Mijatović

Srpska napredna stranka
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 10.05.2018, 07:59