Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

50. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.11.2017.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 23. novembra, razmotreni su predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar - Stara Pazova, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandar Marković i Milena Ćorilić.

51. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.11.2017.
Na sednici, održanoj 23. novembra, članovi Odbora razmotrili su amandman na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podnet je jedan amandman, a Odbor je ocenio da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Balint Pastor i Milena Ćorilić.

49. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

20.11.2017.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici, održanoj 20. novembra, razmotrio amandmane na predloge zakona koji su na dnevnom redu Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Na Predlog zakona o medicinskim sredstvima, narodni poslanici su podneli 501 amandman, a Odbor je ocenio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije 12 amandmana podnetih na Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Tri amandmana podneta su na Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke, a Odbor je odbacio amandman na član 2. Predloga zakona, jer je u suprotnosti sa Poslovnikom. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

48. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

08.11.2017.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je održao sednicu 8. novembra, na kojoj su razmotreni, u načelu, predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o medicinskim sredstvima i Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Članovi Odbora su ocenili da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

47. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

31.10.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici održanoj 31. oktobra razmotrili amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koje je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Odbor je ocenio da su sva četiri podneta amandmana u skladu sa Ustavom i pravim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

46. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

30.10.2017.
Na sednici održanoj 30. oktobra, članovi Odbora razmatrali su u pojedinostima Predlog zakona o dualnom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Na Predlog zakona o dualnom obrazovanju podneto je ukupno 308 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju podneto je 106 amandmana, od kojih je Odbor 15 odbacio kao nepotpune, dok su ostali u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Narodni poslanici podneli su 203 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju a članovi Odbora su ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, osim amandmana na član 59. koji su podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i dr Dijana Vukomanović, koji je Odbor odbacio kao nepotpun. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju podneto je ukupno 176 amandmana. Članovi Odbora ocenili su da 26 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je kao nepotpun odbačen amandman kojim se posle člana 51 dodaju novi članovi 51a i 51 b, a koji su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i dr Dijana Vukomanović. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Srbislav Filipović, Vojislav Vujić, Balint Pastor, Jasmina Obradović i Milena Ćorilić.

45. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

24.10.2017.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je održao sednicu 24. oktobra, na kojoj su razmotreni u načelu predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o dualnom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora su ocenili i da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti i Predlog zakona o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

44. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

12.10.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 12. oktobra, razmotrili amandmane sa ispravkom na članove 51. i 70. Predloga zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koje je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Članovi Odbora su ocenili da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, dr Dragana Barišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

43. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

09.10.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici od 9. oktobra razmotrili amandmane na Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti i na Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Na Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu podneto je 146 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 62 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, za koje su članovi Odbora ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti podneto je 7 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili i da je svih 56 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

42. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

02.10.2017.
Na sednici, održanoj 2. oktobra, članovi Odbora razmatrali su više predloga zakona koji će se naći na dnevnom redu Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Članovi Odbora ocenili su da su Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koje je podnela Vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice članovi Odbora dali su odgovor Ustavnom sudu povodom postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 5. stav 3. i 4. Zakona o porezima na imovinu i povodom inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 3. tačka 3), člana 14. tačka 5) i 7) i člana 17. stav 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Zoran Krasić, Bojan Torbica, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić i Milena Ćorilić. U ime predlagača sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Bedmauer i Dražen Maravić i predstavnici Ministarstva trgovine, turizama i telekomunikacija Milan Dobrijević, Natalija Radoja i Milan Vojvodić.

41. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

27.09.2017.
U danu za glasanje o tačkama dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu, 27. septembra, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je amandman koji je na Predlog zakona o visokom obrazovanju podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Članovi Odbora ocenili su da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

39. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.09.2017.
Na sednici održanoj 25. septembra, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandmane na Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja podneto je 904 amandmana, od čega je Odbor ocenio da su 903 podneta amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su i amandmane na Predlog zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podneto je 326 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Bajro Gegić, Balint Pastor, Jelena Kovačević Žarić, Milena Ćorilić, Petar Petrović i državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoj Ana Marija Viček.

40. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.09.2017.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 25. septembra, razmotrili amandmane, koje je na Predlog zakona o visokom obrazovanju, podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Odbor je ocenio da je svih 11 amandmana, i to na članove 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31. i 150, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Krsto Janjušević, Jelena Žarić Kovačević, Milena Ćorilić, Zvonimir Stević, Vesna Marković, Bojan Torbica, Srbislav Filipović, Bajro Gegić i Petar Petrović.

38. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

19.09.2017.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 19. septembra, razmotreni su Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Predlog zakona o visokom obrazovanju, koje je podnela Vlada. Odbor je ocenio da su Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i Predlog zakona o visokom obrazovanju, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U ime predlagača sednici su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir Džamić, vršilac dužnosti pomoćnika ministara prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Vesna Mandić i šef Odseka za pravne poslove u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Aleksandar Marković. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Nikolić Vukajlović, Zvonimir Stević, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Dejan Šulkić, Bajro Gegić, Balint Pastor i Milena Ćorilić.

37. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

28.08.2017.
Na sednici održanoj 28. avgusta 2017. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su amandmane na Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu podneta su 48 amandmana, od kojih su tri povučena zbog tehničkih neispravnosti, dok je Odbor ocenio da su ostalih 45 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je prisustvovao i Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Sednici je predsedavo predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Milena Ćorilić, Gordana Čomić, Balint Pastor, Srbislav Filipović, Jasmina Obradović, Krsto Janjušević, Vojislav Vujić i Jelena Žarić-Kovačević.

36. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

24.08.2017.
Na sednici održanoj 24. avgusta 2017. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su Predlog zakona o izmeni i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podnela Vlada. Članovi Odbora su, većinom glasova, ocenili da je Predlog zakona o izmeni i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je prisustvovao i Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski,a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Dragana Barišić, Srbislav Filipović, Jasmina Obradović, Krsto Janjušević, Dragan Šormaz, Ivan Manojlović, Neđo Jovanović, Zoran Krasić, Milena Ćorilić i Balint Pastor.